CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                 diap. 1    treballs confluents en lestudi g...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                diap. 2   disciplines confluents en lestudi geo...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS         diap. 3       peculiaritat de la mecànica de sòls- lobjec...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS               diap. 4          llavors... com enfocar-ho...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                 diap. 5    anàlisi geotècnica global: pasos...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                  diap. 6     la "descripció quantificada"...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                 diap. 7     la "descripció quantificada" d...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                  diap. 8       la "descripció quantificad...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                diap. 9     la "descripció quantificada" del...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS        diap.                   10   definició quant...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS             diap.                 11        ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                diap.                  12   ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS      diap.                     13identificació de la ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS     diap.              14    identificació de la fase sòlid...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS       diap.             15 identificació de la fase sòlida ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS      diap.              16 identificació de la fase sòlida gr...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS      diap.              17 identificació de la fase sòlida gr...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                    diap.               18   ...
CURS D’ESTUDIS GEOTÈCNICS – SESSIÓ 2 CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                      ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS       diap.              20identificació de la fase sòlida fi...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS       diap.              21identificació de la fase sòlida fi...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS       diap.              22identificació de la fase sòlida fi...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS       diap.              23identificació de la fase sòlida fi...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                    diap.                   ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS      diap.              25    identificació / plasticitat +...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS     diap.             26   identificació / plasticitat + gr...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS       diap.                27        identificació ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS      diap.                28        identificació ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS               diap.                     29  ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                      diap.                 ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                  diap.                    ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                  diap.                    ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS      diap.             33  els criteris fonamentals del càlcu...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS          diap.             34  paràmetres resistents: sig...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS        diap.                35     paràmetres resist...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                 diap.                    36 ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS  diap.             37       ¿un exemple de N = u?
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS           diap.               38         la de...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                           diap.            ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                 diap.                    40 ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS                          diap.            ...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS           diap.             42   la deformació del sòl:...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS     diap.                 43   teoria de la consolidació...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS     diap.             44  teoria de la consolidació / model e...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS     diap.             45  teoria de la consolidació / model e...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS     diap.             46  teoria de la consolidació / model e...
CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS  diap.             47MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

01 principis mecànica_de_sòls_v02

323 visualizaciones

Publicado el

Classes de mecànica de sòls a la UB (assignatura geotècnia) principis bàsics

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

01 principis mecànica_de_sòls_v02

 1. 1. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 1 treballs confluents en lestudi geotècnic Est. Geot. prospeccions coneixement geològic local assaigs "in situ" assaigs de laboratori model geològic / geotècnic model dinteracció terreny / estructura estructura: sol·licitacions / requeriments
 2. 2. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 2 disciplines confluents en lestudi geotècnic GEOLOGÍA Conocimiento reconocimientos geológico local ensayos "in situ" ensayos de laboratorio MECÁNICA DE SUELOS modelo geológico / geotécnicoINGENIERÍA DEESTRUCTURAS modelo de interacción estructura / terreno estructura: solicitaciones / requerimientos GEOTECNIA
 3. 3. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 3 peculiaritat de la mecànica de sòls- lobjecte destudi: anisòtrop, heterogeni i no lineal
 4. 4. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 4 llavors... com enfocar-ho?-100 % empíric: -projecte segons lexperiència acumulada, aplicació de regles que relacionen paràmetres observables amb comportaments diferits (normes NTE; procediment simplificat de disseny de fonamentacions en sòls granulars o en roques del CTE)-100 % teòric - conceptual: - coneixement profund dels fonaments teòrics "de primer ordre" per la seva aplicació universal als casos pràctics- 50 % teòric (no coceptual) + 50 % empíric: - coneixement de les relacions teòriques "de segon ordre" per la seva aplicació pràctica on el coneixement empíric demostra la validesa
 5. 5. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 5 anàlisi geotècnica global: pasos a realitzar1. descriure el terreny2. valorar la magnitud de sol·licitacions o reaccions de lobra (estructures, desmunts, terraplens, modificacions dels gradients hídrics)3. establir un model de comportament de lobra i del terreny en relació recíproca4. verificar la validesa del model de comportament emprant un procediment acceptat5. contrastar el resultat obtingut amb els requeriments de lobra (SE-1/SE-2)
 6. 6. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 6 la "descripció quantificada" del subsòl-descripció "geomètrica" del subsòl: pas 1: geologia - visió tridimensional de lestructura del terreny en relació a les seves propietats geotècniques - definició de labast dels litotipus / nivells / unitats geotècniques-identificació geotècnica de cada unitat: - assignació dels paràmetres geotècnics descriptius bàsics - delimitació del rang de variació dels paràmetres geotècnics "destat"- caracterització geomecànica de cada unitat: - valoració dels paràmetres resistents i deformacionals (en alguns casos també els referents a la permeabilitat o el quimisme)
 7. 7. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 7 la "descripció quantificada" del subsòl-descripció "geomètrica" del subsòl: pas 1: geologia - visió tridimensional de lestructura del terreny en relació a les seves propietats geotècniques
 8. 8. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 8 la "descripció quantificada" del subsòl-descripció "geomètrica" del subsòl: pas 1: geologia - visió tridimensional de lestructura del terreny en relació a les seves propietats geotècniques - definició de labast dels litotipus / nivells / unitats geotècniquesQüestió...Què és una unitat geològica?Què és una unitat geotècnica?
 9. 9. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 9 la "descripció quantificada" del subsòl-identificació geotècnica de cada unitat: pas 2: geotecnia - assignació dels paràmetres geotècnics descriptius bàsics - delimitació del rang de variació dels paràmetres geotècnics "destat"
 10. 10. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 10 definició quantificada, pas 2: la identificació-què és un sòl? què és una roca? .... el concepte
 11. 11. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 11 identificació: les fases del sòl -A- -B- Vg Wg =0 Gaseosa Vv Ww Vw Líquida W V Ww Vs Solida Volúmenes Pesos
 12. 12. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 12 la fase sòlida: mida fina i grollera mida grollera: - agregat delements amb mida tal que les forces de cohesió que poden desenvolupar-se entre partícules són pràcticament nul·les - la humitat no representa un factor decisiu vers el seu comportament - les seves propietats mecàniques venen determinades per la mida, la forma de gra i el seu grau "dempaquetament" mida fina: - agregat delements amb mida tal que les forces de cohesió que poden desenvolupar-se entre partícules són significatives - la humitat incideix decisivament en el seu comportament mecànic
 13. 13. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 13identificació de la fase sòlida: granulometria / textura Argila: < 2 µm Llim: De 2 µm a 60 µm fi: 2 µm – 6 µm mitjà: 6 µm – 20 µm groller: 20 µm – 60 µm Sorra: De 60 µm a 2 mm fina: 0,06 mm – 0,2 mm mitjana: 0,2 mm – 0,6 mm grollera: 0,6 mm – 2 mm Grava: De 2 mm a 60 mm fina: 2 mm – 6 mm mitjana: 6 mm – 20 mm grollera: 20 mm – 60 mm Còdols i blocs: > 6 cm
 14. 14. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 14 identificació de la fase sòlida grollera: granulometria x garbellat
 15. 15. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 15 identificació de la fase sòlida grollera: la forma
 16. 16. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 16 identificació de la fase sòlida grollera: la gradació
 17. 17. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 17 identificació de la fase sòlida grollera: la gradació
 18. 18. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 18 identificació de la fase sòlida fina: granulometria x sedimentació v = velocidad de caída de una esfera en el seno de un fluido (cm/s). γs = peso específico de las partículas sólidas γ s −γ w (g/cm3). γw = peso específico del agua (g/cm 3). D = ν= D 2 diámetro de la esfera (cm). 18η η = coeficiente de viscosidad dinámico del agua
 19. 19. CURS D’ESTUDIS GEOTÈCNICS – SESSIÓ 2 CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 19 identificació de la fase sòlida fina: plasticitat resistència nul·la Estado líquido Mezcla fluida Límite líquido Humedad crecientede agua y suelo (WL) plasticitat Estado plástico sobresaturat Límite plástico (WP) elasticitat Estado semisólido Límite de retracción (WP) fragilitat Estado sólido subsaturat Suelo seco
 20. 20. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 20identificació de la fase sòlida fina: límits dAtterberg límit líquid
 21. 21. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 21identificació de la fase sòlida fina: límits dAtterberg límit líquid
 22. 22. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 22identificació de la fase sòlida fina: límits dAtterberg límit líquid
 23. 23. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 23identificació de la fase sòlida fina: límits dAtterberg límit plàstic
 24. 24. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 24 identificáció / plasticitat: la classificació de Casagrande 70 A a ne 60 CH Lí 50 CLIP 40 30 20 MH-OH 10 ML-OL 0 ML 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 WL
 25. 25. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 25 identificació / plasticitat + granulometriala classificació unificada de sòls (USCS) sòls grollers
 26. 26. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 26 identificació / plasticitat + granulometria la classificació unificada de sòls (USCS) sòls fins
 27. 27. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 27 identificació (2): estat la fase líquida: humitat / saturació humitat: w= Ww Ws w grau de saturació: S = x100 wr sat
 28. 28. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 28 identificació (2): estat la relació sòlids / buits: porositat i índex de buits porositat: n= Vv Vt e= Vv índex de buits: Vs
 29. 29. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 29 identificació (2): estat el pes específicp.e. natural (aparent): γa = (Wsòlids + Waigua) / Vp.e. sec: γd = Wsòlids / Vp.e. saturat: γsat = (Wsòlids+ Waigua H saturació) / V emax − e I D = Dr =densitat relativa o índex de densitat: emax − emin
 30. 30. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 30 proposta de practica: ús de la classificació USCSdescripció del sòl dacord a la testificació granulometria plasticitatargiles llimoses de tonalitat vermella amb <0.080 mm: 45 % wl = 38nòduls de carbonat abundants <5 mm: 70 % wp = 15còdols i graves amb argila molt abundant, de <0.080 mm: 53 % wl = 49tonalitat ocre <5 mm wp = 28sorres i graves lleugerament argiloses de <0.080 mm: 15 % wl = 30tonalitat vermella amb algunes graves <5 mm: 45 % wp = 15dispersessorres fines, llimoses, de tonalitat ocre <0.080 mm: 60 % no plàstic <5 mm: 100 %
 31. 31. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 31recapitulació: la "descripció quantificada" del subsòl-descripció "geomètrica" del subsòl: - visió tridimensional de lestructura del terreny en relació a les seves propietats geotècniques - definició de labast dels litotipus / nivells / unitats geotècniques-identificació geotècnica de cada unitat: - assignació dels paràmetres geotècnics descriptius bàsics - delimitació del rang de variació dels paràmetres geotècnics "destat"- caracterització geomecànica de cada unitat: - valoració dels paràmetres resistents i deformacionals (en alguns casos també els referents a la permeabilitat o el quimisme)
 32. 32. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 32 la "descripció quantificada" del subsòl: pas 3 els paràmetres geomecànics-descripció "geomètrica" del subsòl: - visió tridimensional de lestructura del terreny en relació a les seves propietats geotècniques - definició de labast dels litotipus / nivells / unitats geotècniques-identificació geotècnica de cada unitat: - assignació dels paràmetres geotècnics descriptius bàsics - delimitació del rang de variació dels paràmetres geotècnics "destat"- caracterització geomecànica de cada unitat: pas 3: mec. sòls - valoració dels paràmetres resistents i deformacionals (en alguns casos també els referents a la permeabilitat o el quimisme)
 33. 33. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 33 els criteris fonamentals del càlcul geotècnic: lestat límit últim
 34. 34. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 34 paràmetres resistents: significat de langle de fregament intern i de la cohesió La condició per a linici dels lliscament sestableix segons les següents expressions: T ≥ ( N tgφ ) + (c A) T N ≥ tgφ + c A A τ ≥ (σ tgφ ) + c
 35. 35. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 35 paràmetres resistents: el criteri de Coulombestudi sobre elsmurs de conenció1776:τf = c + σ n * tg Φ
 36. 36. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 36 paràmetres resistents: les tensions efectives llei de Terzaghiforces considerades perCoulomb, Mohr... s N i = N − u (1 − ) STots els processos de tipus mecànic dels sòls (resistència i deformació entreells) estan governats per les tensions efectives σ’ = σ - u τ = C’ + σ’ tg ϕ’
 37. 37. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 37 ¿un exemple de N = u?
 38. 38. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 38 la deformació del sòl Assentaments: evolució amb el temps i deformació del sòl Si: assentament immediat Sc: assentament per consolidació Ss: assentament per consolidació secundària o fluència
 39. 39. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 39models simplificats destudi de la deformació del sòlParàmetres “deformacionals” delterreny Coeficient de Balast Mòdul de deformació elàstica (E) Paràmetres de consolidació (Cc’...)Model de Winkler: ks = q / s“Llei” elàstica ajustada: dH = (H·Dp) / Es(dH = assentament; H: gruix del nivell en qüestió; Es = mòdul elàstic equivalent del terreny; Dp= sobrepressió induïda per la fonamentació)“Llei” de la consolidació: dh=H×Cr×log((po+Dp1)/po)+H×Cc×log((pc+Dp2)/pc))(dh: assentament de la capa de sòl de gruix H; Cr’: coeficient de recompressió; Cc’: coeficient decompressió; Dp1: valor mínim entre Dp i pc’)
 40. 40. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 40 model de WinklerModel de Winkler: ks = p / s (ks = coeficient de balast del fonament)-assumeix una relació lineal entre la tensió i la deformació-no permet estudiar models "multicapa"-permet establir models dinteracció estructura / terreny senzills-és possible traduir els resultats dun càlcul multicapa (elàstic o edomètric)amb una valoració retrospectiva
 41. 41. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 41 model elàstic“Llei” elàstica ajustada: s = [ σ B (1-v2) I ] / Es: assentament, σ: sobrecàrrega, B: ample de la fonamentació, v: coeficient de Poisson, I: factordinfluència per geometria de la fonamentació, E: mòdul elàstic represntatiu del subsòl -assumeix una relació lineal entre tensió i deformació -permet un càlcul "multicapa" -requereix una simplificació "raonable" del comportament real del sòl (elastoplàstic) -generalment es dona poca importància a la deformació en el pla horitzontal (coef. de Poïsson)
 42. 42. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 42 la deformació del sòl: model elastoplàstic símil mecànic: "model de molla i patí" -sadapta bé al comportament real del sòl -és difícil dimplementar en un procediment de càlcul poc complex, doncs cal combinar una relació linial tensió deformació (molla) amb una relació no linial (patí)
 43. 43. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 43 teoria de la consolidació / model edomètric analogia mecànica del procés de consolidació pregunta: què passarà si desapareix la càrrega?
 44. 44. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 44 teoria de la consolidació / model edomètric
 45. 45. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 45 teoria de la consolidació / model edomètric
 46. 46. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 46 teoria de la consolidació / model edomètric
 47. 47. CONCEPTES FONAMENTALS DE MECÀNICA DE SÒLS diap. 47MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ

×