Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                  ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                  ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                 ESTRUCTURAL – FONAMENTS                     ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT               ESTRUCTURAL – FONAMENTS                      ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                ESTRUCTURAL – FONAMENTS                      ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                 ESTRUCTURAL – FONAMENTS                     ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                           ESTRUCTURAL – FONAMENTS           ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                    ESTRUCTURAL – FONAMENTS                 ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                     ESTRUCTURAL – FONAMENTS                ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT          ESTRUCTURAL – FONAMENTS                        diap. ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                  ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                  ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                  ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                  ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                     ESTRUCTURAL – FONAMENTS                 ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                  ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                  ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                 ESTRUCTURAL – FONAMENTS                     ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                   ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                  ESTRUCTURAL – FONAMENTS                    ...
DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT                   ESTRUCTURAL – FONAMENTS                  ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Curs codi tècnic de l'edificació db se-c v08

320 visualizaciones

Publicado el

Ponència per al Col·legi d'Aparelladors de Barcelona sobre la implantació del Codi Tècnic de l'Edificació (aspectes geotècnics del projecte i de l'obra)

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Curs codi tècnic de l'edificació db se-c v08

 1. 1. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 1 EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL FONAMENTS 2007 DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 2 Caràcter DB SE-C: NOVETATS SE C: instrumental- OMPLE UN IMPORTANT BUIT REGLAMENTARI- DEFINEIX i QUANTIFICA les exigències bàsiques (SE1 / SE2)- estableix del nivell o valor límit de les prestacions dels edificis o de lesseves parts: RELACIÓ ENTRE COMPORTAMENT TERRENY IESTRUCTURA- regula els CONTINGUTS MÍNIMS i JUSTIFICACIONS de l’ESTUDI l ESTUDIGEOTÈCNIC- selecciona determinats MÈTODES de verificació i/o solucions sancionadesper l pràctica la à ti- aborda també: condicionament del terreny, millora i reforç
 2. 2. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 3 DB SE-C: CONTINGUTS- Part 1 (cap. 1 – 3): àmbit d’aplicació - objectius funcionals i p ( p ) p j prestacionalsde la fonamentació - requisits i continguts mínims de l’estudi geotècnic- Part 2 (cap. 4 – 6 ): definició de tipologies de fonamentació i estructures decontenció - definició d’accions sobre la fonamentació - mètodes deverificació dels estats límits últim i de servei - recomanacions respecte a laconstrucció i manteniment- P t 3 (cap. 7 – 9) condicionament d l t Part ( 9): di i t del terreny – aigua – millora d l t i ill del terreny– ancoratges. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 4 Cap. Cap 1: Generalitats
 3. 3. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 5 Cap Cap. 2: bases de cà cu continguts a ressaltar ( ) càlcul: co t guts essa ta (1)-Les estructures en relació al terreny (fonaments, contenció, etc) esdissenyaran atenent a la capacitat portant (ELU) i a l’aptitud al servei l aptitud(ELS)- Es consideraran les situacions de dimensionat persistents, transitòries iextraordinàries t di à i-ELU: los requisitos relativos a la cimentación se verificarán normalmente gmediante cálculos, utilizando el formato de los coeficientes de seguridadparciales- ELS: la verificació dels estats límits de servei relacionats amb elsmoviments de la fonamentació considera l’assentament l’assentament l assentament, l assentamentdiferencial, la distorsió angular, etc, però únicament prescriu valors per ladistorsió angular: no hi ha prescripció vers l’assentament màxim DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 6 Cap. Cap 2: bases de càlcul: continguts a ressaltar (2) el mètode dels coeficients de seguretat parcials γR : coef parcial de resistència γM : coef parcial sobre les propietats dels materials γE : coef parcial per efectes de les accions γF : coef parcial sobre les accions
 4. 4. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 7 Cap. 3: L’Estudi Geotècnic que cal comprovar? DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 8 Cap. Cap 3: definició i autoria de l estudi geotècnic l’estudiDefinició d’estudi geotècnic:Autoria i moment d’execució:
 5. 5. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 9 Cap. 3: Dimensionament de la campanya de prospecciócom dimensionar la complexitat pcampanya de prospecció? geotècnica del terreny campanya de reconeixement i -tipologia de prospecció tipus d estructura d’estructura - profunditat d’estudi -número de punts de m2 edificats prospecció DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 10 Cap. Cap 3: Dimensionament de la campan a de prospecció campanya Tipologies estructurals Tipus de construcció
 6. 6. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 11 Cap. Cap 3: Dimensionament de la campan a de prospecció campanya El terrenyGrups de terreny: T-1, T-2 DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 12 Cap. 3: Dimensionament de la campanya de p p p p y prospecció El terreny T-3Grups de tG d terreny: T-3 T3
 7. 7. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 13 Cap. 3: número mínim de prospeccions: 3 !!número de “punts” DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 14Cap. 3: restriccions a l’aplicació dels penetròmetres (1) p p p ( )Acceptació d’assaigs de penetració dinàmica contínua
 8. 8. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 15Cap 3: est cc o sCap. 3 restriccions a l’aplicació de s pe et ò et es (3) ap cac ó dels penetròmetresTipologia dels assaigs de penetració acceptats: DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 16 Cap 3: dimensionat del eco e e e t exemples Cap. 3 d e s o at de reconeixement: e e p es* prospecció complementària que permeti l’observació directa del terreny, **: superfície edificada total.Atenció: el número de sondeigs indicat és el MÍNIM i complirà amb les distàncies màximes
 9. 9. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 17 Cap. 3: restriccions a determinats sondeigs p gRealització de sondeigs amb barrina helicoide: DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 18 Cap. 3: assaigs de laboratori p gS’incrementa notablement l’exigència d’assaigs de laboratori (suficiència de mostra pera estimacions amb validesa estadística): Per a cada unitat geotècnica es realitzaran:En presència d’aigua es prendrà i analitzarà una mostra per a cada dos sondeigs
 10. 10. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 19 Cap. 3: contingut de l’estudi geotècnic (a) p g g ( )-I f Informació d’antecedents ió d’ t d t- Definició geomètrica i geomecànica complerta de litotipus: NSPT ≠ Qad- S’obliga a una justificació detallada del coeficient del sòl vers la NCSR S obliga NCSR,en cas necessari es definirà per a cada litotipus i cada sondeig- A petició expressa del projectista o del Director de l’Obra es presentaranrecomanacions constructives (i si s’escau alternatives) pel sistema defonamentació, procés d’excavació, sistema de contenció, i es valorarà llurinfluència amb els colindants DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 20 Cap. 3: contingut de l’estudi geotècnic (b) p g g ( )- Recomanacions: especificacions mínimes necessàries - cota de fonamentació - tensió admissible: definir capacitat portant i tensió de treball recomanada vs deform. - valoració quantificada dels assentaments totals i diferencials (AMB s < 2.54 cm NO VAL si no s’admet un dif i ’ d t diferencial d l mateixa magnitud). i l de la t i it d) - elements de contenció: paràmetres pel càlcul d’empentes - Llei tensió – desplaçament (en pantalles) o mòdul de balast (pantalles, fonaments) en models d’interacció estructura – terreny. - qualificació del terreny respecte a la capacitat de remoció de maquinària - caracterització i influència de les aigües subterrànies - valoració de l’agressivitat del terreny i de les aigües - problemes d’excavacions, estabilitat de talussos provisionals, afeccions
 11. 11. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 21 Cap. 3: Confirmació de l’estudi geotècnic p g DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 22Cap. 3: Confirmació de l’estudi geotècnic (?) p g ( )
 12. 12. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 23 Cap. 4: Fonamentacions superficials p p DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 24 Cap. 4: Fonamentacions directes: disseny ( ) p y (1)Resum de continguts:- Definició tipològica de les fonamentacions “directes”: sabates aïllades icorregudes,corregudes pous de fonamentació emparrillats i lloses fonamentació,- Criteris de dimensionat: verificacions (estats límits) variables bàsiques del límits),terreny a considerar.
 13. 13. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 25Cap. 4: Fonamentacions directes: CÀLCUL EN SÒLS pCriteris de dimensionat: verificacions estat límit ÚLTIM-mètodes de càlcul: -sòls -analítics (detallats) - roques -simplificats (aplicables amb restriccions) mètode moltMètode simplificat per a sòls: habitual abans del Qad deduïda directament de NSPT CTECondició: per sdif tolerable = 25 mm i D ≤ 2 %0 L = 12.5 m ( ! ) DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 26 Cap. 4: Fonamentacions directes: ROCA p- Pressionsadmissibles per afonamentació en roca:- únic cas en ques admets’admet un criteri dedisseny “segonsnorma” (relació entretipologia i estat de laroca i tensióadmissible).- alternativa de càlcul lt ti d àl lanalític simplificat.
 14. 14. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 27 Cap. 4: Fonamentacions directes: ASSENTAMENTS p- Assentament de fonamentacions directes - Mètodes de verificació: - sòls granulars: mètode de càlcul de Burlarnd & Burbridge (a partir de NSPT). - sòls granulars grollers (graves): placa de càrrega / geofísica - sòls coherents: càlcul elàstic (quan Qw < Qprec). - No contempla: - Sòls granulars de compacitat fluixa (NSPT < 7). - Sòls coherents normalment consolidats o quan Qw > Qprec (càlcul de la consolidació) DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 28 Cap. 4: fonamentacions directes: construcció p- E prescriu l’ú d’ Es i l’ús d’una solera d’ l d’assentament (f t t (formigó d neteja) 10 cm mín. i ó de t j ) í- Excavació curosa: final de l’excavació i col·locació del formigó de neteja:temps mínim, fons d’excavació “inalterat”, p p precaucions en cas de diferentsnivells de fonamentació, dimensions mínimes d’encastament)- S’estableixen precaucions per al cas de presència d’aigua- Es consideren també precaucions en cas de gelada del sòl, inundació,aterraments, etc. PROTECCIÓ DEL FONS D’EXCAVACIÓ
 15. 15. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 29 Cap. 4: qüestions específiques per Lloses p q p q p- Estableix criteris preventius en cas de sifonament del fons d excavació d’excavació- Cal preveure l’aixecament del fons d’excavació quan la llosa es situa en elfons d’un buidat important pels diferents mecanismes que poden dur avariacions volumètriques d l sòl o al trencament d l mateix: i i l è i del òl l del i - aixecament per descompressió - aixecament per expansivitat i t i it t - trencament del fons d’excavació DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 30 Cap. 4: qüestions específiques per POUS p q p q p- C it i preventius en cas d sifonament d l f Criteris ti de if t del fons d’ d’excavació ió- En cas de parets d’excavació inestables entibar- En cas d’esgotament del pou previ a formigonar: limitar el rentat de fins
 16. 16. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 31 Cap. 4: Fonamentacions directes: control p- E presenten un seguit de prescripcions pel control d’ Es t it d i i l t l d’execució d l ió de lesfonamentacions superficials, en generals criteris de bona pràctica.- Inspecció del fons d’excavació: cal verificar la correspondència amb les p pprevisions de l’estudi geotècnic; cas de disconformitat es replantejarà elprojecte de la sabata en qüestió: “actuar en conseqüència” (en molts casosmanca una certa definició)- Homogeneïtat de la superfície d’assentament de la sabata (zones toves izones dures)- El control de la fonamentació haurà de reflectir-se en plànols o altresdocuments, i haurà de ser incorporat a la documentació final d’obra. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 32 Cap. 4: Fonamentacions directes: auscultació p- Es recomana per totes les construccions i es prescriu per a estructures C-3 i C-4 l’auscultació mitjançant anivellació amb una precisió de 0.1 mm.
 17. 17. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 33 fonamentacions profundes DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 34 Cap. 5: Fonamentacions profundes: definició p p-Defineix el que és una fonamentació profunda (L > 8b)- Segueix la sistemàtica habitual de classificació de les fonamentacionsprofundes, definint-les per: - la transmissió de càrregues al sòl: fuste / punta - els materials: formigó “in situ”, prefabricats, d’acer, fusta - la forma: secció circular prismàtica H cas especial: pilots – pantalla circular, prismàtica, H... - el procediment constructius: per excavació / per desplaçament els micropilots no són considerats en el DB SE-C
 18. 18. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 35 Cap. 5: Fonamentacions profundes: disseny i càlcul p p yAccions a considerar: s’abandona elEs simplifica el càlcul: sistema tradicional NTE segons el qual - encep infinitament rígid i pilots articulat en cap és suficient per p - càlcul simplificat: - fregament negatiu g g definir el comportament del - empentes horitzontals terreny amb laAnàlisi de dimensionat: determinació de la resistència per - pilot aïllat estat límit últim i assentament fuste i punta - grup de pilots: mètodes d càlcul d èt d de àl l desenvolupats en annexes l t s’incrementa lleugerament el tope estructural (no distinció ambient sec / amb aigua) DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 36 Cap. 5: Fonamentacions profundes: construcció p pCondicions constructives:-Criteri generalUNE-EN 1536:2000per a pilots formigonats“in situ”- Formigó i els seuscomponents s./ EHE, RC...
 19. 19. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 37 Cap. 5: Fonamentacions profundes: control p pPILOTS FORMIGONATS “IN SITU”- Durant l’execució de cada pilot es confeccionarà un “parte” de control que f “contindrà la informació obtinguda de la supervisió del replanteig, laperforació, el formigonat, la col·locació d’armadures, etc- Pilots tipus CPI-7/8: s’insisteix en la conveniència de realitzar un registrecontinu de paràmetres durant l’execució- S’imposa la realització d’assaigs de control: proves d’integritat (geofísica S imposa d assaigs d integritat (geofísica,sondeig mecànic) que haurà de ser fixada pel Plec de condicions de Projecteabans de l’inici d’obra. S’esmenten els assaigs de càrrega.PILOTS PREFABRICATS CLAVATS- Sistemàtica del control del procés de clava: registre de paràmetres
 20. 20. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 39 Cap. 6: Estructures de contenció: definició pS’estableixen les tipologies habituals, afegint-se de noves no considerades opoc definides en l’anterior normativa bàsica: l anterior-Pantalles: - convencionals - de pilots - clavades (tablestaques i p ( q prefabricades col·locades en rasa) )- Murs de contenció (no inclou murs especials p.e. de rocalla)- Entibacions DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 40 Cap. 6: Estructures de contenció: càlcul pAccions considerades: les habituals (pes propi de l’element de contenció,empentes del reradors puntals ancoratges ) + novetats respecte a NBE- reradors, puntals, ancoratges...) NBEAE-88- Considerar les accions degudes intrínsecament al terreny l’estudigeotècnic h à d’ tè i haurà d’aportar t t els paràmetres necessaris d di t tots l à t i de disseny- Sobrecàrregues permanents / transitòries (colindants, vials, acopis...)- Empentes degudes a terrenys expansius- S’insisteix en la necessitat de considerar l’empenta en repòs especialmenten cas de reradors compactat o sòls sobreconsolidats
 21. 21. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 41 Cap. 6: execució: Murs p-Condicions constructives d’acord a les específiques d’aplicació de la EHE-Especificacions sobre l’excavació equivalents a les esmentades per afonamentacions directes-Es comprovarà la coincidència entre el terreny excavat i les previsions de Esl’estudi geotècnic; de tots els murs es realitzarà un registre documentatsobre la seva execució.-És especialment important controlar les característiques dels elements Éd’impermeabilització i del material del reblert del reradors DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 42 Cap. 6: execució: Pantalles pQüestions d’especial incidència:-S’incideix de forma especial en la conveniència d’una correcta execuciódels murets – guia per assegurar una execució adequada de la pantalla-Recalca la importància d’una adequada dosificació del formigó i un Recalca d unacorrecte ús dels llots tixotròpics-Incideix en la necessitat de procedir a un formigonat correcte: emprant eltub Tremie (mai abocant el formigó) i sense pauses de subministrament-Es comprovarà la coincidència entre el terreny excavat i les previsions del estudil’estudi geotècnic; de totes les pantalles es realitzarà un registredocumentat sobre la seva execució.
 22. 22. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 44 Cap. 7: Condicionament del terreny: excavacions p yles excavacions no s’improvisaran sobre la marxa de l’obra:
 23. 23. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 45 Cap. 7: excavacions: càlcul; auscultació p ;-s’implica al responsable del Projecte, o en elseu cas de l’estudi geotècnic, a la definició cas, l estudi geotècnicdels estats límits últims dels talussos en sòls i obliga a una correctaen roca definició en Projecte-es considerarà l’estat límit de servei de les (en l ( el seu cas, enestructures o vials propers per efecte directe o l’estudi geotècnic)indirecte, a curt o llarg termini, dels treballsd’excavacióintrodueix la necessitat de procedir a la instrumentació d’excavacions d excavacionsquan les mesures prescriptives no siguin prou garantistes o les hipòteside càlcul no es recolzin sobre dades fiables DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 46 Cap Cap. 7: reblerts: disseny, co st ucc ó i co t o eb e ts d sse y, construcció control-El Projecte haurà de definir les qualitats del préstec, les condicions decol locaciócol·locació en obra el procediment i grau de compactació (entre d’altres) obra, d altres)-En cas d’estar limitats per un talús s’hi aplicaran les mateixes disposicionsque per als talussos d’excavació-Preferentment s’utilitzaran sòls de tipus granulars (habitualment dits “sòlsadequats” o “seleccionats”)-Els sòls argilosos requeriran d’un tractament especial i d’una previsió Els d un d unaadequada sobre la seva col·locació en obra-Cal un control adequat de la compactació (emprant els sistemes habitualsen obra civil), però s’ha de tenir especial cura en no sobrecompactar elsreblerts pels efectes negatius (incidència sobre estructures)
 24. 24. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 47 Cap Cap. 7: gest ó de l’aigua: gestió a gua DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 48 Cap Cap. 7: gest ó de l’aigua: projecte i co st ucc ó gestió a gua p ojecte construcció-El Projecte definirà el procediment de gestió (esgotament, rebaix del n.f.,drenatge per gravetat, etc):-A demés dels condicionants habituals que han de garantir l’efectivitat delssistemes d’esgotament, es tindran en compte els condicionants ambientals: -influència sobre l’aqüífer local influència l aqüífer -eliminació d’aigua amb possible contaminació de fins -valoració de l’impacte ambiental en l’entorn p-S’imposa al Projecte una previsió de seguiment del nivell freàtic, pressionsintersticials, moviments del terreny... instrumentació + auscultació
 25. 25. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 49 DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 50 Cap 8: Cap. 8 millora o reforç de te e y oa e o ç del terreny-Primera Norma Bàsica d’aplicació a uns procediments de construcció cadavegada més usuals en l’edificació (no només en obres singulars); tanmateix,el desenvolupament de l’articulat és molt limitat i g p genèric-El disseny del procediment de millora serà establert en Projecte atenent atotes les variables terreny – estructura involucrades-Es tindran en compte els efectes sobre el medi ambient (injeccions,addicions al sòl, contaminació d’aigües freàtiques)- El projecte establirà les especificacions de les mesures constructives i decontrol
 26. 26. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 51 Cap 9: ancoratges Cap. 9 a co atges-En general segueix les prescripcions de la UNE-EN 1537:2001 Anclajes alTerreno, i d l RT de les Recomendaciones para el proyecto, construcción y control d i l t t ió t lde anclajes al terreno H.P.8-96 elevant al caràcter de Norma Bàsica lesseves aportacions essencials DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 52 Annexes e es
 27. 27. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 53 moltes gràcies pe la vostra ate c ó o tes g àc es per a ost a atenció DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 54 p g preguntes?- ara que l’estudi geotècnic és obligatori, en cas de sinistre o patologia, elsarquitectes tècnics / aparelladores continuem sent responsables?- que s’ha de fer si un ha de començar una obra en la que el Projecte nocompleix amb la definició dels procediments d’execució com obliga el CTE?- qui / quan / com ha de procedir a la supervisió de l’execució de TOTES lesexcavacions de TOTS els elements de fonamentació (sabates, pantalles,pilots, murs de contenció...) per elaborar el registre que obligadament s’ha s had’incorporar a la documentació final d’obra?- per a una unifamiliar de planta baixa sobre roca evident i en un solar pla,és obligada la realització d’una campanya de prospecció complerta? d una- en quins casos i quins procediments d’auscultació són preceptius davantde risc a colindants per excavacions o moviments de la fonamentació?

×