MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis e...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Sessió 3 v5.0

407 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sessió 3 v5.0

 1. 1. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents1POSTGRAU DE PATOLOGIA I ESTUDIESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIONSGEOTÈCNIASESSIÓ 3:TRACTAMENTS DE LAFONAMENTACIÓ I DEL TERRENY
 2. 2. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents2Contingut de matèries relatives a geotècnia durant el cursSessió 1: processos relacionats ambel comportament del terreny1. Diferenciar entre la necessitat i lapossibilitat de tractar el fonament oel terreny2. Tractaments de la fonamentació:recalçament: tradicional /micropilots / jet grouting3. Tractament del terreny:injeccions, metxes drenantsSessió 2: el reconeixementgeotècnic en la rehabilitacióSessió 3: rehabilitació defonamentacions i millora delterreny
 3. 3. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents31. Els objectius del tractament-Tractament dels fonaments existents:-Tractament del terreny:- Resolució de patologies- Millores per necessàries per canvi d’úsFer apte un terreny per construïr
 4. 4. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents41. Els objectius del tractament, exemples- Resolució de patologies:
 5. 5. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents51. Els objectius del tractament, exemples- Millores per necessàries per canvi d’ús
 6. 6. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents61. Els objectius del tractament, exemples- Fer apte un terreny per edificarWTC port BCN.Moll d’inflamables portBCN.
 7. 7. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents71. Tractament dels fonaments i del terreny:particularitats del mètode i enfoc de treballFases de desenvolupament habituals:1. Projecte:- S’estudia el cas (diagnosi)- Es defineix el problema- Es proposa la solució2. Execució:- Es torna a estudiar el cas- El contractista proposa una solució alternativa- S’executaNo sempre acàrrecd’especialistesespecialistesQüestióprèvia....
 8. 8. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents82. Tractament del fonament
 9. 9. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents92. Tractaments del fonamentTractaments: dues categories1. Del fonament en sentit estricte:- Consolidació- Inclusions2. De la relació entre el fonament i el terreny: recalç- Recalç tradicional- Recalç amb micropilots- Recalç amb Jet GroutingDues concepcions / dues necessitats
 10. 10. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents102-1. Consolidació delfonament
 11. 11. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents112-1. Consolidació del fonamentObjectiu:- Millora de la integritat estructural: en l’estudi geotècnic depatologies cal preveure la necessitat d’abordar aquest aspecteMètodes:- Tradicional: rejuntat i reparació manual (poc usual enfonaments, doncs al no ser una estructura “vista” és moltdificultós)- Injecció de conglomerant- Inclusions
 12. 12. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents12estructuralment segur?????
 13. 13. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents132-1-1. Injecció del fonamentProcediment:- fase 1: execució de perforacions- fase 2 injecció de morter de granulometria molt fina o debeuradaAplicació: més favorable en fonaments de grans dimensionsEfectes favorables: la injecció pot afectar també al terreny, si bé noés l’efecte que es pretén
 14. 14. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents142-1-1. Injecció del fonament: perforaciómaquinària de molt reduïdes dimensions
 15. 15. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents152-1-1. Injecció del fonament: equip d’injecció
 16. 16. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents162-1-1. Injecció de fonaments / murs, exemple (Venècia)
 17. 17. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents172-1-1. Injecció del fonament / murs, exemple (Venècia)
 18. 18. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents182-1-2. Inclusions-Consisteix en un armat passiu dels fonaments amb danys-Hi ha dos tipus bàsics:-Els bulons-Les grapes-Bulons:-Aptes per a fonaments de grans dimensions-Requereixen d’una perforació prèvia significativa-Dos tipus: barra tradicional i Swellex-Acostumen a anar aparellats a una injecció-Grapes: solució de menor entitat
 19. 19. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents192-1-2. Inclusions, detallsbulonsgrapes
 20. 20. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents202-1-2. Inclusions, bulons tradicionals-precisa injecció-buló passiu NO entra en càrrega immediatament- a favor: major secció resistent
 21. 21. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents212-1-2. Inclusions, bulons swellex-si la perforació té el diàmetre adequat no precisa injecció-buló passiu que immediatament entra en càrrega- en contra: menor secció resistent
 22. 22. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents223. Recalç del fonament
 23. 23. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents233. Recalç..... GeneralitatsAplicació:-a fonaments superficials sotmesos a assentaments o sobre els que espreveu un increment de càrrega-també en cas de projecte de plantes soterrani sobrevingudesProcediments:-Eixamplar la base de la fonamentació  es cerca mantenir la tensió-Aprofundir el pla de fonamentació  es cerca un “nivell resistent”Tipologies:-Recalçament tradicional o superficial / semiprofund-Recalçament profund (micropilots)
 24. 24. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents243. Recalç: fases d’execució i classes actives i passivesa. Reforç i recolzament provisional, si és necessarib. Transferència de la càrrega de l’estrucutura al recolzament provisional oestintolamentc. Construcció de la nova fonamentaciód. Transferència de càrrega a la nova fonamentacióDiferenciar entre unrecalç actiu i un passiu !!!Tradicional = actiuProfund = generalment passiuPot ser l’operaciómés delicada
 25. 25. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents253-1. Recalç tradicional(superficial / semiprofund)
 26. 26. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents263-1. Recalç tradicional / eixamplament de la fonamentacióValidesa  condicions / aptituds-El terreny de fonamentació és apte a la cota actual-Per minorar assentaments quan es manté la càrrega-Per mantenir la tensió incrementant la càrrega-En alguns casos permet no haver de descarregar el fonamentNo apte quan:-El terreny de fonamentació no és apte (replens, sòls deficients)-Patologies degudes a expansivitat (perquè????)
 27. 27. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents273-1. Recalç tradicional per eixamplament-El cas més senzill.-No representa unrisc significatiu perl’estructura-No requereixestintolament-El recalç escomporta comelement passiu ientra en càrregaamb l’assentamentquid de la qüestió: unió estructural entreeixamplament i fonament existent
 28. 28. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents283-1. Recalç per eixamplament i millora parcial del terrenyrepicat de la base delfonamentEfecte psicològic???
 29. 29. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents293-1. Recalç d’eixamplament per “ponteig” de la fonamentacióamb carrera (murs de càrrega)
 30. 30. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents303-1. Recalç per “ponteig” de la fonamentació amb biga passant(murs o pilars)amb aquest sistema es pot restituir la posició inicial del’estructura (tant pilars com murs)
 31. 31. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents313-1. Recalç per “ponteig” de la fonamentació amb petites pantalles permanca de secció del fonament
 32. 32. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents323-1. Recalç per “ponteig” de la fonamentació amb petites pantallesper manca de secció del fonament
 33. 33. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents333-1. Recalç tradicional / aprofundiment de la fonamentació-Molt complexen cas de sabatesaïllades !!!
 34. 34. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents343-1. Recalç tradicional per batatxes
 35. 35. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents353-1. Recalç tradicional per batatxes
 36. 36. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents363-2. Recalç profund:micropilots
 37. 37. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents373-2. Recalç profund: micropilots-Molt popular en els darrers anys (consultors de geotècnia = empreses de sondeigs =empreses de micros ???!!!)AVANTATGES-La unió entre els micropilots i l’estructura acostuma a resoldre’s fàcil i satisfactòriament-No es posa en risc l’estructura ni calen estintolaments, doncs generalment elmicropilot adopta un paper passiu i entra en càrrega amb ulteriors deformacions del’estructura (> del 90 % del recalç profund es fa amb micropilots)APLICACIONS-Aplicació principal: recalç transmetre la càrrega de l’estructura a nivells més profundspel fregament del micropilot / terreny (atenció: POCA PUNTA).-Aplicació alternativa: execució de pantalles de micropilots per al sosteniment de buidatsen zones on és impossible accedir amb altres equips d’execució
 38. 38. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents383-2. Maquinària micropilotadora:REDUÏDESDIMENSIONS
 39. 39. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents393-2. Maquinària micropilotadora:REDUÏDESDIMENSIONS
 40. 40. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents403-2. Recalç profund: micropilots – execució simplificada-a: perforació ambaigua o aire comprimit(extracció de detritus)-b: col·locaciód’armadura (camisa)-c: injecció a través de“manguito) de baix adalt per l’exterior de lacamisa i reblertinterior final de lacamisa
 41. 41. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents413-2. Recalç profund: micropilots – sistema d’injecció única (IGU)1. perforació2. col·locació armadura3. col·locació del tubd’injecció4. injecció5. micropilot final
 42. 42. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents423-2. Recalç profund: micropilotshttp://www.youtube.com/watch?v=oahj3qroyj8&feature=share&list=PL0102203D4BE8CB34
 43. 43. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents433-2. Recalç profund: micropilots – sistema tubofix(IRS, doble injecció)a. perforaciób. col·locació armadura amb vàlvules al llarg de la camisac. injecció de la camisa a baixa pressió des de baixd. segona injecció a alta pressió i reblert interior (e)
 44. 44. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents443-2. Recalç profund: micropilots – unió amb la sabata
 45. 45. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents453-2. unió habitual del micropilot amb l’encep de recalç (omegues)
 46. 46. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents463-2. micropilots – aplicació com estructura de contencióavantatges:-facilitat d’accès a zonesimpossibles per altres sistemes-economia en obres de menorentitatdesavantatges-manca de capacitat resistent-precissen més estintolaments /ancoratges -> lent-preu molt elevat en grans obres
 47. 47. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents474. Recalç profund: Jet Grouting
 48. 48. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents484. Jet Grouting - generalitats- definició: consolidació del terreny amb conglomerant a molt alta pressió que conformauna columna de rigidesa molt contrastada amb el terreny original¿fonamentació o injecció? pel seu resultat es pot considerar un sistema intermig entreuna fonamentació profunda i una millora del terreny (entre un pilot i una injecció)suficient com per ser emprar com a recalç- avantatges:rendiment molt elevat en comparació amb els pilotsen recalçaments permet una estabilització immediata de moviment del terreny- inconvenients:preu molt elevat d’implantaciódificultat en establir criteris de disseny contrastablesprojecte real en mans del contractista
 49. 49. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents494. Jet Grouting - aplicacióA renasA rc illa0501000 ,002 0 .006L im os2G ravasmm60IN YECC IÓND E C EM EN TOIN YECC IÓNJET GROU T INGD E G ELD E S IL IC ATO
 50. 50. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents504. Jet Grouting - execucióes realitza una perforacióque al recuperarsimultàniament injecta enun pla horitzontal unabeurada de conglomeranta alta pressió (fins a 500kg/cm2) que talla elterreny, y mobilitza laseva estructuraCHORRO DE LECHADA DE CEMENTO A Mē S DE 100 M
 51. 51. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents514. Jet Grouting - execució
 52. 52. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents524. Jet Grouting - execucióhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=i8x2xFCaR5o
 53. 53. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents534. Jet Grouting – sistema tipus 1JETGROUT ING T IPO UNOLECHADA CEMENTO 300 /800ba rSecc ión de la ba te ríaTIPUS 1(NOMÉSBEURADA)
 54. 54. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents544. Jet Grouting sistemes tipus 2 (aigua / beurada) itipus 3 (aigua / aire / beurada)JETGROUT ING T IPO DOS CON AGUALECHADACEMENTO0 /500ba rAGUA500 ba rSecc ión de la ba te ríano es barrejaaigua i beuradaTIPUS 2BEURADA +AIGUALECHADACEM ENTO0 /500ba rJET GROUT ING T IPO DO S CON A IREA IRE7 /12 ba rLECHADACEM ENTO0 /500ba rA IRE7 /12 ba rS ecc ión de la ba te ríaTIPUS 2BEURADA +AIRE
 55. 55. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents55AGUA500 ba rJETGROUT ING T IPO TRESSecc ión de la ba te ríaA IRE7 /12 ba rLECHADACEMENTO0 /500ba rTIPUS 3 BEURADA +AIRE + AIGUA4. Jet Grouting sistema tipus 3(aigua / aire / beurada)
 56. 56. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents564. Jet Grouting - resultatla injecció dona lloc a unacolumna de terrenyfortament consolidada(A), i a una perifèriad’arrels reticulades (B) ala qual la millora delterreny també essignificativaels diàmetres efectiuspoden anar de 1 a 3 msegons la potència del’equip i el terrenyla perforació es pot armarB A BRa
 57. 57. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents574. Jet Grouting - resultats
 58. 58. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents584. Jet Grouting - ulitizacióes pot optar percolumnesindividuals oagrupadessegonsconvingui a lasolucióperseguidapantalla decontenciórecalçbase de fonamentacióconsolidadaestabilització de talussosproblemes de filtracions“paraigües”
 59. 59. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents594. Jet Grouting – equips de menor dimensióL’equip complert per a l’execució del Jet Grouting consta d’una cadena complerta d’alimentació de beuradad’alta capacitat (els consums són molt importants) i de maquinària de dimensions significatives... no gaire aptaper interiorssils central bombacarro perforador
 60. 60. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents604. Jet Grouting – central de subministrament / cuba de transport
 61. 61. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents614. Jet Grouting – aparellatge de perforació i injecciómonitor (tobera)CHORRO DE LECHADA DE CEMENTO A Mē S DE 100 Msistemes deperforació(triconus itrialeta)
 62. 62. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents625. Injeccions
 63. 63. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents635. Injeccions - generalitatsdefinició: consolidació del terreny realitzada mitjanaçant addició enprofunditat d’un conglomerant a una pressió inferior a la necessària permodificar l’estructura del sòl.També es realitza en roques (per obres de gran entitat... preses, ponts)NO es tracta d’un recalçament, si no d’un procediment de millorar lesprestacions mecàniques del sòl. També poden ser emprades perimpermeabilitzar.
 64. 64. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents645. Injeccions – resultat finalesquelet de lainjecció
 65. 65. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents655. Injeccions – resultat final, exempleesquelet de lainjecció
 66. 66. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents66http://youtu.be/NW64sttpqHI
 67. 67. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents675. Injeccions - aplicacióAplicació:-pasivació de moviments de lacimentació (assentaments odesplaçaments induïts perexcavacions)-millora del coeficient de seguretaten casos extrems-tractament preventiu davant d’obresproperes a edificis sensibles-impermeabilització del terreny-rebliments de cavitats(karsts, cavernes)Tipus:-Injeccions de consolidació ocompactació (passives, paliatives)-Injeccions de compensació (activesi preventives)
 68. 68. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents685. Injeccions - procedimentProcediment:a- perforaciób- injecció prèvia depreconsolidació (si procedeix)c- injeccions posteriors (una ovàries) de consolidació
 69. 69. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents695. Injeccions - materialsMaterials: tenir en consideració la granulometria-beurades de conglomerant (ocasionalment morters molt fins)-conglomerants: ciments convencionals, gels de silicat, resinesacríliques, gels mixtes, bentonites.A renasA rc illa0501000 ,002 0 .006L im os2G ravasmm60IN YECC IÓND E C EM EN TOIN YECC IÓNJET GROU T INGD E G E LD E S IL IC ATO
 70. 70. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents705. Injeccions - equipsAvantatges: maquinària petita, costos d’emplaçament reduïts
 71. 71. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents715. Injeccions - inconvenientsInconvenients:-rendiments mitjans a baixos-costos difícils de pressupostar-procediments empírics...- Poca predictibilitat- Control “a posteriori”
 72. 72. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents725. Proposta d’exerciciEscollir i justificar el sistema de tractament del terreny o de lafonamentació per al següent cas:-Edifici construït al Prat del Llobregat (sòls = llims i sorres fines, a partirde –3 m nivell freàtic, a partir de –8 m graves i sorres de compacitatmitjana)-Plurifamiliar entre mitgera, 1 planta soterrani, planta baixa + 4-L’edifici té 3 anys, el problema presentat (assentament) es va iniciar als2 anys i continua agravant-se-Solució de fonamentació adoptada en projecte: mur perimetral ambsabata correguda i pilars centrals amb sabates aïllades, Qad = 2 Kg/cm2
 73. 73. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents736. Altres procediments de tractament del terreny- Columnes de grava- Vibrocompactació- Drens de metxa- Inclusions rígides- Compactació dinàmica
 74. 74. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents746.1. Columnes de Grava- També conegudes com a “vibrosubstitució”- Procediment: vibració profunda i aport de graves mitjançantun estri vibrador acoplat al varillatge d’una perforadora, através del qual també s’introdueixen les graves, sensenecessitat de retirar l’estri.
 75. 75. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents756.1. Columnes de Grava- Es pot emprar per a la millora de sòls molt tous a mitjans, ambgranulometries que van des de l’argila fins a les sorresllimoses, preferentment aplicat a sòls coherents. També s’aplica a reblertsheterogenis.- Les profunditats assolides arriben als 20 m. Els diàmetres habituals van de0.8 m a 1.2 m.
 76. 76. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents766.1. Columnes de Grava-Es diferencia entre el procediment de via humida (tradicional) i via seca(actual) per la incorporació o no d’aigua o llots. La via humida permetdiàmetres superiors i ajuda a una execució més ràpida, però presentaproblemes en el tractament dels llots sobrants i en la conservació del’esplanada.
 77. 77. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents77http://youtu.be/bh7TieIxrWE
 78. 78. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents786.2. Vibrocompactació-La vibrocompactació és una tècnica de millora de sòlsmitjançant vibració profunda.- És aplicable en sòls granulars (generalment amb un continguten fins inferior al 10 %). S’assoleixen profunditats de fins a 50m.- La millora del terreny s’assoleix per la reducció dels buitsentre partícules, gràcies a la vibració produïda pel vibrador enel seu procés d’entrar i sortir al sòl tractat. Per facilitar lapenetració del vibrador, s’injecta al sòl (des de la punta del’estri) aigua a pressió.
 79. 79. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents796.2. Vibrocompactació-No es tracta de crear elements verticals a similars a lescolumnes de grava o el jet grouting, si no d’efectuar unamillora general del terreny, o localitzada en una zona, pertal que aquest pugui suportar una fonamentació superficial.- Durant el tractament (executat disposant els punts enforma de malla) s’obté una compactació del terreny quecomporta una reducció del gruix de la capa tractada, per laqual cosa cal afegir material a cota de coronació per tal derecuperar la cota d’esplanada inicial
 80. 80. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents806.2. Vibrocompactació
 81. 81. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents816.2. Vibrocompactacióhttp://www.youtube.com/watch?v=IPGAJCdVjUQ&feature=share&list=PL0102203D4BE8CB34
 82. 82. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents826.3. Drens metxa (o metxes)- Els drens són geocompostos que tenen la propietat de crear vies preferents desortida d’aigua, aconseguint d’aquesta forma l’acceleració de la consolidació delsòl. Per a grans superfícies a tractar, en terrenys tous, la solució de milloracombina la inclusió de drens i la precàrrega:
 83. 83. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents836.3. Drens metxa- El material emprat és una metxa drenant de 10 cm d’ample composta per unalàmina flexible tridimensional envoltada d’un teixit – no teixit termosoldat.- Els drens poden clavar-se al terreny mitjançant empenta estàtica odinàmica, amb injecció d’aigua o perforant amb revestiment.
 84. 84. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents846.3. Drens metxa (o metxes)- Es distribueixen en lazona a carregar en malla(preferentment triangular)amb espaiats de 1.5 m a 3m.- Les fondàries depenetració arriben als 60m.- La tècnica s’aplicafonamentalment a sòlsargilosos saturats o quasi-saturats, senseconsolidació secundàriasignificativa.
 85. 85. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents856.3. Drens metxa (o metxes)- Pot executar-se a la base delterraplè de precàrrega una capadrenant per conduir l’aigua quepot efluir de les metxes- Els assentaments perconsolidació que poden duraranys es poden reduir a terminisde 8 – 10 setmanes.
 86. 86. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents866.4. Inclusions rígides- Quan les càrregues a suportarsiguin puntuals o elevades, unaalternativa és la utilitzaciód’inclusions rígides al terrenycom a tècnica de millora.- Les inclusions són elements deformigó en massa o armat quedissipen les càrregues aplicadesúnicament per fregament i queno necessàriament han derecolzar-se en terrenyscompetents.
 87. 87. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents876.4. Inclusions rígides- Es poden emplaçar pertècniques de vibracióprofunda.- El seu efecte millora lescaracterístiques resistents deterrenys tous i disminueix lacompressibilitat de terrenysdeformables
 88. 88. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents886.4. Inclusions rígideshttp://www.youtube.com/watch?v=Oal-tjBxiQY&feature=share&list=PL0102203D4BE8CB34
 89. 89. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents896.5. Compactació dinàmica- La tècnica de compactaciódinàmica consisteix en l’aplicacióde càrregues mitjançant colpeigen la superfície delterreny, mitjançant una maça degran pes (3 – 10 Tn) que es deixacaure des d’una alçada mitjançantuna grua mòvil.- Com a resultat, el material esdensifica, disminuint laporositat, augmentant laresistència al tall i disminuint lacompressibilitat.- Poden assolir-se profunditatsd’influència i millora d’algunsmetres (5 – 7... m).
 90. 90. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents906.5. Compactació dinàmica- El colpeig és repetitiu(diverses aplicacions en elmateix punt)- Els punts d’aplicació esdistribueixen en forma demalla.Sistema NRG
 91. 91. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents916.5. Compactació dinàmica- S’aplica a sòls de cairegranular (sorres, graves) ireblerts (preferentmentinerts, hi ha alguna experiènciaen RSU).
 92. 92. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents92http://youtu.be/LUYbVk-Xu3chttp://youtu.be/j67suAOHJBw
 93. 93. MÒDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE L’ESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentació i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents9310000000000 gràcies per la vostra atenciói la vostra participació

×