Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Д“ г “г: „м; „и Б ‘да
к ^| д` Ёёфётс; _-! Ё ь
Г‘ вызывные РЕАСЕ ш ‘гоия глэгю

х _г‘ 
ч. ..) г’

: УЛААНБААТАР хотын...
1„5@@„@@@%

ерхийн дунж орла

САРД дунл  р

8301131010)? 

ЭРХИЙН ХУРИМТЛДАА НЭЭГ

 

эх шрамик: 
Т
нийт ЭРХИЙН 46% тэдний АМЬДРАПД ОРЛОГО нь 37
ХУРЭП ЦЭЭГУИ БАИДАГ гэж узжээ 
Е: д: э Зъ/ п 1Г1нг з к» о ч ч/ ргэ . ч_зг'б...
‘ ниигэм, эдийн ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ТАНАЙ ГЭР

БУПИЙН САНХУУД ХЭРХЭН НЭПЭЭЛЖ БАЙГАА ТАПААР

Нийгэм. элийн засгийн байлап тана...
САНХУУТЭЙ хопвоотой ГЭР БУПИЙН МАРГААН

Люди? пр ЩПЦ ‹? .7нхуък'г;7‚? н ;7‹3}‚*ш1п. элк‘ (Во/ на гдпз/ эг. ждн шгл. эг ух...
ЯМАР ТОХИОПДОПД ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МЭНГЭНИЙ
ХЭРЭГЦЭЭ ГАРДАГ ВЭ? 

‘‹! 
‚‚ ‚м, 

"ч или НИШ
"ГЛ"

ш гшщгъ г: 
:"‘| ‚-‚цц-, :: чць...
ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МЭНГЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ГАРСАН
ТОХИОПДОПД ХЭРХЭН ШИИДВЭРПЭДЭГ ВЭ? 

дцг; „п: ди| ;|г: дЁ1;_ч 5Ч<;1!! ;1Ё} шквал д; ...
г? д

   
  
 

«к

  

 

 ‘$112 ^ ‹ ё} ’ | д
‚Ё ЦАЛИН ОРЛОГОО менген ХАДГАПАМЖ ДАВХАР хелелмер 
ч; нэмэгдуул...
ТА ГЭР БУПИИН САНХУУГЭЭ ТОГТМОЛ ТЭПЭВЛЭЖ
ЧАДДАГ УУ? 

ь` Ь`

1 ’ЙЁ К "тЁ 4 › . 
тупим та}: 

ЗХСУРВАЛЖ:  И
ТАНАЙ ГЭР БУП ЯМАР ДААТГАЛЫН УЙЛЧ ИПГЭЭНД {
ХАМРАГЛСАН БЭ? ‘ -

77% ЖОПООЧИИН ХАРИУЦПАГЫН ПААТГАП
48% ТЭЭВРИИН ХЭРЭГСПИИН...
АНХААРАА ХАНДУУАСАНД БАЯ РААААА

ВРАСЕВООЮСОМ/ ОААТСАЬ у ТНПТЕПДЁОМ/ ОААТСАЪ Ё УОПТЦВЕСОМ/ ОААТСАЬ
Е’ ШЕЕ: ИНИЛЦСММ ТЕЪ: ...
Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014

5.219 visualizaciones

Publicado el

National Life даатгалын компаниас 2014 оны 9 сард явуулсан "Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлт" санал асуулгын тайлан инфографик

Publicado en: Estilo de vida
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014

 1. 1. Д“ г “г: „м; „и Б ‘да к ^| д` Ёёфётс; _-! Ё ь Г‘ вызывные РЕАСЕ ш ‘гоия глэгю х _г‘ ч. ..) г’ : УЛААНБААТАР хотын15оо ЭРХИЙГ ХАМАРСАН : 1: и ц Г э‘ ’ Ч 1 “Ат” — у СУДАП ГААН Ы ТАЙЛАН —
 2. 2. 1„5@@„@@@% ерхийн дунж орла САРД дунл р 8301131010)? ЭРХИЙН ХУРИМТЛДАА НЭЭГ эх шрамик: Т
 3. 3. нийт ЭРХИЙН 46% тэдний АМЬДРАПД ОРЛОГО нь 37 ХУРЭП ЦЭЭГУИ БАИДАГ гэж узжээ Е: д: э Зъ/ п 1Г1нг з к» о ч ч/ ргэ . ч_зг'б(3.21`7жчп_„лг_уу? ’ ‚ _/ 15% 45% 39%! ТИИМ УГУИ ЗАРИМЛАА ЭХ СУРВАПЖ:
 4. 4. ‘ ниигэм, эдийн ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ТАНАЙ ГЭР БУПИЙН САНХУУД ХЭРХЭН НЭПЭЭЛЖ БАЙГАА ТАПААР Нийгэм. элийн засгийн байлап танай гэр бупийн санхууд хэрхэн нвпеепж байна на? БАГА 33 РЗ Г 1°/ о нвпввлевгуй ЭХ СУРВАЛЖ:
 5. 5. САНХУУТЭЙ хопвоотой ГЭР БУПИЙН МАРГААН Люди? пр ЩПЦ ‹? .7нхуък'г;7‚? н ;7‹3}‚*ш1п. элк‘ (Во/ на гдпз/ эг. ждн шгл. эг ухи? ’ а у Й р г. _ ) 1 _ ' н‘ д Н | ; - П‘д „ „ . «„ еда” [ ПЫШМА} : ... ^.„^тль^ т ’ „ Ш эх СУРВАЛЖ: ‘
 6. 6. ЯМАР ТОХИОПДОПД ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МЭНГЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ГАРДАГ ВЭ? ‘‹! ‚‚ ‚м, "ч или НИШ "ГЛ" ш гшщгъ г: :"‘| ‚-‚цц-, :: чцьд-‚г при 1 др‘? _ > . ‘д › шин стгггдъупиъанл / _ АЩЦЁЁЁШЁТН 5521:: ё : | . х дал с. ц: ЗХСУРВАЛЖ: `
 7. 7. ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МЭНГЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ГАРСАН ТОХИОПДОПД ХЭРХЭН ШИИДВЭРПЭДЭГ ВЭ? дцг; „п: ди| ;|г: дЁ1;_ч 5Ч<;1!! ;1Ё} шквал д; р); ЁЭЕЛ| ЁПНЩ „минным: дшцг -#_ Х ‘ ЭХСУРВАЛЖ: ‘ Р‘;
 8. 8. г? д «к ‘$112 ^ ‹ ё} ’ | д ‚Ё ЦАЛИН ОРЛОГОО менген ХАДГАПАМЖ ДАВХАР хелелмер ч; нэмэгдуулэх дбъ уусгэх «г! ЭРХЛЭХ ЭРСДПЭЭ ТООЦОЖ _ к: И УЛСААС ТЭТГЭВЭР ` А: ДААТГАПП ХАМРАГДАХ ТЭТГЭМЖИЙГ Ё Х= НЭМЭГДУУПЭХ
 9. 9. ТА ГЭР БУПИИН САНХУУГЭЭ ТОГТМОЛ ТЭПЭВЛЭЖ ЧАДДАГ УУ? ь` Ь` 1 ’ЙЁ К "тЁ 4 › . тупим та}: ЗХСУРВАЛЖ: И
 10. 10. ТАНАЙ ГЭР БУП ЯМАР ДААТГАЛЫН УЙЛЧ ИПГЭЭНД { ХАМРАГЛСАН БЭ? ‘ - 77% ЖОПООЧИИН ХАРИУЦПАГЫН ПААТГАП 48% ТЭЭВРИИН ХЭРЭГСПИИН ЦААТГАП тж мытым _эг*‘. ^кгэ„1г)ъ+ц/ |ЙН ДААТГАП гэж. орон суш зцхеренгийн ДААТГАЛ 13% гэнэтийн оспийн дААтгАл 13% АМЬ НАСНЫ ДААТГАП эх СУРВАЛЖ: [Ёж
 11. 11. АНХААРАА ХАНДУУАСАНД БАЯ РААААА ВРАСЕВООЮСОМ/ ОААТСАЬ у ТНПТЕПДЁОМ/ ОААТСАЪ Ё УОПТЦВЕСОМ/ ОААТСАЬ Е’ ШЕЕ: ИНИЛЦСММ ТЕЪ: 7011-3366 ЭХ СУРВАЛЖ:

×