Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Seminari 5x1: 5 intensitats de provisió per a 1 sanitat més valuosa - Jordi Varela

267 visualizaciones

Publicado el

Sessió específica per a directius de l'Institut Català de la Salut - 28 de juny de 2019

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Seminari 5x1: 5 intensitats de provisió per a 1 sanitat més valuosa - Jordi Varela

 1. 1. TEMPS DE REFORMES ESTRUCTURALS EIXOS D’ACCIÓ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I A L’HOSPITAL 1 JORDI VARELA 28 de juny de 2019 @gesclinvarela Blog: “Avenços en Gestió Clínica”
 2. 2. REFORMES PRÈVIES A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA 2
 3. 3. 3 Julian Tudor Hart LLEI DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA INVERSA
 4. 4. MODEL ACTUAL D’ATENCIÓ A LA DEMANDA ESPONTÀNIA 4
 5. 5. MÉS TREBALL EN EQUIP 5
 6. 6. PROPOSTA D’ATENCIÓ A LA DEMANDA ESPONTÀNIA 6
 7. 7. ORGANITZACIÓ MÉS RESOLUTIVA 7
 8. 8. MÉS CARTERA DE SERVEIS 8
 9. 9. REFORMES PRÈVIES ALS HOSPITALS 9
 10. 10. MODEL DE FUNCIONAMENT ACTUAL DE LA MAJORIA DE PLANTES D’HOSPITALIZACIÓ 10
 11. 11. 11 DIFICULTATS EN L’ATENCIÓ MÈDICA DELS PACIENTS HOSPITALITZATS
 12. 12. Model de guàrdias mèdiques i efecte weekend 12
 13. 13. 2/3 o més dels pacients que reingressen ho fan per causes diferents a l’ingrés inicial. El Dr. Harlan Krumholz atribueix la síndrome de post-hospitalització a factors d’estrés durant l’ingrés: alteracions del son i dels ritmes circadians, dèficits alimentaris, dolor, manca d’activitat física, medicació que altera l’estat cognitiu o notícies adverses. Síndrome de post-hospitalització 13
 14. 14. 14 La via americana: les funcions dels metges hospitalists El 1996 Robert Watcher i Lee Goldman van descriure per primera vegada el terme hospitalist com un metge especialitzat en la pràctica de la medicina hospitalària. Aquest assumpte es va viure, ja llavors, com a imprescindible per a l'organització de les plantes d'hospitalització als EUA, a causa sobretot a la pluriocupació dels especialistes que feia que la gestió dels pacients ingressats sovint fora desordenada. Gairebé vint anys més tard, la Society of Hospital Medicine informa que ja hi ha més de 30.000 metges hospitalists treballant en 3.300 hospitals. Les 4 funcions del metge hospitalist segons Chris Addis, Director of Internal Medicine Hospitalists a Lancaster General Hospital: 1. Assumeixen la coordinació dels especialistes en posició de lideratge i de repartir joc (quarterback) 2. Saben comunicar al pacient les informacions clíniques de manera senzilla 3. Garanteixen la continuïtat assistencial 4. Són el referent per als metges de família tant durant l'ingrés com en el transfer
 15. 15. SENSE OBLIDAR EL TREBALL EN EQUIP MULTIDISCIPLINAR 15
 16. 16. Un microsistema clínic és una unitat de treball on tots els professionals implicats comparteixen valors i objectius, on tots creuen que les accions tenen sentit per als pacients, on es fomenten les reunions d'equip multidisciplinari i on tots, de comú acord, exerceixen el seu treball en funció de les seves capacitats i competències. 16 ELS MICROSISTEMES CLÍNICS: LA PEÇA CLAU
 17. 17. Com defensa Richard Bohmer, els equips clínics han d'aplicar les millors pràctiques de manera rigorosa, han d'abordar els processos complexos amb mecanismes de prova-error i han de tenir una actitud orientada a millorar les coses des de la quotidianitat. 17 ELS MICROSISTEMES CLÍNICS: LA PEÇA CLAU
 18. 18. LES TRES ESSÈNCIES DE 5x1 18 TEMPS DE REFORMES ESTRUCTURALS EIXOS D’ACCIÓ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I A L’HOSPITAL
 19. 19. LAS TRES ESSÈNCIES DE 5x1 EL CONCEPTE DE VALOR COM EFECTIVITAT PERCEBUDA ELS PRINCIPIS PICKERIANS D’ATENCIÓ CENTRADA EN EL PACIENT LA PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS A PARTIR DE LES NECESSITATS DELS GRUPS POBLACIONALS 19
 20. 20. EL PACIENT PRIMERA ESSÈNCIA d’inspiració pickeriana 20
 21. 21. 21 El 1988, el Picker Institute, als Estats Units, va encunyar el terme atenció centrada en el pacient, i va començar una recerca que va determinar quins eren els 8 eixos que defineixen més bé la qualitat assistencial des de la perspectiva dels pacients: 1. Respecte pels valors, preferències i necessitats de les persones 2. Rebre els serveis de manera coordinada i integrada 3. Disposar d’informació rellevant en format clar i comprensible 4. Aconseguir la màxima qualitat de vida possible, amb especial atenció a l’alleujament del dolor 5. Disposar de suport emocional per afrontar la por i l’ansietat 6. Implicar a familiars i amics en el seu procés en la mesura en que els propis pacients ho creguin oportú 7. Rebre atenció continuada independentment del punt d’atenció 8. Obtenir la màxima accessibilitat possible als serveis prescrits Atenció Centrada en el Pacient
 22. 22. 22 DESIGN THINKING I PREMS
 23. 23. 23 DESIGN THINKING I PREMS
 24. 24. 24 EL VALOR DE LA PRÀCTICA CLÍNICA SEGONA ESSÈNCIA d’inspiració porteriana
 25. 25. DE L’EFECTIVITAT AL VALOR EFECTIVITAT CLÍNICA + quantitat de vida + qualitat de vida indicadors de mortalitat indicadors de morbiditat determinantsde la salut percepció VALOR 25 El valor porterià és la percepció que les persones tenen de l’efectivitat en relació al cost del procés.
 26. 26. International Consortium for Health Outcomes Measurement és una organització sense ànim de lucre que promou la definició de resultats específics per a cada procés clínic. ICHOM organitza grups de treball combinats entre clínics i pacients per definir quins outcomes es pensa que són els més valuosos. Ha elaborat packs de outcomes per 24 processos clínics, i té en preparació 12 més. 26
 27. 27. Donald Berwick. Institute for Healthcare Improvement Les pràctiques clíniques inapropiades consumeixen entre el 25% i el 33% dels pressupostos sanitaris de tots els països del món 27 EL MALBARATAMENT PER PRÀCTIQUES DE POC VALOR 17 de juliol de 2017
 28. 28. 28 PLANIFICAR D’ACORD AMB LES NECESITATS TERCERA ESSÈNCIA d’inspiració kaiseriana
 29. 29. 29 REORDENAR ELS SERVEIS A PARTIR DE LES NECESSITATS DELS GRUPS POBLACIONALS
 30. 30. POBLACIÓ SANA INTENSITAT 1 30
 31. 31. ELS DETERMINANTS SOCIALS DE LA SALUT Els equips d'atenció primària i els de salut pública haurien d'estar presents en les principals activitats de l'entramat social i municipal de les seves respectives comunitats, tant per influir en la perspectiva saluto-gènica de tots els programes, com per conèixer de primera mà què es cou. 31
 32. 32. SALUT COMUNITÀRIA 1. Fomentar le accions que tenen evidencia suficient 2. Adoptar el model d’actius per a la salut (Rafa Cofiño) 3. Referenciar la guia “Community engagement” de NICE Cofino R, Aviñó D, Benedé CB, Botello B, Cubillo J, Morgang A, Paredes-Carbonell JJ, Hernán M. Informe SESPAS 2016. Promoción de la salud basada en activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva en intervenciones locales? Gac Sanit. 2016; 30 (S1): 93–8. • Vacunació infantil en grups de baixa adherència • Salut materno-infantil en colectius de risc • Intervencions conductuals en prevenció de sida entre homosexuals • Evitar consum de tabac en joves (evidència dèbil) • Prevenció de la diabetis 2 (evidència dèbil) 32
 33. 33. POBLACIÓ DE RISC INTENSITAT 2 33
 34. 34. ELS DETERMINANTS SOCIALS DE LA SALUT Solitud i pobresa són els dos determinants de la salut que més afecten aquest col·lectiu SALUT COMUNITÀRIA • Augmentar la vacunació de la grip en persones grans • Exercici físic i prevenció de caigudes en el domicili • Prevenció de la depressió i millores funcionals en persones amb pluripatologies 34
 35. 35. PROGRESSIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA (Classificació NYHA) 35
 36. 36. ORGANIGRAMA MATRICIAL DE LES UNIVERSITATS 36
 37. 37. 37
 38. 38. PERSONES AMB NECESSITATS SANITÀRIES I SOCIALS COMPLEXES INTENSITAT 3 38
 39. 39. Gráfic adaptaT de: Kuipers P, Kendall E, Ehrlich C, McIntyre M, Barber L, Amsters D, et al. Complexity and health care: health practitioner workforce services, roles, skills and training to respond to patients with complex needs. Brisbane: Clinical Education and Training. Queensland 2011. DIMENSIONS DE LA COMPLEXITAT 39
 40. 40. CIRCUITS ACTUALS PER A LES PERSONES DEL SEGMENT 3 40
 41. 41. AVALUACIÓ INTEGRAL 41
 42. 42. Infermera Treballador social ajuntament Treballador social ABS Metge de família Geriatre THE CHRONIC CARE MODEL Elaboració conjunta d’una avaluación integral i un pla individualitzat 42
 43. 43. EQUIPS D’ATENCIÓ A LA COMPLEXITAT 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46 SARA KREINDLER DE LA UNIVERSITAT DE MANITOBA VA ESTUDIAR L’IMPACTE DELS PROGRAMES DE CRÒNICS EN UNA REGIÓ DEL CANADÀ, I VA CONCLOURE: 1. Petits èxits no resolen la fallada general del sistema 2. La teva innovació és la meva complicació 3. El teu ordre és el meu caos 4. La teva integració és la meva fragmentació 5. Al final les urgències són el camp de refugiats dels sistemes sanitaris Kreindler SA. The three paradoxes of patient flow: an explanatory case study. BMC Health Services Research 2017; 17: 481.
 47. 47. UN MODEL INDUSTRIAL PER ALS PROCESSOS CLÍNICS PROTOCOLITZABLES INTENSITAT 4 47
 48. 48. 48 INDUSTRIALITZACIÓ DELS PROCESSOS CLÍNICS PROTOCOLIZABLES
 49. 49. 49 PRINCIPALS ELEMENTS DE METODOLOGIA INDUSTRIAL PER ALS PROCESSOS CLÍNICS 1. Mapeig industrial del procés 2. Delimitació de funcions professionals 3. Selecció i implicació dels pacients 4. Instruments de procés industrial (lean o six sigma) 5. Control de qualitat de procés i resultat 6. Instal·lacions i plantilles professionals específiques
 50. 50. 50 AVANÇANT CAP A UN MODEL DUAL
 51. 51. UN MODEL D’HOSPITAL GENERALISTA PER A LA COMPLEXITAT CLÍNICA INTENSITAT 5 51
 52. 52. 52 El 1997, Kevin Dooley, professor de logística de la Universitat d’Arizona, va definir el sistema adaptatiu complex (CAS) com un grup d'agents semi-autònoms que interactuen de manera interdependent per produir patrons de tot el sistema, de manera que aquests patrons influeixen en el comportament dels agents.
 53. 53. 53
 54. 54. 54 SISTEMES ADAPTATIUS COMPLEXOS (CAS) CARACTERÍSTIQUES 1. El criteri dels professionals està regit per creences personals, al marge del sistema general i fins i tot hi poden entrar en conflicte. 2. Aquests criteris no són homogenis i poden arribar a ser contradictoris entre diferents professionals. 3. Els professionals actuen de manera intel·ligent i independent entre ells. 4. Els sistemes són adaptatius i evolucionen en funció del que ho fan els criteris dels professionals. 5. Els sistemes són influenciables, però els mecanismes de control acostumen a fallar. Mahajan A, Islam SD, Schwartz MJ, Maxime Cannesson M. A Hospital Is Not Just a Factory, but a Complex Adaptive System – Implications for Perioperative Care. Anesth Analg 2017; 125: 333–41.
 55. 55. 55 SISTEMA ADAPTATIU COMPLEX (CAS) CRITERIS DE PRIORITZACIÓ 1. Treball en equipo multidisciplinar 2. Avaluació integral i plans individualitzats 3. Coordinació amb atenció primària i serveis socials 4. Qualitat de les cures d’infermeria 5. Continuïtat de l’atenció mèdica 6. Atenció a la fragilitat i transferències acurades
 56. 56. SESIÓ CLÍNICA DE L’HOSPITAL GENERALISTA Metges generalistes referents Infermeres referents Treballador social de l’hospital Metges especialistes relacionats Metge i infermera de família 56
 57. 57. 57 UNITATS MULTIDISCIPLINÀRIES D’HOSPITALITZACIÓ PASSI ESTRUCTURAT I MULTIDISCIPLINAR DE VISITA
 58. 58. 5858 58 L'avaluació geriàtrica integral augmenta les probabilitats de sobreviure a un ingrés urgent i, a més, els costos es redueixen. Aquests resultats són especialment bons si els pacients ingressen en una UGA. "Si fossis una persona gran i fràgil i et diguessin que existeix un fàrmac que augmenta en un 22% les teves probabilitats de tornar a casa després d'una hospitalització, deixaries que t'ingressessin en un hospital que no disposa d'aquest producte?" UNITATS DE GERIATRIA D’AGUTS
 59. 59. 59 S’haurien de planificar àrees específiques per a pacients fràgils • Equips professionals especialitzats connectats amb l'equip wagnerià. • Espais adequats per evitar desorientacions, caigudes, úlceres, etc. • Espais silenciosos per reunir-se les famílies i els equips implicats i així afavorir la presa de decisions compartida. SECCIONS D’URGÈNCIES GERIÀTRIQUES
 60. 60. NOU MODEL DE RELACIÓ ENTRE NIVELLS ASSISTENCIALS 60
 61. 61. 61
 62. 62. 5x1 EN RESUM 62
 63. 63. LAS TRES ESSÈNCIES DE 5x1 EL CONCEPTE DE VALOR COM EFECTIVITAT PERCEBUDA ELS PRINCIPIS PICKERIANS D’ATENCIÓ CENTRADA EN EL PACIENT LA PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS A PARTIR DE LES NECESSITATS DELS GRUPS POBLACIONALS 63
 64. 64. TRES INTENSITATS DE TIPUS POBLACIONAL DUES INTENSITATS ALS HOSPITALS EN UN SOL SISTEMA SANITARI (I SOCIAL) DE DRET UNIVERSAL 64
 65. 65. I DOS (DE FET TRES) INSTRUMENTS PER A LA COL·LABORACIÓ EFECTIVA 65 EN UN SOL SISTEMA SANITARI (I SOCIAL) DE DRET UNIVERSAL
 66. 66. I SI NO HI HA PROU CORATGE PER A LA DISRUPCIÓ? 66
 67. 67. 67 DECÀLEG D’AVENÇOS FACTIBLES 1. A l’atenció primària: agrupar professionals i professionalitzar agendes 2. També a l’atenció primària: organitzar el treball segons demandes diferents 3. Augmentar la cartera de serveis d'atenció primària en funció de les possibilitats pressupostàries 4. Generar sessions clíniques entre nivells i entre xarxes 5. Distribuir serveis d'atenció urgent a nivell d'atenció primària pel territori 6. Promoure un "codi fragilitat" en el sistema d'emergències mèdiques 7. Potenciar les decisions compartides i les comissions "right care" 8. Augmentar la seguretat i l'atenció continuada dels pacients ingressats 9. Transformar trajectòries clíniques en cadenes de valor en els processos més freqüents 10. Crear unitats de geriatria d'aguts i seccions geriàtriques a les urgències
 68. 68. 68 No subestimis mai el poder d’unes quantes persones compromeses a canviar el món. De fet, és l’única cosa que ho ha aconseguit. Margaret Mead, antropòloga
 69. 69. 69 Disponibles a @gesclinvarela

×