Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL
I.1. ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROLÜN TANIMI VE AMAÇLARI <ul><li>TANIM: </li></ul><ul><li>Belirli miktar ve kalitedeki mamulle...
<ul><li>AMAÇLARI </li></ul><ul><li>Etkin bir üretim planlama ve kontrolü </li></ul><ul><li>Toplam karın en büyüklenmesi, ...
Üretim Planlama  <ul><li>Ne zaman? </li></ul><ul><li>Ne miktarda ? </li></ul><ul><li>Nerede ? </li></ul><ul><li>Hangi ola...
Üretim Kontrol  <ul><li>Planlanan denetime uygunluk </li></ul><ul><li>Eldeki olanaklardan en iyi şekilde yararlanmak </l...
ÜRETİM PLANLAMA BASAMAKLARI <ul><li>Satış tahminleri </li></ul><ul><li>Siparişlerin söz konusu olduğu dönem ya da dönemler...
Parametreler  ve Değişkenler
Üretim Sisteminde Malzeme Akışı
I.2. ÜRETİM PLANLAMANIN ÖNEMİ <ul><li>Modern bir imalat işletmesinde üretim planlamanın kaçınılmaz bir olarak yer almasını...
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP)
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP) <ul><li>Ürün Ağaçları </li></ul><ul><li>Malzeme İhtiyaç Planlaması Sisteminin Elemanları...
Ürün Ağaçları <ul><li>Ürün ağaçları kabaca ürün malzeme arasındaki ilişki ve bağlantıyı gösterirler. </li></ul><ul><li>En...
Ürün Ağacı Yapısı
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI SİSTEMİNİN ELEMANLARI  <ul><li>Ana Üretim Planı </li></ul><ul><li>Ürün Ağacı </li></ul><ul><li...
MRP Programının Hedefleri <ul><li>Ürün stoklarının yenilenmesi </li></ul><ul><li>Müşteri siparişlerinin karşılanması  </...
MRP Programının Kontrolü <ul><li>Ana üretim planının uygulanabilirliği Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP) tarafından test edi...
Stok Durum Dosyası <ul><li>MRP sistemine her malzeme için son durum kayıtlarını verir. </li></ul><ul><li>Bunun yanında iç...
MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI SİSTEMİ ÇIKTILARI  <ul><li>Planlanmış sipariş programı; her dönem için gerekli siparişi verile...
NET İHTİYAÇLARIN ÇIKARILMASI (NETTING)  <ul><li>İstenen miktarda ürünü imal etmek için gerekli malzemeleri, parçaları ve...
NETTING /ADIMLAR <ul><li>Herhangi bir satış emrine bağlanmamış bulunan bitmiş ürünleri (serbest stok) bizden istenen ürün ...
NETTING /ADIMLAR <ul><li>Net ürün ihtiyacı ürünün son montajında kullanılan 1. seviye parçalarına ayırarak ifade edilir. <...
NETTING /ADIMLAR <ul><li>Bu miktarlardan, yine bu parçaların serbest stok miktarları ve planlanmış üretim miktarları düşül...
NETTING /ADIMLAR <ul><li>Net ihtiyaç miktarları bundan sonraki aşamada bir sonraki seviye malzemelere indirgenerek yukarıd...
NETTING /ADIMLAR <ul><li>Bu işlem, seviye seviye ürün ağacına uygulanır </li></ul>
NETTING /ADIMLAR <ul><li>İşlem, ya ağacın en son seviyesine gelindiğinde ya da herhangi bir seviyede eldeki stoklar ihtiya...
II.3.2 MALZEME BAZINDA İHTİYAÇ BELİRLENMESİ (BATCHING) <ul><li>Batching, hem sistem için hem de MRP’ nin ürettiği net ihti...
PEGGING <ul><li>Bu işlem malzeme ihtiyaçlarının izini ürün ağacında aşağıdan yukarıya sürerek malzeme ihtiyacının hangi ü...
PEGGING <ul><li>Stokların ve planlanan üretim miktarlarının hangi ürüne ne şekilde dağıtılacağına karar vermez. </li></...
Alt Seviye Kodlaması <ul><li>MRP’ nin parçaya son defa nerede rastlayacağını bulmak için kullandığı metot </li></ul>
Alt Seviye Kodlaması/Basamaklar <ul><li>Bir işletme ürün ağacını ilk defa yarattığı zaman, girilen veriler, bir ürünün her...
Alt Seviye Kodlaması/Basamaklar <ul><li>Bu alt seviye kodu, bir parça kodu için o parça kaydının bir bölümü olarak tutulur...
Alt Seviye Kodlaması/Basamaklar <ul><li>Ürün ağacı düzeltildiğinde, bu kod sistem tarafından güncellenir. </li></ul>
Alt Seviye Kodlaması/Basamaklar <ul><li>MRP, bir parçanın alt seviye koduna uyan seviye numarasına gelince o parçanın net ...
II.3.3 ÇİZELGELEME (TIME PHASING) <ul><li>Time-phasing, MRP tarafından oluşturulmuş ihtiyaçlara tarih ataması yapılmasına ...
TIME PHASING <ul><li>MRP her yeni imalat ve satın alma emri için bir tarih ataması yapar. </li></ul><ul><li>Bu emirlerin b...
TIME PHASING <ul><li>MRP, siparişlerin ve iş emirlerinin her zaman tam zamanında yerine getirildiğini varsayar. </li></ul...
TIME PHASING <ul><li>Eğer bir müşteri bizim ön zamanımızdan daha kısa bir sürede ürünün teslimini isterse MRP şu anki tari...
TIME PHASING <ul><li>Ancak MRP mantığı içinde bunu önleyecek bir husus yoktur. Böyle bir durumla karşılaşmamak için yapıla...
III . KAPALI ÇEVRİMLİ MRP <ul><li>Bir imalat işinde kapasite hesaba katılmadan yapılan malzeme planlamasının fazla bir değ...
III.1 KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI <ul><li>Kapasite İhtiyaç Planlaması (Capacity Requirements Planning - CRP) </li></ul><ul...
CRP <ul><li>CRP, kuyruktaki işleri analiz eder. </li></ul><ul><li>Sipariş edilen miktar operasyon başına düşen zamanla çar...
CRP <ul><li>Artık MRP tek başına malzeme planlayan bir sistem değildir. </li></ul><ul><li>MRP çıktısı, iş yükünün gerçekç...
III.2 ANA ÜRETİM PLANI <ul><li>AÜP’ nin amacı, </li></ul><ul><li>müşteri ihtiyaçlarını </li></ul><ul><li>üretim kaynakla...
III.3 KABA KAPASİTE PLANLAMA <ul><li>Kaba Kapasite Planlama (Rough Cut Capacity Planning - RCCP) denen işlem ardışık MRP/C...
RCCP <ul><li>CRP ile aralarında iki önemli fark vardır: </li></ul><ul><li>1. RCCP, muhtemelen kapasiteleri fazlasıyla yete...
RCCP <ul><li>2. RCCP, MRP’ den önce geldiğinden, iş yükleri, mevcut envanter ayarlamaları yapılmaksızın, doğrudan son ür...
RCCP <ul><li>RCCP kullanarak, planlamacı, birkaç farklı AÜP’ yi nisbeten daha çabuk modelleyebilir. </li></ul><ul><li>Hes...
III.4 İŞLETME PLANLAMA <ul><li>Üst yönetimin bakış açısından, AÜP, işletmenin ne üreteceğini, şirketin varlıklarının ve in...
İŞLETME PLANLAMA <ul><li>Üst yönetim, ana üretim planlaması sürecini aktif olarak idare etmelidir. </li></ul><ul><li>Bu am...
İŞLETME PLANLAMA <ul><li>1. Her yeni AÜP’ yi resmi imza prosedürüne tabi tutmak böylece üst yönetimin planı onaylamasını s...
İŞLETME PLANLAMA <ul><li>Organizasyonun amaçlarını tanımlayan ve üretim için kullanılabilir kaynak seviyesini tayin eden i...
İŞLETME PLANLAMA <ul><li>İş planlama genellikle resmi bir süreç olarak yılda bir kez yapılır. </li></ul><ul><li>Buna rağme...
İŞLETME PLANLAMA <ul><li>ADIMLAR: </li></ul><ul><li>Hangi ürün hangi pazarda satılacak </li></ul><ul><li>Her ürün ailesi i...
İŞLETME PLANLAMA <ul><li>ADIMLAR: </li></ul><ul><li>Üretim sistemindeki maliyet ve ön zaman hedeflerine ulaştıracak değişi...
III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>MRPII, yani Üretim Kaynakları Planlaması, müşteri teslim ihtiyaçlarını karşılamak için, işlet...
III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>MRPII , firma düzeyinde yürütülen tüm işlevlerin ortak bir veri tabanı etrafında bütünleşmesi...
III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>Kapalı Çevrimli MİP' ten türemiş bulunan MRPII aşağıdaki özelliklere sahiptir: </li></ul><ul>...
III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>Birer paket program olan ÜKP sistemlerinde bulunan temel modüller şöyle özetlenebilir: </li><...
III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>Finansman Yönetimi modülünün işlevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: </li></ul><ul><li>Alacak...
İŞLETME KAYNAKLARI PLANLAMASI  (ERP)
ERP <ul><li>IV.1 İKP 'NIN GELİŞİMİ, TANIMI VE YARARLARI </li></ul><ul><li>Tüm dünyada son yıllarda giderek değişen yönets...
ERP <ul><li>ÜKP aslında bir tesisin veya tek tesisli bir firmanın kaynaklarının optimizasyonunu sağlayan bir sistemdir ve ...
İKP 'nin Gelişimi
İKP <ul><li>1990' lı yılların işletmelerinin özelliklerini kısaca sıralayalım : </li></ul><ul><li>Ulusal ve uluslararası k...
Entegrasyon <ul><li>Entegrasyon, ancak faaliyetleri destekleyen bilginin entegre edilmesi ve ulaşılabilir hale getirilmes...
ERP’nin Endüstiyel Sistemler İçerisindeki Yeri
ERP <ul><li>ERP sisteminin kullanımı işletme için büyük bir karar ve fırsatlar zinciri anlamındadır. </li></ul>
ERP <ul><li>ERP, işletmelere yeni bir bütünleşik iş sistemi halkasını sunar. </li></ul>
ERP <ul><li>Organizasyonlara tedarik zincirindeki köklü değişimleri verimli olarak yönetme ve endustriyel ve hizmet sistem...
IV.2. ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>MRP sistemlerinin yerini “Entegre İş Sistemleri” (Integrated Business Systems-IBS...
ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>Değişim, rekabetlerini destekleyen daha yeni bir yazılım paketi kullanılması gerektiğin...
ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>ERP yazılımlarının modüler olmaları ve MRPII prensipleri ile uyumlu olarak kullanılmala...
ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>Bir çok ERP yazılımı çok fabrikalı şirketlerin yanında tek fabrikalı küçük şirketler iç...
ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>Birçok organizasyon, kendilerini tedarikçilerinden ve müşterilerinden soyutlayarak kend...
ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>ERP, gelişen bir şirket için genel tedarik zinciri içerisindeki bütün aktivitelerin sen...
ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>ERP, MRPII’ye bir alternatif olarak değil işletmeler için bir yazılım spesifikasyonları...
IV.3. ERP KAVRAMI <ul><li>ERP, zaman içerisinde süzülerek gelen deneyimler ışığında doğru kararlar verme metotlarını içere...
IV.4. ERP SİSTEMLERİ <ul><li>MRP, hangi malzemelere ne zaman ihtiyaç duyulacağını ana üretim planı çerçevesinde saptayan b...
ERP SİSTEMLERİ <ul><li>MRPII, MRP kullanımından kaynaklanan sorunları gidermek için ortaya çıkmıştır. </li></ul><ul><li>Ür...
ERP SİSTEMLERİ <ul><li>Günümüzdeki birçok ERP sistemi ERP veya MRPII modüllerini ya da kapasite planlama çalışmalarını içe...
ERP Sistematiği
ERP SİSTEMLERİ <ul><li>ERP teknikleri yavaşlatılabilen, hızlandırılabilen, durdurulabilen üretim sistemlerinin kavramsal b...
IV.5. ERP UYGULAMALARI  <ul><li>ERP yazılımları üretim şirketlerinin tedarik zincirlerini en iyi şekilde yönetmeleri için...
ERP UYGULAMALARI <ul><li>Hammadde envarter yöntim araçları ile MRPII modülü çıktılarını entegre ederek hammadde depolama f...
ERP UYGULAMALARI <ul><li>Üretim ve envanter yönetiminde bazı aşamalar iyi geliştirilmiş ERP sistemleri ve başarılı uygulam...
ERP Sistemi
ERP UYGULAMALARI <ul><li>ERP uygulamalarının başlatılması için bir çok yol vardır </li></ul><ul><li>Uygulamaların başlatı...
ERP Programı Uygulama Aşamaları
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>1.Vizyon Oluşturma :  </li></ul><ul><li>Ne gibi imkanlara sahip olunacağının ve n...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>2.Strateji : </li></ul><ul><li>Strateji aşaması sırasında fırsatlar ve gereksiniml...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>3.Organizasyon : </li></ul><ul><li>Temelde yapılması gerekenler: </li></ul><ul><l...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>Uygulama komitesinin yapması gereken işler ve sorumluluk alanları şunlardır: </li>...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>4.Ön Çalışmalar ve Düzenli Eğitim : </li></ul><ul><li>ERP uygulamaları başlatan b...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>Eğitimin kapsamı genellikle şunlardan oluşur: </li></ul><ul><li>ERP ile gerçekte n...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>Bütün bu eğitim konuları aslında pratiklerden elde edilecek sonuçlardır. </li></ul...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>Yönetim Düzeyi : Uygulanacak tekniklerin daha iyi anlaşılabilmesi ve yönetilebilm...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>5.Problemleri Çözme ve Ön Çalışmalar Yapma : </li></ul><ul><li>Bu aşama, pilot ala...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>6.Ön Uygulamalar : </li></ul><ul><li>Ön uygulama çalışmaları şirket tarafından st...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>7.Düzenli Eğitim : </li></ul><ul><li>Düzenli eğitim çalışmaları sırasında şirket v...
ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>8.Kodlama Sistemi : </li></ul><ul><li>Kodlama sistemleri kullanımı, ERP’yi işin b...
IV.6. ERP UYGULAMALARININ BAZI AVANTAJLARI <ul><li>Bütün ana iş proseslerini entegre eder. </li></ul><ul><li>Stratejilere ...
ERP UYGULAMALARININ BAZI AVANTAJLARI <ul><li>Herhangi bir noktada alınacak bir kararın işletmenin bütününe olan etkilerini...
IV.7. ERP ve MRPII  <ul><li>ERP Ve MRPII Arasındaki Temel Fark , </li></ul><ul><li>MRPII’nin tek bir fabrikaya, ERP’nin d...
ERP ve MRPII <ul><li>ERP Ve MRPII Arasındaki Temel Fark , </li></ul><ul><li>MRPII, üretim sürecinde ve çeşitli yönetim kad...
V. ERP YAZILIMLARI ve SAP <ul><li>Günümüzde bir çok ERP yazılımı bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>Başlıcaları: </li></ul>...
ERP YAZILIMLARI ve SAP <ul><li>SAP </li></ul><ul><li>SAP en güçlü ERP yazılımıdır. </li></ul><ul><li>70 lerin sonunda IB...
ERP YAZILIMLARI ve SAP <ul><li>SAP Programın temel modülleri aşağıda verilmiştir: </li></ul><ul><li>Üretim Planlama </li><...
TEŞEKKÜRLER
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?

77.520 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Economía y finanzas
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

ÜRETİM PLANLAMA NEDİR..?

 1. 1. ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL
 2. 2. I.1. ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROLÜN TANIMI VE AMAÇLARI <ul><li>TANIM: </li></ul><ul><li>Belirli miktar ve kalitedeki mamullere olan talebi veya siparişleri karşılamak için mevcut olanakları en uygun şekilde kullanan ve işletme amaçlarına olumlu yönde katkıda bulunan üretimin, planlanması ve kontrolüdür </li></ul>
 3. 3. <ul><li>AMAÇLARI </li></ul><ul><li>Etkin bir üretim planlama ve kontrolü </li></ul><ul><li>Toplam karın en büyüklenmesi, </li></ul><ul><li>Siparişlerin zamanında karşılanması </li></ul><ul><li>Eldeki kaynakların (makine, işgücü, </li></ul><ul><li>Donanım, malzeme vb.) en verimli şekilde kullanılması </li></ul>
 4. 4. Üretim Planlama <ul><li>Ne zaman? </li></ul><ul><li>Ne miktarda ? </li></ul><ul><li>Nerede ? </li></ul><ul><li>Hangi olanaklar? </li></ul>
 5. 5. Üretim Kontrol <ul><li>Planlanan denetime uygunluk </li></ul><ul><li>Eldeki olanaklardan en iyi şekilde yararlanmak </li></ul><ul><li>Aksaklıkları gidermek </li></ul>
 6. 6. ÜRETİM PLANLAMA BASAMAKLARI <ul><li>Satış tahminleri </li></ul><ul><li>Siparişlerin söz konusu olduğu dönem ya da dönemler </li></ul><ul><li>Üretilecek mamullerin özellikleri </li></ul><ul><li>Mevcut olanaklar </li></ul><ul><li>Mamulün imal ve montaj prosesleri </li></ul><ul><li>Alternatif prosesler </li></ul><ul><li>Proseslerdeki işlemlere ait standart zamanlar </li></ul><ul><li>Mamulden üretilecek miktar </li></ul><ul><li>İşgücü, makine, malzeme ve finansman planları </li></ul><ul><li>Uyumlu ve mevcut makine, donanım, işgücü, malzeme ve sermeye kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren üretim planı </li></ul>
 7. 7. Parametreler ve Değişkenler
 8. 8. Üretim Sisteminde Malzeme Akışı
 9. 9. I.2. ÜRETİM PLANLAMANIN ÖNEMİ <ul><li>Modern bir imalat işletmesinde üretim planlamanın kaçınılmaz bir olarak yer almasını gerektiren nedenler: </li></ul><ul><li>Üretim sistemlerinin faaliyet yoğunluğu ve karmaşıklığı </li></ul><ul><li>İşletme içi faaliyetlerde koordinasyon zorunluluğu </li></ul><ul><li>İşletmeler arası bağımlılık ve ilişkilerin gelişmesi </li></ul><ul><li>Tüketici kitlesinin genişlemesi ve isteklerin değişmesi </li></ul><ul><li>Tedarik ve dağıtım faaliyetlerinin geniş bir alana yayılması </li></ul><ul><li>Hizmet, kalite ve fiyat rekabetinin yoğunlaşması </li></ul>
 10. 10. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP)
 11. 11. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI (MRP) <ul><li>Ürün Ağaçları </li></ul><ul><li>Malzeme İhtiyaç Planlaması Sisteminin Elemanları </li></ul><ul><li>Malzeme İhtiyaç Planlaması Sistemi Çıktıları </li></ul><ul><li>Net ihtiyaçların çıkarılması (netting) </li></ul><ul><li>Malzeme bazında ihtiyaç belirlenmesi (batching) Çizelgeleme (time phasing) </li></ul>
 12. 12. Ürün Ağaçları <ul><li>Ürün ağaçları kabaca ürün malzeme arasındaki ilişki ve bağlantıyı gösterirler. </li></ul><ul><li>En üst seviye (0 seviyesi) genellikle son ürünün bulunduğu seviyedir. </li></ul><ul><li>0 seviyesinin son montajında kullanılan parçalar ve malzemeler ürün ağacında 1. seviyede görülür. 1. seviyede görülen bu parçaları oluşturan kendi alt parçaları da bulunabilir ki bu alt parçalar 2. seviyede görülür ve bu alt parça ilişkisi bu şekilde daha alt seviyelere de inebilir. </li></ul>
 13. 13. Ürün Ağacı Yapısı
 14. 14. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI SİSTEMİNİN ELEMANLARI <ul><li>Ana Üretim Planı </li></ul><ul><li>Ürün Ağacı </li></ul><ul><li>Stok Durum Dosyası </li></ul><ul><li>Performans Raporu </li></ul><ul><li>Planlanan Sipariş Programı </li></ul><ul><li>Planlanan Siparişlerdeki Değişmeler. </li></ul><ul><li>Özel Durumlar Raporu </li></ul>
 15. 15. MRP Programının Hedefleri <ul><li>Ürün stoklarının yenilenmesi </li></ul><ul><li>Müşteri siparişlerinin karşılanması </li></ul>
 16. 16. MRP Programının Kontrolü <ul><li>Ana üretim planının uygulanabilirliği Kapasite İhtiyaç Planlama (CRP) tarafından test edilir, uygulanabilir bulunursa işleme konur. </li></ul>
 17. 17. Stok Durum Dosyası <ul><li>MRP sistemine her malzeme için son durum kayıtlarını verir. </li></ul><ul><li>Bunun yanında içerdiği planlama faktörleri sayesinde siparişlerin; </li></ul><ul><li>Teslim tarihlerini </li></ul><ul><li>Miktarlarını </li></ul><ul><li>Siparişleri hangi tarihlerde verileceğini </li></ul><ul><li>doğru olacağını da belirler. </li></ul>
 18. 18. MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI SİSTEMİ ÇIKTILARI <ul><li>Planlanmış sipariş programı; her dönem için gerekli siparişi verilecek malzeme programıdır. </li></ul><ul><li>Planlanmış siparişlerdeki değişiklikler çıktısı; önceden yapılmış sipariş programlarının değişmesi konularını içerir. </li></ul>
 19. 19. NET İHTİYAÇLARIN ÇIKARILMASI (NETTING) <ul><li>İstenen miktarda ürünü imal etmek için gerekli malzemeleri, parçaları ve alt montaj parçalarını hesaplarken mevcut envanterin hesabının yapılması </li></ul>
 20. 20. NETTING /ADIMLAR <ul><li>Herhangi bir satış emrine bağlanmamış bulunan bitmiş ürünleri (serbest stok) bizden istenen ürün sayısından düşmek. </li></ul><ul><li>Geri kalan ürün adedi net ürün ihtiyacımızdır </li></ul>
 21. 21. NETTING /ADIMLAR <ul><li>Net ürün ihtiyacı ürünün son montajında kullanılan 1. seviye parçalarına ayırarak ifade edilir. </li></ul><ul><li>Ayrıştırmadan sonra 1. seviye parçaların brüt ihtiyaç miktarları olacaktır. </li></ul>
 22. 22. NETTING /ADIMLAR <ul><li>Bu miktarlardan, yine bu parçaların serbest stok miktarları ve planlanmış üretim miktarları düşülerek net ihtiyaçlara varılır. </li></ul>
 23. 23. NETTING /ADIMLAR <ul><li>Net ihtiyaç miktarları bundan sonraki aşamada bir sonraki seviye malzemelere indirgenerek yukarıdaki işlemler yapılır. </li></ul>
 24. 24. NETTING /ADIMLAR <ul><li>Bu işlem, seviye seviye ürün ağacına uygulanır </li></ul>
 25. 25. NETTING /ADIMLAR <ul><li>İşlem, ya ağacın en son seviyesine gelindiğinde ya da herhangi bir seviyede eldeki stoklar ihtiyacı karşıladığında biter. </li></ul>
 26. 26. II.3.2 MALZEME BAZINDA İHTİYAÇ BELİRLENMESİ (BATCHING) <ul><li>Batching, hem sistem için hem de MRP’ nin ürettiği net ihtiyaçlarla ilgilenen planlamacı için kullanışlıdır. </li></ul>
 27. 27. PEGGING <ul><li>Bu işlem malzeme ihtiyaçlarının izini ürün ağacında aşağıdan yukarıya sürerek malzeme ihtiyacının hangi üründen kaynaklandığını bulur. </li></ul>
 28. 28. PEGGING <ul><li>Stokların ve planlanan üretim miktarlarının hangi ürüne ne şekilde dağıtılacağına karar vermez. </li></ul><ul><li>Bunun yerine söz konusu malzeme için ihtiyaç yaratan tüm ürünleri raporlar ve eldeki malzemenin hangi üründe kullanılacağını yani önceliklerin nasıl saptanacağını planlamacıya bırakır. </li></ul>
 29. 29. Alt Seviye Kodlaması <ul><li>MRP’ nin parçaya son defa nerede rastlayacağını bulmak için kullandığı metot </li></ul>
 30. 30. Alt Seviye Kodlaması/Basamaklar <ul><li>Bir işletme ürün ağacını ilk defa yarattığı zaman, girilen veriler, bir ürünün her malzemesi için alt seviye kodunu bulmak üzere kontrol edilir. </li></ul>
 31. 31. Alt Seviye Kodlaması/Basamaklar <ul><li>Bu alt seviye kodu, bir parça kodu için o parça kaydının bir bölümü olarak tutulur. </li></ul>
 32. 32. Alt Seviye Kodlaması/Basamaklar <ul><li>Ürün ağacı düzeltildiğinde, bu kod sistem tarafından güncellenir. </li></ul>
 33. 33. Alt Seviye Kodlaması/Basamaklar <ul><li>MRP, bir parçanın alt seviye koduna uyan seviye numarasına gelince o parçanın net ihtiyacını hesaplama zamanı geldiğini anlar </li></ul>
 34. 34. II.3.3 ÇİZELGELEME (TIME PHASING) <ul><li>Time-phasing, MRP tarafından oluşturulmuş ihtiyaçlara tarih ataması yapılmasına olanak verir. </li></ul>
 35. 35. TIME PHASING <ul><li>MRP her yeni imalat ve satın alma emri için bir tarih ataması yapar. </li></ul><ul><li>Bu emirlerin başlama tarihlerini hesaplamak için, MRP, her malzeme için önceden varsayılan bir ön zaman (lead time) kullanır. </li></ul><ul><li>Bir malzeme yığınını imal etmek veya satın almak için gerekli normal zaman uzunluğunu ifade eden bu ön zamanlar, parça kaydının bir bölümü olarak saklanır. </li></ul>
 36. 36. TIME PHASING <ul><li>MRP, siparişlerin ve iş emirlerinin her zaman tam zamanında yerine getirildiğini varsayar. </li></ul><ul><li>Eğer MRP uygulayan bir işletme bu zamanlamaya uyamazsa büyük zorluklar yaşayabilir. </li></ul>
 37. 37. TIME PHASING <ul><li>Eğer bir müşteri bizim ön zamanımızdan daha kısa bir sürede ürünün teslimini isterse MRP şu anki tarihten daha önceyi kapsayan bir planlama yapar ki bunun da planlamacı için hiçbir değeri yoktur. </li></ul>
 38. 38. TIME PHASING <ul><li>Ancak MRP mantığı içinde bunu önleyecek bir husus yoktur. Böyle bir durumla karşılaşmamak için yapılacak iki şey vardır: </li></ul><ul><li>Bunlardan biri siparişlerin mümkün olduğunca uzun vadeli olarak kabul edilmesi </li></ul><ul><li>Spekülatif olarak elde bir miktar boş stok bulundurulmasıdır.. </li></ul>
 39. 39. III . KAPALI ÇEVRİMLİ MRP <ul><li>Bir imalat işinde kapasite hesaba katılmadan yapılan malzeme planlamasının fazla bir değeri olamaz. </li></ul><ul><li>Bilgisayar uygulamaları sayesinde MRP’ nin bu eksikliği kısa sürede farkedildi. </li></ul>
 40. 40. III.1 KAPASİTE İHTİYAÇ PLANLAMASI <ul><li>Kapasite İhtiyaç Planlaması (Capacity Requirements Planning - CRP) </li></ul><ul><li>Her malzeme için: </li></ul><ul><li>Yürütülecek imalat operasyonlarını </li></ul><ul><li>Kullanılacak kaynakları </li></ul><ul><li>Operasyonlar için gerekli zamanları </li></ul><ul><li>için hesaplamayı yapan süreçtir. </li></ul>
 41. 41. CRP <ul><li>CRP, kuyruktaki işleri analiz eder. </li></ul><ul><li>Sipariş edilen miktar operasyon başına düşen zamanla çarpılır ve neticede çıkan iş yükü belirtilen kaynağa (iş merkezine), planlanan üretim peryodunda atanır. </li></ul><ul><li>Tüm siparişler bu şekilde işlendiğinde, her iş merkezi için toplam zaman çıkarılır. </li></ul><ul><li>Sonuçta işyükü, tüm iş merkezleri için tipik histogramlar formunda eldeki kapasiteyle karşılaştırılır. </li></ul>
 42. 42. CRP <ul><li>Artık MRP tek başına malzeme planlayan bir sistem değildir. </li></ul><ul><li>MRP çıktısı, iş yükünün gerçekçi olup olmadığını kontrol edecek CRP için bir girdi oluşturmaktadır. </li></ul><ul><li>Planlamacı, sonuçta kapasite planlamasının kabul edilemez olduğuna karar verirse, MRP verileri değiştirilerek tüm süreç yeniden işletilir ve böylece kapalı bir çevrim oluşturulur. </li></ul>
 43. 43. III.2 ANA ÜRETİM PLANI <ul><li>AÜP’ nin amacı, </li></ul><ul><li>müşteri ihtiyaçlarını </li></ul><ul><li>üretim kaynaklarının etkin </li></ul><ul><li>işletilmesiyle dengeleyecek üst seviyede bir plan geliştirmektedir. </li></ul><ul><li>Sonuçta AÜP, hem satış yönetimi hem de üretim yönetimi açısından kabul edilebilir olmalıdır. </li></ul>
 44. 44. III.3 KABA KAPASİTE PLANLAMA <ul><li>Kaba Kapasite Planlama (Rough Cut Capacity Planning - RCCP) denen işlem ardışık MRP/CRP döngülerine alternatif olarak kullanılmaktadır. </li></ul>
 45. 45. RCCP <ul><li>CRP ile aralarında iki önemli fark vardır: </li></ul><ul><li>1. RCCP, muhtemelen kapasiteleri fazlasıyla yetecek olan iş merkezlerini gözardı ederek her bir çeşit ürünü üretmek için gerekli anahtar (kritik) kaynağa odaklanır. İkinci olarak, RCCP, MRP’ den önce geldiğinden, iş yükleri, mevcut envanter ayarlamaları yapılmaksızın, doğrudan son ürünlerin miktarına göre yapılır. </li></ul>
 46. 46. RCCP <ul><li>2. RCCP, MRP’ den önce geldiğinden, iş yükleri, mevcut envanter ayarlamaları yapılmaksızın, doğrudan son ürünlerin miktarına göre yapılır. </li></ul>
 47. 47. RCCP <ul><li>RCCP kullanarak, planlamacı, birkaç farklı AÜP’ yi nisbeten daha çabuk modelleyebilir. </li></ul><ul><li>Hesaplanan iş yükleri CRP’ nin hesapladıkları kadar kesin olmayabilir, ama planın işletilebilir olup olmadığını test edebilmek için yeterlidir. </li></ul><ul><li>Daha kesin ve ayrıntılı kapasite planları MRP sürecinden sonra yapılabilir. </li></ul>
 48. 48. III.4 İŞLETME PLANLAMA <ul><li>Üst yönetimin bakış açısından, AÜP, işletmenin ne üreteceğini, şirketin varlıklarının ve insan kaynaklarının kullanımını ve planlanan malzeme alımlarıyla faturalandırılmış sevkıyatlarından kaynaklanan nakit akışını belirler. </li></ul><ul><li>Bunlar planlamacının tek başına alacağı kararlar değildir </li></ul>
 49. 49. İŞLETME PLANLAMA <ul><li>Üst yönetim, ana üretim planlaması sürecini aktif olarak idare etmelidir. </li></ul><ul><li>Bu amaç iki yoldan gerçekleştirilir : </li></ul>
 50. 50. İŞLETME PLANLAMA <ul><li>1. Her yeni AÜP’ yi resmi imza prosedürüne tabi tutmak böylece üst yönetimin planı onaylamasını sağlamaktır </li></ul><ul><li>2. Planlamacının alabileceği kararlara sınırlamalar getirecek temel kurallar koymak. </li></ul>
 51. 51. İŞLETME PLANLAMA <ul><li>Organizasyonun amaçlarını tanımlayan ve üretim için kullanılabilir kaynak seviyesini tayin eden iş planlama süreci tarafından oluşturulur. </li></ul><ul><li>İş planlamasının ana üretim planıyla bütünleştirilmesi planlamacıya AÜP’ yi oluşturma konusunda kılavuzluk ve yetki sağlar </li></ul><ul><li>üst yönetimin işletme operasyonlarında uzun dönemde kontrol ve kısa dönemde etkisini kullanmasına olanak sağlar. </li></ul>
 52. 52. İŞLETME PLANLAMA <ul><li>İş planlama genellikle resmi bir süreç olarak yılda bir kez yapılır. </li></ul><ul><li>Buna rağmen planlar düzenli olarak gözden geçirilir. </li></ul><ul><li>İş planlama adımlar halinde gerçekleşir </li></ul>
 53. 53. İŞLETME PLANLAMA <ul><li>ADIMLAR: </li></ul><ul><li>Hangi ürün hangi pazarda satılacak </li></ul><ul><li>Her ürün ailesi için hedef satış hacmi </li></ul><ul><li>Sabit varlıklara ve envantere yapılacak yatırım için kullanılacak sermaye </li></ul><ul><li>Müşteri servis ihtiyaçları ve teslim performansı </li></ul><ul><li>Yeni ürünlerin devreye giriş tarihleri </li></ul><ul><li>Muhtemel fiyat hareketlerini gözönüne alarak ürün maliyetleri hedefi </li></ul><ul><li>İş planlamanın ikinci adımında stratejik plan, üretim ve lojistik plana dönüştürülür. Bu adımda şu konular ele alınır: </li></ul>
 54. 54. İŞLETME PLANLAMA <ul><li>ADIMLAR: </li></ul><ul><li>Üretim sistemindeki maliyet ve ön zaman hedeflerine ulaştıracak değişiklikler (teknoloji, malzeme akışları, organizasyon) </li></ul><ul><li>Yeni üretim kolaylıkları ve ekipmanlar için yatırım planları </li></ul><ul><li>İnsan kaynakları planları (eğitim ve geliştirme programları) </li></ul><ul><li>Satış projeksiyonlarını gerçekleştirecek zaman ayarlaması yapılmış üretim çıktıları hedefleri </li></ul><ul><li>Bitmiş ürünlerin stok tutma politikaları </li></ul><ul><li>Dağıtım stratejisi </li></ul><ul><li>Satın alma stratejisi </li></ul>
 55. 55. III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>MRPII, yani Üretim Kaynakları Planlaması, müşteri teslim ihtiyaçlarını karşılamak için, işletme politikasıyla uyum içinde, kapalı çevrim malzeme planlaması, imalat kapasitesi ve nakit akışına yardımcı olmak için kullanılan ve ana operasyonel iş fonksiyonlarını kapsayan bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı üretim yönetimine yapısal bir yaklaşımdır. </li></ul>
 56. 56. III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>MRPII , firma düzeyinde yürütülen tüm işlevlerin ortak bir veri tabanı etrafında bütünleşmesini sağlayan bir yönetim bilişim sitemidir. Bütün üretim, planlama, pazarlama, dağıtım, mühendislik ve finansal faaliyetleri kapsayan bir çatı teşkil eder. </li></ul>
 57. 57. III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>Kapalı Çevrimli MİP' ten türemiş bulunan MRPII aşağıdaki özelliklere sahiptir: </li></ul><ul><li>İşletim sistemiyle finansal sistem aslında bir bütündür. Kullanıdıkları kaynaklar, kodlamalar, sistematik aynıdır. Finansal sistem işletim sisteminin uzantısı olarak nitelenebilir. </li></ul><ul><li>MRPII &quot;what ...if...&quot; ( yani &quot;olursa ne olur&quot; ) simülasyon (benzetim) yapısına sahiptir. Çeşitli karar ve politikaların uygulanması ile ortaya çıkacak durum önceden kestirilebilir. </li></ul><ul><li>MRPII tüm firmayı kapsayan bie sistemdir, çünkü içerdiği yarı bağımsız alt sistemler bir işletmenin tüm planlama ve yönetim faaliyetlerini kapsar. </li></ul>
 58. 58. III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>Birer paket program olan ÜKP sistemlerinde bulunan temel modüller şöyle özetlenebilir: </li></ul><ul><li>Satış Tahminlerinin Yapılması </li></ul><ul><li>Satış Siparişlerinin Açılması ve Takibi </li></ul><ul><li>Ürün Veri Yönetimi (Parça Tanımlamaları, Ürün Ağaçları) </li></ul><ul><li>Endüstri Mühendisliği (İş Merkezleri, Operasyon Planları- Rotalar) </li></ul><ul><li>Ana Üretim Programı Oluşturulması </li></ul><ul><li>Malzeme İhtiyaç Planlama </li></ul><ul><li>Kapasite İhtiyaç Planlama </li></ul><ul><li>Atölye Üretim Programı </li></ul><ul><li>Satınalma ve Fason Takibi </li></ul><ul><li>Envanter Yönetmi (Stok Kontrol) </li></ul><ul><li>Atölye Veri Takip Sistemi (Üretim ve Iskarta Takibi) </li></ul><ul><li>Verimlilik Hesaplamaları </li></ul><ul><li>Maliyetlendirme ve Maliyet Kontrol </li></ul><ul><li>Sevkiyat Planlama </li></ul><ul><li>Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri </li></ul><ul><li>Finansman Yönetimi </li></ul>
 59. 59. III.5 MRPII’ NİN ÖZÜ <ul><li>Finansman Yönetimi modülünün işlevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: </li></ul><ul><li>Alacak Hesapları </li></ul><ul><li>Borçlu Hesapları </li></ul><ul><li>Genel Muhasebe </li></ul><ul><li>Vergi Sitemi </li></ul><ul><li>Nakit Yönetimi </li></ul><ul><li>Bordro Hazırlama </li></ul><ul><li>Maliyet Simülasyonu </li></ul><ul><li>Faaliyet Bazlı Maliyetlendirme (Activity Based Costing - ABC) </li></ul>
 60. 60. İŞLETME KAYNAKLARI PLANLAMASI (ERP)
 61. 61. ERP <ul><li>IV.1 İKP 'NIN GELİŞİMİ, TANIMI VE YARARLARI </li></ul><ul><li>Tüm dünyada son yıllarda giderek değişen yönetsel yaklaşımlar, ulusal gümrük duvarlarının yapılan serbest ticaret anlaşmalarıyla yıkılması, firmaların artık sadece ulusal değil aynı zamanda da küresel rekabete açık hale gelmesine yol açmıştır. </li></ul><ul><li>İlerlemek ( hatta çoğu sektörlerde ayakta kalabilmek için ) ön şart değişime ayak uydurabilmektir. Değişimin geldiği son nokta ise İşletme Kaynakları Planlamasıdır. </li></ul>
 62. 62. ERP <ul><li>ÜKP aslında bir tesisin veya tek tesisli bir firmanın kaynaklarının optimizasyonunu sağlayan bir sistemdir ve bu açıdan yeterlidir. İKP 'nin bu tip kullanımı ÜKP 'den farklı olmayacaktır </li></ul>
 63. 63. İKP 'nin Gelişimi
 64. 64. İKP <ul><li>1990' lı yılların işletmelerinin özelliklerini kısaca sıralayalım : </li></ul><ul><li>Ulusal ve uluslararası kıyasıya bir rekabet vardır. </li></ul><ul><li>Üretimde amaç müşterinin beklemeye tahammül edebileceği en düşük sürede, en yüksek kalite ve en düşük maliyetle üretimde bulunmaktır. </li></ul><ul><li>TZÜ (Tam Zamanında Üretim) tekniği ve TKY (Toplam Kalite Yönetimi) felsefesine sahiptirler, veya amaçları bu yönde ilerlemektir. </li></ul><ul><li>Sadeleşen, kademeler arası bilgi akışının arttığı ve sorumlulukların paylaşımının esas alındığı yeni bir yönetim organizasyon yapısı ortaya çıkmaktadır. </li></ul><ul><li>Üretim, dağıtım, pazarlama vb kaynakların optimum kullanımı vazgeçilemez bir gerektir. </li></ul><ul><li>Farklı coğrafi bölgelerde ve / veya aynı fabrika içinde değişim mühendisliği çalışmalarıyla bölünmüş otonom süreçlerin oluşturduğu birden fazla tesise sahip olabilirler. </li></ul><ul><li>Dağınık lojistik ve dağıtım sistemleri bulunur. </li></ul>
 65. 65. Entegrasyon <ul><li>Entegrasyon, ancak faaliyetleri destekleyen bilginin entegre edilmesi ve ulaşılabilir hale getirilmesi ile mümkündür. </li></ul><ul><li>Bu da ÜKP' yi aşan daha üst düzey bir bilgi entegrasyonu demektir ki, en iyi şekilde İKP kavramı ile ifade edilebilir. </li></ul><ul><li>Aslında İKP, küresel bilgi entegrasyonunu gerçekleştiren bütünsel bir yazılım stratejisidir. </li></ul>
 66. 66. ERP’nin Endüstiyel Sistemler İçerisindeki Yeri
 67. 67. ERP <ul><li>ERP sisteminin kullanımı işletme için büyük bir karar ve fırsatlar zinciri anlamındadır. </li></ul>
 68. 68. ERP <ul><li>ERP, işletmelere yeni bir bütünleşik iş sistemi halkasını sunar. </li></ul>
 69. 69. ERP <ul><li>Organizasyonlara tedarik zincirindeki köklü değişimleri verimli olarak yönetme ve endustriyel ve hizmet sistemleri proseslerini olumlu yönde etkileyerek işletmelerin hızla gelişen global pazarlar içinde rekabet güçlerini artırmalarını sağlar. </li></ul>
 70. 70. IV.2. ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>MRP sistemlerinin yerini “Entegre İş Sistemleri” (Integrated Business Systems-IBS) almıştır. </li></ul><ul><li>ERP kriterleri kullanılarak yazılmış yazılımlar, ilk on-line sistemlerinin ortaya çıkması ile sürekli gelişen IBS ürünlerinin yerini almıştır. </li></ul>
 71. 71. ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>Değişim, rekabetlerini destekleyen daha yeni bir yazılım paketi kullanılması gerektiğini anlayan büyük bir kullanıcı potansiyelini ERP kullanmaya yöneltmiştir. </li></ul>
 72. 72. ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>ERP yazılımlarının modüler olmaları ve MRPII prensipleri ile uyumlu olarak kullanılmalarından dolayı bu geçiş süreci çok zor olmamıştır. </li></ul><ul><li>Maliyetinin yüksek olması ve kurulmuş bir sistem yerine yenisinin getirilmesi oldukça zor olmasına rağmen yine de şirketler yeni sistemin getireceği faydaları gözönünde bulundurarak bu atılımı gerçekleştirmişlerdir </li></ul>
 73. 73. ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>Bir çok ERP yazılımı çok fabrikalı şirketlerin yanında tek fabrikalı küçük şirketler için de oldukça iyi bir kullanım imkanına sahiptir. </li></ul><ul><li>İlişkisel ver tabanları, SQL, ve diğer açık sistemler ERP’nin önemli özellikleridir. </li></ul><ul><li>Üstelik birçok tek fabrikalı şirket sorumlulukları da dağıtmak amacı ile operasyonlarını yarı özerk iş birimlerine bölmüşlerdir. </li></ul>
 74. 74. ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>Birçok organizasyon, kendilerini tedarikçilerinden ve müşterilerinden soyutlayarak kendi içlerinde bütünleşik sistemler kurma yoluna gittiler. </li></ul><ul><li>İşletmelerin bu yaklaşımı onların lojistik proseslerini kendilerine bağlamak yerine sadece yok miktarları ve üretim planları ile ilgilenmeleri sonucunu doğurdu. </li></ul><ul><li>Bunun sonucu olarak MPRII programları üretime girdi. </li></ul>
 75. 75. ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>ERP, gelişen bir şirket için genel tedarik zinciri içerisindeki bütün aktivitelerin senkronizasyonu yerine planlama faaliyetlerini koordine etmeyi amaçlar </li></ul>
 76. 76. ERP’nin UYGULANMA ALANLARI <ul><li>ERP, MRPII’ye bir alternatif olarak değil işletmeler için bir yazılım spesifikasyonları olarak ortaya çıkmıştır. </li></ul><ul><li>ERP yazılımlarının işletmelere yeni imkanlar sağladığı doğrudur fakat bu imkanlar MRPII metodolojisi ve disiplini üzerinden hareketle elde edilir. </li></ul>
 77. 77. IV.3. ERP KAVRAMI <ul><li>ERP, zaman içerisinde süzülerek gelen deneyimler ışığında doğru kararlar verme metotlarını içeren bir fonksiyondur . </li></ul>
 78. 78. IV.4. ERP SİSTEMLERİ <ul><li>MRP, hangi malzemelere ne zaman ihtiyaç duyulacağını ana üretim planı çerçevesinde saptayan bir sistemdir. </li></ul><ul><li>MRP, basit bir tekniktir fakat kaynak kısıtlamalarını ve ana üreti planından sapmaları hesaba katmaz. Bu yüzden tek başına kullanıldığında etkin sonuçlar vermez. </li></ul>
 79. 79. ERP SİSTEMLERİ <ul><li>MRPII, MRP kullanımından kaynaklanan sorunları gidermek için ortaya çıkmıştır. </li></ul><ul><li>Üretim verileri ve kaynak kısıtlamalarını biraraya getirerek veya MRP çevrimini kapatarak MRPII, üretim sistemlerini kontrol etmeye ve dengede tutmaya yardımcı olacak etkin üretim planlama çalışmalarına imkan verir. </li></ul><ul><li>Kapasite planlama araçları da buna benzer fonksiyonları yerine getirir. </li></ul><ul><li>Kapasite planlama araçları, üretim planlarını ve programlarını uygun kapasite ile eşleştirerek etkinliklerini güncelleştirir. </li></ul>
 80. 80. ERP SİSTEMLERİ <ul><li>Günümüzdeki birçok ERP sistemi ERP veya MRPII modüllerini ya da kapasite planlama çalışmalarını içerir. </li></ul><ul><li>Bunun da ötesinde üretim planlama ve kontrol fonksiyonları üzerinde yoğunlaşarak sistem analizi çalışmalarının gelişimine yardımcı olur. </li></ul><ul><li>Sistemleri analiz edip anlamak için endüstriyel bilgisayarlar, simülasyon, modelleme, akış şemaları yazılımlarına dönüşmüştür. </li></ul>
 81. 81. ERP Sistematiği
 82. 82. ERP SİSTEMLERİ <ul><li>ERP teknikleri yavaşlatılabilen, hızlandırılabilen, durdurulabilen üretim sistemlerinin kavramsal bir modelini oluşturur. </li></ul><ul><li>Raslantıları ve zaman etkileşimlerini hesaba katarak üretim sistemlerini modelleme planlama kararlarının çok daha doğru verilmesine yardımcı olur. </li></ul><ul><li>Buna rağmen birçok şirket, operasyonel düzey kararlarını vermek için deterministik yaklaşımlar kullanır. </li></ul>
 83. 83. IV.5. ERP UYGULAMALARI <ul><li>ERP yazılımları üretim şirketlerinin tedarik zincirlerini en iyi şekilde yönetmeleri için büyük bir imkan tanır. Bu iş için işletmeler Dağıtım Kaynakları Planlaması (Distribution Resources Planning-DRP) yöntemlerini kullanırlar. </li></ul><ul><li>DRP yöntemleri, tedarik sistemi içerisinde envanter kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılır. </li></ul>
 84. 84. ERP UYGULAMALARI <ul><li>Hammadde envarter yöntim araçları ile MRPII modülü çıktılarını entegre ederek hammadde depolama fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi edinilebilir. </li></ul><ul><li>Tedarik zincirini uygulama ve yönetme çalışmaları işletmeler için gelişmiş iş kapasiteleri şağlar </li></ul>
 85. 85. ERP UYGULAMALARI <ul><li>Üretim ve envanter yönetiminde bazı aşamalar iyi geliştirilmiş ERP sistemleri ve başarılı uygulamalarla daha verimli yönetilebilir.. </li></ul>
 86. 86. ERP Sistemi
 87. 87. ERP UYGULAMALARI <ul><li>ERP uygulamalarının başlatılması için bir çok yol vardır </li></ul><ul><li>Uygulamaların başlatılması için şu bir kaç sorunun </li></ul><ul><li>yanıtlanması gerekir: </li></ul><ul><li>Uygulamaya nasıl başlayabiliriz? </li></ul><ul><li>Uygulamada göz önünde bulundurmamız gereken önemli noktalar nelerdir? </li></ul><ul><li>Uygulamaya direkt olarak kimler katılmalıdır? </li></ul><ul><li>Uygulama için ne zaman tam olarak hazır oluruz? </li></ul><ul><li>Uygulamaya nereden başlamalıyız? </li></ul><ul><li>Uygulama sonunda elde edeceğimiz kazançlar nelerdir? </li></ul><ul><li>Uygulamanın maliyeti nedir? </li></ul>
 88. 88. ERP Programı Uygulama Aşamaları
 89. 89. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>1.Vizyon Oluşturma : </li></ul><ul><li>Ne gibi imkanlara sahip olunacağının ve ne gibi sorunlarla karşılaşılacağının bilinmesi bu aşamanın gerekliliğini ortaya koyar. </li></ul><ul><li>Mevcut sistemlerde karşılaşılan problemler ve sistemlerin yolaçtığı hoşnutsuzluk sistem değişikliğinin üst düzey yöneticilerinin desteği için yeterli bir durumdur. </li></ul>
 90. 90. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>2.Strateji : </li></ul><ul><li>Strateji aşaması sırasında fırsatlar ve gereksinimler araştırılır. </li></ul><ul><li>İşletmenin nasıl çalışacağına yönelik vizyonu daha görünür bir hale gelir, gelişme için yapılan planlar formülize edilir, çalışma ortamının incelenmesi, çalışanlara yapılan anketler ve mevcut durum hakkında yapılan veri toplama çalışmaları sayesinde işletme kendi yapısını tespit eder. </li></ul><ul><li>Müşteri ile ilgili araştırmalar piyasanın neyi istediği hakkında işletmeyi bilgi sahibi yapar. </li></ul><ul><li>Müşterilerin özel ihtiyaçlarından haberdar olmak işletme içi değişim sürecinde önemli noktalardan biridir. </li></ul><ul><li>Strateji aşamasının bitmesi ile üst düzey yönetim geniş bir değişim sürecinin gerekliliği konusunda hemfikirdir. </li></ul>
 91. 91. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>3.Organizasyon : </li></ul><ul><li>Temelde yapılması gerekenler: </li></ul><ul><li>Sonuçlar İçin Organize Etme: </li></ul><ul><li>Pilot Alanlardan Başlama : </li></ul><ul><li>Uygulama Komitesi : Uygulama komitesi pilot alanlardaki uygulama çalışmalarını yönlendirir. </li></ul>
 92. 92. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>Uygulama komitesinin yapması gereken işler ve sorumluluk alanları şunlardır: </li></ul><ul><li>Pilot alanlarını ve küçük uygulama takımlarını oluşturma. </li></ul><ul><li>Her bir pilot alanı için faaliyet sahasını ve zaman sınırlarını belirleme. </li></ul><ul><li>Her bir pilot alanı için uygulama planı hazırlamak. </li></ul><ul><li>Her bir pilot alanı için görev tanımlarını hazırlamak. </li></ul><ul><li>Pilot alanlardaki uygularlardan elde edilen deneyimler ile işletme vizyonunu geliştirmek. </li></ul><ul><li>Her bir pilot alanı için ana ölçüm birimleri tayin etmek. </li></ul><ul><li>Pilot alan uygulamalarından çıkan sonuçları değerlendirmek. </li></ul>
 93. 93. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>4.Ön Çalışmalar ve Düzenli Eğitim : </li></ul><ul><li>ERP uygulamaları başlatan bir işletme uygulamalarda başarıyı sağlamak amacıyla personelini mutlaka eğitimden geçirmelidir. </li></ul><ul><li>Üst yönetim, diğer personelden daha farklı bir eğitimden geçmelidir. </li></ul><ul><li>Bazı temel eğitim ve ön çalışmalar ortak olarak yapılsa da ilk önce kıdemli yöneticiler, bunlardan sonra orta kademe yöneticileri ve uzmanlar ve son olarak da süpervizörler ve operasyonel personel eğitimlerini almalıdır. </li></ul>
 94. 94. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>Eğitimin kapsamı genellikle şunlardan oluşur: </li></ul><ul><li>ERP ile gerçekte ne kastediliyor? </li></ul><ul><li>Sistem, insanlara hangi sorumlulukları yüklüyor? </li></ul><ul><li>Ürün ve servis kalitesini geliştirmek için ne tür sistemler ve yapılar kullanılmalıdır. </li></ul><ul><li>Sistemi işlere tam olarak yerleştirmek tam olarak işletme için ne kadara mal olmaktadır. </li></ul><ul><li>İşlerin proseslerini geliştirmek için hangi araçlar ve teknikler kullanılabilmektedir. </li></ul>
 95. 95. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>Bütün bu eğitim konuları aslında pratiklerden elde edilecek sonuçlardır. </li></ul><ul><li>Yöneticilerin ve kıdemli elemanların eğitimleri ve ön çalışmaları bittikten sonra kendi işlerinde kullanılmak üzere ERP’nin tanıtımı için ana bir plan oluşturmalıdırlar: </li></ul>
 96. 96. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>Yönetim Düzeyi : Uygulanacak tekniklerin daha iyi anlaşılabilmesi ve yönetilebilmesi için verilir. </li></ul><ul><li>Teknik Düzey : Uygulanacak teknikler ve diğer çalışmalarda sorumlulukların daha detylı anlaşılabilmesi için verilir. </li></ul><ul><li>Uygulama Düzeyi : Yapılacak işlerin uygun taknikler ile yapılması için verilir. </li></ul>
 97. 97. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>5.Problemleri Çözme ve Ön Çalışmalar Yapma : </li></ul><ul><li>Bu aşama, pilot alanlarda yapılan çalışmaların sonunda iyi bir uygulama planı hazırlama üzerine kurulmuştur. </li></ul><ul><li>Uygulama komitesi, gelişmeyi sağlamak için ERP prensiplerinin ve tekniklerinin iyi bir şekilde anlaşılmış olmasını ister bunun yanında verimli bir çalışmaya da ihtiyaç duyar. </li></ul>
 98. 98. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>6.Ön Uygulamalar : </li></ul><ul><li>Ön uygulama çalışmaları şirket tarafından stratejik planlar ile karşılaştırmak için gerekli olan verileri verir. </li></ul><ul><li>Bu karşılaştırma çalışmaları günümüzdeki rekabetçi ortamlarda şirketlerin hayatta kalabilmesi için gerekli bir çalışmadır. </li></ul>
 99. 99. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>7.Düzenli Eğitim : </li></ul><ul><li>Düzenli eğitim çalışmaları sırasında şirket ve personel şirket içi çalışmalar ile uygulamalarını güçlendirecektir. </li></ul><ul><li>Düzenli eğitim, şirketin çalışma hayatı boyunca hiç bitmeyecek ve şirket içindeki yönetim tarafından belirlenecek deneyimli kişilerin yardımıyla devam edecek bir eğitim çalışmasıdır. </li></ul><ul><li>Şirketteki tüm personel bu eğitime katılmalı ve sürekli bir takım çalışmasına adapte olmalıdır. </li></ul>
 100. 100. ERP Programı Uygulama Aşamaları <ul><li>8.Kodlama Sistemi : </li></ul><ul><li>Kodlama sistemleri kullanımı, ERP’yi işin bir parçası olarak görmenin en önemli faaliyetlerinden biridir. </li></ul><ul><li>Şirket çalışanlarının değişen şirket sistem ve normlarının yardımıyla ERP’yi organizasyon kültürünün bir parçası olarak görmesi sistemin gelişmesi için önemli bir noktadır . </li></ul>
 101. 101. IV.6. ERP UYGULAMALARININ BAZI AVANTAJLARI <ul><li>Bütün ana iş proseslerini entegre eder. </li></ul><ul><li>Stratejilere uygun bir işletme yönetimi sağlanır. </li></ul><ul><li>Stratejilerin sonuçlarını değerlendirme olanağı oluşur. </li></ul><ul><li>İşletme kaynakları etkin ve verimli kullanılır. </li></ul><ul><li>İşletme fabrikaları arasında malzeme, işçilik, makina, techizat, bilgi vb. üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımı sağlanır. </li></ul><ul><li>Çalışanlar için bütün veriler kolay ulaşılabilir durumdadır. </li></ul><ul><li>Müşteri, dağıtım merkezi, üretim ve tedarikçi arasında yakın işbirliği ve bilgi iletişim ortamı sağlanır. </li></ul><ul><li>Tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaşma imkanı sağlanır. </li></ul><ul><li>Proaktif bir düşünce ile sorunlar önceden görme ve gereken önlemleri zamanında alabilme imkanı sağlanır. </li></ul>
 102. 102. ERP UYGULAMALARININ BAZI AVANTAJLARI <ul><li>Herhangi bir noktada alınacak bir kararın işletmenin bütününe olan etkilerini görme imkanı sağlanır. </li></ul><ul><li>İşletmede kullanılan bir metotta yapılan değişikliğin işletmenin global performansına etkisini değerlendirme olanağı sağlanır. </li></ul><ul><li>Yönetim kademeleri azaltılarak yapıda yalınlaşma sağlanır. </li></ul><ul><li>Ara birimlerin gerçekleştirdikleri ve gecikmelere neden olan işlemler yokedilir. </li></ul><ul><li>Maliyetleri arttıran işlemler yokedilmeye çalışılır. </li></ul><ul><li>Üretim hızı artırılır. </li></ul><ul><li>Lojistik faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik sağlanır. </li></ul><ul><li>Müşteriye verilen güven ile ürün fiyatları yükselir. </li></ul><ul><li>Yeni iş imkanları aranır, aksi taktirde geri çevrilecek işler kabul edilir. </li></ul><ul><li>Servis kalitesi yükseltilir. </li></ul>
 103. 103. IV.7. ERP ve MRPII <ul><li>ERP Ve MRPII Arasındaki Temel Fark , </li></ul><ul><li>MRPII’nin tek bir fabrikaya, ERP’nin daha çok birden fazla fabrika ve tesisin entegrasyonuna yönelik olmasıdır. </li></ul><ul><li>Tek fabrikalı işletmelerde ERP, ancak işletmenin değişim mühendisliği (Reengineering) çalışmaları sonucu birbirinden ayrılmış üretim süreçlerinin oluşturulduğu ve bu süreçlerin yönetiminin kısmen bağımsız olarak hareket edebildiği durum için sözkonusudur. </li></ul>
 104. 104. ERP ve MRPII <ul><li>ERP Ve MRPII Arasındaki Temel Fark , </li></ul><ul><li>MRPII, üretim sürecinde ve çeşitli yönetim kademelerinde bulunna her çalışanı bir donanım ve yazılım sistemi ile birbiriyle doğru ve zamanında iletişim kurabilir duruma getirir. </li></ul><ul><li>Herkes ortak bir veri tabanında bulunan aynı ve güncel verilere ulaşabilir. </li></ul><ul><li>Bu şekilde üretimsüresinde MRPII ile sağlanan entegrasyon, ERP ile daha üst ve merkezi faaliyetler düzeyinde gerçekleştirir. </li></ul>
 105. 105. V. ERP YAZILIMLARI ve SAP <ul><li>Günümüzde bir çok ERP yazılımı bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>Başlıcaları: </li></ul><ul><li>SAP </li></ul><ul><li>BAAN </li></ul><ul><li>ORACLE </li></ul>
 106. 106. ERP YAZILIMLARI ve SAP <ul><li>SAP </li></ul><ul><li>SAP en güçlü ERP yazılımıdır. </li></ul><ul><li>70 lerin sonunda IBM den ayrılan 5 kişi tarafından kurulan şirket şu anda dünyanın en büyük ERP yazılımcısı ve 3. Büyük yazılım firmasıdır. </li></ul><ul><li>Cirosu 1996 yılı itibariyle 3 Milyar $ civarındadır. </li></ul><ul><li>Birçok ülkede şubesi olmasına rağmen Türkiye’de sadece partnerleri bulunmaktadır. </li></ul>
 107. 107. ERP YAZILIMLARI ve SAP <ul><li>SAP Programın temel modülleri aşağıda verilmiştir: </li></ul><ul><li>Üretim Planlama </li></ul><ul><li>Malzeme Yönetimi </li></ul><ul><li>İnsan Kaynakları </li></ul><ul><li>Finans Yönetimi </li></ul><ul><li>Satış veDağıtım Yönetimi </li></ul><ul><li>Maliyet Yönetimi </li></ul>
 108. 108. TEŞEKKÜRLER

×