Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Taller Rede Sociales uvigo sesión 3

Tercera sesión del taller-seminario de comunidades y redes sociales para el Grado en Dirección y Gestión Pública de la Uvigo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Taller Rede Sociales uvigo sesión 3

 1. 1. CONTENIDOSSESIÓN 3Pontevedra, 11 de Noviembre de 2011 http://observatoriogobernanza.com/
 2. 2. CONTENIDOS1.  Un Nuevo Entorno: de la web 2.0 a la web 3.0…2.  Modelo Co-munidad ¡  Ejemplos de comunidades institucionales3.  Redes Sociales: donde la #conversación tiene lugar ¡  Ejercicio práctico creación comunidad4.  SMP la base del éxito ¡  Ejemplo SMP5.  Herramientas 2.06.  Reputación online http://observatoriogobernanza.com/
 3. 3. Unha aplicación práctica paso a pasona empresa de promoción turísica: Estratexia de posicionamento na rede desenvolta por Mosquera García, Sandra; Reboredo Durán, Guadalupe; Rodriguez Sánchez, Alexandre. Titorizacion: Enrique Varela y Gonzalo Garre (abril –maio 2011) http://observatoriogobernanza.com/
 4. 4. Índice SMP. ¿Qué é? A Canto?quen? Por qué? Cómo? Qué? http://observatoriogobernanza.com/
 5. 5. 1. ¿Qué é ? Análise estatutos ¡  Definición da empresa: VP e análise de diferentes plans marco xurídico, estratéxicos. organizativo e funcional. Escoita pasiva e ¡  Situación 2.0: busca en blogs de opinión. Pontevedra na rede.Visit Pontevedra na rede. Benchmarking:¿Qué están a facer na rede análise de empresas similares? enderezos webs e redes sociais. http://observatoriogobernanza.com/
 6. 6. 2. ¿A quen pretendechegar ? Poboación, Axentes O perfil do turista.“turista interno”. influenciadores.3. ¿Por qué? Obxectivos http://observatoriogobernanza.com/
 7. 7. 4. ¿Qué facerdende ?Redes específicas Redes xerais de turismo http://observatoriogobernanza.com/
 8. 8. 5. ¿Cómo chegardesde ? (II)A regras buscan manter a esencia da rede social sendesviacións conflitivas ou inapropiadas, respectando entodo momento a liberdade de expresión. Poñen un limitena participación, establecendo unha clasificación selectivade aqueles comentarios que polo seu carácter non sexanoportunos para seren publicados no perfil. http://observatoriogobernanza.com/
 9. 9. 5. ¿Cómo chegar desde ? (III) Cadro de respostas tipo. Preguntas Novas Preguntas Preguntas Comentario Comentario Critica Outros frecuentes, propostas de sobre outros sobre Comentario negativo. positivo negativo. construtiva Novas propostas de ocio. Información ocio. concellos, decisións (fora da turística da provincias Políticas. (fora da regras) regras) “Gracias pola súa aportación. cidade… ou CCAA. “Envío de mensaxe privado Transmitímoslla ao responsableCONCELLEIRO tipo e eliminación automática Recibe a dúbida da xerencia,e Recibe a proposta e se Recibe a cuestión e Recibe mensualmente un pequeno informe da opinión dos usuarios como guía para o Será informado do a de contestar en 8 horas estima oportuno propón a xustifica seguimento da opinión pública. incidente.   para estudar as posibilidades enviando a resposta ao persoal posta en marcha. Envía ao motivadamente cada Os comentarios destrutivos chegarán ao concelleiro de forma inmediata pola xerencia.   de información.   Persoal de Información unha decisión resposta.   política .   do comentario. de levala á práctica” (Informar a xerencia)”XERENCIA VISIT- Recibe a dúbida do persoal e Estuda a proposta e no caso Recibe o comentario e Recibe o comentario e Será informada do información e trata de de ser viable e interesante informase sobre como atallar tenta mellorar ese incidente.  PONTEVEDRA contestala nun prazo de 8 envíaa ao concelleiro. (Filtro o motivo da discordancia. aspecto.   horas. No caso de non sabelo de propostas)   Informa ao concelleiro envíao ao concelleiro.   segundo a gravidade do asunto.   Preguntas sobre decisións Crítica contructiva. políticas.PERSOAL Responder nun prazo máximo “Gracias pola súa “Sentimos non poder “Poremos a súa “Sentimos que tivera unha “Gracias pola túa Envío de mensaxe privado “Sentimos que tivera unha Atallar a situación con DE “Gracias pola túa colaboración. de 6 horas. aportación. Transmitímoslla informarlle na cuestión pregunta a disposición colaboración. Tomamos tipo e eliminación mala experiencia. serenidade mantendo mala experiencia. Trataremos A resposta debe ser útil para ao responsable para plantexada. Pero dos responsables nota para seguir automática do comentario. Trataremos de mellorar a esencia de VISIT- Tomamos nota para seguir tódolos usuarios, e na medida estudar as posibilidades de poderás atopar políticos para poder mellorando entre todos. (Informar a xerencia)   para que non se repita. PONTEVEDRA.INFORMACIÓN do posible a de incluír un link levala á práctica.” información ao respecto ofrecerlle unha Esperamos máis Gracias pola aportación”. Non proporcionar de mellorar para que non se con máis información. No caso (Comunicar a idea á no enderezo web: …..” resposta.” aportacións.” (Enviar a xerencia, información falsa ou mellorando entre todos. de non ter a información resposta automática tipo “En xerencia de VISIT- PONTEVEDRA) (Poñer o enlace da institución responsable. (Enviar pregunta a concelleiro) (Importante establecer conversación coa persoa)   concelleiro e tódolos afectados)   sen contrastar.   repita. Gracias pola breve disporemos de mais Cando recibe o feedback Informar previamente )   Cando recibe a Esperamos máis aportacións” información para aclarar as   súas dúbidas.” informa ao usuario da decisión tomada. contestación do concelleiro pona en aportación”. (Contactar coa xerencia de coñecemento do VISIT- PONTEVEDRA).   usuario.   http://observatoriogobernanza.com/
 10. 10. 5. ¿Cómo chegardesde ? (IV) §  Brainstorming •  Novas ideas para as redes •  Concursos de fotografía •  Imaxe¡  Manual para o manexo das redes sociais•  Estética•  Linguaxe•  Contidos•  Idiomas http://observatoriogobernanza.com/
 11. 11. 6. ¿Canto tempo outrogamos a cadaetapa de expansión de ? Métricas Uso de A corto plazo. (1 – 6 ferramentas meses) de medida do posicioname nto na rede. A plazo medio ( 1 -2 anos ) Largo plazo. Necesidade de actualización. http://observatoriogobernanza.com/
 12. 12. 7. ¿Qué resultados obtemos noposicionamento de ? Contido deComunidade ¿? valorImplicación Xestión Actualización http://observatoriogobernanza.com/
 13. 13. 4. Personal SMP La base del éxito: Planificar-Ejecutar-Medir http://observatoriogobernanza.com/
 14. 14. Social Media Plan 4. Interno Para qué? Quién? Qué hacer? Cómo En base a las PÚBLICOANÁLISIS PREVIO OBJETIVOS ACCCIONES HERRAMIENTAS CONTROL Y PMF hacerlo? métricas Externo Metas Cómo son? Plan de infección Blog-RRSS- Revisión Métricas Dónde están? CV 2.0 web temporal Cómo usan el medio? Participación Planning Mejora contínua http://observatoriogobernanza.com/
 15. 15. Social Media Plan Benchmarking 4. CAMPAÑAS CAPTAR FIDELIZAR CONVERTIR INFRAESTRUCTURAS ESTRATEGIA Interno §  Análisis interno:ANÁLISIS PREVIO Externo §  Informe de escucha pasiva Públicos §  Qué dicen de mi ?– es tu filosofía para liderar “Cual googlelizate §  Qué dicencomo lograr que las personas sean mejores de la gente relacionada con mi trabajo? que pueden ser. de lo que ellos creen Benchmarking (colegas) – googlelizalos La inspiración es la clave. §  Análisis externo: Benchmarkingnos inspiramos? Recursos int. Pero como §  Qué Como hacemos que los demás también se inspiren. hacen mis colegas? A veces, yo creo, que “Cual es tu filosofía a través del trabajo de otros” para liderar, Objetivos Cómo lograr que las personas sean mejores de lo que ellos creen que pueden ser… La inspiración es la clave Conversación Pero… cómo nos inspiramos? A veces yo creo que a través del trabajo de otros” http://observatoriogobernanza.com/
 16. 16. Social Media Plan 4. Interno Para qué? Quién? Qué hacer? Cómo En base a las PÚBLICOANÁLISIS PREVIO OBJETIVOS ACCCIONES HERRAMIENTAS CONTROL Y PMF hacerlo? métricas Externo Metas Cómo son? Plan de infección Blog-RRSS- Revisión Métricas Dónde están? CV 2.0 web temporal Cómo usan el medio? Participación Planning Mejora contínua http://observatoriogobernanza.com/
 17. 17. Social Media PlanOBJETIVOS Para qué? §  PARA QUÉ HACEMOS ESTE SMP? 4. Metas §  Metas que queremos alcanzar Métricas §  Métricas = numerito/cifra medible §  EJEMPLO: EdN caixanova http://observatoriogobernanza.com/
 18. 18. Social Media Plan 4. Interno Para qué? Quién? Qué hacer? Cómo En base a las PÚBLICOANÁLISIS PREVIO OBJETIVOS ACCCIONES HERRAMIENTAS CONTROL Y PMF hacerlo? métricas Externo Metas Cómo son? Plan de infección Blog-RRSS- Revisión Métricas Dónde están? CV 2.0 web temporal Cómo usan el medio? Participación Planning Mejora contínua http://observatoriogobernanza.com/
 19. 19. Social Media PlanPÚBLICO Quién? §  FUNDAMENTAL PARA ADAPTAR LO QUE VAMOS A HACER A LO QUE NUESTRO 4. Cómo son? PÚBLICO QUIERE Dónde están? Cómo usan el §  Igual no son usuarios de internet medio? §  O ni siquiera conocen que es facebook/tuenti/twitter/slide-share §  Importancia de los influenciadores (bloggers, etc.) y lo complicado de entablar relación con ellos §  EJEMPLO: Ranking>10 http://observatoriogobernanza.com/
 20. 20. Social Media Plan 4. Interno Para qué? Quién? Qué hacer? Cómo En base a las PÚBLICOANÁLISIS PREVIO OBJETIVOS ACCCIONES HERRAMIENTAS CONTROL Y PMF hacerlo? métricas Externo Metas Cómo son? Plan de infección Blog-RRSS- Revisión Métricas Dónde están? CV 2.0 web temporal Cómo usan el medio? Participación Planning Mejora contínua http://observatoriogobernanza.com/
 21. 21. Social Media PlanACCCIONES Qué hacer? §  ACCIONES CONCRETAS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 4. Plan de infección §  Alguna idea??? CV 2.0 Participación Plan de infección (online y offline) CV 2.0 Darse de alta en redes que nos interesen Crear un blog http://observatoriogobernanza.com/
 22. 22. Social Media Plan 4. Interno Para qué? Quién? Qué hacer? Cómo En base a las PÚBLICOANÁLISIS PREVIO OBJETIVOS ACCCIONES HERRAMIENTAS CONTROL Y PMF hacerlo? métricas Externo Metas Cómo son? Plan de infección Blog-RRSS- Revisión Métricas Dónde están? CV 2.0 web temporal Cómo usan el medio? Participación Planning Mejora contínua http://observatoriogobernanza.com/
 23. 23. Social Media PlanHERRAMIENTAS Cómo §  HERRAMIENTAS que nos ayudarán a conseguir alcanzar los objetivos que nos 4. hacerlo? hemos propuesto Blog-RRSS- web Planning §  Cómo lo hacemos? Plan de publicación (posibles temas, plazos) Cuadro de moderación de contenidos (Plan de crisis) http://observatoriogobernanza.com/
 24. 24. Social Media Plan 4. Interno Para qué? Quién? Qué hacer? Cómo En base a las PÚBLICOANÁLISIS PREVIO OBJETIVOS ACCCIONES HERRAMIENTAS CONTROL Y PMF hacerlo? métricas Externo Metas Cómo son? Plan de infección Blog-RRSS- Revisión Métricas Dónde están? CV 2.0 web temporal Cómo usan el medio? Participación Planning Mejora contínua http://observatoriogobernanza.com/
 25. 25. Social Media PlanCONTROL Y PMF En base a las §  Nos sirve para no perder el foco y el ritmo 4. métricas §  Nos aportará propuestas de mejora de Revisión futuro temporal Mejora contínua REFLEXIONES DEL CUESTIONARIO (día 2) http://observatoriogobernanza.com/
 26. 26. http://observatoriogobernanza.com/
 27. 27. 5. Herramientas 2.0 Ejercicio práctico de creación de: •  •  Perfil de Twitter Página de institución en Facebook http://observatoriogobernanza.com/
 28. 28. Redes Sociais de Investigación e Comunidade Científicahttp://observatoriogobernanza.com/
 29. 29. Características das redessociais de investigación Redes de investigación e da Comunidade Científica Plataformas de Colaboración Científica (producen, almacenan… coñecemento científico) Conteñen: Blogs, foros, ofertas de traballo, Obxecto: POSICIONARSE contacto con outros NO SECTOR E DARSE A investigadores,eventos, COÑECER (VENDERSE) directorios… http://observatoriogobernanza.com/
 30. 30. Mapa de Redes Sociais deInvestigación e Comunidade Científica http://observatoriogobernanza.com/
 31. 31. ¡  Rede social académica que pretende poñer en contacto a investigadores dos mesmos intereses, agrupándoos por entidades, departamentos e temas de interese…¡  Acceso a textos completos (consta cun directorio de 12.500 publicacións científicas en todo o mundo), listas de correo especializadas e ofertas laborais.¡  Finalidade: crea posicionamento e incremento da reputación profesional.http://www.academia.edu/FindPapers http://observatoriogobernanza.com/
 32. 32. ¡  Plataforma online que serve como punto de encontro de profesionais da educación. O seu principal obxecto é que sexan os profesores os que alimenten o site con contidos de utilidade (manuais, recursos web, material interactivo…) para a aprendizaxe. Conteta con outras redes sociais.¡  Finalidade : a interacción cos alumnos máis aló das aulas.¡  http://gnoss.com/mensajes-recibidos http://observatoriogobernanza.com/
 33. 33. ¡  Sitio web que ofrece a posibilidade de subir e compartir en público ou privado presentacións (power point, word, openOffice, PDF…).¡  Servizo gratuíto, para subir presentacións é necesario rexistrarse (tamén é posible crear unha conta a través do rexistro da conta de Facebook).¡  Finalidade: Dar a coñecer traballos de investigación. posicionarse como experto no sector¡  http://slidesha.re/tYhZB3 http://observatoriogobernanza.com/
 34. 34. ¡  Plataforma de investigación en liña. Rede social para científicos e investigadores de todas as disciplinas. Dirixida a estudantes, profesores e investigadores.¡  Conta con: - Unha base de datos de revistas científicas (con máis de 35 millóns de artigos de interese). - Foros e grupos de discusión. - Un motor de busca que navega polas principais bases de investigación (PubMed, CiteSeer, arXiv, biblioteca de la NASA).¡  Finalidade: localizar investigadores do eido de interese e facilitar a comunicación científica entre eles. http://www.researchgate.net/profile/Maximo_Webber2/ http://observatoriogobernanza.com/
 35. 35. ¡  Rede social académica que busca a capacitación de estudantes, académicos e profesionais en redes de coñecemento intelixentes para compartir coñecementos.¡  Características: -  Deseño sinxelo. -  Fonte ben referenciadas e escritas por especialistas en temas. -  Permite crear grupos de estudo ou investigación.¡  Finalidade: Relacionarse con profesionais do mesmo eido de investigación.http://www.lalisio.com/group http://observatoriogobernanza.com/
 36. 36. Outros: Grupos de investigaciónen redes sociais xerais http://bit.ly/ pqFhHO http://on.fb.me/rusHop http://bit.ly/rsVKeQ http://observatoriogobernanza.com/
 37. 37. 6. Reputación online http://observatoriogobernanza.com/
 38. 38. ReputaciónOnline Para Tod@s Óscar del Santo10 Lecciones desde la trinchera @OscarDssobre tu activo más importante. http://bit.ly/tVbDtAPorOSCAR DEL SANTODiseño: Jesus Mier http://observatoriogobernanza.com/
 39. 39. ¡ Si no apareces en Google, no existes¡ Y si no apareces en los primeras posiciones, tampoco existes¡ Si te encuentras, controla qué información es la que ocupa las primeras posiciones¡ El robot de Google pasa periódicamente e indexa o añade las novedades a su base de datos. Actualiza con interés y valor http://observatoriogobernanza.com/
 40. 40. Las arañas de Google pasa periódicamente eindexa- añade novedades.Cuanto + contenido interesante mejor¡  Al crear página, avisar a Google http://www.google.com/intl/es/ submit_content.html¡  Qué hace de la araña Visita la primera página. Lee texto (metadatos) Sigue los enlaces a otras páginas¡  Lo que el robot no ve Fotos, vídeos, sonido, flash http://observatoriogobernanza.com/
 41. 41. BUSCA DEDIFERENTESEXEMPLOS DEPOSICIONAMENTONA REDE: E.  J. Varela Manuel Castells Álvarez Sociólogo. Politólogo. Un dos sociólogos máis En expansión pola rede citados na rede. como marca. http://observatoriogobernanza.com/
 42. 42. BUSCA DE DIFERENTES EXEMPLOS DE POSICIONAMENTOManuel Castells-  Wikipedia. Descrición doa u t o r ,traxectoria,publicacións ecolaboracións. 5. Imaxes GOOGLE. 6. http:// Infoamerica.org-  Páxina do autor. 7. Reportaxe en “El pais”. Nela 8. Video youtubedesenvolvese a “Comunicación y poder”.súainvestigación 9. Vídeo youtube 15 – M.contando coa 10. University of Southerncolaboración Californiada UniversitatOberta deCatalunya e aFundaciónTelefónica. http://observatoriogobernanza.com/
 43. 43. BUSCA DE DIFERENTES EXEMPLOS DE POSICIONAMENTO Enrique José Varela Álvarez- Galegos.Atopamosinformaciónsobre a súalabor comadocente e comodirector do“Eixo atlántico”. 5. http://academia.eduDesactualizado 6. Perfil departamento política FAC. CCSS.- Blog persoal. 7. Eixo atlántico. 8. Linkedin.- EnderezoUvigo. 9. Facebook.- Datos básicosde localización. 10. Texto Xestión Local. http://observatoriogobernanza.com/
 44. 44. BUSCA DE DIFERENTES EXEMPLOS DE POSICIONAMENTO NAREDE: A modo comparativo. Manuel Castells I.  Galegos.I.  Wikipedia en español. II.  Blog persoal.II.  Wikipedia en inglés. III.  Blog persoal.III.  http://manuelcastells.info IV.  Enderezo UvigoIV.  CV en páxina persoal. V.  http://academia.eduV.  Imaxes GOOGLE. VI.  Perfil departamento políticaVI.  http://infoamerica.org FAC. C.C.S.S.VII.  Reportaxe en “El pais” VII.  Eixo atlántico.VIII.  Video youtube “Comunicación y poder”. VIII.  Linkedin.IX.  Vídeo youtube 15 – M. IX.  Facebook.X.  University of Southern California X.  Texto Xestión Local http://observatoriogobernanza.com/
 45. 45. BUSCA DE DIFERENTES EXEMPLOS DE POSICIONAMENTOAlgunhas preguntas.¡  Que diferencias atopamos entre os dous autores?¡  Nos dous casos queda claro ante que tipo deprofesional nos atopamos?¡  Nos dous casos atopamos entre os 4 primeiros enderezos os de vital importancia para o posicionamento na rede da nosa parte profesional /académica?¡  Nos dous casos está diferenciada a parte profesional da persoal?¡  En que orde cre que deberían figurar os enderezos webs en cada caso?¡  Bota en falla algún enderezo entre os dez primeiros que figuran? E algún que sobre?¡  Coñece alguna forma para cambiar o posicionamento na busca destas páxinas? http://observatoriogobernanza.com/
 46. 46. BUSCA DE DIFERENTES EXEMPLOS DE POSICIONAMENTOConclusións.¡  Entre as 4 primeiras debe estar situadas as páxinas de interese para a nosa difusión na rede no noso eido profesional.¡  Distinguir e reubicar aquelas páxinas que polo seu carácter favorecen pouco ou nada á nosa labor de difusión.¡  Diferenciar material profesional / persoal. Aínda que ambos poden coexistir na rede non deben estar mesturados, é precisa unha diferenciación dos contidos. O lector debe ser capaz de realizala diferenciación.¡  Importancia do desenvolvemento persoal na rede en aqueles lugares que traten temas vinculados ao novo perfil profesional. http://observatoriogobernanza.com/
 47. 47. 6. Resumen http://observatoriogobernanza.com/
 48. 48. Dropbox:http://bit.ly/TwitterParaQuienNoUsaTwitterhttp://observatoriogobernanza.com/
 49. 49. Dropbox:http://bit.ly/casosdeexitohttp://observatoriogobernanza.com/
 50. 50. Dropbox: http://bit.ly/micomunidadhttp://observatoriogobernanza.com/
 51. 51. Muchas gracias por vuestraatención SEGUIMIENTO ONLINE ggarre@gmail.com Plazo máximo 23 de Diciembre http://observatoriogobernanza.com/

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Tercera sesión del taller-seminario de comunidades y redes sociales para el Grado en Dirección y Gestión Pública de la Uvigo

Vistas

Total de vistas

504

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

14

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×