Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

De an-tuyen-sinh-truong-cd-bach-khoa-da-nang

Cập nhật kết quả thi nhanh nhất và chính xác nhất, các video hướng dẫn ôn luyện thi, tin tức liên quan tới giáo dục.
http://diemthic3.com/tot-nghiep-thpt-quoc-gia/

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

De an-tuyen-sinh-truong-cd-bach-khoa-da-nang

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI TỪ NĂM 2015
 2. 2. Đà Nẵng, 09/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 166/ĐATS-CĐBK Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2014 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2015 Căn cứ: - Công văn số 4004 /BGDĐ-KTKĐCLGD ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh. - Quyết định 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 09 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015. - Công văn số 5151/BGDĐ-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 09 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015. - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng xây dựng Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy với các nội dung sau: I. MỤC ĐÍNH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN: 1. Mục đích của phương án: Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (CKB) - Danang Polytechnic College (DPC) được thành lập năm 2008 với chiến lược phát triển bằng những bước đột phá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín mang lại lợi ích thiết thực cho người học và cho xã hội. Với khẩu hiệu "Kiến thức hôm nay - việc làm ngày mai", Nhà trường quyết tâm xây dựng một đội ngũ Cán bộ - Giáo viên chuẩn mực để Nhà trường thực hiện khẩu hiệu trên như một cam kết của Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng về trách nhiệm, chất lượng giáo dục đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và tính chuyên nghiệp đến tất cả sinh viên, phụ huynh và các đơn vị sử dụng lao động trong xã hội. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển sinh, năm 2015 Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng vừa xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia và điểm trung bình cả năm lớp 12 của 06 môn (Toán, Ngữ Văn, Anh văn, Lý, Hóa, Sinh) với mục đích: - Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 3. 3. - Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực xã hội cần. - Đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực. - Thực hiện chuyển dần sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học. 2. Nguyên tắc lựa chọn phương án: Việc lựa chọn phương án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng theo những nguyên tắc sau: - Xét tuyển dựa trên kết quả 03 môn thi của kỳ thi THPT quốc gia đối với những thí sinh đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn do Bộ GD&ĐT qui định. - Xét tuyển dựa trên điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn học THPT. Trong năm tiếp theo, Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng tiếp tục tăng cường quy mô và đa dạng hình thức tuyển sinh riêng để đến năm 2017 có thể tự chủ hoàn toàn trong công tác tuyển sinh. II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH: 1. Phương thức tuyển sinh: Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thực hiện phương thức tuyển sinh năm 2015 gồm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển dựa vào điểm trung bình cả năm lớp 12 của 06 môn học THPT, cụ thể như sau: - Xét tuyển kết quả 03 môn thi theo các Tổ hợp môn thi dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối với những thí sinh thi tại các cụm thi do các đại học chủ trì đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT qui định. - Xét tuyển dựa vào điểm trung bình các Tổ hợp môn cả năm lớp 12 của 06 môn học là Toán, Ngữ văn, Anh văn, Lý, Hóa, Sinh. 1.1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia : Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng dự kiến dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối với những thí sinh thi tại các cụm thi do các đại học chủ trì đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT qui định. 1.1.1. Tiêu chí xét tuyển: - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT/BTTH - Tiêu chí 2: Kết quả 03 môn thi mà thí sinh chọn để đăng ký xét tuyển trong tổ hợp môn thi kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các đại học chủ trì đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT qui định.
 4. 4. Cụ thể như sau: Ngành đào tạo Mã ngành Môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn thi kỳ thi THPT quốc gia dưới đây để đăng ký xét tuyển Các ngành đào tạo cao đẳng: 1. Quản trị Kinh doanh C340101 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Văn, Anh văn 2. Tài chính – Ngân hàng C340201 3. Kế toán C340301 4. Marketing C340115 5. Công nghệ kĩ thuật Xây dựng C510103 6. Tin học ứng dụng C480202 7. Điều dưỡng C720501 1. Toán, Sinh, Hóa 2. Toán, Sinh, Lý 3. Toán, Sinh, Văn 4. Toán, Sinh, Anh văn 1.1.2 Phương thức chọn thí sinh trúng tuyển: Điểm trúng tuyển là Tổng điểm của 03 môn thi THPT quốc gia cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực( thực hiện theo Thông tư 06/2014/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2014) rồi lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu đã thông báo. 1.2. Xét tuyển dựa trên học bạ năm học lớp 12: Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng dự kiến dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển dựa vào điểm trung bình các Tổ hợp môn cả năm lớp 12 của 06 môn học là Toán, Ngữ văn, Anh văn, Lý, Hóa, Sinh. Cụ thể như sau: Ngành đào tạo Mã ngành Môn học cả năm lớp 12 THPT Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn học cả năm lớp 12 THPT dưới đây để đăng ký xét tuyển Các ngành đào tạo cao đẳng: 1. Quản trị Kinh doanh C340101 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Văn, Anh văn 2. Tài chính – Ngân hàng C340201 3. Kế toán C340301 4. Marketing C340115 5. Công nghệ kĩ thuật Xây dựng C510103 6. Tin học ứng dụng C480202
 5. 5. 7. Điều dưỡng C720501 1. Toán, Sinh, Hóa 2. Toán, Sinh, Lý 3. Toán, Sinh, Văn 4. Toán, Sinh, Anh văn 1.2.1. Tiêu chí xét tuyển: - Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT/BTTH - Tiêu chí 2: Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn học cả năm lớp 12 THPT để đăng ký xét tuyển. Tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn chọn đề nghị xét tuyển phải ≥16,5. 1.2.2 Phương thức chọn thí sinh trúng tuyển: Điểm trúng tuyển là tổng điểm 03 môn học trong tổ hợp môn chọn đề nghị xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực ( thực hiện theo Thông tư 06/2014/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2014) rồi lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu đã thông báo. 2. Quy trình tổ chức xét tuyển: 2.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: + Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Hồ sơ đăng kí xét tuyển theo mẫu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. + Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng thì thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng gồm có: - Đơn đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (tải từ web của Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng tại địa chỉ www.bachkhoadanang.edu.vn) - Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời) - Bản sao có công chứng giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia) - Bản sao có công chứng Học bạ THPT (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên điểm trung bình cả năm lớp 12. - Bản sao có công chứng giấy chứng nhận ưu tiên ( nếu có) - 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận. 2.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: + Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. + Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả trong học bạ cả năm lớp 12 THPT: Thời gian nộp hồ sơ gồm các đợt như sau: - Đợt 1: Từ 10/7/2015 – 30/7/2015 - Đợt 2: Từ 01/8/2015 – 20/8/2015 - Đợt 3: Từ 21/8/2015 – 15/9/2015
 6. 6. - Đợt 4: Từ 16/9/2015 – 10/10/2015 - Đợt 5: Từ 11/10/2015 – 30/10/2015 + Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 125 Phan Đăng Lưu Tp Đà nẵng. 2.3. Phương thức nhận hồ sơ: - Thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia nộp hồ sơ theo qui định trong lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hết thời gian qui định, thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng hoặc gửi qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng – số 125, Đường Phan Đăng Lưu, Phương Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0511.3640666 – 3640676 - Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả trong học bạ cả năm lớp 12 THPT nộp hồ sơ theo thời gian nêu trên về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng – số 125, Đường Phan Đăng Lưu, Phương Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0511.3640666 – 3640676 2.4. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển: - Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển. - Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định hiện hành. 3. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp và xét tuyển dựa vào kết quả học tập các môn học ở THPT lớp 12. 3.1. Ưu điểm của phương án : - Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần. - Việc sử dụng đồng thời 2 phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập 06 môn học lớp 12 là cơ hội để trường phân tích, so sánh hiệu quả chất lượng đầu vào của hai phương thức tuyển sinh làm cơ sở có những điều chỉnh cho năm sau tiến tới tự chủ tuyển sinh vào năm 2017. - Khai thác tốt tiềm năng về đội ngũ và cơ sở vật chất của Nhà trường trong công tác tuyển sinh. - Tiết kiệm chi phí cho gia đình thí sinh và nhà trường trong công tác tuyển sinh. 3.2. Nhược điểm là: Tồn tại số lượng hồ sơ ảo khi xét tuyển vì thí sinh có thể đồng thời nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển dự trên kết quả thi THPT quốc gia và hồ sơ đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 06 môn lớp 12.
 7. 7. 4. Điều kiện thực hiện: 4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 31/12/2014: 134 người Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa cấp I,II Đại học 4 45 15 70 4.2. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/2014: 7.420 m2 Hạng mục Diện tích sàn xây dựng(m2) 1. Hội trường, giảng đường, phòng học các loại 5.440 2. Thư viện, trung tâm học liệu 300 3. Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập 1.680 Tổng cộng 7.420 m2 Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh: 1.1. Căn cứ quy định của Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ hoạt động tuyển sinh của trường. Căn cứ vào tình hình thực tế Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh. 1.2. Trước ngày 01/01/2015, Trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng phương án tuyển sinh. Thông tin tuyển sinh của trường bao gồm: tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian xét tuyển, vùng tuyển và các thông tin khác liên quan khác. 1.3. Ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội đồng; các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh; mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển sinh; 2. Tổ chức xét tuyển
 8. 8. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập HĐTS và các ban giúp việc HĐTS để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh. 2.1. Thành phần của HĐTS : Theo Qui chế tuyển sinh hiện hành gồm - Chủ tịch: Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng - Các uỷ viên: Một số Trưởng/Phó phòng, khoa. 2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS trường: Theo Qui chế tuyển sinh hiện hành như: - HĐTS thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo xác nhận. - HĐTS có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu: 2.2.1. Tổ chức xét tuyển: tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường. 2.2.2. Thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của nhà trường về xét tuyển; 2.2.3. Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh, lệ phí xét tuyển theo qui định; 2.2.4. Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định; 2.2.5. Truyền dữ liệu tuyển sinh về Bộ GD&ĐT theo quy định; báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản. 2.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS: - Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho HĐTS trường. - Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường. - Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh; - Báo cáo kịp thời với Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản về công tác tuyển sinh của trường; 3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh, giải quyết khiếu nại tố cáo: Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thành lập Tổ thanh tra tuyển sinh trực thuộc Hiệu trưởng, gồm những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh. Tổ thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định. Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan bảo vệ an ninh nội bộ tổ chức tốt việc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh. Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh theo quy định của nhà nước. 4. Chế độ thông tin báo cáo
 9. 9. Thực hiện chế độ thông tin trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5. Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan báo chí truyền thông, tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, phương thức xét tuyển. IV. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG: 1. Lộ trình Năm 2015 Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh theo hai phương thức: 1.1. Xét tuyển dựa trên kết quả 03 môn trong kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi do các đại học chủ trì đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT qui định. 1.2. Thí sinh chọn 03 môn trong 06 môn học năm lớp 12 THPT để đề nghị xét tuyển. Tổng điểm của 03 môn chọn đề nghị xét tuyển phải ≥16,5 2. Cam kết - Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, qui định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh. - Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và không có tiêu cực. - Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát. - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2015, tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Xử lí nghiêm túc, đúng quy chế, qui định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế. Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và phê duyệt. Trân trọng ./. Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Bộ GD&ĐT - HĐQT (để biết) - Lưu VT, ĐT ThS. TRƯƠNG VĂN BẢO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 10. 10. TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phụ lục 1 QUY CHẾ THUYỂN SINH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 1. Việc tổ chức tuyển sinh hàng năm Nhà trường thực hiện theo đúng Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn 2. Tổ chức xét tuyển tuân thủ theo các quy định tại mục 1.1 và 1.2 của đề án đó là: 2.1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2.2. Xét tuyển dựa trên học bạ năm học lớp 12 3. Trường Cao đẳng bách khoa Đà Nẵng tiếp tục cập nhật các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu lên trang web tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: www.bachkhoadanang.edu.vn
 11. 11. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phụ lục 2 KẾT QUẢ TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TỪ NĂM 2008-2013 TT Ngành học 200 8 200 9 201 0 201 1 201 2 201 3 Ghi chú 1 Quản trị kinh doanh 223 245 220 198 178 50 2 Tài chính – Ngân hàng 246 308 260 186 52 0 3 Kế toán 231 278 227 237 96 29 4 Marketing 35 29 34 35 24 9 5 Công nghệ KT Xây dựng 75 151 197 153 25 6 Tin học ứng dụng 33 31 30 21 12 7 Điều dưỡng 158 162 TỔNG CỘNG 735 968 923 883 682 287
 12. 12. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phụ lục 3 CCÁC NGÀNH XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Ngành đào tạo Mã ngành Môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn thi kỳ thi THPT quốc gia dưới đây để đăng ký xét tuyển Các ngành đào tạo cao đẳng: 1. Quản trị Kinh doanh C340101 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Văn, Anh văn 2. Tài chính – Ngân hàng C340201 3. Kế toán C340301 4. Marketing C340115 5. Công nghệ kĩ thuật Xây dựng C510103 6. Tin học ứng dụng C480202 7. Điều dưỡng C720501 1. Toán, Sinh, Hóa 2. Toán, Sinh, Lý 3. Toán, Sinh, Văn 4. Toán, Sinh, Anh văn
 13. 13. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phụ lục 4 CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN DỰA TRÊN HỌC BẠ NĂM HỌC LỚP 12 NĂM 2015 Ngành đào tạo Mã ngành Môn học cả năm lớp 12 THPT Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn học cả năm lớp 12 THPT dưới đây để đăng ký xét tuyển Các ngành đào tạo cao đẳng: 1. Quản trị Kinh doanh C340101 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Văn, Anh văn 2. Tài chính – Ngân hàng C340201 3. Kế toán C340301 4. Marketing C340115 5. Công nghệ kĩ thuật Xây dựng C510103 6. Tin học ứng dụng C480202 7. Điều dưỡng C720501 1. Toán, Sinh, Hóa 2. Toán, Sinh, Lý 3. Toán, Sinh, Văn 4. Toán, Sinh, Anh văn
 14. 14. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phụ lục 5 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2015 Tên trường. Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển Môn học cả năm lớp 12 THPT Chỉ tiêu dự kiến Ghi chú TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CKB Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn thi kỳ thi THPT quốc gia dưới đây để đăng ký xét tuyển Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn học cả năm lớp 12 THPT dưới đây để đăng ký xét tuyển 1000 - Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước - Phương thức tuyển: + Xét tuyển dựa trên kết quả 03 môn trong tổ hợp môn thi kỳ thi THPT quốc gia đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu từng môn theo qui định của Bộ GD&ĐT + Xét tuyển dựa trên kết quả cả năm học lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp môn thí sinh chọn. Tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn thí sinh chọn để xét tuyển phải ≥16,5 điểm Các ngành đào tạo cao đẳng: 1. Quản trị Kinh doanh gồm chuyên ngành: C340101 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Văn, Anh văn 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Văn, Anh văn + QTKD Du lịch + QTKD Thương mại 2. Tài chính – Ngân hàng C340201 3. Kế toán C340301 4. Marketing C340115 5. Công nghệ kĩ thuật Xây dựng C510103 6. Tin học ứng dụng C480202 7. Điều dưỡng C720501 1. Toán, Sinh, Hóa 2. Toán, Sinh, Lý 3. Toán, Sinh, Văn 4. Toán, Sinh, Anh văn 1. Toán, Sinh, Hóa 2. Toán, Sinh, Lý 3. Toán, Sinh, Văn 4. Toán, Sinh, Anh văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 15. 15. Phụ lục 6 SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG 1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 31/12/2014: 134 người Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa cấp I,II Đại học 4 45 15 70 2. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/2014: 7.420 m2 Hạng mục Diện tích sàn xây dựng(m2) 1. Hội trường, giảng đường, phòng học các loại 5.440 2. Thư viện, trung tâm học liệu 300 3. Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập 1.680 Tổng cộng 7.420 m2

×