Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – София

1.341 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Ваня Радева, експерт в Областния информационен център – София

 1. 1. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България” № BG161PO002-3.3.02-0027-C0001,финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 2. 2. ПРОЕКТЪТ Наименование: „Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София- област за популяризиране на Кохезионната политика в България” Договор №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001 Бенефициент: Столична община Стойност на проекта: 598 291 лв. Обхват: повече от 1 500 000 потенциални бенефициенти Продължителност: 36 месеца.
 3. 3. ТЕРИТОРИАЛНОПОКРИТИЕ СОФИЯ – ГРАД 24 района
 4. 4. ТЕРИТОРИАЛНОПОКРИТИЕ СОФИЯ – ОБЛАСТ 22 общини
 5. 5. УСЛУГИ
 6. 6. УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННИза кохезионната политика на ЕС, НСРР и оперативните програми,предоставяни по телефон, електронна поща, на мястоза открити процедури по ОПза добри практики и научени уроци от периода 2007 – 2013разпространение на обща информация и безплатни материализа политиките на ЕС.
 7. 7. УСЛУГИ КОМУНИКАЦИОННИработа с целевите групивзаимодействие с Управляващите органи и Междинните звенана оперативните програми и областните управиактивно сътрудничество с национални и регионални медиипартньорство с други мрежи за информация на Европейскатакомисия.
 8. 8. УСЛУГИ ЕКСПЕРТНИпредоставяне на информация на потенциалните бенефициентиза възможностите за кандидатстване по оперативните програмиосигуряване на отговори на въпроси, включително препращанекъм други специализирани източници на информацияизготвяне и предоставяне на информация до медиите.
 9. 9. УСЛУГИ ЛОГИСТИЧНИпредоставяне на информационни ресурси и ползване на място наспецифична литератураорганизиране на 74 информационни събития, съобразени съсспецифичните нужди на областитеподкрепа на инициативи за информация и публичност наЦентралното координационно звено, Централния информационенофис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативнитепрограми.
 10. 10. НАСТОЯЩИДЕЙНОСТИ Участие в обучения, семинари и координационни съвети Изготвяне на база данни с над 1000 проекта от двете области Осъществяване на контакти с партньори и медии.
 11. 11. ИНФОРМАЦИОННИСЪБИТИЯ ТЕМИ 2012 Представяне на проекта и на бъдещите дейности на ОИЦ София-град и София-област Кохезионната политика, отразена в НСРР и в ОП до края на програмния период 2007 – 2013 Актуални и предстоящи повиквания по ОП и „научени уроци” през първия програмен период Наболели проблеми на районите на гр. София и възможности за решаването им чрез инструментите JEREMIE, JESSICA, ПЧП.
 12. 12. ИНФОРМАЦИОННИСЪБИТИЯ ТЕМИ 2013 – 2014 Кохезионната политика, отразена в стратегия „Европа 2020” Оперативни програми през периода 2014 – 2020 Добри практики в използването на безвъзмездна финансова помощ от ЕС през първия програмен период Постигнати резултати от ОИЦ София-град и София- област в периода 2012 – 2014.
 13. 13. НАШИЯТ ЕКИП я Ек с и каци Управител и и перт мун нф „ ор Логи т „Ко ия“ пер мац ма ци стикаЕкс фор я“ и ин Лина Георгиева Ваня Радева Сийка Радева
 14. 14. ЗА КОНТАКТИ ОФИСЪТ ОТВАРЯ ВРАТИ СЛЕД СЕПТЕМВРИ НА АДРЕС: гр. София 1408, бул. „Витоша“ 99 мобилен телефон: 0877 65 34 16 oic.sofia@gmail.com
 15. 15. ОИЦ СОФИЯ БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×