Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

04. Care este planul mantuirii

1.148 visualizaciones

Publicado el

Cel de-al patrulea studiu din seria "Aprofundarea Evangheliei". În acest studiu am răspuns la întrebarea "Care este planul mântuirii?" concentrându-ne asupra lui Isus şi răspunzând la alte trei întrebări: De ce avem nevoie de Isus?, Ce a făcut Isus pentru noi? şi Cum primim mântuirea prin Isus?.

Publicado en: Meditación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

04. Care este planul mantuirii

 1. 1. Growing Deep Aprofundarea Evangheliei
 2. 2. Evanghelia Biserica Misiunea Isus Evanghelia Biserica Misiunea Imaginea de Ansamblu
 3. 3. Mis iunea  Obiectivul  Scopul Să aducem glorie lui Isus şi Tatălui Lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu Să facem ucenici din toate naţiunile
 4. 4. What isn’t the gospel? Ce nu este Evanghelia
 5. 5. Ce nu este Evanghelia? Isus + Orice = Nimic Totul - Isus = Nimic Isus + Nimic = Totul
 6. 6. Care este planul mântuirii?
 7. 7. Important
 8. 8. Bible Dove Water
 9. 9. Duh Sfânt Căci Evanghelia noastră n-a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci şi cu putere, cu Duh Sfânt şi cu o siguranţă deplină, aşa cum, de altfel, ştiţi ce fel de oameni am fost printre voi, de dragul vostru 1 Tesaloniceni 1:5
 10. 10. Duh Sfânt Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, Îl voi trimite la voi. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată. Ioan 16:7-8
 11. 11. Praying with Bible
 12. 12. Care este planul mântuirii?
 13. 13. Evanghelia vs Planul mântuirii
 14. 14. Mântuire = Salvare
 15. 15. What is the Plan of Salvation?
 16. 16. Înainte de creaţie … Toţi locuitorii pământului i se vor închina, şi anume aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii Mielului, Care a fost înjunghiat. Apocalipsa 13:8
 17. 17. Înainte de creaţie ci cu sângele preţios al lui Cristos, ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. El a fost ales înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârşitul vremurilor, pentru voi. 1 Petru 1:19-20
 18. 18. Înţelegerea planului <ul><li>Avem o problemă. </li></ul><ul><li>Există numai o soluţie. </li></ul><ul><li>Trebuie să ne însuşim această soluţie. </li></ul><ul><li>De ce  Ce  Cum </li></ul>
 19. 19. Trei întrebări <ul><li>De ce avem nevoie de Isus ? </li></ul><ul><li>Ce a făcut Isus pentru noi ? </li></ul><ul><li>Cum primim mântuirea prin Isus? </li></ul>Atenţia pe Isus
 20. 20. Schiţa planului de mântuire
 21. 21. De ce avem nevoie de Isus? <ul><li>Păcatul </li></ul><ul><li>Moartea spirituală </li></ul><ul><li>Moartea fizică </li></ul><ul><li>Judecata </li></ul><ul><li>Iadul </li></ul><ul><li>Mânia lui Dumnezeu </li></ul><ul><li>Moartea veşnică </li></ul>
 22. 22. Ce a făcut Isus pentru noi? <ul><li>A creat universul </li></ul><ul><li>Născut dintr-o fecioară şi a devenit om </li></ul><ul><li>A trăit o viaţă fără păcat </li></ul><ul><li>A mers la cruce </li></ul><ul><li>Tot păcatul nostru a fost pus asupra Lui </li></ul><ul><li>Separat de Tatăl </li></ul>
 23. 23. Ce a făcut Isus pentru noi? <ul><li>Suferit pedeapsa noastră, experimentând toată mânia Tatălui </li></ul><ul><li>A murit pe cruce </li></ul><ul><li>Pus într-un mormânt </li></ul><ul><li>A înviat din morţi </li></ul><ul><li>S-a înălţat la dreapta Tatălui </li></ul><ul><li>Aşteaptă să se întoarcă şi să restaureze Împărăţia lui Dumnezeu peste toată creaţia </li></ul>
 24. 24. Cum primim mântuirea prin Isus? <ul><li>Pocăinţa </li></ul><ul><li>Credinţa </li></ul>
 25. 25. De ce avem nevoie de Isus?
 26. 26. Avem o problemă !
 27. 27. SIN P Ă C A T U L
 28. 28. De ce avem nevoie de Isus? Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Romani 3:23
 29. 29. MOARTEA SPIRITUALĂ
 30. 30. De ce avem nevoie de Isus? Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru. Romani 6:23
 31. 31. MOARTEA FIZICĂ
 32. 32. De ce avem nevoie de Isus? Aşa cum fiecare dintre oameni trebuie să moară o dată, iar după aceea urmează judecata, Evrei 9:27
 33. 33. JUDECATA
 34. 34. Apoi am văzut un tron mare şi alb şi pe Cel Ce şedea pe el. Pământul şi cerul au dispărut din prezenţa Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morţii mari şi mici stând înaintea tronului. Au fost deschise nişte cărţi şi a fost deschisă şi o altă carte, care este Cartea Vieţii. Morţii au fost judecaţi potrivit cu faptele lor, aşa cum erau ele scrise în cărţi. Apocalipsa 20:11-12 De ce avem nevoie de Isus?
 35. 35. De ce avem nevoie de Isus? Marea i-a dat pe morţii care erau în ea, moartea şi Locuinţa Morţilor i-au dat pe morţii care erau în ele şi fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea şi Locuinţa Morţilor au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte: lacul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în lacul de foc. Apocalipsa 20:13-15
 36. 36. IADUL
 37. 37. Lake of Fire MÂNIA
 38. 38. De ce avem nevoie de Isus? Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ioan 3:36
 39. 39. Chained Out Moarte veşnică
 40. 40. De ce avem nevoie de Isus? şi să vă dea alinare, atât vouă, care sunteţi necăjiţi de alţii, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer cu îngerii Lui puternici, într-o flacără de foc, pentru a-i pedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veşnice şi vor fi despărţiţi de prezenţa Domnului şi de slava puterii Lui, 2 Tesaloniceni 1:7-9
 41. 41. ETERNAL DEATH Alone S I N G U R
 42. 42. Firefighter in Flames Există numai o singură soluţie!
 43. 43. Jesus
 44. 44. Singura soluţie În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi! Fapte 4:12
 45. 45. Jesus Ce a făcut Isus pentru noi?
 46. 46. Universe
 47. 47. Ce a făcut Isus? El este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creaţie, pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer şi pe pământ, cele vizibile şi cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorităţi. Toate au fost create prin El şi pentru El. El este înainte de toate lucrurile şi în El se ţin toate împreună. Coloseni 1:15-17
 48. 48. Nativity
 49. 49. Ce a făcut Isus? „ Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel“ nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“. Matei 1:23
 50. 50. Jesus Grown Up
 51. 51. Ce a făcut Isus? Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Ioan 1:14
 52. 52. Jesus in White
 53. 53. Ce a făcut Isus? Căci n-avem un Mare Preot Care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci Unul Care a fost ispitit în toate felurile, ca şi noi, dar fără să păcătuiască. Evrei 4:15
 54. 54. Lamb of God În ziua următoare, Ioan L-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Care îndepărtează păcatul lumii! Ioan 1:29
 55. 55. Carrying Cross
 56. 56. Jesus on Cross
 57. 57. Jesus in Darkness
 58. 58. Ce a făcut Isus? De la ceasul al şaselea şi până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lema sabactani?“, care înseamnă „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?“ Matei 27:45-46
 59. 59. Ce a făcut Isus? Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi. Isaia 53:4-5
 60. 60. Ce a făcut Isus? Când a primit vinul, Isus a zis: „S-a terminat!“. Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. Ioan 19:30
 61. 61. Jesus Dead on Cross
 62. 62. Jesus Laid in Tomb
 63. 63. Open Tomb
 64. 64. Jesus’ Ascension
 65. 65. Jesus’ Second Coming
 66. 66. Jesus on Throne
 67. 67. Hands Holding Gift Trebuie să primim soluţia!
 68. 68. Hand Reaching Out Cum primim mântuirea prin Isus?
 69. 69. U-Turn Sign POCĂINŢA
 70. 70. CREDINŢA
 71. 71. Pocăinţa & Credinţa N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă şi învăţându-vă în public şi prin case, şi mărturisind atât iudeilor, cât şi grecilor despre pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus. Fapte 20:20-21
 72. 72. Reflectare <ul><li>Poţi spune schiţa de bază a planului mânturii? </li></ul><ul><li>Care sunt gândurile şi observaţiile voastre despre planul mânturii din felul cum a fost prezentat? </li></ul>
 73. 73. Growing Deep Aprofundeaz ă !
 74. 74. <ul><li>Ceea ce faci tu cu Evanghelia și cu Isus determină totul din viața ta, inclusiv destinul tău veșnic. </li></ul>Aprofundează
 75. 75. Aprofundează <ul><li>Ia decizia să faci din Evanghelie cea mai mare prioritate a vieții tale și cere-I lui Isus să te împuternicească să faci acest lucru zi de zi prin Duhul Sfânt. </li></ul>
 76. 76. Aprofundează <ul><li>Fă-ți timp să studiezi, să meditezi și să te rogi cu privire la lucrurile Evangheliei, pentru ca tu să crești în mod continuu în înțelegerea ei. </li></ul>
 77. 77. Aprofundează <ul><li>Crescând în cunoaşterea şi înţelegerea Evangheliei, primeşte-o prin credinţă şi învaţă cum să o trăieşti. </li></ul>
 78. 78. Un ultim cuvânt <ul><li>Apucă Evanghelia pentru ca Isus să te apuce pe tine. Isus te invită să I te alături într-o călătorie de o viaţă... </li></ul>
 79. 79. Blue Sky & Sea at Sunset
 80. 80. The End – Romans 16:25-27 Iar a Celui Care poate să vă întărească, potrivit cu Evanghelia mea şi cu vestirea lui Isus Cristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de multe veacuri, dar care acum este descoperită prin scrierile profetice şi le este făcută cunoscută tuturor neamurilor, după porunca Dumnezeului Veşnic, pentru ca ele să creadă şi să asculte de El, a singurului Dumnezeu înţelept să fie slava, prin Isus Cristos, în veci! Amin. Romani 16:25-27

×