Más contenido relacionado

Pag Iral ng Merkantilismo

  1. Naniniwala na ang tunay na kayamanan ng isang bansa ay ang kabuuangdami ng ginto at pilak na mayroon ito. Merkantilismo ay ang prinsipyong pang ekonomiya. noong ika 16 na siglo,naniniwala ang mga bansang europa na ang ekonomiya ay maaaring maging instrumento ng pagtaas ng pambansang kapangyarihan. Ang merkantilismo rin ang naghaharing doktrinang pang-ekonomiya noon sa europa.
  2. • Ang doktrina ng bullionism ay sentral sa teorya ng merkantilismo. Sa ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito. Ibig sabihin, kung mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang bansa, mas maraming pera ang malilikom nito bilang buwis. Nangangahulugan ito na mas magiging mayaman at makapangyarihan ang naturang bansa.
  3. • Ang ideyang ito ay hango sa karanasan ng spain na yumaman at naging makapangyarihan dahil sa mahalagang metal na nanggaling sa mga kolonya nito sa South America at Crentral America. Samakatuwid, dahil sa merkantilismo, kinailangan ng mga bansang Europeo na humanap ng ligtas, mablis at kontrolado nilang ruta ng kalakalan. Gayundin, kinailangan nila ng mga kolonyang magkakaloob ng mga ginto at pilak.
  4. • Ang isang bansang walang kakayahang makakuha ng ginto at at pilak nang madalian ay dapat na mas paunlarin pa ang kalakalan nito sa iba pang bansa. Kung titiyakin lamang na pamahalaan na mas marami ang iniluluwas kaysa inaangkat, mas maraming ginto at pilak ang papasok sa bansa. Sa gayong paraan, mapapanatili nito ang kalamangan sa balanse ng kalakalan.
  5. • Isang elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at paglakas ng mga nation-state ay ang tinatawag na nasyonalismong ekonomiko. Ibig sabihin nito, kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagtataas sa dami ng iniluluwas na produkto, hindi na aasa ang bansa sa mga produktong dayuhan.
  6. • Kaakibat ng merkantilismo ang konsepto ng paternalismo. Isa itong Sistema ng pamamahala kung saan ang pamahalaan ay namamahala na parang ama sa kanyang mamamayan. Derogatoryo din ito sapagkat nagsulong ang pamahalaan ng mga patakaran na sa unang tingin ay ikakabuti ng mamamayan subalit sa kabuuan ay hindi para sa kanilang interes. Halimbawa, kailangang pangalagaan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga mamamayan, lalo na sa kalusugan. Ito ay hindi bilang kawanggawa kundi upang makatiyak ang estado na magiging produktibo ang mga mamamayan. kailangan sila ng hari sa panahon ng digmaan.
  7. Submitted by: • Alfred B. Anero • Marshall Fhilindo C. Gavan • Angelo C. Hernandez • Franklin Godwin M. Lanojan • Adrian Joshua O. Martinez • Rowaine Nicar L. Lozano • Charla Sean A. Villanueva Submitted to: Mrs. Marilou Alvarez Belarmino