Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Les Activitats EconòMiques
Les Activitats EconòMiques
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 39 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES (20)

Anuncio

Más reciente (20)

LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 1. 1. Les activitats econòmiques<br />Ciències Socials: Geografia,3r d’E.S.O.<br />I.E.S. Sant Vicent, Sant Vicent del Raspeig, l’Alacantí<br />Professora:<br />Gràcia Jiménez <br />
 2. 2. QUÈ ÉS L’ECONOMIA?<br />Sota aquest nom agrupem el conjunt d’activitats que s’ocupen de<br />L’administració o l’ús dels recursos existents, per tal de satisfer<br />Les necessitats de les persones i dels grups socials. <br />Tot allò que serveix per satisfer alguna necessitat és un BÉ ECONÒMIC<br />Altres bens no són materials: una classe d’anglès, una consulta mèdica...<br />Són SERVEIS<br />Hi ha bens econòmics materials (una casa, el menjar, la roba, un cotxe...<br />Hi ha necessitats bàsiques (alimentació, casa, seguretat, educació...) i d’altres que no ho són (entreteniment, oci...)<br />Tot treball encaminat a produir un bé econòmic és <br />UNA ACTIVITAT ECONÒMICA<br />COM ES PRODUEIXEN ELS BENS?<br />Mitjançant els FACTORS DE PRODUCCIÓ que són:<br /><ul><li>RECURSOS NATURALS
 3. 3. RECURSOS HUMANS i
 4. 4. CAPITAL</li></li></ul><li>Els recursos naturals i els humans, per tal de produir, requereixen unes instal·lacions, un sistema de treball u organització, uns diners... Tot això s’anomena CAPITAL<br />COM S’ORGANITZA L’ECONOMIA?<br />Però si el capital és de propietat privada, d’un empresari o d’un grup de socis o accionistes, l’economia s’anomena de mercat o capitalista i l’Estat intervé adoptant mesures que, indirectament, influeixen en l’economia.<br />Si el capital és propietat de tots, o siga, de l’Estat, es diu que l’economia és planificadao socialista. Els governants dels Estats prenen totes les decisions.<br />Actualment el capitalisme és el sistema econòmic més estès al món. Les persones produeixen, compren i venen productes i serveis lliurement, segons la seua capacitat adquisitiva.<br />
 5. 5. Què és el mercat?<br />En realitat no és ben bé un lloc concret.<br />És qualsevol sistema - pot ser en un lloc físic o en un espai virtual- que pose en contacte venedors i compradors per tal d’oferir o de sol·licitar productes o serveis<br />La llei de l’oferta i la demanda<br />Regula els preus al mercat:<br />A major demanda, pugen els preus.<br />A major oferta, baixen els preus...<br />A menor demanda...? A menor oferta...?<br />
 6. 6. Tradicionalment dividim les activitats <br />econòmiques en tres sectors:<br /><ul><li>Primari
 7. 7. Secundari
 8. 8. terciari</li></ul>Els treballs del sector primari són els d’agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i mineria<br />El sector secundari comprèn els treballs d’indústria i construcció<br />I el sector terciari,<br /> els treballs de serveis<br />(CAMPS D’HIVERNACLES A ALMERIA)<br />
 9. 9. El sector primari 1:<br />L’agricultura <br />
 10. 10. L’espaiagrari és l’espai natural modificat per l’agricultura, la ramaderia, l’explotació forestal...<br />L’ agricultura és l’activitat de treballar la terra per obtindre matèries primeres i aliments.<br />Cada espai agrari està condicionat per una sèrie de factors:<br /><ul><li>Físics: el relleu, el clima. Els sòls, la vegetació...
 11. 11. Humans: població, nivell de desenvolupament, tecnologia, formes de propietat, política agrària...</li></ul>Les pràctiques agrícoles poden ser molt variades:<br /><ul><li>Regadiu/secà
 12. 12. Monocultiu/policultiu
 13. 13. Agricultura extensiva/intensiva
 14. 14. Agricultura de subsistència/de mercat</li></ul>Poden existir moltes combinacions:<br /><ul><li>Regadiu intensiu
 15. 15. Monocultiu de mercat
 16. 16. etc</li></li></ul><li>Actualment, els països més rics fan una agricultura de mercat, d’elevada productivitat, <br />amb modernes tècniques de cultiu: hivernacles, hidropòniques, en arena... <br />En els països menys desenvolupats, perviuen<br />pràctiques agrícoles molt tradicionals, com els camps <br />d’arròs al sud-est asiàtic.<br />
 17. 17. Sector primari 2: la ramaderia<br />
 18. 18. La ramaderia és l’activitat de criar animals per obtindre aliments (carn, llet, ous...)<br /> i matèries primeres (cuir , llana...)<br />Com l’agricultura, la ramaderia pot ser:<br />Extensiva , quan els animals mengen pastos naturals a l’aire lliure.<br />O<br />intensiva quan són alimentats amb pinsos i confinats dins dels estables (estabulats)<br />O<br />Mixta, quan es combinen les dues formes.<br />També, segons la mobilitat hi ha ramaderia<br />Nòmada: canvi constant de pastures<br />Transhumant: canvis estacionals<br />Sedentària: quan el ramat roman a la granja <br />
 19. 19. Sector primari 3: la pesca<br />
 20. 20. La PESCA consisteix en la captura de peixos i altres espècies,<br />Per fer-los servir com aliments o matèries primeres<br />Del mar obtenim també <br />Moltes més riqueses:<br /><ul><li>Algues
 21. 21. Minerals
 22. 22. Sals
 23. 23. Aigua potable
 24. 24. Energia mareomotriu</li></ul>També fem del mar un <br />Ús turístic, que és molt<br />important econòmicament.<br />I és una via de transport<br />fonamental, especialment<br />Per a les grans mercaderies.<br />Llotja de Santa Pola<br />Port de pesca de Santa Pola<br />Els instruments emprats s’anomenen ARTS DE PESCA<br />(esquer, trampes, xarxes) i les TÈCNIQUES de cada art<br />Són molt variades: curricà, palangre, nansa, arrossegament...<br />
 25. 25. Sector primari 4: silvicultura<br />
 26. 26. L’EXPLOTACIÓ FORESTAL<br /> es produeix quan obtenim beneficis econòmics de l’explotació<br />dels boscos, extraient d’ells FUSTA, SURO, CEL·LULOSA, RESINA,<br />PLANTES MEDICINALS...<br />LA SILVICULTURA és l’activitat controlada o<br />CULTIU d’arbres i altres espècies, a fi d’assegurar<br />La conservació i la regeneració del medi natural.<br />Per evitar la desforestació<br />Cal un consum responsable:<br /><ul><li>Estalviar al màxim
 27. 27. Reciclar tot el possible
 28. 28. Comprar productes </li></ul> sostenibles provinents de plantacions<br />La societat actual consumeix molts productes<br />forestals: papers per escriure, per la cuina, bolquers <br />Infantils, paper higiènic, compreses, mobles, conglomerats...<br />
 29. 29. OBSERVA EL TEU ENTORN, REFLEXIONA, INVESTIGA...<br /><ul><li>PREDOMINA EN SANT VICENT EL SECTOR PRIMARI EN L’ACTUALITAT?
 30. 30. CONEIXES MOLTA GENT QUE ES DEDIQUE A L’AGRICULTURA?
 31. 31. SAPS SI ELS NOSTRES AVANTPASSATS VIVIEN DEL CAMP?
 32. 32. QUIN TIPUS DE PRODUCTES CULTIVAVEN?
 33. 33. REFLEXEN LES FESTES I TRADICIONS AQUEST PASSAT? COM? </li></li></ul><li>Les activitats econòmiques:el sector secundari<br />
 34. 34. FACTORS DE PRODUCCIÓ<br /> INDUSTRIAL<br />MATÈRIES PRIMERES<br />Són els recursos que la indústria transforma en productes elaborats o semielaborats<br />Poden ser d’origen animal, vegetal, mineral o sintètic<br />FONTS D’ENERGIA<br />Són els recursos que s’usen com a força per a la transformació industrial<br />Poden ser:<br /><ul><li>No renovables: carbó, petroli, gas natural i energia nuclear
 35. 35. Renovables: hidroelèctrica, eòlica, solar , mareomotriu, geotèrmica, biomassa...</li></ul>RECURSOS HUMANS<br />Els constitueixen les persones que aporten la seua força o capacitat de treball, que pot ser físic o intel·lectual <br /> R+ D+ I = FUTUR<br />RECERCA+ DESENVOLUPAMENT+INNOVACIÓ= FUTUR<br />EL CAPITAL<br />É s tot allò que una empresa necessita per a la producció industrial, com els materials, l’energia, les instal·lacions (fàbriques, magatzems), la maquinària, els diners , etc<br />
 36. 36.
 37. 37. TIPUS D’INDÚSTRIES<br />Pesants<br />Bens d’equipament<br />Lleugeres o bens d´’us i consum<br />
 38. 38. Indústries pesants<br />Requereixen :<br />Grans inversions<br />Grans espais<br />Els sectors principals són:<br />metal·lúrgic i químic<br />Els països que més indústria pesant tenen, són:<br />Xina, India, Rússia, Estats Units, Brasil, Austràlia,<br />Japó i els de la Unió Europea<br />Són molt contaminants<br />transformen matèries primeres en <br />Productes semielaborats per a d’altres <br />indústries<br />La indústria química és la que elabora productes fonamentals per a la resta de indústries, com ara:<br />Àcid sulfúric, nitrógen, fosfats, soses, plàstics... <br />Les indústries metal·lúrgiques més importants són:<br />La siderúrgica (ferro i acer)<br />La de l’alumini<br />La del coure<br />
 39. 39. Destaquen les industries:<br /><ul><li> aeroespacials
 40. 40. de materials de construcció
 41. 41. de materials per a l’agricultura
 42. 42. de materials per a la indústria
 43. 43. del transport </li></ul>i les d’alta tecnologia, com ara: Elèctrica<br />Electrònica<br />informàtica<br />Transformen productes semielaborats <br />En bens i productes acabats<br />Indústries de bens d’equipament<br />Indústries de bens d’ús i consum<br />Hi ha una varietat enorme, <br />però els sectors més importants<br />Són:<br />Alimentació, automòbil, química <br />lleugera (farmacèutica, cosmètica),<br />electrònica i informàtica, tèxtil, <br />calçat...<br />Elaboren productes destinats<br /> al consum directe<br />Necessiten menys quantitats<br />de matèries primeres i d’energia<br />I instal·lacions petites o mitjanes.<br />Solen estar prop de les ciutats.<br />
 44. 44. Els espais industrials<br />Els espais industrials<br />Cementera de Sant Vicent del Raspeig<br />
 45. 45. L’existència de RECURSOS HUMANS<br />i d’un bon desenvolupament econòmic de la zona<br />Ajudes de les diferents <br />Administracions:<br /><ul><li>Local (ajuntaments)
 46. 46. Autonòmiques (conselleries)
 47. 47. Central (govern de l’estat)</li></ul>La disponibilitat de SÒL<br />INDUSTRIAL a bon preu<br />La LOCALITZACIÓ de les indústries no és casual.Respon a una sèrie de FACTORS<br />La proximitat de les <br />matèries primeres <br />I de les fonts d’energia<br />Les indústries pesants busquen la proximitat a les matèries primeres.<br />Les indústries lleugeres busquen la proximitat als mercats de consum.<br />L’existència d’una bona xarxa <br />De comunicacions: ports, carreteres...<br />
 48. 48. Actualment els espais<br />industrials solen agrupar-se en àrees o<br />POLÍGONS INDUSTRIALS <br />I en PARCS TECNOLÒGICS (especialitzats<br />En empreses d’alta tecnologia)<br />al voltant de les àrees urbanes<br />Polígon industrial de Torrellano (Elx)<br />Parc tecnològic de Paterna (València)<br />Parc tecnològic de València<br />
 49. 49. <ul><li>QUINES ACTIVITATS DEL SECTOR SECUNDARI TENIM A SANT VICENT?A QUIN TIPUS D’INDÚSTRIA PERTANYEN?QUINS ELEMENTS CREUS QUE HAN INTERVINGUT EN LA SEUA LOCALITZACIÓ ?</li></ul>OBSERVA I REFLEXIONA<br />
 50. 50. El sector terciari o sector de serveis<br />
 51. 51. EL SECTOR TERCIARI agrupa un conjunt molt gran d’activitats<br />que no produeixen bens materials o tangibles.<br />Aquestes activitats són de PRESTACIÓ DE SERVEIS a la població,<br />com ara:<br />Transports, comerç, sanitat, educació, seguretat, administració, <br />cultura, comunicació...<br />
 52. 52. Els serveis es poden CLASSIFICAR en:<br /><ul><li>SERVEIS PÚBLICS:
 53. 53. són gestionats per les diferents administracions (municipal, autonòmica, estatal, europea)
 54. 54. Tenen una finalitat social, no busquen el benefici econòmic
 55. 55. Han de satisfer les necessitats dels ciutadans i organitzar millor la convivència</li></ul>Servei d’Urgències a un hospital públic<br /><ul><li>SERVEIS PRIVATS:
 56. 56. Els ofereixen empreses particulars que busquen obtindre un benefici econòmic
 57. 57. Complementen els serveis públics</li></ul>Col·legi privat<br />
 58. 58. SECTOR SERVEIS 1 : El transport<br />Les principals vies de comunicació són<br /><ul><li>TERRESTRES :
 59. 59. Per carretera : vehicles rodats </li></ul> que circulen per carreteres, autovies i <br /> autopistes <br /><ul><li>Ferrocarrils: trens, que necessiten</li></ul> vies i estacions<br /><ul><li>FLUVIALS: vaixells, que naveguen per</li></ul> rius, llacs i canals<br /><ul><li>MARÍTIMES: vaixells, requereixen </li></ul> ports marítims<br /><ul><li>AÈRIES: avions, precisen d’aeroports</li></ul>El transport és l’activitat de trasllat de Persones i mercaderies d’un lloc a un altre.<br />Per això calen:<br /><ul><li>MITJANS DE TRANSPORT (vehicles)
 60. 60. XARXES DE TRANSPORT (vies)</li></li></ul><li>La GLOBALITZACIÓ econòmica actual, <br />al deslocalitzar la producció i el consum, depèn excessivament<br />del transport, amb els problemes que comporta:<br /><ul><li>Encariment dels productes
 61. 61. Contaminació </li></ul>...per això cal un restringir l’ús<br />excessiu del transport<br />i augmentar el consum de<br />Productes locals o comarcals. <br />
 62. 62. Sector serveis 2 : el turisme<br />Es considera que TURISME és tot aquell desplaçament <br />Que es fa amb la intenció de descansar o divertir-se, <br />Per un temps limitat, com a mínim pernoctant una nit<br />fóra de casa.<br />Només les societats<br />més riques poden ser EMISSORES<br />de turistes, com USA, la Unió Europea,<br />Japó...<br />Però els païsosRECEPTORS poden ser<br />de molts tipus:<br /><ul><li>Europa
 63. 63. Amèrica del nord
 64. 64. Països caribenys
 65. 65. països asiàtics...</li></ul>Hi ha molts tipus de turisme:<br /><ul><li>Turisme de Sol i platja
 66. 66. Esportiu i de natura
 67. 67. Cultural
 68. 68. Ecoturisme</li></li></ul><li>En ESPANYA<br />El turisme ha estat<br />Un gran motor<br />Econòmic que ens ha<br />dut:<br /><ul><li>Divises (m0neda estrangera)
 69. 69. Inversions en infraestructures
 70. 70. Noves i variades empreses
 71. 71. Un estil de vida més modern</li></ul>En definitiva: el Turisme ens ha proporcionat PROGRÉS, però també importants problemes mediambientals ...<br />Benidorm<br />Autopistes junt a la costa<br />
 72. 72. Sector serveis 3 : el comerç<br />Anomenem comerç a les activitats <br />dedicades a la compra i a la venda de productes<br />i serveis.<br />Hi ha dos tipus de comerç:<br /><ul><li>A l’engròs o majorista, en el que es ven en grans quantitats. Fa d’enllaç entre productors i minoristes.
 73. 73. Al detall o minorista, on els venedors compren als majoristes i venen als consumidors directes.</li></ul>Actualment conviuen el COMERÇ<br />TRADICIONAL (petits establiments,<br />molt a prop dels consumidors) i les<br />GRANS SUPERFÍCIES , com supermercats,<br />hipermercats o centres comercials, <br />on cal arribar utilitzant vehicles.<br />Productor majorista detallista consumidor directe<br />
 74. 74. EL COMERÇ EXTERIOR<br />El constitueix el conjunt de transaccions comercials que es fan amb altres països. Per tant inclou les vendes o EXPORTACIONS i les compres o IMPORTACIONS.<br />El saldo entre exportacions i importacions s’anomena BALANÇA DE PAGAMENTS, i en les economies sanejades deu ser positiva.<br />BALANÇA DE PAGAMENTS= EXPORTACIONS- IMPORTACIONS<br />Els països més desenvolupats tenen balances de pagament positives, doncs el valor de les seues exportacions, majoritàriament de productes industrials amb elevada tecnologia, és sempre superior al valor de les seues importacions, generalment matèries primeres o recursos energètics.<br />
 75. 75. MIRA AL TEU VOLTANT, PREGUNTA, INVESTIGA...<br /><ul><li>DIRIES QUE SANT VICENT ÉS UNA CIUTAT QUE ES DEDICA AL SECTOR </li></ul> TERCIARI? PER QUÈ?<br /><ul><li>ON SOL FER LES COMPRES LA TEUA FAMÍLIA?
 76. 76. QUANTES CADENES DE SUPERMERCATS RECORDES?
 77. 77. QUANTES GRANS SUPERFÍCIES COMERCIALS HI HA A LA NOSTRA</li></ul> COMARCA? ET SEMBLEN MOLTES, POQUES...?<br /><ul><li>PER QUÈ CREUS QUE HI HA PAÏSOS ON EL COMERÇ ÉS POC IMPORTANT?</li></li></ul><li>Sector serveis 4 : <br />els mitjans de <br />comunicació<br />
 78. 78. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ són una part cada dia més important del sector terciari.<br />Al segle XIX va sorgir la premsa escrita.<br />Al segle XX la ràdio i la televisió.<br />Aquests són medis molt professionalitzats, on els ciutadans són receptors d’un determinat producte.<br />Els mitjans de comunicació funcionen inserint publicitat d’empreses i d’institucions públiques.<br />Alguns pertanyen a grups d’opinió afins a determinats partits polítics, per tant no tota la informació és objectiva.<br />
 79. 79. A finals dels segle XX i al segle XXI, estan desenvolupant-se noves tecnologies de la informació i la comunicació: les TIC<br />Internet, telèfons mòbils... Ens permeten una major participació i comunicació entre els usuaris. Són també potents instruments econòmics doncs ens permeten fer treballs, realitzar compres...<br />
 80. 80. OBSERVA, PREGUNTA, ANOTA...<br /><ul><li>QUANTS MITJANS DE COMUNICACIÓ TENIM EN SANT VICENT?
 81. 81. QUINES T.I.C. SAPS UTILITZAR?
 82. 82. QUINS TREBALLS CONEIXES QUE UTILITZEN LES NOVES</li></ul> TECNOLOGIES?<br />

×