Cicle energia granollers envolupant tèrmica rockwool

Empresa i Emprenedoria Granollers
Empresa i Emprenedoria GranollersEmpresa i Emprenedoria Granollers
L’envolupant en
la demanda
energètica
2n Cicle Tècnic Energia a la Indústria:
Aïllaments per a ús industrial.
1L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
2
Des de
1935
Dedicats en
exclusiva a
llana de
roca
10.500
empleats
Seu a
Dinamarca
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
¿Llana de roca?
3
Mineral
Inert: alta resistència natural
Transpirable
No higroscòpica
Aïllant acústic
Aïllant tèrmic
Resistent al foc
Saludable
Durabilitat extrema
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
Productes i sistemes per edificació
4L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
5L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
L’envolupant
L’envolupant... en diners
6
Factura energètica
Valor immobiliari
Productivitat:
- Comfort tèrmic
- Comfort acústic
- Qualitat de l’aire
- “Comfort” de mercaderia
Seguretat: €€€€€???
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
Quantificant l’impacte sobre productivitat
7
↓10%
a 30-15ºC
respecte
21-23ºC
↓66%
degut a
mal
ambient
acústic
↑10%
amb un
aire més
net
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
Font: Health, Wellbeing & Productivity
in Offices. World Green Building
Council, 2014
↑46’
Son
nocturn,
amb accés a
finestres
Seguretat
8
El 50% d’empreses que pateixen un
incendi important, fan fallida en
menys de 2 anys
L’aïllament de l’envolupant pot
suposar el 50% de la càrrega de foc
d’un edifici
Els incendis a la UE representen unes
pèrdues de l’1% del PIB
Als últims 5 anys, UK ha perdut 5.000
llocs de treball degut a incendis en
magatzems
Font: www.firesafeeurope.eu
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
https://youtu.be/AimeoIgReEs
Alguns casos d’incendi en naus Font: Bombers de la Generalitat
9L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
10L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
L’energia
Estudi de demanda energètica
11
Simulació energètica de demandes
- EnergyPlus, dades normativa
espanyola / francesa
- Extr. Clima C2 (CTE)
- Extr. nau d’oficines
- Edifici eficient
- Comparem solucions “bones” amb “més bones”
- Suposem una càrrega interna baixa: els equips ja són
de baix consum
- Combinació de diferents mesures
passives
- Inevitable interacció entre elles
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
comercial
oficinas
modelo tipo
U’s estudi
U / gruix aïllament habitual
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
transmitanciaU(W/m2K)
grosor aislamiento λ 0,038 (cm)
Variables estudiades
Valors de U de façana i coberta
Baix:
Façana 0.55 W/m2K
(Rockbardage 5 cm)
Coberta 0.34 W/m2K
(Durock 8 cm)
Alt:
Façana 0.27 W/m2K
(Rockbardage 11 cm)
Coberta 0.22 W/m2K
(Durock 12 cm)
Aïllament del terra sí (6 cm EPS) no
Acabat de coberta Normal Verda
Color clar fosc
Valor G (transmissió solar) 0,55 0,37
0,55
+ om.exterior
g: 0,15
Estanqueitat al aire Q4 (m3/h.m² a
4Pa) (oficines i comercial)
1.7 i 3 1.7 i 1.7 1 i 1 1.7 i 5
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 12
Estanqueïtat a l’aire, clau per a l’hivern
32,80
23,72
17,82
14,71
6,35 6,00 5,77 5,64
0
5
10
15
20
25
30
35
Q4 [m3/h.m²] = 5 Q4 [m3/h.m²] = 3 Q4 [m3/h.m²] = 1,7 Q4 [m3/h.m²] = 1
Case 16c Case 16 Case 16a Case 16b
Commercial bldgs, heating and cooling needs and air tightness impact
[kWh/m².year]
Heating
Cooling
Reducció de demanda –sols de calefacció- fins a un 64%
Comparativa amb valors d’estanqueïtat molt dispars,
però valors U molt similars
Valor 3: normativa
francesa
Valor 5: probable
realitat constructiva
Valor 1,7: p.ex. amb
trasdosat i façana
metàl·lica
Valor 1: amb
elements específics
de segellat
Resultats vàlids només si
s’incorpora renovació
d’aire amb recuperador
de calor eficient
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 13
El rol de l’aïllament
la demanda baixa
entre 13 i 15%
la demanda baixa
entre 4 i 7%
L’aïllament sempre és bona
opció:
- Combinat amb qualsevol
altra estratègia, o deficiència
- En qualsevol època de l’any
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Case 1 vs 3 Case 2 vs 4 Case 14 vs 5
Normal windows Normal windows Improved windows
insulated ground non insulated ground
Offices heating needs [kWh/m².year]
low insulated
high insulated
0
5
10
15
20
Case 1 vs 3 Case 2 vs 4 Case 14 vs 5
Normal windows Normal windows Improved windows
insulated ground non insulated ground
Offices cooling needs [kWh/m².year]
low insulated
high insulated
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 14
Càlcul aproximatiu
15
Sols valorant
pèrdues per
transmissió a
través d’un
metre quadrat
de tancament
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
gruix 4 cm gruix 8 cm gruix 12 cm
VAN o cost global (€/m2)
cost refrigeració
cost calefacció
valor residual
inversió inicial
118,6
69,9 67,5
aïllaments
contemplats a
l’estudi
Aïllament
habitual
Taxa d’interès/descompte 1,5%
Increment anual energia 5%
preu €/kWh calefacció i
refrigeració (electricitat) 0,085
vida útil inversió 50
anys periode de càlcul 30
0
10
20
30
40
50
gruix 4 cm gruix 8 cm gruix 12 cm
Pèrdues calor transmissió kWh/a
Pèrdues fred transmissió kWh/a
¿Aïllar-se del terreny o no?
-
10
20
30
40
Case 1 vs 2 Case 3 vs 4 Case 8 vs 9 Case 10 vs 11
low insulated high insulated low insulated high insulated
Light colour Dark colour
Offices heating needs [kWh/m².year]
insulated ground
non-insulated ground
-
10
20
30
Case 1 vs 2 Case 3 vs 4 Case 8 vs 9 Case 10 vs 11
low insulated high insulated low insulated high insulated
Light colour Dark colour
Offices cooling needs [kWh/m².year]
insulated ground
non-insulated ground
En tots els casos es millora la
demanda entre 0 i 2%.
Mesura positiva però poc
rellevant
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 16
Colors clars, coberta verda,
aïllat o no?
26,89 27,85 27,03
17,50 14,64 13,83
-
10
20
30
40
Case 11 Case 4 Case 7
Dark +light colour +green roof, dark
High insulated offices heating & cooling needs [kWh/m².year]
Heating
Cooling En tots els
casos, aïllar
sempre millora
30,71 32,49 30,83
20,91
15,74 14,88
-
10
20
30
40
Case 9 Case 2 Case 12
Dark +light colour +green roof, dark
Low insulated offices heating & cooling needs [kWh/m².year]
Heating
Cooling
Els mateixos
models, més aïllats
La coberta
verda millora la
demanda de
refrigeració
sense afectar la
de calefacció
Partim d’un cas poc
aïllat
utilitzant colors clars es millora la demanda
refrigeració, però puja una mica la de
calefacció
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 17
Protecció solar exterior i
regulable, clau
Un vidre amb baix
factor solar
repercuteix
negativament a
l’hivern
Millorar la protecció solar
base millora base + ombra
G : 0,55 G : 0,37
G 0,55
+ ombra exterior g: 0,15
-
5
10
15
20
25
30
35
Case 4 vs 15 vs 26 Case 11 vs 18 vs 23
Light Dark
Offices
heating needs [kWh/m².year]
-
5
10
15
20
25
30
35
Case 4 vs 15 vs 26 Case 11 vs 18 vs 23
Light Dark
Offices
cooling needs [kWh/m².year]
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 18
Conclusions
19
Consells ràpids:
Aïllament
Estanqueïtat
Protecció solar
Analitzar BÉ les
càrregues internes
L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
Envolupa
nt:
molt més
que
energia
VAN
vs.
ROI
20L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
Moltes gràcies
Anna Manyes
anna.manyes@rockwool.com
1 de 20

Recomendados

Article " El cost de la no rehabilitació energètica" por
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Efienar Eficiencia Energética
255 vistas2 diapositivas
Energies Renovables als habitatges de Bellvitge por
Energies Renovables als habitatges de BellvitgeEnergies Renovables als habitatges de Bellvitge
Energies Renovables als habitatges de BellvitgeTecno-Lògics Bellvitge
1.1K vistas23 diapositivas
Les cases del futur.naiara lancho por
Les cases del futur.naiara lanchoLes cases del futur.naiara lancho
Les cases del futur.naiara lanchomcserrano
721 vistas8 diapositivas
Energia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemes por
Energia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemesEnergia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemes
Energia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemesEmpresa i Emprenedoria Granollers
728 vistas17 diapositivas
Aplicacions de l'energia solar tèrmica. Solucions tecnològiques por
Aplicacions de l'energia solar tèrmica. Solucions tecnològiquesAplicacions de l'energia solar tèrmica. Solucions tecnològiques
Aplicacions de l'energia solar tèrmica. Solucions tecnològiquesEmpresa i Emprenedoria Granollers
797 vistas27 diapositivas
Tecnologia industrial 1 batx por
Tecnologia industrial 1 batxTecnologia industrial 1 batx
Tecnologia industrial 1 batxJoan Piqué Bosch
189 vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Cicle energia granollers envolupant tèrmica rockwool

Energies Renovables 2 (Girasol) por
Energies Renovables 2 (Girasol)Energies Renovables 2 (Girasol)
Energies Renovables 2 (Girasol)virusdenespola
552 vistas12 diapositivas
Vi. cas practic rehabilitacio energetica por
Vi. cas practic rehabilitacio energeticaVi. cas practic rehabilitacio energetica
Vi. cas practic rehabilitacio energeticagremicons
398 vistas19 diapositivas
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013) por
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Associació Congrés d'Energia de Catalunya
536 vistas65 diapositivas
2015-05-21_Edificis NZEB por
2015-05-21_Edificis NZEB2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEBAlex Ciurana Fenes, CEM, CMVP
230 vistas57 diapositivas
Arquitectura sostenible por
Arquitectura sostenibleArquitectura sostenible
Arquitectura sosteniblelauramusales
515 vistas13 diapositivas
presentació origina v3 reducció tamany 2 por
presentació origina v3 reducció tamany 2presentació origina v3 reducció tamany 2
presentació origina v3 reducció tamany 2jordi brescó
135 vistas31 diapositivas

Similar a Cicle energia granollers envolupant tèrmica rockwool(8)

Más de Empresa i Emprenedoria Granollers

Cataleg_serveis_industria_2023.pdf por
Cataleg_serveis_industria_2023.pdfCataleg_serveis_industria_2023.pdf
Cataleg_serveis_industria_2023.pdfEmpresa i Emprenedoria Granollers
125 vistas32 diapositivas
Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021 por
Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021
Catàleg de Serveis a la Industria - edició 2021Empresa i Emprenedoria Granollers
683 vistas28 diapositivas
Webinar: Propietat intelectual : tips emprendedores por
Webinar: Propietat intelectual : tips emprendedoresWebinar: Propietat intelectual : tips emprendedores
Webinar: Propietat intelectual : tips emprendedoresEmpresa i Emprenedoria Granollers
109 vistas19 diapositivas
Presentacio fotografia producte por
Presentacio fotografia productePresentacio fotografia producte
Presentacio fotografia producteEmpresa i Emprenedoria Granollers
133 vistas45 diapositivas
Taller de Social Media Marqueting por
Taller de Social Media MarquetingTaller de Social Media Marqueting
Taller de Social Media MarquetingEmpresa i Emprenedoria Granollers
106 vistas49 diapositivas
Instagram para nous negocis por
Instagram para nous negocisInstagram para nous negocis
Instagram para nous negocisEmpresa i Emprenedoria Granollers
148 vistas19 diapositivas

Más de Empresa i Emprenedoria Granollers(20)

Cicle energia granollers envolupant tèrmica rockwool

 • 1. L’envolupant en la demanda energètica 2n Cicle Tècnic Energia a la Indústria: Aïllaments per a ús industrial. 1L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
 • 2. 2 Des de 1935 Dedicats en exclusiva a llana de roca 10.500 empleats Seu a Dinamarca L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
 • 3. ¿Llana de roca? 3 Mineral Inert: alta resistència natural Transpirable No higroscòpica Aïllant acústic Aïllant tèrmic Resistent al foc Saludable Durabilitat extrema L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
 • 4. Productes i sistemes per edificació 4L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
 • 5. 5L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU L’envolupant
 • 6. L’envolupant... en diners 6 Factura energètica Valor immobiliari Productivitat: - Comfort tèrmic - Comfort acústic - Qualitat de l’aire - “Comfort” de mercaderia Seguretat: €€€€€??? L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
 • 7. Quantificant l’impacte sobre productivitat 7 ↓10% a 30-15ºC respecte 21-23ºC ↓66% degut a mal ambient acústic ↑10% amb un aire més net L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU Font: Health, Wellbeing & Productivity in Offices. World Green Building Council, 2014 ↑46’ Son nocturn, amb accés a finestres
 • 8. Seguretat 8 El 50% d’empreses que pateixen un incendi important, fan fallida en menys de 2 anys L’aïllament de l’envolupant pot suposar el 50% de la càrrega de foc d’un edifici Els incendis a la UE representen unes pèrdues de l’1% del PIB Als últims 5 anys, UK ha perdut 5.000 llocs de treball degut a incendis en magatzems Font: www.firesafeeurope.eu L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU https://youtu.be/AimeoIgReEs
 • 9. Alguns casos d’incendi en naus Font: Bombers de la Generalitat 9L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU
 • 10. 10L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU L’energia
 • 11. Estudi de demanda energètica 11 Simulació energètica de demandes - EnergyPlus, dades normativa espanyola / francesa - Extr. Clima C2 (CTE) - Extr. nau d’oficines - Edifici eficient - Comparem solucions “bones” amb “més bones” - Suposem una càrrega interna baixa: els equips ja són de baix consum - Combinació de diferents mesures passives - Inevitable interacció entre elles L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU comercial oficinas modelo tipo U’s estudi U / gruix aïllament habitual 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 transmitanciaU(W/m2K) grosor aislamiento λ 0,038 (cm)
 • 12. Variables estudiades Valors de U de façana i coberta Baix: Façana 0.55 W/m2K (Rockbardage 5 cm) Coberta 0.34 W/m2K (Durock 8 cm) Alt: Façana 0.27 W/m2K (Rockbardage 11 cm) Coberta 0.22 W/m2K (Durock 12 cm) Aïllament del terra sí (6 cm EPS) no Acabat de coberta Normal Verda Color clar fosc Valor G (transmissió solar) 0,55 0,37 0,55 + om.exterior g: 0,15 Estanqueitat al aire Q4 (m3/h.m² a 4Pa) (oficines i comercial) 1.7 i 3 1.7 i 1.7 1 i 1 1.7 i 5 L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 12
 • 13. Estanqueïtat a l’aire, clau per a l’hivern 32,80 23,72 17,82 14,71 6,35 6,00 5,77 5,64 0 5 10 15 20 25 30 35 Q4 [m3/h.m²] = 5 Q4 [m3/h.m²] = 3 Q4 [m3/h.m²] = 1,7 Q4 [m3/h.m²] = 1 Case 16c Case 16 Case 16a Case 16b Commercial bldgs, heating and cooling needs and air tightness impact [kWh/m².year] Heating Cooling Reducció de demanda –sols de calefacció- fins a un 64% Comparativa amb valors d’estanqueïtat molt dispars, però valors U molt similars Valor 3: normativa francesa Valor 5: probable realitat constructiva Valor 1,7: p.ex. amb trasdosat i façana metàl·lica Valor 1: amb elements específics de segellat Resultats vàlids només si s’incorpora renovació d’aire amb recuperador de calor eficient L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 13
 • 14. El rol de l’aïllament la demanda baixa entre 13 i 15% la demanda baixa entre 4 i 7% L’aïllament sempre és bona opció: - Combinat amb qualsevol altra estratègia, o deficiència - En qualsevol època de l’any 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Case 1 vs 3 Case 2 vs 4 Case 14 vs 5 Normal windows Normal windows Improved windows insulated ground non insulated ground Offices heating needs [kWh/m².year] low insulated high insulated 0 5 10 15 20 Case 1 vs 3 Case 2 vs 4 Case 14 vs 5 Normal windows Normal windows Improved windows insulated ground non insulated ground Offices cooling needs [kWh/m².year] low insulated high insulated L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 14
 • 15. Càlcul aproximatiu 15 Sols valorant pèrdues per transmissió a través d’un metre quadrat de tancament L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU -20 0 20 40 60 80 100 120 140 gruix 4 cm gruix 8 cm gruix 12 cm VAN o cost global (€/m2) cost refrigeració cost calefacció valor residual inversió inicial 118,6 69,9 67,5 aïllaments contemplats a l’estudi Aïllament habitual Taxa d’interès/descompte 1,5% Increment anual energia 5% preu €/kWh calefacció i refrigeració (electricitat) 0,085 vida útil inversió 50 anys periode de càlcul 30 0 10 20 30 40 50 gruix 4 cm gruix 8 cm gruix 12 cm Pèrdues calor transmissió kWh/a Pèrdues fred transmissió kWh/a
 • 16. ¿Aïllar-se del terreny o no? - 10 20 30 40 Case 1 vs 2 Case 3 vs 4 Case 8 vs 9 Case 10 vs 11 low insulated high insulated low insulated high insulated Light colour Dark colour Offices heating needs [kWh/m².year] insulated ground non-insulated ground - 10 20 30 Case 1 vs 2 Case 3 vs 4 Case 8 vs 9 Case 10 vs 11 low insulated high insulated low insulated high insulated Light colour Dark colour Offices cooling needs [kWh/m².year] insulated ground non-insulated ground En tots els casos es millora la demanda entre 0 i 2%. Mesura positiva però poc rellevant L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 16
 • 17. Colors clars, coberta verda, aïllat o no? 26,89 27,85 27,03 17,50 14,64 13,83 - 10 20 30 40 Case 11 Case 4 Case 7 Dark +light colour +green roof, dark High insulated offices heating & cooling needs [kWh/m².year] Heating Cooling En tots els casos, aïllar sempre millora 30,71 32,49 30,83 20,91 15,74 14,88 - 10 20 30 40 Case 9 Case 2 Case 12 Dark +light colour +green roof, dark Low insulated offices heating & cooling needs [kWh/m².year] Heating Cooling Els mateixos models, més aïllats La coberta verda millora la demanda de refrigeració sense afectar la de calefacció Partim d’un cas poc aïllat utilitzant colors clars es millora la demanda refrigeració, però puja una mica la de calefacció L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 17
 • 18. Protecció solar exterior i regulable, clau Un vidre amb baix factor solar repercuteix negativament a l’hivern Millorar la protecció solar base millora base + ombra G : 0,55 G : 0,37 G 0,55 + ombra exterior g: 0,15 - 5 10 15 20 25 30 35 Case 4 vs 15 vs 26 Case 11 vs 18 vs 23 Light Dark Offices heating needs [kWh/m².year] - 5 10 15 20 25 30 35 Case 4 vs 15 vs 26 Case 11 vs 18 vs 23 Light Dark Offices cooling needs [kWh/m².year] L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU 18
 • 19. Conclusions 19 Consells ràpids: Aïllament Estanqueïtat Protecció solar Analitzar BÉ les càrregues internes L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU Envolupa nt: molt més que energia VAN vs. ROI
 • 20. 20L'envolupan en la demanda energètica  Anna Manyes  20 setembre, 2017  © ROCKWOOL Peninsular SAU Moltes gràcies Anna Manyes anna.manyes@rockwool.com