Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Industria 4.0: On som? (20)

Más de Empresa i Emprenedoria Granollers (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Industria 4.0: On som?

 1. 1. Indústria 4.0. On som Consultoria Tecnològica
 2. 2. Índex 1.Introducció a la Indústria 4.0 – la digitalització de la indústria 2.Impacte en la indústria (fàbrica) 3.El roadmap de digitalització. On som 4.Bones pràctiques 5.Impacte en el mercat laboral
 3. 3. Digitalització de la indústria – Indústria 4.0 Transformació digital de la indústria amb la integració i la digitalització de tots els processos industrials que conformen la cadena de valor. El nou actiu de l’empresa són les DADES De les dades s’obté INFORMACIÓ De la informació es genera CONEIXEMENT 1 2 3
 4. 4. Transformació digital: més competitivitat i més negoci Font: Informe Industria 4.0 Parlament Europeu Font: Instituto Fraunhofer (IPA) En el 2016 els ingressos d’empreses que venien dades va ser 156B$(Microsoft)
 5. 5. La situaciónDescripción de los principales retos de la industria Transformació digital: les possibles aplicacions Sistemes intel·ligents de control de qualitat • Anàlisi i elaboració de models predictius. • Monitorització en temps real. • Configuració d’avisos i alertes amb parada de màquina. Smart machines • Autoconfiguració dels paràmetres i ajustos segons el tipus de treball assignat. • Integració dels cobots. Capacitació dels operaris amb RA, mobils i wearables • Diagnosi tècnica amb assistència geolocalitzada. • Formació i entrenament interactiu. • Personalització de la seguretat del treballador. Sistemes autònoms • Assignació intel·ligent de recursos de producció en funció de les càrregues de treball. Diagnosi intel·ligent i manteniment prescriptiu • Models predictius. • Monitorització en temps real. • Motors recomanadors. Producte amb traçabilitat total • Traçabilitat total dels components • Assegurament de qualitat de forma unitària Planificació integral de la cadena de subministrament • Gestió autònoma i predictiva. • Assegurament de qualitat de forma unitària. Comerç electrònic • Botiga online. • Integració amb l’estoc real. • Recomanacions i venda creuada. • Identificació de prescriptors. • Comunicació 2.0 personalitzada. • Reputació online. Gestió intel·ligent de rutes • Motor de planificació intel·ligent. • Gestió dinàmica Nous models de negoci • Productes amb solucions digitals. • Nous serveis digitals.
 6. 6. Transformació digital: les tecnologies facilitadores Robòtica i automatització Actuadors, sistemes pneumàtics, PLC, SCADA, Cobots, vehicles no tripulats Fabricació additiva Fabricació de sèries curtes amb geometries complexes. Personalització a l’extrem. Realitat virtual i augmentada Millora de l'experiència HMI. Empoderament operaris. Internet of Things i mobilitat Sensors, RFID, wearables, apps, connexió de teixits. Traçabilitat i Temps real. IA i tecnologies aprenentatge automàtic (machine learning) Sistemes experts, recomenadors, sistemes autònoms, sistemes cognitius, llenguatge natural. Cloud i interoperabilitat de sistemes Escalabilitat, models SaaS, i integració de sistemes. Big data i analítica Algorítmica avançada per processar grans volums de dades. Generació de coneixement. Seguretat informàtica Seguretat integral des del disseny. Web 2.0 i xarxes socials Engagement i vinculació amb amb el client, comerç electrònic, reputació online, nous models de negoci.
 7. 7. Transformació digital: una transformació global La transformació digital representa una profunda transformació del negoci que afecta a diferents dimensions de l’empresa Processos Tecnologia i Infraestructura Ecosistema Informació i dades Incorporar noves i millors prestacions tècniques Nous serveis digitals i nous MODELS DE NEGOCI (B2C, B2B) PERSONALITZAR a l’extrem Millorar l’EXPERIÈNCIA de l’usuari REPENSAR els processos de negoci, producció i fabricació Monitorar i controlar en temps real AUTOMATITZAR, OPTIMITZAR i processos autònoms FLEXIBILITAT i PRODUCTIVITAT GESTIÓ INTEGRAL de tota la cadena de valor Clients+Socis+Proveïdors Empresa en xarxa Interoperabilitat Escalabilitat Traçabilitat i Temps real Big Data Decisions de forma autònoma Capturar, integrar i analitzar dades Obtenir informació Generar CONEIXEMENT per explotar Cultura i organització SISTEMATITZAR la innovació TRANSFORMACIÓ CONTÍNUA. FORMAR i Capturar TALENT ESTRATÈGIA digital alineada Productes i serveis
 8. 8. Col·laboració & Coordinació Planificació MaterialsQualitat Manteniment Producció Producció Permet gestionar, rastrejar i supervisar totes les activitats realitzades a la planta, supervisar i analitzar les operacions de producció en temps real • Control en temps real • Adquisició de dades de producció i monitorització • Adquisició de dades màquina (PLC / targetes IO) • KPIs • Gestió digital de les ordres de producció Col·laboració Interacció i coordinació entre operaris i màquines • Màquines connectades a xarxes corporatives • Flux d'informació entre persones, sistemes i màquines • Coordinació dinàmica amb proveïdors, socis i clients (integració de sistemes) Planificació Programació de les activitats planificades sobre els recursos de producció • Predicció de la demanda • Control en temps real • Gestió de terminis de lliurament i estocs • Planificació dinàmica de la producció • Assignació dinàmica de recursos • Planificació dels manteniments preventius, neteges, etc. • Reducció de parades improductives Materials Gestionar les entrades i sortides de materials i registrar-les en els sistemes de gestió empresarials en temps real • Identificació automàtica de materials • Adquisició de dades • Traçabilitat total: lot fabricat, qualitat, operaris, màquines, proveïdors • Gestió moviments: recepció, logística interna i expedició/distribució • Nivells de monitorització d'estoc i anàlisi Manteniment Gestionar i monitoritzar totes les activitats de manteniment dels operaris, per Reduir costos, temps morts, millorar la disponibilitat i millorar la qualitat en última instància • Gestió actius • Manteniment preventiu / correctiu / predictiu / prescriptiu • KPIs (MTBF, MTTR, MTTF ...) Qualitat Gestionar, traçar i monitoritzar Automàticament els paràmetres detectats durant les operacions de qualitat • Traçabilitat total de proveïdor a distribuïdor • Registres de qualitat per producte generat • Control dels processos de qualitat Transformació digital: millora dels processos productius
 9. 9. Transformació gradual: el roadmap de digitalització No es genera coneixement basat en dades empíriques. Els diferents departaments funcionals de l’empresa treballen de forma aïllada i no tenen accés a una informació integrada. Dificultats per manca de coneixement real per fer un salt endavant en productivitat i qualitat. Es compta amb una estratègia de digitalització alineada amb l’estratègia general de l’empresa i que es tradueix amb un roadmap o pla d’actuacions i projectes per disposar de monitorització i control en temps real dels processos amb l’objectiu final d’una millora de la productivitat, de la qualitat dels productes i serveis. Capacitat per gestionar de manera integrada i amb temps real els diferents processos en planta a nivell de producció, productivitat, control de qualitat i manteniment. Integració amb la resta de sistemes corporatius (ERP, PLM, CRM, etc.) Implementació de nous models de negoci basats en la digitalització i capacitat per optimitzar els processos productius mitjançant l’analítica big data i el machine learning. Ex: manteniment predictiu, configuració automàtica de treballs i màquines, planificació intel·ligent de treballs i de recursos, gestió intel·ligent de qualitat, etc Implementació de la millora contínua dins el concepte de fàbrica intel·ligent. Incorporació de sistemes autònoms en els processos. Coordinació i integració funcional amb l’ecosistema (clients-socis-proveïdors). PRINCIPIANT INICIÀTIC AVANÇAT EXPERT LÍDER DIGITAL
 10. 10. Roadmap de transformació digital. On som
 11. 11. Transformació digital: Bones pràctiques • AJUSTAMENT a les necessitats i recursos de l’empresa (mida, situació actual, sector industrial, etc.) • Procés GRADUAL i de millora CONTÍNUA. • Procés d’ADAPTACIÓ constant: tecnologies i mercat. • PRIORITZACIÓ de les actuacions segons cost, rendibilitat, risc tecnològic, posicionament, etc. • Oportunitat per REPENSAR els processos interns/externs i línies de negoci. Aspectes a tenir en compte:
 12. 12. Transformació digital: Bones pràctiques • Identificar les dades (KPIs-indicadors clau) importants que cal saber pel dia a dia del negoci (segons àrea i rol). • Capacitat per entendre els problemes i necessitats concretes del dia a dia. • Garantir que les dades estan disponibles i accessibles per poder-les utilitzar • Infraestructura i tecnologies per capturar-les i emmagatzemar-les (escalabilitat) • Dades en temps real, integrades i vinculades, sense duplicitats, valors correctes (dades netes), etc. • Alinear l’estratègia i roadmap de les dades amb l’estratègia de l’empresa. • Garantir la seguretat de la informació. • Necessitat del rol de responsable de dades i de seguretat de la informació. Garantir una gestió activa de les dades:
 13. 13. La situaciónDescripción de los principales retos de la industria Transformació digital: impacte en el mercat laboral. Risc d’automatització El Trabajo del Futuro (Juliol 2017). Observatorio ADEI, Google. City GPS. Technology at work 2.0. Enquesta de Citi Research Llegará la cuarta revolució industrial a España?. CaixaBank Research. La digitalización: crea o destruye empleo?. Ranstad Research Economia en colors. La destrucció creativa. CCMA.cat Treballar després de la crisi. CCMA.cat Llocs de treball (%) Risc d’automatització 29% Baix (<33%) 28% Mig (33-66%) 43% Alt (>66%) Professió Grup de risc Probabilitat automatització Metges de família Baix 0,42% Compositors i músics Baix 4,45% Economistes Mig 43% Analistes financers Mig 46% Transportistes Mig 56,7% Contables Alt 97% Operadors telemàrketing Alt 99% El grau de maduresa dels robots, intel·ligència artificial, llenguatge natural, tecnologies cognitives, solucions móbils i cloud computing determinarà el grau d’impacte i la possible substitució de llocs de treball Font: CaixaBank Research
 14. 14. La situaciónDescripción de los principales retos de la industria Transformació del mercat laboral (2016-2030) • Ocupacions avançades (tipus 1): +3,2M llocs • Físics, enginyers, matemàtics, especialistes en finances, professionals TIC (analistes i dissenyadors de software, especialistes en BBDD, xarxes informàtiques, científics de dades, etc.) • Ocupacions personalitzades (tipus 2): +0,6M llocs • Ocupacions que requereixen un alt component de treball humà: serveis d’hosteleria i restauració, serveis de protecció i seguretat, assistència i cures personals, directors i gerents, etc. • Ocupacions automatitzables (tipus 3): -1,4M llocs • Ocupacions que poden ser substituïdes per robots: contables i administratius, treballadors agraris i industrials, teleoperadors, operadors i muntadors, ocupacions elementals (personal de neteja, peons, etc.) • Convergència amb països de referència sobre el pes de l’ocupació de tipus 1. (28,5% al 43-45%). • Reducció de la població en edat de treballar (-1,1%) i de la taxa d’atur estructural (-4,4%). Estimació: +2 milions de llocs de treball nets fins 2030 Font: Afi, Cedefop, Bureau of Labour Statistics El Trabajo del Futuro (Juliol 2017). Observatorio ADEI, Google. Llocs treball per tipus ocupació
 15. 15. La situaciónDescripción de los principales retos de la industria Els nous perfils professionals: STEM Formació acadèmica amb més probabilitat de trobar oportunitats laborals Font: City GPS. Technology at work 2.0. Enquesta de Citi Research especialització versatilitat flexibilitat multidisciplinarietat organització treball en equip (virtual) intel·ligència social comunicació 2.0 pensament creatiu pensament adaptatiu pensament computacional destriar informació representacó mental treball productiu resolutiu automotivació • Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques • Més productivitat i resistència a les crisis • Salaris més elevats • Generen a la vegada demanda de serveis addicionals (restauració, guarderies,..) • 1 STEM → 2,5 a 4,4 no STEM’s Font: La digitalización: crea o destruye empleo?. Ranstad Research
 16. 16. GRACIAS info@eurecat.org www.eurecat.org www.twitter.com/eurecat_news www.facebook.com/Eurecatorg Roger Font Director de Consultoría Tecnológica roger.font@eurecat.org GRÀCIES Lluís Surroca Consultoria Tecnològica Línia de digitalització

×