SETMANARI D’INFORMACIÓ                 I ANÀLISI SOBRE L’EMPRESAleconomic.cat      ANY 2 | NÚMERO 73 ...
2  LECONÒMICFOCUS  Radiografia del sector de l’automoció  MATRICULACIONS DE TURISMES         VENDA DE    ...
DEL 14 AL 20 DE GENER DEL 2012  3                                            ...
4   LECONÒMIC                                                      ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Noticia Gremi del motor

459 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Motor
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Noticia Gremi del motor

 1. 1. SETMANARI D’INFORMACIÓ I ANÀLISI SOBRE L’EMPRESAleconomic.cat ANY 2 | NÚMERO 73 | DEL 14 AL 20 DE GENER DEL 2012 2€ CANVI D’ESTRATÈGIA PÀGINA 29 POR DE LA CRISI PÀGINA 27 NOVA PISTA PER A L’AERONÀUTICA La necessitat de El sector dóna per perduda la batalla per atraure plantes d’acoblament de grans avions finançament accelera i busca alternatives per trobar la seva posició en el segment de petites aeronaus gestions de ‘factoring’ El motor demana ajuda L’automoció afronta un 2012 amb el marge financer esgotat i reclama un pla d’incentius fiscals a la compra del vehicle per salvar un sector econòmic clau per compensar la caiguda del 50% de les vendes des del 2007 j Pàgines 2-4ALIMENTACIÓ PÀGINA 5 CONJUNTURA PÀGINA 14 TECNOLOGIA PÀGINA 6L’empresa Virginias L’atur, l’endeutament o la La gestió del trànsit de laporta els dolços sense falta d’incentius redueixen firma catalana Bitcarriersucre a l’Orient Mitjà el consum de béns i serveis traspassa fronteres
 2. 2. 2 LECONÒMICFOCUS Radiografia del sector de l’automoció MATRICULACIONS DE TURISMES VENDA DE PRODUCCIÓ DE VEHICLES EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TURISMES VEH En milers de vehicles TURISMES D’OCASIÓ En milers de vehicles. Estat espanyol En percentatge respecte al període anterior. Any 2011 En p ESTAT ESPANYOL CATALUNYA En milers de vehicles NOVEMBRE 2011 GENER-NOVEMBRE TOTAL MERCAT MERCAT PARTICULAR N ESTAT ESPANYOL TURISMES TOTAL VEHICLES 5,9 100 2.000 CATALUNYA 160 215 0,0 SET 10 OCT 10 NOV 10 DES 10 GEN 11 FEB 11 SET 10 MAR 11 ABR 11 MAI 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SET 11 OCT 11 NOV 11 80 -4,0 -1,3 -3,6 1.500 1.500 1.579 1.744 2.250 -10,0 -6,7 -6,4 (+3,4%) 60 EXPORTACIÓ DE VEHICLES -20,0 1.000 1.000 En milers de vehicles. Estat espanyol -23,3 -23,3 808 NOVEMBRE 2011 GENER-NOVEMBRE -30,0 -27,3 -25,5 -23,9 -23,5 -27,6 -29,1 40 (-17,7%) 982 TURISMES TOTAL VEHICLES -31,4 500 500 -40,0 -37,6 144 194 20 283 -50,0 144 119 (-18,3%) (+6,0%) 2.024 0 2010 2011 0 2011 1.571 -60,0 0 FONT: ANFAC/FACONAUTO/IDEAUTO URGEIXEN MESURES D’AJUDA AL MOTOR DISTRIBUCIÓ. Amb una caiguda del 50% de les vendes des del 2007, els concessionaris afronten el 2012 amb el marge financer esgotat. FISCALITAT. Reclamen un pla d’incentius fiscals a la compra per salvar un sector econòmic clau BERTA ROIG nio Romero-Haupold, president LES XIFRES mesures per reduir el dèficit pú- BARCELONA de Faconauto, la Federació d’As- blic. “Els diners de més que es re- sociacions de Concessionaris 2.500 captarien per l’augment de ven-E l 2011 ha estat un any d’Automoció. De fet, des del 2007 des compensarien de sobres per oblidar en el sec- Els diners de més el sector de la distribució ha per- Pèrdua d’empreses. El sector aquest esforç”, diu Sánchez Tor- tor de l’automoció, i dut 2.500 pimes i 40.418 llocs de alerta que des del 2007 han res. molt especialment en que es recaptarien treball (el 24,39% del total) i no- tancat 2.500 pimes. Les patronals de la distribució el segment de la dis- compensarien de més el 2011 el sector ha vist el tan- recorden que l’espanyol és un tribució. El mercat de turismes ha sumat una altra caiguda del 17,7% sobres aquest esforç cament de mig miler d’empreses al conjunt de l’Estat, amb la con- 24,39% dels estats europeus amb més pressió fiscal sobre la compra de al conjunt de l’Estat –del 18,41% a JUAN ANTONIO SÁNCHEZ TORRES següent pèrdua de 5.000 llocs de Menys ocupació. Els concessio- vehicles, i això vol dir, destaquen Catalunya-, que no fa sinó afegir- PRESIDENT DE GANVAM treball. naris han perdut prop d’un des de Faconauto, que hi ha mar- se al trist balanç que ja van deixar En aquestes circumstàncies les quart dels seus llocs de treball. ge per introduir un estímul sense els exercicis previs. El president patronals alerten que el temps per perdre-hi diners. “Per cada cotxe de Ganvam (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Ens sentiríem actuar s’esgota, i més encara si es té en compte que l’actual partit en 200.000 que es ven se sumen uns 3.000 Motor, Reparación y Recambios), enganyats pel PP el govern espanyol, el PP, es va Vendes extres. Cotxes de més El sector demana al PP José Antonio Sánchez Torres, mostrar favorable a activar un que es podrien vendre si s’apro- destaca: “El pitjor no és que el si no hi ha ajudes a la nou pla d’ajudes al sector quan ven ajudes a la compra. que sigui coherent 2011 hagi estat un any perdut, si- encara era a l’oposició. “Hem tin- compra de cotxes nó que n’hem encadenat quatre de seguits en què el mercat ha cai- ANTONIO ROMERO- HAUPOLD PRESIDENT DE FACONAUTO gut molts contactes amb el Partit Popular en aquests últims mesos i 450 M€ amb el seu programa i aprovi ajudes gut un 50%.” ara ens sentiríem enganyats si no Pèrdues per a l’Estat. Es calcula Certament provoca, si més no, hi ha ajudes a la compra de cot- que Hisenda ha deixat d’ingres- vertigen comparar el més del mi- xes”, diu Romero-Haupold. sar-ho per la caiguda de vendes. euros d’impostos; i si el govern en lió i mig de vehicles matriculats el Si no recuperem El sector vol incentius per reac- posa 1.000 encara en recaptarà 2007 amb els 800.000 escassos tivar la demanda basats en la fis- 2.000”, explica. Si, com calcula el amb què s’ha tancat aquest passat el milió d’unitats calitat i evitar així els maldecaps sector, aquesta mesura podria 2011. La meitat del mercat, vola- originats per l’anterior pla 2000E ara no podríem ni acceptar ni su- generar fins a 200.000 vendes ex- tilitzat en un obrir i tancar d’ulls. venudes es generaran que va posar en marxa l’executiu portar un altre pla 2000E; les aju- tres -l’anterior pla 2000E en va Això, evidentment, ha tingut greus problemes de Zapatero i que a la pràctica va des han de ser directes via impos- sumar 313.800, segons el Banc greus conseqüències en el sector suposar que els concessionaris fi- tos”, explica el president de Feca- d’Espanya-, els números no no- JAUME ROURA dels concessionaris. “Quan la cri- PRESIDENT DE FECAVEM nancessin el pla d’ajudes avan- vem, la Federació Catalana de Ve- més quadren sinó que encara po- si hagi acabat, el sector de la dis- çant uns diners que després van nedors de Vehicles de Motor, Jau- dria resultar un bon negoci per a tribució haurà acomiadat la ma- haver de suar per recuperar del me Roura. la caixa pública. teixa gent que si haguessin tancat govern, arribant fins i tot a plan- El sector destaca, a més, que un Així, segons Faconauto, el pla totes les fàbriques de cotxes que tejar una demanda als tribunals. pla d’incentius fiscals no tindria d’ajudes de Zapatero va suposar hi ha a Espanya, és a dir, més de “Van deixar els concessionaris cap cost afegit per a un executiu una recaptació afegida de 1.000,6 50.000 persones”, destaca Anto- penjats econòmicament; per això centrat quasi en exclusiva en les milions d’euros per a Hisenda, i
 3. 3. DEL 14 AL 20 DE GENER DEL 2012 3 de ser el principal mercat per a aquests fabricants. Segons dades d’Anfac, la pro-HICLES AMB MÉS DE DEU ANYS EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ EN CONCESSIONARISpercentatge. Estat espanyol En milers d’ocupats. Estat espanyol ducció de turismes a les fàbriquesNOVEMBRE 2011 GENER-NOVEMBRE instal·lades al conjunt de l’Estat 180 va caure un 3,15% de gener a no-0 160 vembre del 2011, fins als 1,7 mi- 150 lions d’unitats. Per contra, les 146 150 140 exportacions d’aquests vehicles0 van augmentar en el mateix pe- ríode un 1,18%. Vendre a l’exte-0 rior és una bona estratègia per 100 superar aquests moments d’in- certesa a casa, però tant distri-0 44,0 buïdors com fabricants avisen 36,5 que no tindria sentit mantenir les 32,1 31,5 32,6 33,9 500 factories en mercats poc signifi- catius. Així, mentre les marques ajus-0 0 ten els seus plans de producció 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 per a aquest 2012 i planifiquen més aturades en les línies de pro- ducció per ajustar-se a una de- en aquest punt l’associació de fa- “com que la gent no es pot com- manda que s’espera encara sota bricants d’automòbils, Anfac, prar un vehicle nou, compra un mínims, els distribuïdors llancen calcula que la caiguda del mercat cotxe vell, que realment hauria el seu SOS per deixar clar que ja aquest 2011 ha provocat una dis- d’estar per desballestar, per no podran aguantar gaire més. minució en aquesta recaptació de 2.500 o 3.000 euros”. Les empreses que no han tancat fins a 450 milions d’euros. A més, Però és que, a més, un mercat han reduït plantilla però el marge la directora econòmica d’Anfac, tan desinflat no beneficia ni de d’acció s’esgota. “M’agradaria Arancha Mur, destaca que “per bon tros la producció de les fàbri- ser optimista i pensar que ja no es cada 100.000 matriculacions no- ques. “Per molt que es parli de les pot caure més, però ara per ara no ves que es produeixin al canal par- exportacions, si al final la majoria tenim cap evidència que això hagi ticular les arques públiques re- dels vehicles que es fan aquí és de canviar”, destaca Sánchez brien una injecció d’ingressos de perquè es venguin a la Xina, els Torres. prop de 320 milions d’euros”. fabricants acabaran portant les El president de Ganvam s’ha Posats, però, a parlar d’injectar fàbriques allà”, diu Romero- reunit aquesta mateixa setmana diners públics, el president de Haupold. amb el secretari d’estat de Co- Ganvam té clar que hi ha inver- Precisament, aquesta setmana merç -dependent del Ministeri sions més o menys útils. “Evi- Seat ha inaugurat la primera línia d’Economia- per tractar de les dentment estem totalment a favor marítima de transport de cotxes demandes del sector, que passen del cotxe elèctric, però si el govern que connectarà Barcelona amb la no només per aquest pla d’estí- hagués destinat els 92 milions Xina de manera regular. La mar- muls a la compra sinó per facilitar d’euros inicials i 40 milions més de ca vol atacar el mercat asiàtic en l’accés al finançament, rebaixar pròrroga per incentivar la compra part per contrarestar la caiguda la pressió fiscal sobre l’automò- La caiguda del mercat espanyol fa reajustar els plans de producció. ARXIU de vendes a l’Estat espanyol. bil, així com incrementar el su- L’objectiu immediat és obrir 15 port a fires i salons sectorials i re- Venedors i fabricants concessionaris a la Xina, als quals duir l’impost de societat per a les electoral del PP recull que xarxes de distribució, mentre que alerten que les ja ha fet aquest primer enviament pimes. d’aquesta crisi no en sortirem ha reservat al Ministeri d’Indús- de 250 cotxes de la gamma alta sense les pimes, no seran les facto- tria la interlocució amb els fabri- factories necessiten del León. PRIMER, LA DISTRIBUCIÓ. De fons el ries les que contractin aquestes cants. El vicepresident de Seat, Ra- sector reclama al govern que ac- 50.000 persones que s’han perdut En aquest escenari la planifica- un mercat fort mon Paredes, qualificava el dia tuï primer pensant en el sector de en el sector, però en canvi els con- ció per aquest 2012 es preveu com a “històric”. Seat obre una la distribució abans que en les fà- cessionaris podríem activar la complicada si finalment no arri- de vehicles verds a cotxes de ben- nova etapa en la seva estratègia briques, que han estat tradicio- contractació si pugen les vendes”, ben aquestes ajudes a la compra. I zina, hauríem pogut sumar més de que deixa intuir una tendència nalment la prioritat de tots els diu Romero-Haupold. En tot cas, el sector demana al nou 150.000 vendes extres, mentre més general: Europa està deixant plans d’automoció. “El programa Després de les paraules del nou executiu una definició clara i ràpi- que la suma de cotxe elèctric i hí- ministre d’Indústria, José Manuel da sobre el tema. “No ens podem brid no ha passat de l’1,3% del Soria, en la mateixa presa de posi- permetre el risc que els consumi- mercat durant el 2011”, lamenta. ció del càrrec parlant de la impor- tància del sector de l’automoció i CONSEQÜÈNCIES GREUS. Amb un El vehicle d’ocasió és el rei de la necessitat d’evitar desloca- El sector veu el perill mercat que Faconauto calcula en litzacions de les plantes de pro- que els consumidors 150.000 vehicles per sota del va- ducció, els distribuïdors temen lor de reposició natural, el sector El 2011 ha estat un any nefast als 120.000 vehicles, és a dir, que de nou la prioritat sigui fer cas ajornin les compres de la distribució alerta sobre les per al mercat de l’automoció menys de la meitat. als fabricants. “El problema múltiples conseqüències que es però no pas per al vehicle El mercat del vehicle d’ocasió d’aquest país és que cada vegada esperant les ajudes poden derivar de mantenir d’ocasió. En un context de ha proporcionat a molts que nomenen un nou ministre aquesta situació. “Espanya és crisi en què l’accés al concessionaris una taula de d’Indústria queda segrestat o ab- dors ajornin decisions de compra a l’estat europeu amb un parc més finançament ha estat molt salvació, però alhora el sector duït pels fabricants a base d’ame- l’espera d’aquests plans, cal que el envellit d’Europa, i això té efectes limitat, són molts els que han alerta de les conseqüències que naçar que es portaran les plantes a govern digui què pensa fer per no no només sobre el medi ambient, optat per adquirir un cotxe de aquesta nova tendència té sobre altres països, i per això mai es pen- distorsionar més el mercat”, des- sinó també sobre la seguretat a les segona mà. A Catalunya les l’envelliment del parc sa primer en les milers de pimes taca Roura. nostres carreteres”, indica vendes d’aquest tipus de automobilístic (un 44% dels que formen el sector de la distri- Ara la pilota és al terrat de l’ex- Roura. vehicles han pujat a 268.449 turismes en circulació el 2011 al bució”, denuncia el president de ecutiu popular, que si bé ha mani- A més, l’augment del nombre unitats, que representa un conjunt de l’Estat ja tenen més Faconauto. festat ja la seva consideració cap a de vendes dels vehicles d’ocasió increment de prop d’un 10% de 10 anys). A més, el marge que Sigui com vulgui, les negocia- un sector que considera clau, cal -que a Catalunya van sumar prop respecte a l’any anterior. generen aquestes vendes és cions amb l’executiu de Mariano que ara demostri com pensa reac- d’un 10% respecte del 2010- po- Una xifra molt considerable menor i tampoc podrà Rajoy les hauran de fer amb el Mi- tivar-lo. “Si no recuperem el milió dria haver agreujat en part aques- si es té en compte que el 2011 a compensar gaire temps les nisteri d’Economia, ja que el go- d’unitats venudes al mercat, es ta circumstància, ja que com ex- Catalunya les vendes de pèrdues d’ingressos per vendes vern del PP ha delegat en aquest la generaran greus problemes”, avi- plica el president de Ganvam, turismes nous no van arribar de cotxes nous. responsabilitat de tractar amb les sa Roura.
 4. 4. 4 LECONÒMIC DEL 14 AL 20 DE GENER DEL 2012FOCUS Pendents de la llei de distribució Els concessionaris esperen que el govern reactivi el projecte de llei per cobrir-se davant les pressions dels fabricants BERTA ROIG Les reclamacions clau dels con- BARCELONA cessionaris -principals interes- sats a tenir la llei- és que els fabri- El vaixell que comparteixen fa- cants no els puguin facturar sense bricants i concessionaris avança més ni més cotxes que no han de- en una sola direcció quan es tracta manat només per complir els seus de reclamar un pla per reactivar objectius de vendes, però sobre- el mercat de turismes, però en tot que en el moment de reestruc- Els venedors de cotxes esperen poder tenir la llei aquest any. ARXIU molts altres aspectes els dos na- turació de les xarxes de distribu- vegants remen en direccions ció es fixin unes compensacions oposades. La màxima escenifica- proporcionals a les inversions Aquest sistema s’ha aguantat a més enllà. “Volem demanar al ció d’aquesta divergència es va realitzades. “Són els fabricants Evitar els estocs contracor els anys de bonança govern que a aquestes marques donar el febrer passat quan el els que ens han obligat a contrac- forçats pels perquè la facturació no deixava que han aprofitat el buit legal se’ls Congrés va rectificar -per primer tar un determinat nombre de tre- de pujar i qualsevol pressió es su- apliqui el text que es va aprovar el cop en la història de la democrà- balladors especialitzats i a fer fabricants portava amb més tranquil·litat, 2011 al Congrés”, anuncia. cia- respecte d’una esmena a la unes fortes inversions immobi- però amb l’arribada de la crisi el Per la seva banda, els fabricants llei d’economia sostenible apro- liàries que encara no s’han amor- L’altre gran cavall de batalla model ha fet aigües. De fet, les pa- al·leguen que qualsevol d’aques- vada quinze dies abans i que be- titzat del tot, i per això resulta to- en les negociacions entre les tronals dels concessionaris de- tes opcions generaria una situació neficiava els concessionaris per talment injust que puguin can- dues parts per enllestir el text nuncien que algunes marques d’inseguretat jurídica, i per això sobre dels fabricants. L’objectiu cel·lar els contractes sense fixar de la futura llei de distribució, -cap d’aquestes associacions vol la patronal Anfac reclama que la era regular les relacions d’amb- cap mena d’indemnització per a però, serà arribar a un acord posar nom al culpable- estan futura llei no es pugui aplicar en dues parts per evitar els abusos aquests concessionaris”, denun- pel que fa a aquells cotxes que aprofitant aquest temps mort fins cap cas als contractes antics ni a que habitualment es donen de cia el president de Fecavem, Jau- els fabricants envien als que arribi la futura llei per rees- les renovacions o pròrrogues dels part dels grans -és a dir, els fabri- me Roura. Són les empreses dis- concessionaris sense que tructurar la seva xarxa de distri- que estiguin en vigor. A més, els cants– sobre els més petits –els tribuïdores les que han d’assumir aquests els hagin demanat en bució a cost zero. “No es pot ge- fabricants alerten que si la llei els venedors. el cost d’acomiadar al personal o cap moment. neralitzar perquè hi ha moltes obliga a indemnitzar els conces- La polèmica, que va fer saltar de sostenir unes inversions mi- Aquestes marques que estan actuant cor- sionaris es podria provocar un pels aires la relació entre uns i al- lionàries a pesar que els ingressos automatriculacions, molt rectament, però algunes s’estan efecte inflacionista sobre els tres, es va tancar amb la promesa han caigut en picat, i això, diu el habituals entre totes les aprofitant de la situació”, asse- preus dels vehicles. d’una futura llei de distribució sector, resulta inacceptable. “El marques, serveixen per gura Juan Antonio Sánchez Tor- En aquest context, l’acord no es que hauria de servir per regular mercat s’ha reduït al 50% en els compensar les desviacions res, president de Ganvam. Per ai- presenta senzill, si bé d’entrada -i aquestes relacions, i no només al darrers anys, i no podem mante- entre les previsions i les xifres xò Sánchez Torres demana que, com es va demostrar el febrer de sector de l’automoció, sinó tam- nir les mateixes estructures. És reals de vendes que fan els un cop aprovada, la futura llei es l’any passat al Congrés- la majo- bé a qualsevol altre. Però l’avan- clar que ens hem de seguir apri- fabricants, però generen una pugui aplicar a tots els contractes ria dels partits polítics sembla que çament de les eleccions generals mant i és justament per això que càrrega financera sobre els en vigor, i no només als que es estan a favor de les demandes que ha deixat el projecte de llei a mig reclamem una llei que ajudi a concessionaris que amb la signin a partir d’aquell moment. fa el sector de la distribució, i en- camí, amb la qual cosa el buit legal compensar aquells que finalment crisi s’ha fet especialment El president de Faconauto, Anto- tre ells, el PP, que va votar a favor ha tornat a imperar. hagin de tancar”, afegeix Roura. feixuga. nio Romero-Haupold, però, va de l’esmena. 801175-1012554L

×