Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Проведення атестації педагогів

52.964 visualizaciones

Publicado el

Вимоги щодо атестації педагогічних працівників

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Проведення атестації педагогів

 1. 1. Сучасні вимоги до атестації педагогічних працівників
 2. 2. Мета семінару  Актуалізація сучасних стандартів атестації педагогічних працівників.  Окреслення вимог щодо діяльності атестаційної комісії І рівня та атестації педагогічних працівників у закладі освіти. 2
 3. 3. 3 Внутрішньошкільний контроль за професійною діяльністю педпрацівників є однією із важливих складових освітнього менеджменту, від правильної організації якого багато в чому залежить об'єктивність рішень атестаційної комісії школи. Із збірника О.Малишевої “Нові стандарти атестації педагогічних працівників”
 4. 4. Нормативна база атестації  Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене Наказом МОН України від 06.10.2010 №930.  Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників: - затверджені Наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 № 1473; - затверджені Наказом МОН України від 08.08.2013 №1135. 4
 5. 5. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України П.1.2 Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 5
 6. 6. Права атестаційної комісії І рівня Атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді (п. 2.12) Присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним названим кваліфікаційним категоріям) (п. 2.12) Порушувати клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань (п. 2.12) Ухвалювати рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією, у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу (п. 3.12) 6
 7. 7. Права атестаційної комісії І рівня (продовження) Установлювати термін проведення повторної атестації педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків (п. 6.2) Ухвалювати рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді (п. 6.3) Проводити повторну атестацію педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, з метою перевірки виконання визначених атестаційною комісією заходів та ухвалювати рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді (п. 6.2) Створювати експертні групи для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників (п. 2.15) 7
 8. 8. Атестаційна комісія І рівня зобов'язана До 20 жовтня затвердити список педагогічних працівників, які атестуються, та графік роботи атестаційної комісії; ухвалити рішення щодо перенесення терміну чергової атестації певних працівників (якщо є відповідні заяви) (п. 3.2) Ознайомити працівників, які атестуються, з графіком проведення атестації (під підпис) (п. 3.2) До 15 березня відповідно до затвердженого графіка вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків та позаурочних заходів педагогічних працівників, які атестуються, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з відповідних предметів; ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо (п. 3.3) 8
 9. 9. Атестаційна комісія І рівня зобов'язана Вести книгу протоколів засідань атестаційної комісії. Кожен протокол підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії (п. 3.11) Не пізніше як за 10 днів до проведення атестації під підпис ознайомити педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності (п. 3.5) На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформити атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Положення (п. 3.15) Відразу після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис повідомити працівникам, які атестуються, рішення атестаційної комісії (п. 3.15) Не пізніше трьох днів після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис видати педагогічним працівникам, які атестуються, другі примірники атестаційних листів (п. 3.15) 9
 10. 10. аналіз особового складу педагогічних працівників; внесення змін до перспективних планів проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за умови наявності нових працівників, звільнення тощо); ознайомлення педагогів, які атестуються, з відповідними нормативно-правовими актами; консультації для педагогів, індивідуальні бесіди з ними; розроблення пам’яток, порад для педагогів, які атестуються. Етапи атестаційного періоду10 І. Підготовчий етап (26 квітня – 20 жовтня)
 11. 11. аналіз діяльності педагогів, які атестуються; вивчення результативності діяльності педагогів; експертиза методичної діяльності педагога у міжатестаційний період (дослідницька, експериментальна діяльність, участь у методичних заходах закладу, міста; наявність узагальненого досвіду, його апробація тощо); складання проекту характеристики педагога, який атестується; вивчення матеріалів, підготовлених педагогами, до засідання педагогічної ради, творчого звіту чи до інших методичних заходів; участь у засіданнях атестаційної комісії закладу; вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів, які атестуються; надання матеріалів на експертизу до науково-методичних установ, центрів; внесення пропозицій щодо заохочення, надання рекомендацій для підвищення рівня якості професійної діяльності педагогів. Етапи атестаційного періоду11 ІІ. Вивчення педагогічної діяльності працівників (21 жовтня – 15 березня)
 12. 12. участь у підсумковому засіданні АК закладу; оформлення атестаційних листів з урахуванням рішення АК закладу; аналіз атестаційного процесу, результатів атестації; складання аналітичної звітності у вигляді різних типів діаграм, таблиць; складання статистичної звітності; внесення змін, доповнень до кадрової документації; підготовка матеріалів до обговорення результатів атестації на засіданні педагогічної ради. Етапи атестаційного періоду12 ІІІ. Підсумковий (16 березня – 25 квітня)
 13. 13. Алгоритм дій АК І рівня13 Типове положення про атестацію педагогічних працівників: І І. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій, п. 2.1 Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються АК І, ІІ і ІІІ рівнів.
 14. 14. Алгоритм дій АК І рівня14 Типове положення про атестацію педагогічних працівників: ІІІ. Організація та строки проведення атестації, п. 3.1 До 10 жовтня керівники закладів подають до АК списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації; подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.
 15. 15. Алгоритм дій АК І рівня15 Типове положення про атестацію педагогічних працівників: ІІІ. Організація та строки проведення атестації, п. 3.2 До 20 жовтня АК затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи АК, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації (таке рішення може прийматися АК і в інші строки). Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.
 16. 16. Алгоритм дій АК І рівня16 Типове положення про атестацію педагогічних працівників: ІІІ. Організація та строки проведення атестації, п. 3.3 АК відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогом посадових обов’язків, його участі у роботі МО, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією НВР.
 17. 17. Алгоритм дій АК І рівня17 Типове положення про атестацію педагогічних працівників: ІІІ. Організація та строки проведення атестації, п. 3.5 Керівник закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.
 18. 18. Алгоритм дій АК І рівня18 Типове положення про атестацію педагогічних працівників: ІІІ. Організація та строки проведення атестації, п. 3.8 Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційною комісією І рівня до 1 квітня.
 19. 19. Можливі рішення АК І рівня 1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді; 2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»); 3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційні категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»); 4) порушити клопотання перед атестаційної комісією ІІ рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та / або педагогічного звання («учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог- методист», «керівник гуртка-методист», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»); 19
 20. 20. Можливі рішення АК І рівня (продовження) 5) порушити клопотання перед атестаційної комісією ІІ рівня про відповідність педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та / або педагогічному званню («учитель- методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор- методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»); 6) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією; 7) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді. 20
 21. 21.  клопотання про присвоєння, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, про присвоєння педагогічного звання (відповідність раніше присвоєному), про перенесення терміну дії попереднього рішення атестаційної комісії вищого рівня на 1 рік;  клопотання про нагородження;  атестаційні листи педпрацівників (ВК, педзвання) в 2-х примірниках;  характеристику діяльності педпрацівника;  цифрові звіти (№1, 2) про підсумки атестації 2014-2015;  інформацію про хід атестації в навчальному закладі. Перелік атестаційних матеріалів21 До 1 квітня перераховані атестаційні матеріали підготувати і подати атестаційної комісії вищого рівня
 22. 22. Запитання - відповідь
 23. 23. Особливі випадки атестації педагогічних працівників З якого предмета повинен атестуватися вчитель, який викладає декілька навчальних дисциплін? Які курси він має пройти? 23
 24. 24. Особливі випадки атестації педагогічних працівників З якого предмета повинен атестуватися вчитель, який викладає декілька навчальних дисциплін? Які курси він має пройти? Учитель має атестуватися з предмета, який викладає за спеціальністю. Присвоєна за результатами атестації кваліфікаційна категорія буде поширюватися на все педагогічне навантаження, якщо вчитель пройшов курси підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, які він викладає (п.3.25). Якщо вчитель, окрім предмета за спеціальністю, викладає навчальні дисципліни варіативної складової, присвоєна кваліфікаційна категорія також поширюється на це педагогічне навантаження (вимоги щодо проходження курсів з цих навчальних дисциплін не пред’являються). 24
 25. 25. Чи може педагогічний працівник відмовитися від чергової атестації? Особливі випадки атестації педагогічних працівників 25
 26. 26. Чи може педагогічний працівник відмовитися від чергової атестації? Особливі випадки атестації педагогічних працівників 26 Згода педагогічного працівника для чергової атестації не потрібна. Ст. 27 Закону України "Про загальну середню освіту" встановлено, що атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років. Такі ж вимоги щодо обов’язковості атестації містяться в п.1.5 Типового положення: «Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою”.
 27. 27. 27 Що є обов'язковою умовою чергової атестації педагогічних працівників? Особливі випадки атестації педагогічних працівників
 28. 28. 28 Що є обов'язковою умовою чергової атестації педагогічних працівників? Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації … (п.1.8 Типового положення). Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення ВНЗ. Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням (п. 3.28 Т.п.). Особливі випадки атестації педагогічних працівників
 29. 29. 29 Чи може позачергово атестуватися педагогічний працівник, якому за результатами попередньої атестації присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “вчитель- методист”? Особливі випадки атестації педагогічних працівників
 30. 30. 30 Чи може позачергово атестуватися педагогічний працівник, якому за результатами попередньої атестації присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” та педагогічне звання “вчитель- методист”? Особливі випадки атестації педагогічних працівників Залежно від обставин (п. 1.9 Типового положення): “Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності”.
 31. 31. 31 До 10 жовтня Установіть відповідність між датами та змістом дій: До 20 жовтня До 20 вересня Для організації та проведення атестації педпрацівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою створюються АК І, ІІ і ІІІ рівнів (п. 2.1 Типового положення) АК затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи АК, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації (п. 3.2 Типового положення) Керівники закладів подають до відповідних АК списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації (п. 3.1 Типового положення)
 32. 32. 32 До 15 березня Установіть відповідність між датами та змістом дій: До 1 квітня До 1 березня Керівник закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період (п. 3.5 Типового положення) Здійснюється атестація педагогічних працівників атестаційною комісією І рівня (п. 3.8 Типового положення) Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються (п. 3.3 Типового положення)
 33. 33. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої (1.9). Атестація: міф чи реальність?33 МІФ РЕАЛЬНІСТЬ
 34. 34. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу атестаційної комісії (2.8). Атестація: міф чи реальність?34 МІФ РЕАЛЬНІСТЬ
 35. 35. Якщо кількість педагогічних працівників закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться АК І рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або АК ІІ рівня (2.10). Атестація: міф чи реальність?35 МІФ РЕАЛЬНІСТЬ
 36. 36. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою трьох осіб (2.6). Атестація: міф чи реальність?36 МІФ РЕАЛЬНІСТЬ
 37. 37. Дякую за увагу!

×