ArtNastup_Lwow_folder_PL

Grzegorz Kondrasiuk,UMCS, Lublin, Poland
Grzegorz Kondrasiuk,UMCS, Lublin, Polandjournalist, blogger, editor en Grzegorz Kondrasiuk,UMCS, Lublin, Poland

ArtNastup to polifoniczna prezentacja nowych nurtów sztuki polskiej we Lwowie. ArtNastup przekracza i redefiniuje schematy międzynarodowej współpracy kulturalnej, w poszukiwaniu nowej formuły dialogu ponad granicami. W procesie tworzenia programu ArtNastupu, wspólnie z partnerami z obu stron granicy, kierowaliśmy się trzema ideami – dialogu, empatii i potrzeby kulturowej, które uważamy za kluczowe w budowaniu partnerstwa kulturowego i artystycznego. Program ArtNastupu tworzą trzy przeplatające się ścieżki. Ścieżka tańca podąża za zdarzeniami efemerycznymi, wywiedzionymi z ducha dźwiękowej i ruchowej improwizacji. Ścieżka sztuk wizualnych, „Re: (reminiscencja, remiks, refleksja)” ukazuje sztukę mediów cyfrowych z kolekcji lubelskich, wrocławskich i białostockich. Ścieżka fotografii, „Warsztaty Dokumentu – 2013”, to pokazy uznanych mistrzów fotografii polskiej, dokumentujących historie osobiste i historię powszechną.

Program ArtNastup
Dni Sztuki Performance oraz wydarzenia towarzyszące
30 sierpnia 2013 (piątek)
16.00	WernisażwystawyRe:(reminiscencje,remiks,refleksja);PrezentacjaprojektuUkraiński
Zriz.Liman.2013–triennalewspółczesnejsztukiukraińskiej/PałacSztuki,ul.Kopernika17
17.00	Prezentacja projektu WschódKultury / Pałac Sztuki, ul. Kopernika 17
19.00	Wernisaż wystawy Krzysztofa Wojciechowskiego 2,2,24; Spotkanie z Krzysztofem
Wojciechowskim i Andrijem Bojarowem; Prezentacja MałaGaleriawWarszawiejako
galeriaautorskaijejartyści – Marek Grygiel, Krzysztof Wojciechowski, Andrij Bojarow
/ Galeria „Efremowa 26”, ul. Efremowa 26
20.30	Wernisaż wystawy Krzysztofa Sokołowskiego IkonaRelikwiarzowa
/ Galeria „Iconart”, ul. Virmenska 26
21.00	Spektakl multimedialny Dariusza Kocińskiego Wewnętrznakraina
/ Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35
22.00	After Party / Kawiarnia Kvartyra 35, ul. Virmenska 35
31 sierpnia 2013 (sobota)
17.00	Prezentacja projektu Demokraci.JacekDziaczkowski; Wernisaż wystawy Jacka
Dziaczkowskiego Demokraci–Lwów2004; Prezentacja NowaPolskaFotografia
– Andrij Bojarow, Marek Grygiel, Wojciech Prażmowski, Tadeusz Rolke, Krzysztof
Wojciechowski / Centrum Historii Miejskiej, ul. Bohomolca 6
19.00	Performance Laboratorium Tańca Współczesnego z Kijowa CiałoPostUkraińskie
/ Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 1
1 września 2013 (niedziela)
15.00	Wernisaż wystawy Wojciecha Prażmowskiego Miłosz.Tutejszy
/ Muzeum Historii Książki, ul. Kopernika 15а
17.00	Wykład Larysy Venedyktovey / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 (mała scena)
19.00	Spektakl Harakiri Farmers Dzoe / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
2 września 2013 (poniedziałek)
19.00	Prezentacja Zawirowania Dance Theater Festival; Spektakl The Perform Group and
The Dance Theatre Zawirowania TheConspiracy / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
21.00	Spektakle Dance Platform Labyrinthofsubconscious,Faldet
/ Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
3 września 2013 (wtorek)
17.00	Wykład Jadwigi Majewskiej Para?Rozłączna?Otańcuwspółczesnym,improwizacji
imuzyce / Uniwersytet im. I. Franka, ul. Stefanyka 16A
19.00	Spektakl Teatru Zawirowania Fueradecampo / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
21.00	Audio-wizualny performance – Elias Faingersh / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
4 września 2013 (środa)
14.00	Performanceswprzestrzenimiejskiej:DancePlatform(Lwów)Thesystemthatconnectus;
ImprowizacjakontaktowauczestnikówwarsztatówNamacalnyinstynkt
/PrzestrzeńStaregoMiasta
15.00	Performance – Alevtina Kachidze / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
17.00 	Performance–EwaZarzyckaPierwszyrazweLwowie...
/TeatrMłodegoWidza,ul.Hnatiuka11
18.00	Wykład Grzegorza Kondrasiuka Tancerz/performermiędzydyscyplinąaimprowizacją
–żonglerka,objectmanipulation,akrobatyka / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
5 września 2013 (czwartek)
16.00	Performances:vlodkokaufman(Ukraina),AnnaKalwajtys(Polska),PavloKovach(junior)
(Ukraina),AnatPik(Izrael),JarasRamunas(Litwa)/TeatrMłodegoWidza,ul.Hnatiuka11
6 września 2013 (piątek)
16.00	Performances:YuriyBiley(Ukraina),HubertWinczyk(Polska),AnatShen(Ukraina),
BenasSzarka(Litwa),VasylOdrechivskiy(Ukraina)/TeatrMłodegoWidza,ul.Hnatiuka11
7 września 2013 (sobota)
16.00	Performances: Volodymyr Topiy (Ukraina), Anat Pick (Izrael), Tamara Raban (Izrael),
Roddy Hunter (Wielka Brytania), Redas Dirżis (Litwa) / Teatr Młodego Widza,
ul. Hnatiuka 11
8 września 2013 (niedziela)
10.00	Performances: uczestnicy Szkoły Performance oraz Janusz Bałdyga (Polska),
Roddy Hunter (Wielka Brytania) / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
11 września 2013 (środa)
17.00	Prezentacja pracy warsztatowej Chwytanieruchu Pawła Janickiego
/ Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35
18.00	Prezentacja WRO2013PioneeringValuesonTour / Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35
15 września 2013 (niedziela)
22.00	Spektakl Zdarzenia–improwizacja – Pracownia Fizyczna i SzaZa
/ Konsulat Generalny RP, ul. Ivana Franka 108
WYSTAWY
31 sierpnia – 8 września 2013 (godz. 10.00-18.00)
Re:(reminiscencje,remiks,refleksja) / Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17
(8.09 w godz. 10.00-15.00)
UkraińskiZriz.Liman.2013 / Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35
UkraińskiZriz.Liman.2013–triennalewspółczesnejsztukiukraińskiej / Pałac Sztuki
we Lwowie, ul. Kopernika 17 (8.09 w godz. 10.00-15.00)
31 sierpnia – 11 września 2013 (godz. 10.00-18.00)
Jacek Dziaczkowski – Demokraci–Lwów2004 / Ulice Lwowa
Wojciech Prażmowski – Miłosz.Tutejszy / Muzeum Historii Książki, ul.Kopernika 15а
Krzysztof Sokołowski – IkonaRelikwiarzowa / Galeria „Iconart”, ul. Virmenska 26
Krzysztof Wojciechowski – 2,2,24 / Galeria „Efremowa 26”, ul. Efremowa 26
WARSZTATY
31 sierpnia – 4 września 2013 (godz. 12.00-15.00)
Warsztaty z krytyki artystycznej. Prowadzenie – Magdalena Ujma
/ Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17
1–4 września 2013 (godz. 10.00-14.00)
Tangibleinstinct–Namacalnyinstynkt. Warsztaty technik contact improvisation.
Prowadzenie – Iwona Olszowska, Magdalena Radłowska, Paulina Święcańska
/ Uniwersytet im. I. Franka, ul. Stefanyka 16A
4–7 września 2013 (godz. 10.00-14.00)
Szkoła Performance. Prowadzenie – Janusz Bałdyga, Roddy Hunter
/ Teatr Młodego Widza,ul. Hnatiuka 11
10–11 września 2013 (godz. 10.00-15.00)
Warsztat Pawła Janickiego Chwytanieruchu / Klub „Novyj Nojev Kovczeg”,
ul. Stavropigijska 8
Re:
(reminiscencja, remiks, refleksja)
______________________________________________________
Sztukamediówcyfrowychzezbiorów:projektuMindware.Technologiedialogu,Lublin2011;
15.BiennaleSztukiMediówWRO2013PioneeringValues;KolekcjiLubelskiegoTowarzystwaZa-
chętySztukPięknych;KolekcjiGaleriiArsenałiPodlaskiegoTowarzystwaZachętySztukPięknych.
Wystawa w sposób przekrojowy ukazuje poszukiwania artystyczne, a także narzędzia techno-
logiczne jakimi posługują się artyści w obszarze sztuki mediów cyfrowych. Ważnym dla „Re:”
kontekstem jest 50-lecie sztuki cyfrowej. Dzieła i dokumentacje składające się na wystawę
pochodzą z polskich zbiorów i kolekcji sztuki współczesnej. Zostały wybrane jako wyjątkowe
świadectwa sztuki mediów, potwierdzające wartość jej poszukiwań, wskazujące rolę sztuki
w tłumaczeniu problemów współczesności. Wystawa zestawia różne strategie kuratorskie
i artystyczne, rekonfiguruje nadane znaczenia dzieł, remiksuje idee.
Należy podkreślić, że w obecnej dobie futurystycznego pędu refleksyjne spojrzenie jest
aktem odwagi wynikającym ze świadomego uczestnictwa. Teza, że współczesna kultura
i sztuka mogą obserwować jedynie „plecy” oddalającego się postępu technologicznego,
wymaga postawienia pytania – w jaki sposób można zmienić tę perspektywę? Zapewne
poprzez tłumaczenie zmediatyzowanej rzeczywistości oraz narzędzi i oprogramowania
sterujących tą rzeczywistością, a także poprzez rewizję potrzeb i dążeń, ponowne
spojrzenie na dokonania i efekty rozwoju cywilizacyjnego...
Artyści: Piotr Bosacki, Martin Bricelj Baraga, Hubert Czerepok, Grupa Dotka (Barbara Dzierań,
Urszula Kowal, Justyna Zubrycka), Paweł Janicki, Norman Leto, Andrij Linik, Vasili Machara-
dze i Tomasz Malec, Darija Medić, Anna Molska, Boris Oicherman, Alexandre Perigot, Sergij
Petljuk, Dominika Sobolewska, Piotr Wyrzykowski, Wrocenter Group, Marcello Zamenhoff
i Maria Apoleika.
Program wystawy jest wynikiem współpracy Zbigniewa Sobczuka ze strony Lubelskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych – współkuratora Lubelskiej Kolekcji Sztuki Współ-
czesnej, a także kuratora projektu Mindware. Technologie dialogu, Piotra Krajewskiego ze
strony Centrum Sztuki WRO – dyrektora artystycznego Biennale WRO 2013 Pioneering Values
oraz Moniki Szewczyk ze strony Galerii Arsenał – kuratora Kolekcji Galerii Arsenał i Kolekcji
Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
______________________________________________________
31 sierpnia – 8 września 2013 (godz. 10.00-18.00), Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17
Ukraiński Zriz.Liman.2013
triennale współczesnej sztuki ukraińskiej
______________________________________________________
I Triennale Ukraińskiej Sztuki Współczesnej „Ukraiński Zriz” (Lublin 2010) było próbą
samoidentyfikacji. W kolejnym Triennale dojdzie do prześledzenia procesu samoanalizy.
Liman (delta) to dzisiejszy symbol współczesnej sztuki ukraińskiej, położonej w rozpływającej
się rzecznej delcie, tymczasowego zjawiska, stanu przejściowego, a jednocześnie niezależnego
świata, to brodzenie, konserwacja, zator, nowotwory, transformacja, płynność, mutacja...
Projekt przewiduje prezentacje około 50 artystów z całej Ukrainy. Kurator projektu: Galeria
Dzyga / Vlodko Kaufman.
Artyści: Mykhaylo Barabash (Lwów), Vasyl Bazhay (Lwów), Yuriy Biley (Użhorod), Anton Varha
(Lwów), Artem Volokitin (Charków), Andriy Humeniuk (Lwów), Alevtina Kachidze (Kijów),
Volodymyr Kaufman (Lwów), Pavlo Kovach – junior (Użhorod), Volodymyr Kostyrko (Lwów),
Rostyslav Koterliy (Iwano-Frankowsk), Taras Kotlar (Lwów), Viktor Lavnyj (Użhorod), Andriy
Linik (Lwów), Pavlo Makov (Charków), Mykola Malishko (Kijów), Mykola Macenko (Kijów),
Viktor Melnyczuk (Użhorod), Ihor Pereklita (Iwano-Frankowsk), Oleh Perkovskiy (Lwów), Serhiy
Petluk (Lwów), Jevhen Ravskiy (Lwów), Serhiy Radkevych (Łuck), Oleksandr Ridnyj (Charków),
Oleksandr Roytburt (Odessa), Andriy Sahaydakovskiy (Lwów),Tiberiy Shilvashi (Kijów), Robert
Saller (Użhorod), Larysa Stadnyk (Charków), Anatol Stepanenko (Irpiń), Volodymyr Steckovych
(Lwów), Anatoliy Tatarenko (Donieck), Oleh Tistol (Kijów), Volodymyr Topiy (Sudova Wisznia),
Rusłan Tremba (Użhorod), Stas Turina (Użhorod), Anatol Fedirko (Czerniowce), Oleksa Furdiyak
(Iwano-Frankowsk), Yaroslav Futimskiy (Poninka), Natalka Shymin (Lwów) i inni.
______________________________________________________
31 sierpnia – 8 września 2013 (godz. 10.00-18.00), Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35,
Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17
Wschód Kultury
______________________________________________________
Wschód Kultury to projekt, który służy stworzeniu kulturowego partnerstwa miast na
wschodniej stronie Polski ze środowiskami kulturalnymi krajów Partnerstwa Wschodniego.
Inicjatywa stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej poprzez zaktywizo-
wanie i zaangażowanie środowisk kulturalnych, artystów, animatorów kultury, organizacji
pozarządowych do tworzenia wspólnych projektów artystycznych i kulturalnych. W ten
sposób Wschód Kultury łączy siły Polski Wschodniej w budowaniu kultury dla Partnerstwa
Wschodniego oraz inicjuje kształcenie nowych kompetencji w kulturze, m.in. w dziedzinach
dialogu międzykulturowego, nowych mediów oraz animowania i zarządzania projektami
„ponad granicami”.
Prezentacja z udziałem przedstawicieli Białegostoku, Lublina, Rzeszowa oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury.
______________________________________________________
30 sierpnia 2013 (piątek) 17.00, Pałac Sztuki, ul. Kopernika 17
Krzysztof Wojciechowski 2,2,24
______________________________________________________
Zbiórzdjęćpowstałpomiędzy„poważnymi”świadomymiprojektami,abieżącąrejestracjąi
powstawałwdużejmierzepodczasmoichsamotnychlubnie,spacerów,czasamiwatmosferze
nieodległejodmodlitwy,bezkonkretnychplanówwykorzystaniatychzdjęć. (K. Wojciechowski).
Krzysztof Wojciechowski – ur. 1947 w Warszawie. Fotograf, autor projektów multimedial-
nych, tłumacz. Na początku lat 70. współtwórca galerii Remont. W latach 1990-2006 pracował
w Małej Galerii ZPAF-CSW. Uczestnik wielu zbiorowych i  twórca indywidualnych wystaw
w kraju i za granicą od końca lat 70. – ostatnio m.in. wielkich pokazów indywidualnych
w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2009) i Szkole Filmowej w Łodzi (2012), wystawy
zbiorowej „Polska Fotografia Konceptualna” we Freies Museum w Berlinie (2011). 
Zajmuje się fotografią traktowaną metaforycznie i parapublicystycznie.
______________________________________________________
30 sierpnia 2013 (piątek) 19.00, Galeria „Efremowa 26”, ul. Efremowa 26
Dariusz Kociński Wewnętrzna kraina
______________________________________________________
Wewnętrzna kraina to multimedialna wyprawa po odpryskach, strzępach i niechcianych wspo-
mnieniach, marzeniach o koszmarach, pragnieniach nigdy nieodkrytych. Wszystko to z muzyką
w głowie, dźwiękiem nieustannie towarzyszącym każdej myśli, każdemu gestowi. Odkrywanie
fragmentów osobowości, projekcje dręczących obrazów, cytatów niewiadomego już pocho-
dzenia. To co pochłonięte, doświadczone, w subiektywnym ujęciu z pełną mocą wykrzyczane,
przejaskrawione, prześwietlone. Wzrok już przepalony, słuch przytępiony, zmysły oszukują,
a podróż ciągle trwa. (D. Kociński)
Dariusz Kociński – działania artystyczne podejmuje na polu sztuki performance, instalacji
dźwiękowych i wideoartu. Twórca muzyki elektronicznej i elektroakustycznej, kompozycji
hipotetycznych, muzyki rezonansowej, partytury fonetycznej i rzeźb dźwiękowych środo-
wiskowych. Od 1996 roku związany z Galerią Kont w Lublinie, bierze udział w wystawach
indywidualnych i zbiorowych w wielu galeriach Polski, m.in.: Galeria Biała w Lublinie, Arsenał
Miejski we Wrocławiu, Zamek Ujazdowski w Warszawie, Targi Sztuki w Poznaniu, Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku. W ramach ArtNastupu zaprezentuje specjalny repertuar muzyczny,
z towarzyszeniem filmu eksperymentalnego, w oprawie wizualnej grupy AnalDecor.
______________________________________________________
30 sierpnia 2013 (piątek) 21.00, Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35
Jacek Dziaczkowski Demokraci – Lwów2004
______________________________________________________
Ekspozycja zdjęć w przestrzeni miejskiej Lwowa, wystawa fotografii. Kurator – Andrij Bojarov
...tocouderzyłomnienajbardziej,towzimowym,czarno-białymkrajobrazie–pomarańczowe
elementystrojówmieszkańcówLwowaito,żeztakąłatwościąmogłemfotografowaćludzi.Na
kilkasetosób,któresfotografowałem,odmówiłymidwie.Niktniepytałsię,pocotezdjęciarobię.
Wszystkodlawszystkichbyłojasne.ŻyczęPaństwuisobie,bytakiokresnastąpiłjeszczenietylko
wżyciuUkrainy,aleiwmoimkraju,wPolsce. (J. Dziaczkowski, 2005)
JacekDziaczkowski–ur.1957,zginąłtragiczniewWarszawiew2006.Studiowałm.in.filozofię
naAkademiiTeologiiKatolickiejwWarszawie(1978-84).W2004nakilkadniprzedrozpoczęciem
PomarańczowejRewolucjinaUkrainiewykonałweLwowiedużąserięportretówprzechodniów,
któraweszładoprojektu„Demokraci”pt.„Lwów-2004”.Wtymsamymrokustworzyłserie
dokumentalneopostsowieckichplacachzabawizcmentarzaŁyczakowskiegoweLwowie.
Wtedyteżzałożyłstronęinternetowąwww.pracowniadokument.plgdziete,iinnezdjęcia
możnaoglądaćdodziś.
______________________________________________________
31 sierpnia 2013 (sobota) 17.00, Centrum Historii Miejskiej, ul. Bohomolca 6
Tangible instinct – Namacalny instynkt
______________________________________________________
Warsztatytechnikcontactimprovisationzakończonepokazempracywarsztatowejwprzestrzeni
lwowskiegoStaregoMiasta.ProjektrealizujeFundacjaArtystycznaPERFORM.Prowadzenie
–IwonaOlszowska,MagdalenaRadłowska,PaulinaŚwięcańska–choreografki,tancerki,
trenerkiimprowizacjikontaktowejzwieloletnim,międzynarodowymdoświadczeniem.
Improwizacja kontaktowa odwołuje się do takich form kontaktu jak branie w objęcia,
przyciąganie, wspieranie, pantomima. Improwizacja kontaktowa najczęściej rozgrywa się
w duecie, ale tancerze mogą tworzyć także większe grupy. Taniec jest spontaniczny, kre-
atywny, jego formy powstają bez planowania. Nie ma w nim przewidywalności i utartych
schematów ruchowych.
______________________________________________________
1–4 września 2013 (godz. 10.00-14.00), Uniwersytet im. I. Franka, ul. Stefanyka 16A
Wojciech Prażmowski Miłosz.Tutejszy
______________________________________________________
Wystawa fotografii. Kuratorzy: Zorjana „Zo Za” Hrebeniukowa, Andrij Bojarov
SzedłemtropemiśladamiMiłosza–wrodzinnychSzetejniachmiałsąsiadaRosjanina,na
podwórkuprzyPodgórnejbawiłsięzmówiącymiporosyjskumałymiŻydamiSońkąiJaszką,potem
–wgimnazjuminastudiach–przyjaźniłsięzKaraimami,Żydami,Polakami,Litwinami,Ukraiń-
camiiBiałorusinami.Szetejnie,gimnazjumZygmuntaAugusta,uniwersytet,środowiskoliterackie
Wilna,środowiskoartystyczneWarszawy,towielośćjęzyków,kultur,obrzędów,obyczajów
–towszystkoprzekreśliływojnyirewolucjapaździernikowa.(W. Prażmowski, 2011)
Wojciech Prażmowski – ur. w 1949 r. w Częstochowie. Fotografią zajmuje się od 1969 r.,
w latach 1927-75 studiował w Wyższej Szkole Fotografii w Brnie, której ma dyplom. Członek
Stowarzyszenia Fotografów Polskich, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu i w Warszawie oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii. Głównym moty-
wem jego twórczości jest historia i pamięć w wymiarze narodowym, społecznym i prywatnym.
Na całym świecie miał liczne wystawy swoich prac i projektów artystycznych.
______________________________________________________
1 września 2013 (niedziela) 15.00, Muzeum Historii Książki, ul. Kopernika 15a
Harakiri Farmers Dzoe
______________________________________________________
Reżyseria:WojciechKlimczyk,Kompozycjaidźwiękinażywo:AleksandraGrykawewspółpracy
zMarcinemStrzeleckim,Choreografiaitaniec:DominikaKnapik,Kostium:echooo.pl
Greckie słowo dzoē oznacza prostą rzecz – życie wspólne dla wszystkich żywych stworzeń,
życie nagie. W przypadku człowieka jest to życie całkowicie prywatne, pozbawione praw
politycznych i społecznych. Ale co „nagie życie” oznacza w dzisiejszych czasach? Włoski filozof,
Giorgio Agamben pisze: „Suwerenna jest ta sfera, w której można zabić, nie popełniając mor-
derstwa i nie składając ofiary, a święte, czyli dające się zabić i nie dające się złożyć w ofierze,
jest życie, które zostało uchwycone w tej sferze.” (Homo sacer) Nagie życie to właśnie życie
„święte”, życie poza jakąkolwiek społeczną i polityczną ochroną. Zainspirowana rozważaniami
Giorgia Agambena na temat statusu nagiego życia we współczesnym świecie wspólna praca
Harakiri Farmers i kompozytorki Aleksandry Gryki to solo tańczone przez Knapik do muzyki
Gryki. Jest ono portretem ciała pozbawionego tożsamości, wyrzuconego na margines, podda-
nego zewnętrznej manipulacji. Ważną częścią przestrzeni akustycznej są wytwarzane przez
tancerkę dźwięki, rejestrowane na żywo i miksowane przez Marcina Strzeleckiego z przygoto-
waną uprzednio kompozycją w celu stworzenia intymnego, akustyczno-kinetycznego portretu
nagiego życia. Premiera spektaklu została zrealizowana dzięki pomocy finansowej Instytutu
Muzyki i Tańca w ramach programu „Agon. Program zamówień kompozytorsko
-choreograficznych”.
______________________________________________________
1 września 2013 (niedziela) 19.00, Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
Teatr Zawirowania Fuera de campo
______________________________________________________
Choreografia: Daniel Abreu (Hiszpania), Tańczą: Bartosz Figurski, Elwira Piorun,
Karolina Kroczak, Szymon Osiński
Punktemwyjściawspektaklujestciałoiruch.Taniecstajesięwehikułemdodotarciagłębiej,
dosensuiznaczeńrelacjiobserwowanychzzewnątrz.Wszystkopoto,abyopowiadaćzapomocą
obrazów,któreporzuciłyswojeramy.Fueradecampotospektaklosamotnościjednostki,
podejmowaniupróbywchodzeniawinterakcje,kończącesięjednakrozpademwięzi.Fuerade
campo–pozakadrem–toznaczywpoluwidzenia,aleniedziałania.Działania,któremogłoby
zmienićznaczenieobrazuisłowa.Każdadecyzjacośoznacza,implikuje,żecośzaniąstoi.Obraz
sugeruje,żestoizanimdecyzja,wykluczającainneobrazyiinnepunktyodniesienia.
______________________________________________________
3 września 2013 (wtorek) 19.00, Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
Para?Rozłączna?O tańcu współczesnym,improwizacji i muzyce
Wykład Jadwigi Majewskiej
______________________________________________________
Na przykładach: Mark Morris, Meredith Monk, Anne Teresa DeKeersmaeker, David Zambrano,
Jonattan Burrows, Jerome Bell, Michael Schumacher, Julyen Hamilton, Pracownia Fizyczna,
Teatr Dada von Bzdulow, Renata Piotrowska.
Kilka różnorodnych przykładów współistnienia, wydawałoby się nierozdzielnego, muzyki
z tańcem w tańcu współczesnym. Podejście choreograficzne, w którym muzyka zdecydowanie
traktowana jest jako partytura przedstawienia tanecznego i czasami niemal wiernie przeno-
szona strukturalnie w przestrzeń ruchu, bywa także traktowana jako narracja sama w sobie.
Eksperymentalni kompozytorzy amerykańscy z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wpro-
wadzili związek oparty na zupełnie nowych zasadach, który w przypadku współpracy Johna
Cage’a i Mercea Cunninghama doszedł do zupełnej niezależności i oba elementy przedstawie-
nia, muzyka i taniec, tworzone były zupełnie osobno. Improwizacja do muzyki zwróciła uwagę
na osobowość samego wykonawcy, tak improwizowała Izadora Duncan do muzyki wielkich
klasyków: Brahmsa, Wagnera, Beethovena czy Chopina, i tak improwizuje David Zambrano do
popularnych piosenek. Improwizacja z muzyką to kolejny, bardziej intymny związek, którego
odbiorcy mogą doświadczyć w czasie rzeczywistym, w przedstawieniu na żywo. Tutaj struktura
przedstawienia tworzy się w realnym kontakcie tancerza i muzyka, ruchu i dźwięku, a stopień
stałości partytury, swoisty scenariusz może być bardzo odmienny. W tańcu współczesnym
tekst staje się muzyką, śmiech partyturą, cisza dźwięczy a oddech i klaśnięcia tańczącego
ciała naturalnym akompaniamentem.
______________________________________________________
3 września 2013 (wtorek) 17.00, Uniwersytet im. I. Franka, ul. Stefanyka 16A
Ewa Zarzycka Pierwszy raz we Lwowie...
______________________________________________________
EwaZarzyckaukończyłastudiawewrocławskiejPWSSP(obecnieASP)w1978roku,mieszka
wLublinieiczasemwKazimierzuDolnym.Ztytułówjejlicznychwystąpieńirealizacjiwwielu
miejscachsztukiwPolsceułożyćmożnazarysintrygującegoesejułączącegopowagęiintelektual-
nądociekliwośćzpostawąironicznegodystansu.(...)
PerformancesEwyZarzyckiejtoswoisteopowieściosztuce.Składająsięzrozważańzwiązanych
zpowstawaniemsztuki,zawierajądociekaniaopostawachludzisztuki,oichwątpliwościach
idecyzjach.Torodzajmyślowejwędrówkipoobszarzemiędzysztukąapotocznymżyciem,przenik-
niętejfascynacjąprocesemrefleksjinadsztuką.EwaZarzyckaposługujesięwswoichopowieściach
wykresami,planamiiprzestrzennymimodelamioujmującejprostocie.Przywołujeponadto
zarównorzeczywistefakty,jakielementyfikcji,uwypuklającepodskórnąwymowętychfaktów.
jesttorodzajkomentarzadotwórczościwłasnejiinnychartystów,prowadzonegopośródlicznie
zgromadzonychprzedmiotówiręczniepisanychtekstów,stanowiącychwsumielekkoironiczną
inscenizację„warsztatupracy”artysty.Zewszystkichtychelementów,jakzkartwtrakcieskłada-
niapasjansów,budujeukładypojęćirefleksjiprzenikniętychdążeniemdoprawdy
iautentyczności. (G. Borkowski)
______________________________________________________
4 września 2013 (środa) 17.00, Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
Tancerz / performer między dyscypliną a improwizacją
– żonglerka,object manipulation,akrobatyka
Wykład Grzegorza Kondrasiuka
______________________________________________________
Cyrk – dziedzina kultury z pozoru wąska i zamknięta – w nowym paradygmacie sztuk per-
formatywnych otrzymuje kolejne życie. Globalny nurt Nowego Cyrku jest dowodem zmiany
sytuacji społecznej, estetycznej, artystycznej dziedziny niegdyś wygnanej z ogrodu sztuk.
Przykładem – ewolucja „numeru” cyrkowego w performans artystyczny. Porównując konwen-
cje, stylistykę, ruch występów dawnych i nowych mistrzów żonglerki, manipulacji przedmio-
tem i akrobatyki można dostrzec metamorfozę: sportowiec stał się tancerzem / performerem.
Wykład ilustrowany dokumentacją wideo, m.in.: Adrien Mondot, Zimmermann & de Perrot,
Antoine & Aurore, Wes Peden.
______________________________________________________
4 września 2013 (środa) 18.00, Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11
Paweł Janicki – Warsztat mindware’owy Chwytanie ruchu
______________________________________________________
Warsztatbędziedotyczyłpotraktowaniakameryniejakomechanizmudomniejlubbardziej
bezpośredniejrejestracjirzeczywistości,alejakosensora/zmysłu–narzędzia,którepozwala
naanalizętego,cosięwpoluwidzeniakamerydzieje(wszczególnościwykrywaniaruchomych
obiektów)–czylijakoaparatunietylkowidzącego,alewjakiejśmierzerozumiejącegoświat.
Uczestnicy warsztatów nauczą się:
-	 w jaki sposób wykorzystywać kamery (w szczególności
najtańsze kamery USB) jako sensory ruchu;
-	 jak przetworzyć uzyskane z systemu śledzenia ruchu informacje
o poruszających się w monitorowanej przestrzeni obiektach na
sygnały pozwalające kontrolować dźwięk, projekcje, itp.
-	 jak konstruować scenariusze interakcji dla instalacji i środowisk
przeznaczonych do korzystania przez wiele osób jednocześnie.
Chwytanie ruchu odbywa się w ramach wystawy Re:(reminiscencja,remiks,refleksja).
Na zakończenie odbędzie się prezentacja efektów warsztatu. Więcej informacji na temat
koncepcji Mindware: www.mindware.art.pl
______________________________________________________
11 września 2013 (środa) 17.00, Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35
WRO2013Pioneering Values on Tour
______________________________________________________
Wybór najciekawszych prac i dokumentacji z programu tegorocznego Biennale WRO zesta-
wiony przez dyrektora artystycznego Piotra Krajewskiego – tematyczne programy gromadzą
zróżnicowane realizacje – od wyrafinowanych kompozycji wizualnych i eksperymentów
formalnych, po rejestracje performansów. Program WRO on Tour oddaje zarówno atmosferę
i prezentuje przestrzenie Biennale, jak i ukazuje aktualne kierunki w sztuce mediów, postawy
obecne w praktyce artystycznej oraz zagadnienia / zagrożenia definiowane przez współczesną
sztukę. WRO 2013 Pioneering Values On Tour odbywa się w ramach wystawy Re:(reminiscencja,
remiks,refleksja). Więcej informacji na: http://wro2013.wrocenter.pl/site/pl/wro-2013-on-tour/.
Pokaz poprowadzi Paweł Janicki.
______________________________________________________
11 września 2013 (środa) 18.00, Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35
Pracownia Fizyczna i SzaZa Zdarzenia – improwizacja
______________________________________________________
Projekt: Jacek Owczarek; Muzyka: SzaZa; Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki; Taniec:
AleksandraŚcibor,AgnieszkaMuczyń,DawidLorenc,KrzysztofSkolimowski,PawełGrala
Zdarzenia–improwizacjatowspólnyprojektPracowniFizycznejiSzaZy.Dopracynadspektaklem
zaprosiłempiątkętancerzy:OlęŚcibor,AgnieszkęMuczyń,DawidaLorenca,KrzysztofaSkolimowskie-
goiPawłaGralę.Projektjakirozpoczęliśmyztancerzamidotyczykontaktimprowizacjijakometody
pracyzciałemorazkontaktuwimprowizacji.Problemyteoretycznenajakietrafiamwynikająztego,
żeimprowizacjaodrzucającnietylkoprzecieżchoreografię,aleiuprzedzanie,ukazujekontaktjako
ogołoconyzkontekstuprzestrzennego.Kontaktwimprowizacjizdajesiędopierojakośtworzyć
iumiejscawiać.Wkontaktimprowizacjiciałuprzypisanejestwięcinneznaczenie.Improwizacja
jestwystawieniemsięnanieoczekiwane.Jakzatemnieoczekiwanegooczekiwaćiczymjesttonie-
oczekiwane,jakmożliwejestspotkanie,czylikontakt–toprzedmiotnaszejpracy.(J.Owczarek)
______________________________________________________
15 września 2013 (niedziela) 22.00, Konsulat Generalny RP, ul. Ivana Franka 108
ArtNastup to polifoniczna prezentacja
nowych nurtów sztuki polskiej we Lwowie.
ArtNastup przekracza i redefiniuje schematy międzynarodowej współpracy kulturalnej,
w poszukiwaniu nowej formuły dialogu ponad granicami. W procesie tworzenia programu
ArtNastupu, wspólnie z partnerami z obu stron granicy, kierowaliśmy się trzema ideami
– dialogu, empatii i potrzeby kulturowej, które uważamy za kluczowe w budowaniu
partnerstwa kulturowego i artystycznego.
Program ArtNastupu tworzą trzy przeplatające się ścieżki. Ścieżka tańca podąża za zdarze-
niami efemerycznymi, wywiedzionymi z ducha dźwiękowej i ruchowej improwizacji. Ścieżka
sztuk wizualnych, „Re: (reminiscencja, remiks, refleksja)” ukazuje sztukę mediów cyfrowych
z kolekcji lubelskich, wrocławskich i białostockich. Ścieżka fotografii, „Warsztaty Dokumentu
– 2013”, to pokazy uznanych mistrzów fotografii polskiej, dokumentujących historie osobiste
i historię powszechną.
ArtNastup jest inicjatywą nową, ale wpisuje się w szerszy program „Trans_misja_Lublin_
Ukraina”, stworzony wspólnie przez ukraińskie i polskie organizacje kulturalne. Zainicjowa-
liśmy go w 2007 roku projektem „L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa”, stawiając na
bezpośredni kontakt osób o podobnych profesjach, artystyczną kooperację, wymianę wiedzy
i doświadczeń. Wkrótce okazało się jednak, że nasze kolejne projekty wykraczają zarówno
poza obszar Lublina, jak i Lwowa. Tak stało się i tym razem – ArtNastup tworzą artyści z całej
Polski, a jego program uzupełniają wydarzenia zaproponowane przez lwowskich gospodarzy,
w tym Dni Sztuki Performance w obsadzie ukraińskiej i międzynarodowej.
ArtNastup został przygotowany przez Warsztaty Kultury (Lublin) wspólnie ze Stowarzyszeniem
Artystycznym Dzyga (Lwów), oraz partnerami i przyjaciółmi obu tych instytucji.
ArtNastup
lwów, 30 sierpnia – 15 września 2013
Patronat Medialny
Organizator Mecenat
Partnerzy
Lwowski Uniwersytet im. Iwana
Frankapy Środkowo-Wschodniej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Recomendados

Tygodniówka Senioralna nr 37 por
Tygodniówka Senioralna nr 37Tygodniówka Senioralna nr 37
Tygodniówka Senioralna nr 37B G
40 vistas16 diapositivas
Program Instytutu Slowackiego por
Program Instytutu SlowackiegoProgram Instytutu Slowackiego
Program Instytutu SlowackiegoStowarzyszenie Panorama Kultur
291 vistas4 diapositivas
Sopockie obchody święta niepodległości 2018 por
Sopockie obchody święta niepodległości 2018Sopockie obchody święta niepodległości 2018
Sopockie obchody święta niepodległości 2018RadioGdansk
207 vistas4 diapositivas
Tygodniówka Senioralna nr 32 por
Tygodniówka Senioralna nr 32Tygodniówka Senioralna nr 32
Tygodniówka Senioralna nr 32Iwona Przybyła
38 vistas12 diapositivas
Tygodniówka senioralna nr 44 por
Tygodniówka senioralna nr 44Tygodniówka senioralna nr 44
Tygodniówka senioralna nr 44B G
140 vistas12 diapositivas
Program urodziny starówki 20 21.07.13 por
Program urodziny starówki 20 21.07.13Program urodziny starówki 20 21.07.13
Program urodziny starówki 20 21.07.13TTG_Central_Europe
474 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

nr 34 Tygodniówka Senioralna por
nr 34 Tygodniówka Senioralna nr 34 Tygodniówka Senioralna
nr 34 Tygodniówka Senioralna B G
59 vistas12 diapositivas
Kultura por
KulturaKultura
KulturaWłocławska Informacja Turystyczna
291 vistas2 diapositivas
38 Tygodniówka por
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 TygodniówkaB G
26 vistas12 diapositivas
Magdalena Abakanowicz por
Magdalena AbakanowiczMagdalena Abakanowicz
Magdalena AbakanowiczPatrycja Kurek
247 vistas13 diapositivas
WRO 2011 Info Program Press por
WRO 2011 Info Program PressWRO 2011 Info Program Press
WRO 2011 Info Program PressWeronika Amelia
1.1K vistas10 diapositivas
Albertiana 2014 por
Albertiana 2014Albertiana 2014
Albertiana 2014Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
2.8K vistas11 diapositivas

La actualidad más candente(18)

nr 34 Tygodniówka Senioralna por B G
nr 34 Tygodniówka Senioralna nr 34 Tygodniówka Senioralna
nr 34 Tygodniówka Senioralna
B G59 vistas
38 Tygodniówka por B G
38 Tygodniówka38 Tygodniówka
38 Tygodniówka
B G26 vistas
Styczen 13 por lamelli
Styczen 13Styczen 13
Styczen 13
lamelli767 vistas
60 Lat Polskiego Związku Motorowego por PZM
60 Lat Polskiego Związku Motorowego60 Lat Polskiego Związku Motorowego
60 Lat Polskiego Związku Motorowego
PZM300 vistas
Reksio & Lechosław Marszałek por sspidy
Reksio & Lechosław MarszałekReksio & Lechosław Marszałek
Reksio & Lechosław Marszałek
sspidy1.3K vistas
Maria anto prezentacja por Sandra Zawa
Maria anto prezentacjaMaria anto prezentacja
Maria anto prezentacja
Sandra Zawa458 vistas
Parkowanie 2016 program + info por StaraOliwa.pl
Parkowanie 2016   program + infoParkowanie 2016   program + info
Parkowanie 2016 program + info
StaraOliwa.pl311 vistas

Destacado

«АртНаступ» Львов por
«АртНаступ»  Львов«АртНаступ»  Львов
«АртНаступ» ЛьвовGrzegorz Kondrasiuk,UMCS, Lublin, Poland
455 vistas2 diapositivas
Present int por
Present intPresent int
Present intVadimMich
1.3K vistas20 diapositivas
Noc kultury 2012_gate_to_the_east por
Noc kultury 2012_gate_to_the_eastNoc kultury 2012_gate_to_the_east
Noc kultury 2012_gate_to_the_eastGrzegorz Kondrasiuk,UMCS, Lublin, Poland
6K vistas68 diapositivas
Catalogue of epcc_ru_eng(1) por
Catalogue of epcc_ru_eng(1)Catalogue of epcc_ru_eng(1)
Catalogue of epcc_ru_eng(1)Grzegorz Kondrasiuk,UMCS, Lublin, Poland
2.1K vistas30 diapositivas
Epcc recommendations eng pl_ru por
Epcc recommendations eng pl_ruEpcc recommendations eng pl_ru
Epcc recommendations eng pl_ruGrzegorz Kondrasiuk,UMCS, Lublin, Poland
462 vistas9 diapositivas
Noc kultury 2012_lublin_brama_wschodu por
Noc kultury 2012_lublin_brama_wschoduNoc kultury 2012_lublin_brama_wschodu
Noc kultury 2012_lublin_brama_wschoduGrzegorz Kondrasiuk,UMCS, Lublin, Poland
1.8K vistas64 diapositivas

Similar a ArtNastup_Lwow_folder_PL

37 tygodniowka por
37 tygodniowka37 tygodniowka
37 tygodniowkaIwona Przybyła
25 vistas16 diapositivas
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf por
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfWroclaw
2K vistas18 diapositivas
Asf raport2008 pl por
Asf raport2008 plAsf raport2008 pl
Asf raport2008 plKamila Woynicz
726 vistas56 diapositivas
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010 por
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010JacekKupras
1.2K vistas24 diapositivas
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz por
Ścieżki Opowieści - Nowy SączŚcieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy Sączmivent
428 vistas24 diapositivas
13sphere por
13sphere13sphere
13sphereTomek Kuczyński
976 vistas28 diapositivas

Similar a ArtNastup_Lwow_folder_PL(20)

biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf por Wroclaw
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
Wroclaw2K vistas
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010 por JacekKupras
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010
Informator Muzeum Górnośląskiego wrzesień - grudzień 2010
JacekKupras1.2K vistas
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz por mivent
Ścieżki Opowieści - Nowy SączŚcieżki Opowieści - Nowy Sącz
Ścieżki Opowieści - Nowy Sącz
mivent428 vistas
Tygodniowka nr 28 por B G
Tygodniowka nr 28Tygodniowka nr 28
Tygodniowka nr 28
B G150 vistas
Tygodniowka 43 por B G
Tygodniowka 43Tygodniowka 43
Tygodniowka 43
B G95 vistas
Tygodniówka Senioralna por B G
Tygodniówka SenioralnaTygodniówka Senioralna
Tygodniówka Senioralna
B G312 vistas
Pazdziernik 12 por lamelli
Pazdziernik 12Pazdziernik 12
Pazdziernik 12
lamelli1.3K vistas
Tygodniowka nr 29 por B G
Tygodniowka nr 29 Tygodniowka nr 29
Tygodniowka nr 29
B G199 vistas
Ośrodek wielkopolska kalendarz imprez 2015 por INCLICK
Ośrodek wielkopolska kalendarz imprez 2015Ośrodek wielkopolska kalendarz imprez 2015
Ośrodek wielkopolska kalendarz imprez 2015
INCLICK4.7K vistas
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie. por MuzeumBydgoszcz
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
Współcześni. Zrozumieć niezrozumiałe. Edukacja artystyczna w społeczeństwie.
MuzeumBydgoszcz2.9K vistas
Tygodniówka nr 27 por B G
Tygodniówka nr 27Tygodniówka nr 27
Tygodniówka nr 27
B G205 vistas
Tygodniówka nr 26 por B G
Tygodniówka nr 26Tygodniówka nr 26
Tygodniówka nr 26
B G164 vistas
36 tygodniowka por B G
36 tygodniowka36 tygodniowka
36 tygodniowka
B G30 vistas

ArtNastup_Lwow_folder_PL

  • 1. Program ArtNastup Dni Sztuki Performance oraz wydarzenia towarzyszące 30 sierpnia 2013 (piątek) 16.00 WernisażwystawyRe:(reminiscencje,remiks,refleksja);PrezentacjaprojektuUkraiński Zriz.Liman.2013–triennalewspółczesnejsztukiukraińskiej/PałacSztuki,ul.Kopernika17 17.00 Prezentacja projektu WschódKultury / Pałac Sztuki, ul. Kopernika 17 19.00 Wernisaż wystawy Krzysztofa Wojciechowskiego 2,2,24; Spotkanie z Krzysztofem Wojciechowskim i Andrijem Bojarowem; Prezentacja MałaGaleriawWarszawiejako galeriaautorskaijejartyści – Marek Grygiel, Krzysztof Wojciechowski, Andrij Bojarow / Galeria „Efremowa 26”, ul. Efremowa 26 20.30 Wernisaż wystawy Krzysztofa Sokołowskiego IkonaRelikwiarzowa / Galeria „Iconart”, ul. Virmenska 26 21.00 Spektakl multimedialny Dariusza Kocińskiego Wewnętrznakraina / Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35 22.00 After Party / Kawiarnia Kvartyra 35, ul. Virmenska 35 31 sierpnia 2013 (sobota) 17.00 Prezentacja projektu Demokraci.JacekDziaczkowski; Wernisaż wystawy Jacka Dziaczkowskiego Demokraci–Lwów2004; Prezentacja NowaPolskaFotografia – Andrij Bojarow, Marek Grygiel, Wojciech Prażmowski, Tadeusz Rolke, Krzysztof Wojciechowski / Centrum Historii Miejskiej, ul. Bohomolca 6 19.00 Performance Laboratorium Tańca Współczesnego z Kijowa CiałoPostUkraińskie / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 1 1 września 2013 (niedziela) 15.00 Wernisaż wystawy Wojciecha Prażmowskiego Miłosz.Tutejszy / Muzeum Historii Książki, ul. Kopernika 15а 17.00 Wykład Larysy Venedyktovey / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 (mała scena) 19.00 Spektakl Harakiri Farmers Dzoe / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 2 września 2013 (poniedziałek) 19.00 Prezentacja Zawirowania Dance Theater Festival; Spektakl The Perform Group and The Dance Theatre Zawirowania TheConspiracy / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 21.00 Spektakle Dance Platform Labyrinthofsubconscious,Faldet / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 3 września 2013 (wtorek) 17.00 Wykład Jadwigi Majewskiej Para?Rozłączna?Otańcuwspółczesnym,improwizacji imuzyce / Uniwersytet im. I. Franka, ul. Stefanyka 16A 19.00 Spektakl Teatru Zawirowania Fueradecampo / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 21.00 Audio-wizualny performance – Elias Faingersh / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 4 września 2013 (środa) 14.00 Performanceswprzestrzenimiejskiej:DancePlatform(Lwów)Thesystemthatconnectus; ImprowizacjakontaktowauczestnikówwarsztatówNamacalnyinstynkt /PrzestrzeńStaregoMiasta 15.00 Performance – Alevtina Kachidze / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 17.00 Performance–EwaZarzyckaPierwszyrazweLwowie... /TeatrMłodegoWidza,ul.Hnatiuka11 18.00 Wykład Grzegorza Kondrasiuka Tancerz/performermiędzydyscyplinąaimprowizacją –żonglerka,objectmanipulation,akrobatyka / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 5 września 2013 (czwartek) 16.00 Performances:vlodkokaufman(Ukraina),AnnaKalwajtys(Polska),PavloKovach(junior) (Ukraina),AnatPik(Izrael),JarasRamunas(Litwa)/TeatrMłodegoWidza,ul.Hnatiuka11 6 września 2013 (piątek) 16.00 Performances:YuriyBiley(Ukraina),HubertWinczyk(Polska),AnatShen(Ukraina), BenasSzarka(Litwa),VasylOdrechivskiy(Ukraina)/TeatrMłodegoWidza,ul.Hnatiuka11 7 września 2013 (sobota) 16.00 Performances: Volodymyr Topiy (Ukraina), Anat Pick (Izrael), Tamara Raban (Izrael), Roddy Hunter (Wielka Brytania), Redas Dirżis (Litwa) / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 8 września 2013 (niedziela) 10.00 Performances: uczestnicy Szkoły Performance oraz Janusz Bałdyga (Polska), Roddy Hunter (Wielka Brytania) / Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 11 września 2013 (środa) 17.00 Prezentacja pracy warsztatowej Chwytanieruchu Pawła Janickiego / Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35 18.00 Prezentacja WRO2013PioneeringValuesonTour / Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35 15 września 2013 (niedziela) 22.00 Spektakl Zdarzenia–improwizacja – Pracownia Fizyczna i SzaZa / Konsulat Generalny RP, ul. Ivana Franka 108 WYSTAWY 31 sierpnia – 8 września 2013 (godz. 10.00-18.00) Re:(reminiscencje,remiks,refleksja) / Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17 (8.09 w godz. 10.00-15.00) UkraińskiZriz.Liman.2013 / Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35 UkraińskiZriz.Liman.2013–triennalewspółczesnejsztukiukraińskiej / Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17 (8.09 w godz. 10.00-15.00) 31 sierpnia – 11 września 2013 (godz. 10.00-18.00) Jacek Dziaczkowski – Demokraci–Lwów2004 / Ulice Lwowa Wojciech Prażmowski – Miłosz.Tutejszy / Muzeum Historii Książki, ul.Kopernika 15а Krzysztof Sokołowski – IkonaRelikwiarzowa / Galeria „Iconart”, ul. Virmenska 26 Krzysztof Wojciechowski – 2,2,24 / Galeria „Efremowa 26”, ul. Efremowa 26 WARSZTATY 31 sierpnia – 4 września 2013 (godz. 12.00-15.00) Warsztaty z krytyki artystycznej. Prowadzenie – Magdalena Ujma / Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17 1–4 września 2013 (godz. 10.00-14.00) Tangibleinstinct–Namacalnyinstynkt. Warsztaty technik contact improvisation. Prowadzenie – Iwona Olszowska, Magdalena Radłowska, Paulina Święcańska / Uniwersytet im. I. Franka, ul. Stefanyka 16A 4–7 września 2013 (godz. 10.00-14.00) Szkoła Performance. Prowadzenie – Janusz Bałdyga, Roddy Hunter / Teatr Młodego Widza,ul. Hnatiuka 11 10–11 września 2013 (godz. 10.00-15.00) Warsztat Pawła Janickiego Chwytanieruchu / Klub „Novyj Nojev Kovczeg”, ul. Stavropigijska 8 Re: (reminiscencja, remiks, refleksja) ______________________________________________________ Sztukamediówcyfrowychzezbiorów:projektuMindware.Technologiedialogu,Lublin2011; 15.BiennaleSztukiMediówWRO2013PioneeringValues;KolekcjiLubelskiegoTowarzystwaZa- chętySztukPięknych;KolekcjiGaleriiArsenałiPodlaskiegoTowarzystwaZachętySztukPięknych. Wystawa w sposób przekrojowy ukazuje poszukiwania artystyczne, a także narzędzia techno- logiczne jakimi posługują się artyści w obszarze sztuki mediów cyfrowych. Ważnym dla „Re:” kontekstem jest 50-lecie sztuki cyfrowej. Dzieła i dokumentacje składające się na wystawę pochodzą z polskich zbiorów i kolekcji sztuki współczesnej. Zostały wybrane jako wyjątkowe świadectwa sztuki mediów, potwierdzające wartość jej poszukiwań, wskazujące rolę sztuki w tłumaczeniu problemów współczesności. Wystawa zestawia różne strategie kuratorskie i artystyczne, rekonfiguruje nadane znaczenia dzieł, remiksuje idee. Należy podkreślić, że w obecnej dobie futurystycznego pędu refleksyjne spojrzenie jest aktem odwagi wynikającym ze świadomego uczestnictwa. Teza, że współczesna kultura i sztuka mogą obserwować jedynie „plecy” oddalającego się postępu technologicznego, wymaga postawienia pytania – w jaki sposób można zmienić tę perspektywę? Zapewne poprzez tłumaczenie zmediatyzowanej rzeczywistości oraz narzędzi i oprogramowania sterujących tą rzeczywistością, a także poprzez rewizję potrzeb i dążeń, ponowne spojrzenie na dokonania i efekty rozwoju cywilizacyjnego... Artyści: Piotr Bosacki, Martin Bricelj Baraga, Hubert Czerepok, Grupa Dotka (Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka), Paweł Janicki, Norman Leto, Andrij Linik, Vasili Machara- dze i Tomasz Malec, Darija Medić, Anna Molska, Boris Oicherman, Alexandre Perigot, Sergij Petljuk, Dominika Sobolewska, Piotr Wyrzykowski, Wrocenter Group, Marcello Zamenhoff i Maria Apoleika. Program wystawy jest wynikiem współpracy Zbigniewa Sobczuka ze strony Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych – współkuratora Lubelskiej Kolekcji Sztuki Współ- czesnej, a także kuratora projektu Mindware. Technologie dialogu, Piotra Krajewskiego ze strony Centrum Sztuki WRO – dyrektora artystycznego Biennale WRO 2013 Pioneering Values oraz Moniki Szewczyk ze strony Galerii Arsenał – kuratora Kolekcji Galerii Arsenał i Kolekcji Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. ______________________________________________________ 31 sierpnia – 8 września 2013 (godz. 10.00-18.00), Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17 Ukraiński Zriz.Liman.2013 triennale współczesnej sztuki ukraińskiej ______________________________________________________ I Triennale Ukraińskiej Sztuki Współczesnej „Ukraiński Zriz” (Lublin 2010) było próbą samoidentyfikacji. W kolejnym Triennale dojdzie do prześledzenia procesu samoanalizy. Liman (delta) to dzisiejszy symbol współczesnej sztuki ukraińskiej, położonej w rozpływającej się rzecznej delcie, tymczasowego zjawiska, stanu przejściowego, a jednocześnie niezależnego świata, to brodzenie, konserwacja, zator, nowotwory, transformacja, płynność, mutacja... Projekt przewiduje prezentacje około 50 artystów z całej Ukrainy. Kurator projektu: Galeria Dzyga / Vlodko Kaufman. Artyści: Mykhaylo Barabash (Lwów), Vasyl Bazhay (Lwów), Yuriy Biley (Użhorod), Anton Varha (Lwów), Artem Volokitin (Charków), Andriy Humeniuk (Lwów), Alevtina Kachidze (Kijów), Volodymyr Kaufman (Lwów), Pavlo Kovach – junior (Użhorod), Volodymyr Kostyrko (Lwów), Rostyslav Koterliy (Iwano-Frankowsk), Taras Kotlar (Lwów), Viktor Lavnyj (Użhorod), Andriy Linik (Lwów), Pavlo Makov (Charków), Mykola Malishko (Kijów), Mykola Macenko (Kijów), Viktor Melnyczuk (Użhorod), Ihor Pereklita (Iwano-Frankowsk), Oleh Perkovskiy (Lwów), Serhiy Petluk (Lwów), Jevhen Ravskiy (Lwów), Serhiy Radkevych (Łuck), Oleksandr Ridnyj (Charków), Oleksandr Roytburt (Odessa), Andriy Sahaydakovskiy (Lwów),Tiberiy Shilvashi (Kijów), Robert Saller (Użhorod), Larysa Stadnyk (Charków), Anatol Stepanenko (Irpiń), Volodymyr Steckovych (Lwów), Anatoliy Tatarenko (Donieck), Oleh Tistol (Kijów), Volodymyr Topiy (Sudova Wisznia), Rusłan Tremba (Użhorod), Stas Turina (Użhorod), Anatol Fedirko (Czerniowce), Oleksa Furdiyak (Iwano-Frankowsk), Yaroslav Futimskiy (Poninka), Natalka Shymin (Lwów) i inni. ______________________________________________________ 31 sierpnia – 8 września 2013 (godz. 10.00-18.00), Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35, Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17 Wschód Kultury ______________________________________________________ Wschód Kultury to projekt, który służy stworzeniu kulturowego partnerstwa miast na wschodniej stronie Polski ze środowiskami kulturalnymi krajów Partnerstwa Wschodniego. Inicjatywa stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej poprzez zaktywizo- wanie i zaangażowanie środowisk kulturalnych, artystów, animatorów kultury, organizacji pozarządowych do tworzenia wspólnych projektów artystycznych i kulturalnych. W ten sposób Wschód Kultury łączy siły Polski Wschodniej w budowaniu kultury dla Partnerstwa Wschodniego oraz inicjuje kształcenie nowych kompetencji w kulturze, m.in. w dziedzinach dialogu międzykulturowego, nowych mediów oraz animowania i zarządzania projektami „ponad granicami”. Prezentacja z udziałem przedstawicieli Białegostoku, Lublina, Rzeszowa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury. ______________________________________________________ 30 sierpnia 2013 (piątek) 17.00, Pałac Sztuki, ul. Kopernika 17 Krzysztof Wojciechowski 2,2,24 ______________________________________________________ Zbiórzdjęćpowstałpomiędzy„poważnymi”świadomymiprojektami,abieżącąrejestracjąi powstawałwdużejmierzepodczasmoichsamotnychlubnie,spacerów,czasamiwatmosferze nieodległejodmodlitwy,bezkonkretnychplanówwykorzystaniatychzdjęć. (K. Wojciechowski). Krzysztof Wojciechowski – ur. 1947 w Warszawie. Fotograf, autor projektów multimedial- nych, tłumacz. Na początku lat 70. współtwórca galerii Remont. W latach 1990-2006 pracował w Małej Galerii ZPAF-CSW. Uczestnik wielu zbiorowych i  twórca indywidualnych wystaw w kraju i za granicą od końca lat 70. – ostatnio m.in. wielkich pokazów indywidualnych w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2009) i Szkole Filmowej w Łodzi (2012), wystawy zbiorowej „Polska Fotografia Konceptualna” we Freies Museum w Berlinie (2011).  Zajmuje się fotografią traktowaną metaforycznie i parapublicystycznie. ______________________________________________________ 30 sierpnia 2013 (piątek) 19.00, Galeria „Efremowa 26”, ul. Efremowa 26 Dariusz Kociński Wewnętrzna kraina ______________________________________________________ Wewnętrzna kraina to multimedialna wyprawa po odpryskach, strzępach i niechcianych wspo- mnieniach, marzeniach o koszmarach, pragnieniach nigdy nieodkrytych. Wszystko to z muzyką w głowie, dźwiękiem nieustannie towarzyszącym każdej myśli, każdemu gestowi. Odkrywanie fragmentów osobowości, projekcje dręczących obrazów, cytatów niewiadomego już pocho- dzenia. To co pochłonięte, doświadczone, w subiektywnym ujęciu z pełną mocą wykrzyczane, przejaskrawione, prześwietlone. Wzrok już przepalony, słuch przytępiony, zmysły oszukują, a podróż ciągle trwa. (D. Kociński) Dariusz Kociński – działania artystyczne podejmuje na polu sztuki performance, instalacji dźwiękowych i wideoartu. Twórca muzyki elektronicznej i elektroakustycznej, kompozycji hipotetycznych, muzyki rezonansowej, partytury fonetycznej i rzeźb dźwiękowych środo- wiskowych. Od 1996 roku związany z Galerią Kont w Lublinie, bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w wielu galeriach Polski, m.in.: Galeria Biała w Lublinie, Arsenał Miejski we Wrocławiu, Zamek Ujazdowski w Warszawie, Targi Sztuki w Poznaniu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W ramach ArtNastupu zaprezentuje specjalny repertuar muzyczny, z towarzyszeniem filmu eksperymentalnego, w oprawie wizualnej grupy AnalDecor. ______________________________________________________ 30 sierpnia 2013 (piątek) 21.00, Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35 Jacek Dziaczkowski Demokraci – Lwów2004 ______________________________________________________ Ekspozycja zdjęć w przestrzeni miejskiej Lwowa, wystawa fotografii. Kurator – Andrij Bojarov ...tocouderzyłomnienajbardziej,towzimowym,czarno-białymkrajobrazie–pomarańczowe elementystrojówmieszkańcówLwowaito,żeztakąłatwościąmogłemfotografowaćludzi.Na kilkasetosób,któresfotografowałem,odmówiłymidwie.Niktniepytałsię,pocotezdjęciarobię. Wszystkodlawszystkichbyłojasne.ŻyczęPaństwuisobie,bytakiokresnastąpiłjeszczenietylko wżyciuUkrainy,aleiwmoimkraju,wPolsce. (J. Dziaczkowski, 2005) JacekDziaczkowski–ur.1957,zginąłtragiczniewWarszawiew2006.Studiowałm.in.filozofię naAkademiiTeologiiKatolickiejwWarszawie(1978-84).W2004nakilkadniprzedrozpoczęciem PomarańczowejRewolucjinaUkrainiewykonałweLwowiedużąserięportretówprzechodniów, któraweszładoprojektu„Demokraci”pt.„Lwów-2004”.Wtymsamymrokustworzyłserie dokumentalneopostsowieckichplacachzabawizcmentarzaŁyczakowskiegoweLwowie. Wtedyteżzałożyłstronęinternetowąwww.pracowniadokument.plgdziete,iinnezdjęcia możnaoglądaćdodziś. ______________________________________________________ 31 sierpnia 2013 (sobota) 17.00, Centrum Historii Miejskiej, ul. Bohomolca 6 Tangible instinct – Namacalny instynkt ______________________________________________________ Warsztatytechnikcontactimprovisationzakończonepokazempracywarsztatowejwprzestrzeni lwowskiegoStaregoMiasta.ProjektrealizujeFundacjaArtystycznaPERFORM.Prowadzenie –IwonaOlszowska,MagdalenaRadłowska,PaulinaŚwięcańska–choreografki,tancerki, trenerkiimprowizacjikontaktowejzwieloletnim,międzynarodowymdoświadczeniem. Improwizacja kontaktowa odwołuje się do takich form kontaktu jak branie w objęcia, przyciąganie, wspieranie, pantomima. Improwizacja kontaktowa najczęściej rozgrywa się w duecie, ale tancerze mogą tworzyć także większe grupy. Taniec jest spontaniczny, kre- atywny, jego formy powstają bez planowania. Nie ma w nim przewidywalności i utartych schematów ruchowych. ______________________________________________________ 1–4 września 2013 (godz. 10.00-14.00), Uniwersytet im. I. Franka, ul. Stefanyka 16A
  • 2. Wojciech Prażmowski Miłosz.Tutejszy ______________________________________________________ Wystawa fotografii. Kuratorzy: Zorjana „Zo Za” Hrebeniukowa, Andrij Bojarov SzedłemtropemiśladamiMiłosza–wrodzinnychSzetejniachmiałsąsiadaRosjanina,na podwórkuprzyPodgórnejbawiłsięzmówiącymiporosyjskumałymiŻydamiSońkąiJaszką,potem –wgimnazjuminastudiach–przyjaźniłsięzKaraimami,Żydami,Polakami,Litwinami,Ukraiń- camiiBiałorusinami.Szetejnie,gimnazjumZygmuntaAugusta,uniwersytet,środowiskoliterackie Wilna,środowiskoartystyczneWarszawy,towielośćjęzyków,kultur,obrzędów,obyczajów –towszystkoprzekreśliływojnyirewolucjapaździernikowa.(W. Prażmowski, 2011) Wojciech Prażmowski – ur. w 1949 r. w Częstochowie. Fotografią zajmuje się od 1969 r., w latach 1927-75 studiował w Wyższej Szkole Fotografii w Brnie, której ma dyplom. Członek Stowarzyszenia Fotografów Polskich, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i w Warszawie oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii. Głównym moty- wem jego twórczości jest historia i pamięć w wymiarze narodowym, społecznym i prywatnym. Na całym świecie miał liczne wystawy swoich prac i projektów artystycznych. ______________________________________________________ 1 września 2013 (niedziela) 15.00, Muzeum Historii Książki, ul. Kopernika 15a Harakiri Farmers Dzoe ______________________________________________________ Reżyseria:WojciechKlimczyk,Kompozycjaidźwiękinażywo:AleksandraGrykawewspółpracy zMarcinemStrzeleckim,Choreografiaitaniec:DominikaKnapik,Kostium:echooo.pl Greckie słowo dzoē oznacza prostą rzecz – życie wspólne dla wszystkich żywych stworzeń, życie nagie. W przypadku człowieka jest to życie całkowicie prywatne, pozbawione praw politycznych i społecznych. Ale co „nagie życie” oznacza w dzisiejszych czasach? Włoski filozof, Giorgio Agamben pisze: „Suwerenna jest ta sfera, w której można zabić, nie popełniając mor- derstwa i nie składając ofiary, a święte, czyli dające się zabić i nie dające się złożyć w ofierze, jest życie, które zostało uchwycone w tej sferze.” (Homo sacer) Nagie życie to właśnie życie „święte”, życie poza jakąkolwiek społeczną i polityczną ochroną. Zainspirowana rozważaniami Giorgia Agambena na temat statusu nagiego życia we współczesnym świecie wspólna praca Harakiri Farmers i kompozytorki Aleksandry Gryki to solo tańczone przez Knapik do muzyki Gryki. Jest ono portretem ciała pozbawionego tożsamości, wyrzuconego na margines, podda- nego zewnętrznej manipulacji. Ważną częścią przestrzeni akustycznej są wytwarzane przez tancerkę dźwięki, rejestrowane na żywo i miksowane przez Marcina Strzeleckiego z przygoto- waną uprzednio kompozycją w celu stworzenia intymnego, akustyczno-kinetycznego portretu nagiego życia. Premiera spektaklu została zrealizowana dzięki pomocy finansowej Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu „Agon. Program zamówień kompozytorsko -choreograficznych”. ______________________________________________________ 1 września 2013 (niedziela) 19.00, Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 Teatr Zawirowania Fuera de campo ______________________________________________________ Choreografia: Daniel Abreu (Hiszpania), Tańczą: Bartosz Figurski, Elwira Piorun, Karolina Kroczak, Szymon Osiński Punktemwyjściawspektaklujestciałoiruch.Taniecstajesięwehikułemdodotarciagłębiej, dosensuiznaczeńrelacjiobserwowanychzzewnątrz.Wszystkopoto,abyopowiadaćzapomocą obrazów,któreporzuciłyswojeramy.Fueradecampotospektaklosamotnościjednostki, podejmowaniupróbywchodzeniawinterakcje,kończącesięjednakrozpademwięzi.Fuerade campo–pozakadrem–toznaczywpoluwidzenia,aleniedziałania.Działania,któremogłoby zmienićznaczenieobrazuisłowa.Każdadecyzjacośoznacza,implikuje,żecośzaniąstoi.Obraz sugeruje,żestoizanimdecyzja,wykluczającainneobrazyiinnepunktyodniesienia. ______________________________________________________ 3 września 2013 (wtorek) 19.00, Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 Para?Rozłączna?O tańcu współczesnym,improwizacji i muzyce Wykład Jadwigi Majewskiej ______________________________________________________ Na przykładach: Mark Morris, Meredith Monk, Anne Teresa DeKeersmaeker, David Zambrano, Jonattan Burrows, Jerome Bell, Michael Schumacher, Julyen Hamilton, Pracownia Fizyczna, Teatr Dada von Bzdulow, Renata Piotrowska. Kilka różnorodnych przykładów współistnienia, wydawałoby się nierozdzielnego, muzyki z tańcem w tańcu współczesnym. Podejście choreograficzne, w którym muzyka zdecydowanie traktowana jest jako partytura przedstawienia tanecznego i czasami niemal wiernie przeno- szona strukturalnie w przestrzeń ruchu, bywa także traktowana jako narracja sama w sobie. Eksperymentalni kompozytorzy amerykańscy z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wpro- wadzili związek oparty na zupełnie nowych zasadach, który w przypadku współpracy Johna Cage’a i Mercea Cunninghama doszedł do zupełnej niezależności i oba elementy przedstawie- nia, muzyka i taniec, tworzone były zupełnie osobno. Improwizacja do muzyki zwróciła uwagę na osobowość samego wykonawcy, tak improwizowała Izadora Duncan do muzyki wielkich klasyków: Brahmsa, Wagnera, Beethovena czy Chopina, i tak improwizuje David Zambrano do popularnych piosenek. Improwizacja z muzyką to kolejny, bardziej intymny związek, którego odbiorcy mogą doświadczyć w czasie rzeczywistym, w przedstawieniu na żywo. Tutaj struktura przedstawienia tworzy się w realnym kontakcie tancerza i muzyka, ruchu i dźwięku, a stopień stałości partytury, swoisty scenariusz może być bardzo odmienny. W tańcu współczesnym tekst staje się muzyką, śmiech partyturą, cisza dźwięczy a oddech i klaśnięcia tańczącego ciała naturalnym akompaniamentem. ______________________________________________________ 3 września 2013 (wtorek) 17.00, Uniwersytet im. I. Franka, ul. Stefanyka 16A Ewa Zarzycka Pierwszy raz we Lwowie... ______________________________________________________ EwaZarzyckaukończyłastudiawewrocławskiejPWSSP(obecnieASP)w1978roku,mieszka wLublinieiczasemwKazimierzuDolnym.Ztytułówjejlicznychwystąpieńirealizacjiwwielu miejscachsztukiwPolsceułożyćmożnazarysintrygującegoesejułączącegopowagęiintelektual- nądociekliwośćzpostawąironicznegodystansu.(...) PerformancesEwyZarzyckiejtoswoisteopowieściosztuce.Składająsięzrozważańzwiązanych zpowstawaniemsztuki,zawierajądociekaniaopostawachludzisztuki,oichwątpliwościach idecyzjach.Torodzajmyślowejwędrówkipoobszarzemiędzysztukąapotocznymżyciem,przenik- niętejfascynacjąprocesemrefleksjinadsztuką.EwaZarzyckaposługujesięwswoichopowieściach wykresami,planamiiprzestrzennymimodelamioujmującejprostocie.Przywołujeponadto zarównorzeczywistefakty,jakielementyfikcji,uwypuklającepodskórnąwymowętychfaktów. jesttorodzajkomentarzadotwórczościwłasnejiinnychartystów,prowadzonegopośródlicznie zgromadzonychprzedmiotówiręczniepisanychtekstów,stanowiącychwsumielekkoironiczną inscenizację„warsztatupracy”artysty.Zewszystkichtychelementów,jakzkartwtrakcieskłada- niapasjansów,budujeukładypojęćirefleksjiprzenikniętychdążeniemdoprawdy iautentyczności. (G. Borkowski) ______________________________________________________ 4 września 2013 (środa) 17.00, Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 Tancerz / performer między dyscypliną a improwizacją – żonglerka,object manipulation,akrobatyka Wykład Grzegorza Kondrasiuka ______________________________________________________ Cyrk – dziedzina kultury z pozoru wąska i zamknięta – w nowym paradygmacie sztuk per- formatywnych otrzymuje kolejne życie. Globalny nurt Nowego Cyrku jest dowodem zmiany sytuacji społecznej, estetycznej, artystycznej dziedziny niegdyś wygnanej z ogrodu sztuk. Przykładem – ewolucja „numeru” cyrkowego w performans artystyczny. Porównując konwen- cje, stylistykę, ruch występów dawnych i nowych mistrzów żonglerki, manipulacji przedmio- tem i akrobatyki można dostrzec metamorfozę: sportowiec stał się tancerzem / performerem. Wykład ilustrowany dokumentacją wideo, m.in.: Adrien Mondot, Zimmermann & de Perrot, Antoine & Aurore, Wes Peden. ______________________________________________________ 4 września 2013 (środa) 18.00, Teatr Młodego Widza, ul. Hnatiuka 11 Paweł Janicki – Warsztat mindware’owy Chwytanie ruchu ______________________________________________________ Warsztatbędziedotyczyłpotraktowaniakameryniejakomechanizmudomniejlubbardziej bezpośredniejrejestracjirzeczywistości,alejakosensora/zmysłu–narzędzia,którepozwala naanalizętego,cosięwpoluwidzeniakamerydzieje(wszczególnościwykrywaniaruchomych obiektów)–czylijakoaparatunietylkowidzącego,alewjakiejśmierzerozumiejącegoświat. Uczestnicy warsztatów nauczą się: - w jaki sposób wykorzystywać kamery (w szczególności najtańsze kamery USB) jako sensory ruchu; - jak przetworzyć uzyskane z systemu śledzenia ruchu informacje o poruszających się w monitorowanej przestrzeni obiektach na sygnały pozwalające kontrolować dźwięk, projekcje, itp. - jak konstruować scenariusze interakcji dla instalacji i środowisk przeznaczonych do korzystania przez wiele osób jednocześnie. Chwytanie ruchu odbywa się w ramach wystawy Re:(reminiscencja,remiks,refleksja). Na zakończenie odbędzie się prezentacja efektów warsztatu. Więcej informacji na temat koncepcji Mindware: www.mindware.art.pl ______________________________________________________ 11 września 2013 (środa) 17.00, Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35 WRO2013Pioneering Values on Tour ______________________________________________________ Wybór najciekawszych prac i dokumentacji z programu tegorocznego Biennale WRO zesta- wiony przez dyrektora artystycznego Piotra Krajewskiego – tematyczne programy gromadzą zróżnicowane realizacje – od wyrafinowanych kompozycji wizualnych i eksperymentów formalnych, po rejestracje performansów. Program WRO on Tour oddaje zarówno atmosferę i prezentuje przestrzenie Biennale, jak i ukazuje aktualne kierunki w sztuce mediów, postawy obecne w praktyce artystycznej oraz zagadnienia / zagrożenia definiowane przez współczesną sztukę. WRO 2013 Pioneering Values On Tour odbywa się w ramach wystawy Re:(reminiscencja, remiks,refleksja). Więcej informacji na: http://wro2013.wrocenter.pl/site/pl/wro-2013-on-tour/. Pokaz poprowadzi Paweł Janicki. ______________________________________________________ 11 września 2013 (środa) 18.00, Galeria „Dzyga”, ul. Virmenska 35 Pracownia Fizyczna i SzaZa Zdarzenia – improwizacja ______________________________________________________ Projekt: Jacek Owczarek; Muzyka: SzaZa; Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki; Taniec: AleksandraŚcibor,AgnieszkaMuczyń,DawidLorenc,KrzysztofSkolimowski,PawełGrala Zdarzenia–improwizacjatowspólnyprojektPracowniFizycznejiSzaZy.Dopracynadspektaklem zaprosiłempiątkętancerzy:OlęŚcibor,AgnieszkęMuczyń,DawidaLorenca,KrzysztofaSkolimowskie- goiPawłaGralę.Projektjakirozpoczęliśmyztancerzamidotyczykontaktimprowizacjijakometody pracyzciałemorazkontaktuwimprowizacji.Problemyteoretycznenajakietrafiamwynikająztego, żeimprowizacjaodrzucającnietylkoprzecieżchoreografię,aleiuprzedzanie,ukazujekontaktjako ogołoconyzkontekstuprzestrzennego.Kontaktwimprowizacjizdajesiędopierojakośtworzyć iumiejscawiać.Wkontaktimprowizacjiciałuprzypisanejestwięcinneznaczenie.Improwizacja jestwystawieniemsięnanieoczekiwane.Jakzatemnieoczekiwanegooczekiwaćiczymjesttonie- oczekiwane,jakmożliwejestspotkanie,czylikontakt–toprzedmiotnaszejpracy.(J.Owczarek) ______________________________________________________ 15 września 2013 (niedziela) 22.00, Konsulat Generalny RP, ul. Ivana Franka 108 ArtNastup to polifoniczna prezentacja nowych nurtów sztuki polskiej we Lwowie. ArtNastup przekracza i redefiniuje schematy międzynarodowej współpracy kulturalnej, w poszukiwaniu nowej formuły dialogu ponad granicami. W procesie tworzenia programu ArtNastupu, wspólnie z partnerami z obu stron granicy, kierowaliśmy się trzema ideami – dialogu, empatii i potrzeby kulturowej, które uważamy za kluczowe w budowaniu partnerstwa kulturowego i artystycznego. Program ArtNastupu tworzą trzy przeplatające się ścieżki. Ścieżka tańca podąża za zdarze- niami efemerycznymi, wywiedzionymi z ducha dźwiękowej i ruchowej improwizacji. Ścieżka sztuk wizualnych, „Re: (reminiscencja, remiks, refleksja)” ukazuje sztukę mediów cyfrowych z kolekcji lubelskich, wrocławskich i białostockich. Ścieżka fotografii, „Warsztaty Dokumentu – 2013”, to pokazy uznanych mistrzów fotografii polskiej, dokumentujących historie osobiste i historię powszechną. ArtNastup jest inicjatywą nową, ale wpisuje się w szerszy program „Trans_misja_Lublin_ Ukraina”, stworzony wspólnie przez ukraińskie i polskie organizacje kulturalne. Zainicjowa- liśmy go w 2007 roku projektem „L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa”, stawiając na bezpośredni kontakt osób o podobnych profesjach, artystyczną kooperację, wymianę wiedzy i doświadczeń. Wkrótce okazało się jednak, że nasze kolejne projekty wykraczają zarówno poza obszar Lublina, jak i Lwowa. Tak stało się i tym razem – ArtNastup tworzą artyści z całej Polski, a jego program uzupełniają wydarzenia zaproponowane przez lwowskich gospodarzy, w tym Dni Sztuki Performance w obsadzie ukraińskiej i międzynarodowej. ArtNastup został przygotowany przez Warsztaty Kultury (Lublin) wspólnie ze Stowarzyszeniem Artystycznym Dzyga (Lwów), oraz partnerami i przyjaciółmi obu tych instytucji. ArtNastup lwów, 30 sierpnia – 15 września 2013 Patronat Medialny Organizator Mecenat Partnerzy Lwowski Uniwersytet im. Iwana Frankapy Środkowo-Wschodniej Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego