Publicidad

правила

14 de Feb de 2010
Publicidad

правила

  1. А или Ъ Гласната стои, „а” спокойно си пиши, Гласната изчезне ли тогава, „ъ”-то тутакси се появява! отиш_л - отишли - ъ намаз_л – намазали – а В или Ф... напис_л избяг_л лит_р Съгласната да чуеш ясно ти, мет_р хуб_в бист_р след нея гласна постави! вят_р храб_р в/ф г/к д/т карто_ бло_ дома_ Здра_ко кръ_ сту_ панто_ кра_ тру_ суро_ ро_че гра_че ло_ фла_че гла_ка А или Ъ... Гласната да не сгрешиш, потърси възможност с ударение да я дариш! а/ъ о/у е/и гр_мотевица _бичам л_гло гл_дувам к_пувам зв_зда зр_нце _тварям пч_ла _чила л_пило
Publicidad