Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

INTEGRACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT EN EL CURRÍCULUM NUCLEAR A LA URV

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Pres Urv
Pres Urv
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

INTEGRACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT EN EL CURRÍCULUM NUCLEAR A LA URV

Descargar para leer sin conexión

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
GESTIO DEL CONEIXEMENT
BIBLIOTEQUES UNIVERSITARIES
CURRÍCULUM NUCLEAR
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
GESTIO DEL CONEIXEMENT
BIBLIOTEQUES UNIVERSITARIES
CURRÍCULUM NUCLEAR
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a INTEGRACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT EN EL CURRÍCULUM NUCLEAR A LA URV (20)

Más reciente (20)

Anuncio

INTEGRACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT EN EL CURRÍCULUM NUCLEAR A LA URV

 1. 1. INTEGRACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT EN EL CURRÍCULUM NUCLEAR Seminari sobre habilitats informacionals 19 setembre 2008
 2. 2. INTRODUCCIÓ E EES Paper fonamental de les biblioteques universitàries: - integració plena en els processos docents - jugar nous rols per adequar-se a les necessitats dels usuaris Adaptació de la càrrega de treball als crèdits europeus : realitzar activitats d’aprenentatge fora de l’entorn tradicional Autonomia en l’aprenentatge : adquirir la capacitat de cerca, selecció, gestió, síntesis i avaluació de la informació i el coneixement
 3. 3. Formació tradicional (no acreditada) <ul><ul><li>Sessions d’acollida i orientació </li></ul></ul><ul><ul><li>Sessions de formació específica des de la biblioteca </li></ul></ul>Formació acreditada <ul><ul><li>Col·laboració en assignatures </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització d’assignatures amb reconeixement de crèdits </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació en cursos de l’ICE </li></ul></ul>Altres iniciatives de formació <ul><ul><li>Projecte Tacug </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboració d’eines de formació i autoformació </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació en programes d’innovació docent </li></ul></ul>Noves línies de treball <ul><ul><li>Currículum nuclear </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laboració amb SRE </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposta de solucions “clau en mà” al professorat </li></ul></ul>QUÈ S'ESTÀ FENT
 4. 4. INICIATIVA DE LES ACTIVITATS DE L’SBiD <ul><ul><ul><li>CURSOS DE FORMACIÓ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ELABORACIÓ D’EINES I DE RECURSOS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CURRÍCULUM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NUCLEAR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PROJECTE TACUG </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SRE ELABORACIÓ COMPETÈNCIA 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A NIVELL INSTITUCIONAL </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>EN </li></ul></ul><ul><ul><li>COL·LABORACIÓ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PARTICIPACIÓ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EN ASSIGNATURES </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Objectiu: Conèixer l’entorn i els serveis ofertats </li></ul><ul><li>On s’imparteix: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la mateixa aula </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la biblioteca (visites guiades) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la sala d’actes </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Temps dedicat: depèn del centre </li></ul><ul><li>Iniciativa: del centre i de la biblioteca </li></ul>Formació tradicional <ul><ul><li>SESSIONS D’ACOLLIDA I ORIENTACIÓ </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>Grups mínims de 8 persones </li></ul></ul><ul><ul><li>Acostumen a centrar-se en el procés de cerca d’informació i ús de les eines disponibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball pràctic </li></ul></ul><ul><ul><li>Les activitats van dirigides a alumnes de primer, segon i tercer cicle, PDI i PAS </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquestes sessions de lliure elecció arriben a una proporció baixa del total de la comunitat universitària </li></ul></ul>Formació tradicional <ul><li>Objectiu: Oferir formació més concreta de </li></ul><ul><li>recursos adreçats a col·lectius definits </li></ul><ul><li>On s’imparteix: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la mateixa aula </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la biblioteca </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la sala d’informàtica </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Temps dedicat: depèn del centre </li></ul><ul><li>Iniciativa: del centre i de la biblioteca </li></ul><ul><ul><li>SESSIONS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>COL·LABORACIÓ AMB LES ASSIGNATURES </li></ul></ul><ul><li>Objectiu: Oferir formació específica de recursos concrets adreçats a </li></ul><ul><li>col·lectius definits </li></ul><ul><li>On s’imparteix: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la mateixa aula </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la biblioteca </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la sala d’informàtica </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A l’espai virtual d’aprenentatge Moodle </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Temps dedicat: depèn de l’assignatura i del centre </li></ul><ul><li>Iniciativa: del docent i de la biblioteca </li></ul>Formació acreditada
 8. 8. <ul><li>Objectiu: Oferir formació específica de recursos concrets adreçats a col·lectius definits </li></ul><ul><li>On s’imparteix: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la mateixa aula </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A la sala d’informàtica </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>A l’espai virtual d’aprenentatge Moodle </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Temps dedicat: depèn dels crèdits de l’assignatura </li></ul><ul><li>Iniciativa: del centre i de la biblioteca </li></ul><ul><ul><li>- Crèdits de lliure elecció (1,5 crèdits) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Assignatura optativa (2,5 crèdits) </li></ul></ul>Formació acreditada <ul><ul><li>ORGANITZACIÓ D’ASSIGNATURES AMB RECONEIXEMENT DE CRÈDITS </li></ul></ul>
 9. 9. Crèdits de lliure elecció (1,5 crèdits)
 10. 10. Assignatura optativa (2,5 crèdits)
 11. 11. <ul><ul><li>PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR [PROFID] </li></ul></ul><ul><ul><li>Institut de Ciències de l’Educació </li></ul></ul><ul><li>Objectiu: Oferir formació pedagògica mitjançant l’organització de cursos d’especialització, de recursos concrets i adreçats als docents </li></ul><ul><li>Iniciativa: del centre o de l’ICE </li></ul><ul><li>Durada: 8 hores </li></ul><ul><li>Places: entre 15 i 20 alumnes </li></ul>Formació acreditada
 12. 12. <ul><ul><li>PROJECTE TACUG [ Presentat al Workshop de rebiun 2004] </li></ul></ul>ALTRES LÍNIES DE TREBALL http://bibliotecnica.upc.es/rebiun/workshop4/
 13. 13. <ul><ul><li>ELABORACIÓ D’EINES DE FORMACIÓ </li></ul></ul>ALTRES LÍNIES DE TREBALL http://www.urv.cat/man/tutorial/
 14. 14. <ul><ul><li>ELABORACIÓ D’EINES DE FORMACIÓ </li></ul></ul>ALTRES LÍNIES DE TREBALL http: //www.urv.es/biblioteca/biblioteques/infermeria/bases de dades.html
 15. 15. <ul><ul><li>ELABORACIÓ D’EINES DE FORMACIÓ </li></ul></ul>ALTRES LÍNIES DE TREBALL
 16. 16. <ul><ul><li>PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES D’INNOVACIÓ DOCENT </li></ul></ul>ALTRES LÍNIES DE TREBALL
 17. 17. <ul><ul><li>Amb els nous reptes de la formació d’usuaris en el procés d’adaptació a l’EEES, l’SBiD ha adaptat i treballa per assolir la competència C3 [Gestió de la informació i el coneixement] en diferents nivells: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>- alumnat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- personal docent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- personal bibliotecari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- institució </li></ul></ul></ul>NOVES LÍNIES DE TREBALL
 18. 18. <ul><li>Amb l’alumnat: </li></ul><ul><ul><li>Increment del coneixement dels recursos d'Informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Augment de recursos virtuals d’autoaprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciació de l’accés als recursos d'Informació des de la mateixa plataforma que la docència </li></ul></ul>NOVES LÍNIES DE TREBALL
 19. 19. <ul><li>Amb el personal docent: </li></ul><ul><ul><li>Millora del coneixement dels serveis i recursos de la biblioteca </li></ul></ul><ul><ul><li>Increment del seu ús en les activitats docents fora de l’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació dels bibliotecaris en programes docents </li></ul></ul>NOVES LÍNIES DE TREBALL
 20. 20. <ul><li>Amb el personal bibliotecari: </li></ul><ul><ul><li>Millorar el coneixement de les necessitats reals dels alumnes per reorientar els serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar de forma clara i amigable els recursos d'Informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementar productes específics per a la consulta integrada de múltiples recursos </li></ul></ul>NOVES LÍNIES DE TREBALL
 21. 21. <ul><li>Amb la institució: </li></ul><ul><ul><li>Incrementar el valor afegit de les inversions econòmiques en informació de qualitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar el suport a la innovació i a la docència </li></ul></ul><ul><ul><li>Augmentar l'eficàcia i l'eficiència de la URV en els processos de formació dels titulats </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació en el desenvolupament del pla estratègic de la URV </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laboració en la plena adaptació de la URV en l’EEES </li></ul></ul>NOVES LÍNIES DE TREBALL
 22. 22. <ul><ul><li>Les noves línies de treball s’estructuren en: </li></ul></ul><ul><ul><li>Les assignatures dins el CURRICULUM NUCLEAR </li></ul></ul><ul><ul><li>COL·LABORACIÓ AMB EL SRE EN L’ELABORACIÓ DE LA C3: Gestió de la Informació i el coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>PROPOSTA DE SOLUCIONS “CLAU EN MÀ” AL PROFESSORAT PER ASSOLIR LA C3 </li></ul></ul>NOVES LÍNIES DE TREBALL
 23. 23. http:// wwwa.urv.net/la_urv /3_ organs_govern/secretaria_general/links_consell_govern/acords_consell_sessions/sessio28 /3_ criteris.pdf CURRICULUM NUCLEAR
 24. 24. ftp://ftp.urv.cat/serveis/gtr/CN_grau.pdf CURRICULUM NUCLEAR http:// www.unav.es/biblioteca/obras/oaa/crai4 . pdf Abril 2008
 25. 25. CURRICULUM NUCLEAR
 26. 26. VI JORNADAS CRAI: Competencias transversales en la formación de grado. La gestión de la información CURRICULUM NUCLEAR
 27. 27. CURRICULUM NUCLEAR
 28. 28. CURRICULUM NUCLEAR
 29. 29. CURRICULUM NUCLEAR Assignatura: Tecnologies de la Informació, Comunicació i Documentació (6 ECTS) FB
 30. 30. CURRICULUM NUCLEAR
 31. 31. COL· LABORACIÓ AMB EL SRE Definició de la Competència C3
 32. 32. COL· LABORACIÓ AMB EL SRE Definició de la Competència C3
 33. 33. PROPOSTA &quot;CLAU EN MÀ&quot; L’SBiD prepara activitats i recursos d’informació per assolir les habilitats de la C3: <ul><li>Preparació de la material docent </li></ul><ul><li>Assessorament </li></ul><ul><li>Personal bibliotecari formador </li></ul><ul><li>Propostes d’avaluació i autoavaluació </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Importància de preveure una formació esglaonada al llarg de la vida acadèmica per donar suport a les necessitats reals de l’estudiant en el moment que ho necessita </li></ul><ul><li>Integrar la formació en l'ús de la informació a les assignatures de grau </li></ul><ul><li>Valorar les possibles combinacions per organitzar i impartir la C3: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>bibliotecari </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>professor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>bibliotecari + professor (la més recomanable) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Fer constar o demostrar els resultats de la formació en els coneixements i habilitats adquirits </li></ul><ul><li>Importància del suport de la institució per impulsar plans de formació </li></ul>CONCLUSIONS
 35. 35. <ul><li>Presentació elaborada per: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Arian Casals </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>José Luis González </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Carme Montcusí </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Xose Rius </li></ul></ul></ul></ul></ul>

×