Publicidad

Estimulació cognitiva en la primavera i la tardor

16 de Mar de 2010
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Estimulació cognitiva en la primavera i la tardor

 1. Projecte d’aprenentatge servei ESTIMULEM LA MEMÒRIA I L’ATENCIÓ EN LA PRIMAVERA I LA TARDOR CFPA SANT CARLES D’ONTINYENT   Alumnes del Projecte Trèvol
 2. Què és l’Aprenentatge Servei? L’ApS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Es tracta d’una proposta innovadora, però alhora també d’una proposta que parteix d’elements prou coneguts: el servei voluntari a la comunitat i, sens dubte, el treball d’adquisició de coneixements, d’habilitats i de valors que fan l’escola i les institucions educatives no formals. La novetat està a vincular estretament servei i aprenentatge en una sola activitat educativa ben articulada i coherent.
 3. L’aprenentatge-servei combina els objectius de servei amb els objectius d’aprenentatge, amb la intenció que l’activitat que en resulte siga positiva per a tots els implicats, tant per a qui rep l’ajuda com per als qui presten el servei. L’aps també es fonamenta en una concepció de l’aprenentatge que se separa de la memorització per acostar-se a la recerca, que es distancia de l’èxit individual per trobar formes de cooperació i que s’allunya de l’academicisme per buscar la significació i el relleu social d’allò que s’aprèn. El nucli de l’aprenentatge el trobem en la recerca feta en col·laboració i aplicada a temes de relleu.
 4. Quina és la nostra proposta? ALUMNES DEL TRÈVOL DE L’ESCOLA D’ADULTS DE SANT CARLES
 5. IAIES ONTINYENT IAIOS RESIDÈNCIA LA SALETA A qui va dirigit L’aprenentage servei?
 6. OBJECTIUS GENERALS Estimular els processos cognitius de memòria i atenció Treballar valors cívics: repecte, tolerância i compromís Desenvolupar l’empatia en les relacions intergeneracionals Sensibilitzar-se envers temàtiques socials Millorar les habilitats i capacitats individuals posant-les al servei dels altres Comprometre’s fent la tasca proposada i participar activament durant tot el procés
 7. QUÈ PRETENEM AMB ESTA METODOLOGIA D’APRENENTATGE SERVEI? Coordinació entre institucions educatives, organitzacions socials i instàncies de l’entorn . SUPERACIÓN DE LA ESFERA DE LO PRIVADO PARA INSERTARSE EN LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Aprenentatge de continguts mitajançant una altra manera d’aprendre. SUPERACIÓN DE LA ESFERA DE LO PRIVADO PARA INSERTARSE EN LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Educació en valors. Creixement personal. Transformació de l’entorn social i de la pròpia institució educativa que l’impulsa. Que la pedagogia d’esta nova metodologia siga la base en l’experiència, la participació activa, la interdisciplinarietat i el treball en equip.
 8. PRELIMINARS DEL NOSTRE PROJECTE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE TREBALL A LES INSTITUCIONS IMPLICADES RECERCA D’UN BON MATERIAL D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA COMPROMÍS PER PART DE L’ALUMNAT PROTAGONISTE DE L’APRENENTATGE SERVEI ENTRE TOTS I TOTES PERFILEM LES DINÀMIQUES DE TREBALL
 9. COMPETÈNCIES DEL CURRÍCULUM IMPLICADES EN EL NOSTRE PROJECTE Competència per aprendre a aprendre Competència social I ciudatana Competència en autonomia i iniciativa personal Competència lingüística
 10. ACTIVITATS I TEMPORALITZACIÓ Possibilitat de continuar després de Pasqua Dimecres 24 de març farem la segona sessió d’estimulació cognitiva. Quarta setmana de març Dimecres 17 se març farem la primera sessió d’estimulació cognitiva. Tercera setmana de març Enviem a la residència les nostres cartes de presentació individuals en espera de resposta per vore a qui tutoritzarem cadascú. Segona setmana de març Enviem a la residència una carta de presentació amb el nom de tots els participans del projecte. Primera setmana de març Presentació i aprovació del projecte per part de les diferents entitats implicades en el projecte. Mes de febrer
 11. Discusió, preguntes, aportacions...
Publicidad