Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ร้อยละ (Percent )
ร้อยละ   คือ การเปรียบเทียบจำนวนสอง จำนวน โดยให้จำนวนที่สองในอัตราส่วน เป็น 100  ใช้สัญลักษณ์    %    เช่น  แดงสอบวิชา...
อัตราส่วนและร้อยละ 1. การเปลี่ยนรูปอัตราส่วนเป็นร้อยละ เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนในรูปร้อยละ มีวิธีการเปลี่ยนให้อัตราส่...
วิธีที่ 1 = = = = = = = วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 =
2. การเปลี่ยนรูปร้อยละเป็นอัตราส่วน เมื่อต้องการเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนทำได้โดยเขียนร้อยละนั้นให้เป็นอัตราส่วน...
การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละสามารถคำนวณได้    2    วิธีคือ วิธีที่ 1   :   เขียนสัดส่วนแล้วแก้สม...
ตัวอย่าง  8%   ของ 75   เท่ากับเท่าไร วิธีที่ 1 ให้   a    แทน   8%   ของ 75 เขียนสัดส่วน ดังนั้น 8%   ของ 75    คือ ...
วิธีที่ 2 ให้   8%   ของ 75   เท่ากับ    a เขียนสมการ ดังนั้น   8%   ของ 75    เท่ากับ   6
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อ...
ความหมายของร้อยละที่ควรทราบ 1.  อัตราดอกเบี้ย 12%  หมายความว่า     เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 12 บาท 2...
ตัวอย่างที่ 1  กมลสอบได้สังคมได้ 95% ถ้าคะแนนเต็ม 180 คะแนนจงหาว่ากมลสอบได้กี่คะแนน วิธีทำ  สมมติให้    กมลสอบได้ ...
ตัวอย่างที่ 2 ทีมฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งแข่งขันชนะ 75% ของจำนวนครั้งที่ลงแข่งขัน ถ้าทีมนี้ลงแข่งขัน 24 ครั้ง จะชน...
จัดทำโดย นางสาวสาวิตรี บรรพโต 15112019 โปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

คณิตร้อยละ

8.754 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Estilo de vida
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

คณิตร้อยละ

 1. 1. ร้อยละ (Percent )
 2. 2. ร้อยละ   คือ การเปรียบเทียบจำนวนสอง จำนวน โดยให้จำนวนที่สองในอัตราส่วน เป็น 100 ใช้สัญลักษณ์    %    เช่น  แดงสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนร้อยละ 85    หมายความว่า   ในคะแนนเต็ม 100 คะแนน แดงสอบได้ 85 คะแนน
 3. 3. อัตราส่วนและร้อยละ 1. การเปลี่ยนรูปอัตราส่วนเป็นร้อยละ เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนในรูปร้อยละ มีวิธีการเปลี่ยนให้อัตราส่วนนั้น อยู่ในรูปของอัตราส่วนใหม่ ที่มีจำนวนหลังเป็น 100 แล้วจำนวนแรกจะเป็นค่า ของร้อยละตามต้องการ ซึ่งมีวิธีคิดอยู่หลายวิธี เช่น จงเขียน     17 : 25    ให้อยู่ในรูปร้อยละ
 4. 4. วิธีที่ 1 = = = = = = = วิธีที่ 2 วิธีที่ 3 =
 5. 5. 2. การเปลี่ยนรูปร้อยละเป็นอัตราส่วน เมื่อต้องการเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปอัตราส่วนทำได้โดยเขียนร้อยละนั้นให้เป็นอัตราส่วน ที่มีจำนวนหลังเป็นร้อย   เช่น 25 % = = 1 : 4 = = = = 80 % 4 : 5
 6. 6. การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละสามารถคำนวณได้    2    วิธีคือ วิธีที่ 1   :   เขียนสัดส่วนแล้วแก้สมการ วิธีที่ 2   :   เขียนสมการแล้วแก้สมการ ข้อตกลง  : ให้นักเรียนใช้เครื่องหมาย ดังนี้               - ของ ให้ใช้สัญลักษณ์เป็น  x ( คูณ )               - เป็น , อยู่ , คือ , เท่ากับ  ให้เปลี่ยน สัญลักษณ์  เป็น   =
 7. 7. ตัวอย่าง 8%   ของ 75   เท่ากับเท่าไร วิธีที่ 1 ให้   a    แทน   8%   ของ 75 เขียนสัดส่วน ดังนั้น 8%   ของ 75    คือ   6
 8. 8. วิธีที่ 2 ให้   8%   ของ 75   เท่ากับ    a เขียนสมการ ดังนั้น   8%   ของ 75    เท่ากับ   6
 9. 9. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งจะสรุปหลักการคำนวณทั่วไปดังนี้ 1.   สมมุติตัวแปรในสิ่งที่ต้องการ 2.   สร้างสมการ หรือ สร้างสัดส่วน 3.   แก้สมการหรือแก้สัดส่วนหาค่าตัวแปร  
 10. 10. ความหมายของร้อยละที่ควรทราบ 1.  อัตราดอกเบี้ย 12%  หมายความว่า     เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 12 บาท 2.  ขายของได้กำไร 20%  หมายความว่า     ทุน 100 บาท ได้กำไร 20 บาท ขายไปราคา 120 บาท 3.  ขายของขาดทุน 15%  หมายความว่า     ทุน 100 บาท ขาดทุน 15 บาท ขายไปราคา 85 บาท 4.  ลดราคาสินค้า 5%  หมายความว่า     ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ 5 บาท ขายไปราคา 95 บาท
 11. 11. ตัวอย่างที่ 1 กมลสอบได้สังคมได้ 95% ถ้าคะแนนเต็ม 180 คะแนนจงหาว่ากมลสอบได้กี่คะแนน วิธีทำ สมมติให้    กมลสอบได้          X     คะแนน จะได้      สัดส่วน X x 100   = 180 x 95 X     = X     = 171 ดังนั้น   กมลสอบได้ 171 คะแนน    Ans.
 12. 12. ตัวอย่างที่ 2 ทีมฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งแข่งขันชนะ 75% ของจำนวนครั้งที่ลงแข่งขัน ถ้าทีมนี้ลงแข่งขัน 24 ครั้ง จะชนะกี่ครั้ง วิธีทำ สมมติให้ ทีมที่ชนะ         Y     ครั้ง จะได้      สัดส่วน Y x 100   = 75 x 24 Y     = X     = 18 ดังนั้น    ทีมฟุตบอลนี้ชนะการแข่งขัน   18  ครั้ง    Ans.
 13. 13. จัดทำโดย นางสาวสาวิตรี บรรพโต 15112019 โปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

×