Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Viešoji kišen÷ 2010
Žvilgsnis iš “kasos langelio”


    Ingrida Šimonyt÷
Viešieji finansai 2010
• Mokesčių baz÷s toliau maž÷ja: maž÷s DU fondas,
 atitinkamai, maž÷s vartojimas, kainos
• Mokesčių...
Viešieji finansai 2010 (2)
• Deficitas, d÷l 2006-2008 prisiimtų įsipareigojimų,
 vis dar linkęs pl÷stis “natūraliąja eiga...
Valdžia išlaidauja?
Kai kurios išlaidos tikrai did÷ja:
 - skolos aptarnavimo išlaidos (2008 m. pabaigos
 kreditorinių įsis...
Valdžia išlaidauja? (2)
• Visos likusios išlaidos maž÷ja, tačiau skirtingu mastu
• Bendrosios valstyb÷s valdymo išlaidos m...
ES l÷šos biudžete
        2007-2013 m. veiksmų programų projektams planuojamos išmok÷ti ES ir
           ...
Mokesčių reforma:
    nauda ir sąnaudos
• N÷ra dvejonių d÷l tikslo ir strategijos – “paramos”
 biudžetams reik÷jo tie...
Mokesčių reforma:
   nauda ir sąnaudos (2)
“Dvejopo pojūčio” priežastys:
 - buhalterio vertinimas: daug pakeitimų vien...
Mokesčių reforma:
    nauda ir sąnaudos (3)
Ką pamirštame diskusijoje:
- kas buvo pagrindiniai “biudžeto maitintojai”
 ...
Mokesčių reforma:
     nauda ir sąnaudos (4)
• Mokesčių pajamų staigus ir ženklus sumaž÷jimas buvo
 neišvengiamas, ka...
Mokesčių pakeitimai
   2010 metais
• Pelno mokestį siūloma grąžinti į 15 procentų ribas
 nuo 2010-ųjų mokestinio laiko...
Mokesčių pakeitimai
     2010 metais(2)
• GPM (ir atitinkamai kitų “darbo mokesčių”) lengvata
 papildomo sveikatos dr...
Apie klaidas
    ir jų taisymą

• “Skubos klaida” – neįgaliųjų NPD, verslo liudijimus
 įsigijusių asmenų sveikatos dr...
Apie mokesčių
    administravimą
• Šeš÷lin÷ ekonomika – aktuali tema, likvidumo
 stygius lemia, kad įmon÷s svarsto įva...
Apie mokesčių
   administravimą

Planuojami pakeitimai per 2010 metus:
 - privalomų paaiškinimų sistema – daugiau
 ra...
Ačiū
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Lietuvos biudžetas: žvilgsnis iš vidaus

Lietuvos Fiansų ministrės Ingridos Šimonytės prezentacija apie Lietuvos biudžeto formavimo principus, tikslus ir perspektyvas

 • Sé el primero en comentar

Lietuvos biudžetas: žvilgsnis iš vidaus

 1. 1. Viešoji kišen÷ 2010 Žvilgsnis iš “kasos langelio” Ingrida Šimonyt÷
 2. 2. Viešieji finansai 2010 • Mokesčių baz÷s toliau maž÷ja: maž÷s DU fondas, atitinkamai, maž÷s vartojimas, kainos • Mokesčių įplaukos į biudžetus maž÷ja net palyginus su “kriz÷s piko” metais – 2009 metais • Mokesčių į visus biudžetus surinktume apie 3 mlrd. litų mažiau nei 2009 metais • Kai kurios išlaidos tuo tarpu augs nepriklausomai nuo valios (skolos aptarnavimas)
 3. 3. Viešieji finansai 2010 (2) • Deficitas, d÷l 2006-2008 prisiimtų įsipareigojimų, vis dar linkęs pl÷stis “natūraliąja eiga”, nevaldomas kitąmet gal÷tų pasiekti net ir 15 procentų BVP • Proceso “savieiga” reikštų, kad iš deficito perviršio išsikapstytume apie 2017 metus, tam laikui skola jau viršytų 100 procentų BVP • Užduotis - suvaldyti deficito did÷jimą ir taip sudaryti prielaidas ištrūkti iš užburto “deficitų- skolos” rato
 4. 4. Valdžia išlaidauja? Kai kurios išlaidos tikrai did÷ja: - skolos aptarnavimo išlaidos (2008 m. pabaigos kreditorinių įsiskolinimų ir šiųmečio deficito pasekm÷) - sąmoningai didinamos: ES paramos kofinansavimas (beveik 70 procentų) pervedimai į PSDF (suplanuota reforma) pervedimai studijų krepšeliui (vykdoma reforma)
 5. 5. Valdžia išlaidauja? (2) • Visos likusios išlaidos maž÷ja, tačiau skirtingu mastu • Bendrosios valstyb÷s valdymo išlaidos maž÷s beveik 23 procentais (valstyb÷s tarnautojų darbo užmokestis 20%) lyginant su 2009 ir sudarys apie 1,2 mlrd. litų (viso be ES l÷šų perskirstysime apie 30 mlrd. litų, kartu su SODRA) • Tiek “kitos” institucijų išlaidos (mažinamos vidutiniškai 30%), tiek valstyb÷s tarnautojų DU “grįžta” net į ankstesnius nei 2006 metai, tačiau kitas išlaidas, augusias geometrine progresija, ten grąžinti nelengva
 6. 6. ES l÷šos biudžete 2007-2013 m. veiksmų programų projektams planuojamos išmok÷ti ES ir valstyb÷s biudžeto l÷šos, mln. Lt 6.000 5.327 5.155 20,6 % 19,9 % 5.000 4.623 17,8 % 4.000 3.970 3.006 15,3 % 11,6 % 3.000 1.986 7,7 % 2.000 1.000 629 1.213 2,4 % 4,7 % 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 7. 7. Mokesčių reforma: nauda ir sąnaudos • N÷ra dvejonių d÷l tikslo ir strategijos – “paramos” biudžetams reik÷jo tiek iš išlaidų pus÷s, tiek iš pajamų pus÷s. Pajamų daliai teko mažoji konsolidavimo naštos dalis • Galima ginčytis d÷l taktikos ir detalių – vieno ar kito mokesčio keitimo būtinyb÷s ir masto, tačiau tai nekeičia reikalo esm÷s – vien išlaidų karpymo būtų nepakakę • Mažai erdv÷s realiai reformai. Tikslas - pakeitimais pakenkti kuo mažiau
 8. 8. Mokesčių reforma: nauda ir sąnaudos (2) “Dvejopo pojūčio” priežastys: - buhalterio vertinimas: daug pakeitimų vienu metu, “labai bloga reforma” (nors daugiau papildomo darbo pareikalavo tie “gerieji” pakeitimai (neaišku, ar tikrai būtini – kaip GPM mažinimas)); - “vertinimas iš šalies”: staigus smukimas, l÷męs biudžeto pajamų staigų susitraukimą – “pakeitimai pakenk÷ biudžeto surinkimui ir sužlugd÷ ūkį”.
 9. 9. Mokesčių reforma: nauda ir sąnaudos (3) Ką pamirštame diskusijoje: - kas buvo pagrindiniai “biudžeto maitintojai” “geraisiais laikais” – uždarieji sektoriai, priklausomi iš esm÷s nuo kredito pl÷tros (prekyba, statyba, NT); - Lietuva yra nedidel÷ atvira ekonomika, kurios vidaus vartojimas negali ištraukti, nes n÷ra kuo tiesiogiai pakeisti atsitraukusį kreditą, o ūkio persitvarkymas, deja, reikalauja aukų: mažesnių pajamų, mažesnio vartojimo, vadinasi, ir mažesnių mokesčių įplaukų
 10. 10. Mokesčių reforma: nauda ir sąnaudos (4) • Mokesčių pajamų staigus ir ženklus sumaž÷jimas buvo neišvengiamas, kadangi ir jų did÷jimas 2005-2007 metais buvo netvarus • Toks pats staigus mokesčių bazių susitraukimas ir įplaukų sumaž÷jimas buvo stebimas ankstesnių krizių metu (ir pačioje Lietuvoje – Rusijos kriz÷s metu, kitose šalyse) • Paskatos trauktis į šeš÷lį spaudžiant “likvidumo presui” neginčytinos – ar mokesčiai keliami, ar ne • Nedidinant mokesčių valstyb÷s pajamos būtų buvę tiesiog dar mažesn÷s • Galbūt tiesiog reik÷jo mažiau veiksmų tam pačiam rezultatui pasiekti
 11. 11. Mokesčių pakeitimai 2010 metais • Pelno mokestį siūloma grąžinti į 15 procentų ribas nuo 2010-ųjų mokestinio laikotarpio (taip greitai pamiršome socialinį mokestį...). Mikroįmon÷ms – 50 procentų mažesnis tarifas (7,5 procento) • Nuostolių perk÷limas grupių viduje • Sąnaudos darbuotojų naudai – leidžiami atskaitymai
 12. 12. Mokesčių pakeitimai 2010 metais(2) • GPM (ir atitinkamai kitų “darbo mokesčių”) lengvata papildomo sveikatos draudimo įmokoms už darbuotoją (25 procento DU fondo) • +2 “kriziniai” proc. punktai Sodrai: 1 darbuotojo (dosnioji motinyst÷) ir 1 darbdavio (nedarbas) – labai aktyviai diskutuojamas klausimas • Įsigalioja dar vasarą priimti sprendimai apmokestinimo pakeitimų pajamų mokesčiu ir socialinio bei sveikatos draudimu: - individualios veiklos (fiksuotos sąnaudos, apmokestinamųjų pajamų dalijimas pusiau) - individualių įmonių savininkų (“pseudo alga”)
 13. 13. Apie klaidas ir jų taisymą • “Skubos klaida” – neįgaliųjų NPD, verslo liudijimus įsigijusių asmenų sveikatos draudimo įmokos “nuo pajamų”, pataisytos dar metų pradžioje • “Nuoseklumo stygius” – individualios įmon÷s savininkų veikla, iš dalies individuali veikla patikslinti vasarą • Kitų pakeitimų vertinimas – tai požiūrio ir įsitikinimų klausimas
 14. 14. Apie mokesčių administravimą • Šeš÷lin÷ ekonomika – aktuali tema, likvidumo stygius lemia, kad įmon÷s svarsto įvairius apyvartinių l÷šų papildymo variantus • Pagrindinis klausimas: neišgalime ar nenorime (mok÷ti mokesčių) • Procedūros atid÷ti mokesčių mok÷jimą lanksčios ir pakankamai draugiškos – kam rinktis šeš÷lį, jeigu neišgalime?
 15. 15. Apie mokesčių administravimą Planuojami pakeitimai per 2010 metus: - privalomų paaiškinimų sistema – daugiau ramyb÷s mokesčių mok÷tojams, - socialinio draudimo įmokų administravimo perdavimas VMI – daugiau vienodų standartų ir vienodų paslaugų
 16. 16. Ačiū

×