Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Treball cooper atiu.pptx(1)
Treball cooper atiu.pptx(1)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (17)

Similares a Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2) (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Lectura Coopertiva Ies Barres I Ones (2)

 1. 1. LECTURA COOPERATIVA Maria Sellés Vila I.E.S. Barres i Ones
 2. 2. LECTURA COOPERATIVA: Estructura d’activitat que conté els elements essencials dels equips d’aprenentatge cooperatiu. <ul><li>GRUPS REDUITS HETEROGENIS </li></ul>INTERDEPENDÈNCIA POSITIVA DE FINALITATS DE TASQUES DE RECURSOS DE ROLS IGUALTAT D’OPORTUNITATS PER A L’ÈXIT
 3. 3. LECTURA COOPERATIVA: Estructura d’activitat que conté els elements essencials dels equips d’aprenentatge cooperatiu. INTERACCIÓ ESTIMULANT CARA A CARA COMPROMÍS I RESPONSABILITAT INDIVIDUAL AUTOAVALUACIÓ I OBJECTIUS DE MILLORA
 4. 4. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Segment de l’activitat. <ul><li>L’activitat s’organitza en dues classes de 60’. </li></ul><ul><li>En cada sessió es distribueixen els següents segments: </li></ul><ul><li>15’ 45’ 5’ 30’ 15’ 10’ </li></ul><ul><ul><li>Segment protagonitzat pel professor </li></ul></ul><ul><ul><li>Segment protagonitzat pels alumnes </li></ul></ul><ul><ul><li>Segment d’interacció professor/alumnes </li></ul></ul>
 5. 5. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Especificar clarament els objectius i la metodologia. <ul><li>Hem d’explicar amb claredat als </li></ul><ul><li>alumnes: </li></ul><ul><li>Per què fem activitats i treballs cooperatius? </li></ul><ul><li>Requisits necessaris. </li></ul><ul><li>Els objectius. </li></ul><ul><li>Les tasques i l’organització. </li></ul><ul><li>L’avaluació. </li></ul>
 6. 6. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Triar la lectura per treballar. <ul><li>Trobar una lectura apropiada d’un àrea de coneixements, que es presti a fer un treball amb estructura cooperativa, és a dir, doni explicacions i informacions a partir de les quals es puguin formular preguntes i plantejar-ne de noves. </li></ul>
 7. 7. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Formació dels grups heterogenis de base. <ul><li>Per formar els equips heterogenis de base, cal distribuir els alumnes del grup classe en tres subgrups : </li></ul><ul><li>Alumnes més capaços de donar ajut al grup: més alt rendiment, més motivats, més capaços d’animar, d’il·lusionar, d’estirar de l’equip. </li></ul><ul><li> Alumnes més necessitats d’ajut: poca disciplina, falta d’interès, dificultats d’aprenentatge. </li></ul><ul><li> Resta d’alumnes </li></ul>
 8. 8. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Formació dels grups heterogenis de base. <ul><li>Estructurar el grup classe en grups heterogenis segons la tipologia d’alumnes, </li></ul><ul><li>però també tenint en compte les seves preferències i les seves incompatibilitats, intentant seguir al màxim la proporció 1:2:1 de la tipologia: </li></ul>GRUPS DE BASE
 9. 9. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: L’assignació de les tasques. <ul><li>4. La lectura s’ha de treballar en base a quatre tasques específiques. </li></ul>Nº 1: Buscar la idea principal i proposar un títol adient Nº 2: Buscar les respostes que dóna el text Nº 3: Plantejar les preguntes a què dóna resposta el text Nº 4: Proposar noves preguntes que no surten en el text LECTURA COOPERATIVA
 10. 10. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La formació dels grups de tasca específica. <ul><li>5. S’assigna una tasca a cadascun dels alumnes del grup base. </li></ul><ul><li>La distribució de les tasques dins del grup de base es fa pensant en la heterogeneïtat que hauran de tenir també els grups de tasca específica. </li></ul><ul><li>6. Es desfan momentàniament aquests grups de base, i ara es reuneixen els alumnes dels diferents grups de base que tenen la mateixa tasca. </li></ul>TASCA 1 TASCA 2 TASCA 3 TASCA 4 GRUPS DE BASE GRUPS DE TASCA
 11. 11. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La tasca específica. Suport organitzatiu. <ul><li>FULL DE TASQUES 3 : RESPOSTES QUE DÓNA EL TEXT. </li></ul><ul><li>NOM: </li></ul>FULL DE TASQUES 1 : TITULAR I IDEES PRINCIPALS. NOM: FULL DE TASQUES 2 : PREGUNTES A LES QUALS DÓNA RESPOSTA EL TEXT. NOM: FULL DE TASQUES 4 : NOVES PREGUNTES RELACIONADES AMB EL TEXT. VOCABULARI ESPECÍFIC. NOM:
 12. 12. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La designació dels rols dins del grup de tasques. 7. Dins d’aquests grups de tasca específica, cada alumne ha de desenvolupar un rol específic. <ul><li>fa de portaveu de qualsevol dubte o problema amb el professor/a. </li></ul><ul><li>responsable del material que dóna el professor/a. </li></ul><ul><li>recull els fulls treballats en acabar la sessió i els dóna al professor. </li></ul>PORTAVEU NOM: <ul><li>escriu les respostes, idees que el grup acorda i que també han d’escriure exactament igual els altres membres del grup. </li></ul><ul><li>recorda als membres de l’equip que han de fer l’avaluació individual els últims 5’. </li></ul>SECRETARI/ÀRIA NOM: <ul><li>controla que tots els membres participin i contribueixin de manera equitativa en l’activitat. </li></ul><ul><li>controla que no es perdi el temps. </li></ul><ul><li>controla el to de veu, que tothom estigui al seu lloc. </li></ul>MODERADOR/A NOM: NOM: <ul><li>té clar el que el professor/a vol que facin. </li></ul><ul><li>anima tots els membres de l’equip a fer bé la feina. </li></ul><ul><li>revisa que tots els membres de l’equip tinguin clara la informació que han de transmetre al grup de base. </li></ul>COORDINADOR/A NOM: NOM: FUNCIONS ROLS PLA DE L’ACTIVITAT DE LECTURA COOPERATIVA DEL GRUP DE TASQUES Nº:
 13. 13. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: L’activitat de tasca específica. <ul><li>Acorden el que entre tots creuen més idoni, dins la tasca que els ha tocat, posant en pràctica les habilitats socials i comunicatives necessàries per dur-lo a terme, i després, cadascun d’ells s’encarrega de transmetre-ho en la següent sessió, al seu grup de base. </li></ul>8. Els alumnes llegeixen individualment i en silenci el text. L’analitzen per tal de trobar el que se’ls demana segons la tasca assignada. TASCA 1 TASCA 2 TASCA 3 TASCA 4
 14. 14. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: L’autoavaluació individual. <ul><li>9. A la part del darrera del full de tasca hi tenen: </li></ul><ul><li>la informació del rol que desenvolupa cadascú, </li></ul><ul><li>la plantilla per fer l’autoavaluació i una proposta de millora individual. </li></ul><ul><li>Aquesta autoavaluació l’han de fer </li></ul><ul><li>durant els últims minuts de la classe. </li></ul>
 15. 15. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Activitat específica. Autoavaluació individual. Quin d’aquests aspectes creus que has de reforçar per millorar el funcionament del treball en grup cooperatiu, la pròxima vegada que hi treballis? 11. Estic satisfet de la tasca dels meus companys. 10. Estic satisfet de la tasca que he fet i del que he après. 9. Estic més atent, concentrat i participatiu que quan explica la professora. 8. Em preocupo d’ajudar als companys i explicar el que no saben. 7. M’agrada que els meus companys m’ajudin i m’expliquin el que no sé fer. 6. Em sento responsable de la feina que he de fer per al grup 5. Em sento respectat en el meu rol, i en les meves intervencions pels companys. 4. Respecto el rol (coordinador, secretari, ...) de cada company dins del grup i facilito el bon ambient de treball. 3. Escolto i valoro l’opinió dels altres. 2. Participo en la presa de decisions i aporto el meu punt de vista amb facilitat. 1. Entenc millor la lectura que si l’hagués treballada sol/a. Llegiu atentament les opcions i respongueu sincerament les opcions segons les següents valoracions. Teniu 5’ per respondre. 1 (sí, sempre) 2 (de vegades, no sempre) 3 (no, gens) AUTOAVALUACIÓ INDIVIDUAL
 16. 16. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La tasca del grup de base. <ul><li>A la següent sessió de classe el professor: </li></ul><ul><ul><li>reparteix als alumnes el full de tasca específica que varen treballar en la sessió anterior. </li></ul></ul><ul><ul><li>explica que s’han de reunir novament els grups de base i assignar de nou els rols i la tasca que han de fer tots junts dins el grup. </li></ul></ul><ul><ul><li>reparteix el full de la tasca de grup a cada secretari perquè l’ompli. </li></ul></ul>GRUPS DE BASE
 17. 17. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La tasca del grup de base. <ul><li>11. Cadascun dels membres exposa en petit grup el que han acordat en el grup de tasca específica. </li></ul><ul><li>Entre tots els membres del grup base debaten i responen les qüestions que troben al full de la tasca de grup, tornant a posar en pràctica les habilitats socials i comunicatives necessàries per dur-lo a terme de manera cooperativa. </li></ul>GRUPS DE BASE
 18. 18. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La tasca del grup de base. Suport organitzatiu. <ul><li>FULL DE GRUP BASE Nº 1: </li></ul><ul><li>Rosa </li></ul><ul><li>Raquel </li></ul><ul><li>Vicenç </li></ul><ul><li>Eloi </li></ul><ul><li>TROBEU QUE ÉS ENCERTAT EL TITULAR? PER QUÈ? </li></ul><ul><li>ESTAN BEN SINTETITZADES I EXPRESSADES LES IDEES </li></ul><ul><li> PRINCIPALS? SI CREIEU QUE FALTA ALGUN ASPECTE, </li></ul><ul><li> COMPLETEU EL QUE FALTI. </li></ul>
 19. 19. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La tasca del grup de base. Suport organitzatiu CONCORDEN BÉ TOTES LES PREGUNTES AMB LES RESPOSTES? APUNTEU LES QUE NO CONCORDEN. SÓN INTERESSANTS I APROPIADES LES NOVES PREGUNTES RELACIONADES AMB EL TEXT, O S’APARTEN DEL TEMA DE LA LECTURA?
 20. 20. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La designació dels rols dins del grup de base. <ul><li>fa de portaveu de qualsevol dubte o problema que no hagueu pogut resoldre entre vosaltres amb el professor/a. </li></ul><ul><li>responsable de lliurar el material treballat, de manera ordenada i polida al professor/a. </li></ul><ul><li>comunicarà la tasca de grup realitzada, a la resta de la classe. </li></ul>PORTAVEU NOM: <ul><li>escriu les respostes en el full de grup base. </li></ul><ul><li>omple els fulls d’autoavaluació del grup base amb el consens de tots els membres del grup. </li></ul>SECRETARI/ÀRIA NOM: <ul><li>controla que cap company interrompi l’exposició de l’altre. </li></ul><ul><li>controla que no es perdi el temps. </li></ul><ul><li>controla el to de veu. </li></ul>MODERADOR/A NOM: <ul><li>controla que tots els membres exposin de manera ordenada la feina que han fet en el grup de la tasca específica. </li></ul><ul><li>anima als companys a esforçar-se en les explicacions en el cas que algú no entengui algun aspecte. </li></ul><ul><li>revisa que tots els membres de l’equip hagin comprés el contingut de la lectura i realitzat la feina satisfactòriament. </li></ul>COORDINADOR/A NOM: FUNCIONS ROLS PLA DE L’ACTIVITAT DE LECTURA COOPERATIVA DEL GRUP BASE Nº:
 21. 21. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La interacció entre els grups de base i el professor. <ul><li>12. Mitjançant els portaveus de cadascun dels grups de base, es comunicaran les respostes del full de grup a la resta dels grups de la classe, i es debatran les qüestions amb el professor. </li></ul>
 22. 22. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: La coavaluació. <ul><li>13. Per progressar en l’aprenentatge del treball en equip com a contingut, els equips han de reflexionar de manera periòdica i autoavaluar-se respecte a: </li></ul><ul><ul><li>El rol exercit per cadascun dels membres </li></ul></ul><ul><ul><li>El compliment de les tasques encomanades </li></ul></ul><ul><ul><li>L’assoliment dels objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>La implicació de tots els membres </li></ul></ul><ul><ul><li>El grau d’interacció. </li></ul></ul>A partir d’aquesta avaluació, s’han d’establir els objectius de millora per a la propera activitat cooperativa.
 23. 23. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: L’autoavaluació del grup de base .
 24. 24. <ul><li>Mentre els alumnes treballen en el grup de base el professor els observa i valora les actuacions. </li></ul>ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Plantilla per a l’avaluació dels grups per part del professor.
 25. 25. <ul><li>L’avaluació pretén veure si s’ha progressat en els objectius: </li></ul><ul><ul><li>aprendre uns continguts de la lectura. </li></ul></ul><ul><ul><li>aprendre a treballar en equip, com un contingut acadèmic més a aprendre. </li></ul></ul><ul><li>L’avaluació dels continguts de l’activitat es fa mitjançant: un qüestionari, una redacció individual, un esquema, un mapa conceptual. </li></ul><ul><li>L’avaluació del treball cooperatiu es fa mitjançant els fulls d’autoavaluació de grup i individual. </li></ul><ul><li>La nota final serà la mitjana aritmètica de les dues (50% cadascuna). </li></ul>ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: L’avaluació del professor.
 26. 26. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: L’avaluació final .
 27. 27. ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Programació de l’activitat de lectura cooperativa al llarg del curs.
 28. 28. <ul><li>Alguns dels beneficis més importants que en treu l’alumne: </li></ul><ul><li>Involucrar-se activament en el propi procés d’aprenentatge, la qual cosa implica una major retenció d’allò après. </li></ul><ul><li>Conèixer el pensament dels companys envers el tema que s’està estudiant, tenint d’aquesta manera altres punts de vista del mateix tema. </li></ul><ul><li>Ensenyar als companys el que entén de la tasca, reforçant el propi aprenentatge. </li></ul>ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Beneficis
 29. 29. <ul><li>Desenvolupar habilitats socials que necessitarà més endavant en la feina, en els estudis superiors, en la formació d’una família, amb les amistats, etc. </li></ul><ul><li>Posar en pràctica valors ( solidaritat, respecte, bé comú, ...). </li></ul><ul><li>Aprendre a detectar les dificultats i prendre decisions per a superar-les ( autoavaluar-se i autorregular-se). </li></ul><ul><li>Assumir responsabilitats ( interdependència de finalitats, avaluació mútua a partir de la interacció entre els propis alumnes). </li></ul><ul><li>Adquirir més autonomia (tots junts aprenen a treballar la comprensió d’un text, per després ser capaços de fer-ho sols). </li></ul>ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT LECTURA COOPERATIVA: Beneficis

×