Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Bpembangunan

 1. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration Oleh: Mohd Taufek Awaludin Bajet Pembangunan
 2. Belanjawan adalah …. Satu perancangan ekonomi tahunan yang bertujuan melaksanakan dasar-dasar sosio-ekonomi negara seperti yang dinyatakan dalam rancangan-rancangan lima tahun Malaysia .
 3. Struktur Bajet Sektor Awam Malaysia Bajet Kerajaan Pesekutuan Bajet Mengurus Bajet Pembangunan Dasar Sedia Ada Dasar Baru One- Off Emolumen Bekalan & Perkhidmatan Aset Sumbangan (Grants) Lain-lain Ekonomi Sosial Keselamatan Pentadbiran Hasil Perbelanjaan
 4. Sektor 7 MP(exp) 8 MP(exp) 9MP Ekonomi 49.4b 65.4b 89.9b Sosial 32.1b 69.4b 75.0b Keselamatan 12.7b 22.0b 21.1b Pentadbiran 9.3b 13.2b 14.0b Jumlah (RM) 103.5b 170b 200b Tambahan 30b Source : 7 th M’sia Plan (1996-2000) 8 th M’sia Plan (2001-2005) & 9th M’sia Plan (2006-2010) Peruntukan Bagi Bajet Pembangunan
 5. Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Bagi Kerajaan Persekutuan M’sia (1990-2000) Sector 6 MP 7 MP (1990-1995) (1996-2000) Economy 92.8% 95.6% Social 91.7% 97.3% Security 98.6% 91.3% General Adm. 90.6% 96.0% Total 93.5% 95.1%
 6. Jumlah Peruntukan Mengikut Kementerian Kementerian RM 8(RMb) RM9 (RMb) Pendidikan 17.9 17.0 Kerja Raya 16.4 18.6 Perdana Menteri 10.3 26.5 Pertahanan 8.8 14.5 Pengangkutan 6.8 8.2 Kewangan 6.8 9.0 Perumahan & KT 5.9 9.0 Kesihatan 5.5 10.2 Pembangunan LB 5.1 10.9 Sains,Tek. & A. Sekitar 4.7 7.1 Pertanian 4.3 6.9 Lain-Lain 17.6 62.1 Jumlah 170.1 200.0
 7. Mekanisma Bajet Pembangunan Projek Kos Projek Siling Projek Rancangan 5 Tahun Kajian Separuh Penggal
 8. Satu set aktiviti berkaitan dengan pelaburan tenaga / sumber yang ada sekarang untuk mendapat pulangan faedah (dalam bentuk barangan / perkhidmatan) yang lebih tinggi pada masa hadapan. … PKPA 2/92 1. Projek
 9. Projek Sambungan Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Projek Sambungan RM7 Projek Sambungan RM8 Projek RM8 Mula Siap Mula Jangka Siap Projek RM7 Projek RM9
 10. Projek Sambungan Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Projek Sambungan RM7 Projek Sambungan RM8 Projek RM8 Mula Siap Mula Jangka Siap Projek RM7 Projek RM9 Siling Projek Kos Projek
 11. Suatu jadual rancangan perbelanjaan modal menunjukkan amaun yang dikehendaki dibelanjakan bagi tiap-tiap satu projek dalam tiap-tiap satu dari tahun-tahun dalam rancangan itu, bermula dengan tahun anggaran, bersama dengan jumlah kos yang dianggarkan bagi projek itu. … AP 46 4. Jadual Perancangan Perbelanjaan
 12. Struktur Pemecahan Projek Hospital Blok Utama Jbt. X-Ray Asrama Jururawat Kuarters Tangki Air Pra-Pembinaan Pembinaan Pos-Pembinaan Penentuan Tapak Pengambilan Tanah Ringkasan Projek Rekabentuk Tawaran Spesifikasi kerja Iklan tender Penilaian tender Kelulusan Lembaga Tender Surat setujuterima & kontrak Ambilalih Tapak Penyediaan tapak Kerja pembinaan Kemudahan/utiliti Penyerahan Alat & Jentera Kelengkapan Peringkat 1 Peringkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4
 13. 1. Development Budget Formulation Ministry/Department Strategic Planning (Micro) 5 Years Devt. Projects Economic Planning Unit Strategic Planning (Macro) 5 Years M’sia Devt. Plan Min. of Finance Revenue & Expenditure Forecast Project Approved Ceiling / Token Allocation (within the plan period) Estimated Project Cost Consultation Allocation Nation Devt. Council Consultation
 14. Kem. /Jab. Perancangan Strategik (Micro) Projek Pemb. 5 tahun Unit Perancangan Eko. Perancangan Strategik (Macro) Perancangan Pemb. 5 tahun Malaysia Kem. Kewangan Unjuran Hasil & Perbelanjaan Projek diluluskan Siling / Token Allocation ( dalam tempoh perancanga ) Anggaran Kos Projek Rujukan Peruntukan Majlis Pemb. Negara Rujukan 1. Formulasi Bajet Pembangunan
 15. 2. Development Budget Allocation Budgeting Project Ceiling & Project cost Estimated Project Cost Estimated Component Cost Cost Projection Planning 5 Years Plan 5 Years Implementation Plan Annual Implementation Plan Detail Project Component Implementation Development Budget Project 2 Project 3 Project 1 Consultancy Construction Land Development Equipment Land Acquisition Design Building Equipment Forecasted / Estimated works
 16. Proses Bajet Pembangunan Langkah 1. Semak projek-projek yang diluluskan oleh UPE 2. Semak siling bagi setiap projek 3. Semak Penjadualan Projek & komponen projek dalam tahun bajet 4. Sedia anggaran projek & jumlah keseluruhan anggaran 5. Sedia cadangan bajet pembangunan 6. Pemeriksaan bajet pembangunan 7. Kelulusan bajet pembangunan 8. Penerimaan Waran Peruntukan 9. Melaksanakan projek 10. Memantau prestasi perbelanjaan
 17. Proses Bajet Pembangunan 4. Sedia anggaran projek & jumlah keseluruhan anggaran Yang dilaksanakan dalam tahun bajet Bajet Pembangunan Peruntukan Projek 1 = + + Peruntukan Projek 2 Peruntukan Projek …n
 18. Plan …. allows for consistent monitoring of success & reexamination of the degree to which organizational resources should be restructured & allocated to achieve future goals .
 19. Sekian, terima kasih....
Publicidad