Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Afvalwaterzuivering
op landbouwbedrijven
   Ing. Ilse Van De Populiere
   Ing. Koen Fauconnier
   Provincie Oost-...
Zuiveringszones
Zone A
Zone B
Zone C
Niet-gerioleerd gebied

Meer info bij uw gemeentebestuur
Belangrijkste chemische
    parameters voor afvalwater
• pH            • zuurtegraad (0-12)

• COD of CZV (...
Opbouw afvalwaterzuivering

• Primaire zuivering:

 - scheiden grove deeltjes (rooster, zeefbocht,…)
 - bezinking en flo...
Opbouw afvalwaterzuivering

• Secundaire zuivering:

 - zuivering van opgeloste en zwevende organische
 vervuiling dmv. ...
Opbouw afvalwaterzuivering

• Tertiaire zuivering:

 - verwijdering nutriënten, pathogenen,
 metalen,…(denitrificatie, p...
Vervuilingsgraad 1 persoon
              (= 1 IE)

•  COD: 135 g/d
•  BOD: 60 g/d
•  Zwevende stof: 90 g/...
Gebruikte technieken voor IBA
- actief -slib-systemen
- biofilters :
  * aërobe biofilters
    ° lava
    ° kunsts...
Aktief-slib-systeem

principe van de klassieke grootschalige systemen in het
              klein
 micro-orga...
Ondergedompelde biofilter

Micro-organismen zitten op drager, onder water en
       worden kunstmatig belucht
Ondergedompelde
beluchte bio-filter
Biofilter

Micro-organismen zitten op een dragermateriaal en het
     afvalwater wordt over drager gesproeid
Biofilter
• Drager in kunststof of lava
• Putten in beton of kunststof
• In 2 of 3 opeenvolgende putten (incl. septische
 ...
Biofilter
• Lavafilter:
 ca 3 m³ lava voor een gezin van 4 à 5 pers,
 ca 10 m³ voor gezin + melkwinning en
 ca 13 m³ al...
Lava-filter
Lava-filter
Biorol
Biorol
Percolatierietveld

Micro-organismen zitten op zand en rietwortels en het
   afvalwater sijpelt verticaal door het zand...
Percolatierietveld
• Ca 12 m² voor een gezin van 4 à 5 pers,
 ca 50 m² voor gezin + melkwinning en
 ca 75 m² als ook kui...
Percolatierietveld
Percolatierietveld
Vijver na percolatierietveld als controle en siervijver
Vloeiveld
Micro-organismen zitter op rietstengels en adventiefwortels
  en het afvalwater loopt horizontaal tussen het r...
Vloeiveld
Bijzondere aandachtspunten

•  Bereikbaarheid
•  Inplantingsplaats
•  Hergebruik effluent
•  Integratie in tuin of erf...
Subsidies
• Landbouwers:

 - VLIF:
   - 40% voor IBA en gesloten waterkringlopen
   (tuinbouw)
   - 20% voor hemelwa...
Subsidies

• Particulieren:

 Afhankelijk van de gemeente

 - gemeente: tussen 0 en 1 250 EUR/IBA

 - Vlaams Gewest: le...
Belangrijkste relevante regels
• Stedenbouwkundige vergunningen:

 * Ondergrondse voorzieningen bij woningen (min. 1 m
 ...
Belangrijkste paragrafen uit
    VLAREM mbt. afvalwater
• Deel I: art.1.1.2. definities (alg. en oppervlaktewater)
• De...
Milieuvergunning

• IBA’s bij particuliere woningen zijn meldingsplichtig
 (klasse 3 bij de gemeente)

• IBA’s bij landbo...
Meer weten of
       advies op maat?
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Kenniscentrum Water

Dienst Land- en Tuinbouw...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

35447. Afvalwaterzuivering Op Landbouwbedrijven

1.601 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Viajes, Empresariales
 • Sé el primero en comentar

35447. Afvalwaterzuivering Op Landbouwbedrijven

 1. 1. Afvalwaterzuivering op landbouwbedrijven Ing. Ilse Van De Populiere Ing. Koen Fauconnier Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Land- en Tuinbouw
 2. 2. Zuiveringszones Zone A Zone B Zone C Niet-gerioleerd gebied Meer info bij uw gemeentebestuur
 3. 3. Belangrijkste chemische parameters voor afvalwater • pH • zuurtegraad (0-12) • COD of CZV (mgO2/l) • tot. aanwezige organische vervuiling • BOD of BZV (mgO2/l) • biologisch afbreekbare organische vervuiling • Kjeldahl-N (mgN/l) • som org. gebonden N en ammoniakale N • totaal N • som Kj-N, nitraat en nitriet • totaal P (mg P/l) • tot P • Zwevende stoffen (mg/l) • hoeveelheid zwevende stoffen
 4. 4. Opbouw afvalwaterzuivering • Primaire zuivering: - scheiden grove deeltjes (rooster, zeefbocht,…) - bezinking en flotatie bezinkbare en drijvende bestanddelen (bezinker, septische put, vetvang, bezinkingsvijver,…)
 5. 5. Opbouw afvalwaterzuivering • Secundaire zuivering: - zuivering van opgeloste en zwevende organische vervuiling dmv. actief-slib-systeem, bio-filter (lava of biorol), (percolatie-)rietveld,… ( afvalwater (vervuiling) + lucht (O2) + micro-organismen) = groei micro-organismen = bezinkbaar en dus afscheidbaar bacterieel slib
 6. 6. Opbouw afvalwaterzuivering • Tertiaire zuivering: - verwijdering nutriënten, pathogenen, metalen,…(denitrificatie, percolatierietveld, UV- filtratie, langzame zandfiltratie, dosering chemicaliën,…) (vaak grotendeels verwerkt in secundaire zuivering)
 7. 7. Vervuilingsgraad 1 persoon (= 1 IE) • COD: 135 g/d • BOD: 60 g/d • Zwevende stof: 90 g/d • Stikstof: 10 gN/d • Fosfor: 2 gP/d Alle organisch belaste afvalwaterstromen worden op basis van deze gemiddelde waarden omgerekend naar ie. om ze te kunnen vergelijken
 8. 8. Gebruikte technieken voor IBA - actief -slib-systemen - biofilters : * aërobe biofilters ° lava ° kunststof * ondergedompelde beluchte biofilters met kunststofdragers - biorotoren (minder voor landbouw) - rietvelden : ° percolatie(riet)velden ° vloei(riet)velden ° wortelzone(riet)velden - combinaties vloeirietveld of wortelzone(riet)veld en lavafilter
 9. 9. Aktief-slib-systeem principe van de klassieke grootschalige systemen in het klein micro-organismen zitten op het rondwarrelende slib
 10. 10. Ondergedompelde biofilter Micro-organismen zitten op drager, onder water en worden kunstmatig belucht
 11. 11. Ondergedompelde beluchte bio-filter
 12. 12. Biofilter Micro-organismen zitten op een dragermateriaal en het afvalwater wordt over drager gesproeid
 13. 13. Biofilter • Drager in kunststof of lava • Putten in beton of kunststof • In 2 of 3 opeenvolgende putten (incl. septische put)
 14. 14. Biofilter • Lavafilter: ca 3 m³ lava voor een gezin van 4 à 5 pers, ca 10 m³ voor gezin + melkwinning en ca 13 m³ als ook de kuilplaat er bij moet. • Biorol: 1 rol voor een gezin van 4 à 5 pers, 4 rollen voor gezin + melkwinning en 5 rollen als ook de kuilplaat er bij moet. • Steeds bovengronds in een PE-koker. Kan perfect binnen geplaatst worden (geen stedenbouwkundige vergunning nodig dan). • Vergt weinig onderhoud. Regelmatige opvolging controlelampjes en circulatie water.
 15. 15. Lava-filter
 16. 16. Lava-filter
 17. 17. Biorol
 18. 18. Biorol
 19. 19. Percolatierietveld Micro-organismen zitten op zand en rietwortels en het afvalwater sijpelt verticaal door het zandbed
 20. 20. Percolatierietveld • Ca 12 m² voor een gezin van 4 à 5 pers, ca 50 m² voor gezin + melkwinning en ca 75 m² als ook kuilplaat er bij moet. • Ligt meestal iets boven maaiveld, (tenzij er voldoende helling is tov. oppervlaktewater of dat het effluent weggepompt wordt). • Effluent direct herbruikbaar voor tal van toepassingen zoals WC spoelen, tuin besproeien, aanlengen gewasbeschermingsmiddelen, reinigingstoepassingen,…
 21. 21. Percolatierietveld
 22. 22. Percolatierietveld
 23. 23. Vijver na percolatierietveld als controle en siervijver
 24. 24. Vloeiveld Micro-organismen zitter op rietstengels en adventiefwortels en het afvalwater loopt horizontaal tussen het riet
 25. 25. Vloeiveld
 26. 26. Bijzondere aandachtspunten • Bereikbaarheid • Inplantingsplaats • Hergebruik effluent • Integratie in tuin of erfbeplanting
 27. 27. Subsidies • Landbouwers: - VLIF: - 40% voor IBA en gesloten waterkringlopen (tuinbouw) - 20% voor hemelwateropslag en gebruik !!! Alleen voor de boeren die voldoen aan de voorwaarden van het vernieuwde VLIF: - >= 0.5 VAK, - >= 35 % inkomen uit bedrijf, - levensvatbaar bedrijf, - bedrijfseconomische boekhouding, - nodige vergunningen verkregen, -…
 28. 28. Subsidies • Particulieren: Afhankelijk van de gemeente - gemeente: tussen 0 en 1 250 EUR/IBA - Vlaams Gewest: legt evenveel bij als gemeente met max van 1 000 EUR/IBA voorwaarde: ondertekening optie 10 gemeentelijke milieuconvenant
 29. 29. Belangrijkste relevante regels • Stedenbouwkundige vergunningen: * Ondergrondse voorzieningen bij woningen (min. 1 m van de perceelsgrens) en vijvers < 30m²: niet nodig tenzij er een “merkelijke reliëfwijziging” is * Installaties die binnen staan: niet nodig * Al de rest steeds stedenbouwkundige vergunning nodig
 30. 30. Belangrijkste paragrafen uit VLAREM mbt. afvalwater • Deel I: art.1.1.2. definities (alg. en oppervlaktewater) • Deel II: hfdst.2.3. milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewaters • Deel IV: alg. milieuvwn. ingedeelde inrichtingen hfdstk.4.1. alg. voorschriften (BBT, …) hfdstk.4.2. beheersing oppervlaktewater- verontreiniging (oa. alg. lozingsnormen BAW) • Deel V: sectorale vwn. afd. 5.3.2. bedrijfsafvalwaters, met oa. sect. vwn. voor aardappelverwerking, zuivel en stallen) afd. 5.9. dieren, met oa. art. 5.9.8.5. afvalwaters • Bijlage 5.3.2.: sectorale lozingsvwn. BAW
 31. 31. Milieuvergunning • IBA’s bij particuliere woningen zijn meldingsplichtig (klasse 3 bij de gemeente) • IBA’s bij landbouwbedrijven: – Bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen (oa. N en P): meldingsplichtig; geen normen op N en P – Bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (oa. N en P): klasse 2; lozingsnormen ook op N en P (oa. Voor melkveebedrijven waar te veel N en P in het afvalwater zit door melk en kuisproducten)
 32. 32. Meer weten of advies op maat? Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Kenniscentrum Water Dienst Land- en Tuinbouw Koen Fauconnier Ilse Van De Populiere 09 267 86 76 Koen.fauconnier@oost-vlaanderen.be ilse.van.de.populiere@oost-vlaanderen.be www.kenniscentrumwater.be

×