Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Recursos per revisar i editar els textos escrits

8.336 visualizaciones

Publicado el

Recursos per revisar i editar els textos escrits

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Recursos per revisar i editar els textos escrits

 1. 1. Eines per millorar la revisió dels textos escrits Guida Al·lès Març 2011 Octubre 2011 Novembre 2012
 2. 2. Idees bàsiques a tenir en compte No cercar el text ideal. Adoptar el punt de vista de l´alumne i no el propi per saber què li interessa i ajudar-lo a trobar el seu camí. El mestre és un lector més que un corrector. Què pretenies? Quina és la idea central? Quina sensació em produeix?  S´entén bé?. Font: Cassany, D. (2009): Repararla escritura, Graó, BarcelonaIl·lustració: Alevtina Khabibova
 3. 3. Revisió. Modalitats Font: Departament d´Educació (nov 2010): Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l´expressió escrita
 4. 4. Dues tasques: Revisar i editar Revisar Editar (Aspectes de fons) (Aspectes de forma)Font: Departament d´Educació (nov 2010): Orientacions per a la millora de la comprensiólectora i l´expressió escrita
 5. 5. Dues tasques: Revisar i editar Revisar EditarAfegir: Majúscules: : - Frases - Noms, llocs... - Paraules - Títols...Llevar: Correcció sintàctica: - Frases - Unir bé elem. - Paraules granaticals: substantius, verbs, pronoms....Canviar de lloc: Puntuació: - Frases - Punts i comes - Signes exclamació - ParaulesSubstituir:: Correcció - Frases ortogràfica: - Emprar el - Paraules corrector si fa Font: Whats skowing on in 4th grade? falta.
 6. 6. Revisió. Tècniques1. Rúbriques, bases d´orientació i murals col·lectius2. Organitzadors gràfics3. El text lliure (Freinet)4. Reformulació de la coherència textual5. Altres tècniques
 7. 7. 1. RúbriquesLes rúbriques del centre són els documents oficials i consensualts que recolleixen tots els criteris a revisar i editar. A cada activitat es decideix quina part de la rúbrica avaluarem. No és operatiu treballar tots els criteris (columna 1) a totes les activitats.
 8. 8. RúbriquesEl centre acorda una mateixa estructura per a totsels nivells. Per exemple, incloure indicadors sobre:PlanificacióRealització ● Adequació ● Coherència ● Cohesió ● CorreccióRevisió Font: Daniel Cassany, Reparar l´escriptura.
 9. 9. Les rúbriques relacionen els indicadors de les CB amb els criteris d´avaluació curriculars.CBDimensióSubcom-petènciaIndicador Font: Departamento de Educación del Gobierno Vasco, 2008: Las CCBB en el sistema educativo de la CAPV
 10. 10. Bases d´orientació Base d´orientació + Diari d´aprenentatge de textos narratius de 2n cicle de primàriaFont: Escola Pia de Granollers
 11. 11. Base d´orientació col·lectiva(Escola Margalida Florit, Ciutadella)
 12. 12. Autoavaluacions col·lectives Autoavaluació col·lectiva per a 1r cicle de primària Font: FunkyFirstGradeFun
 13. 13. 2. Organitzadors gràfics Organitzador per a Objectiu: Millorar comparar i contrastar l´estructura textual. 1. En sessions anteriors haurem acordat l´organitzador gràfic a partir de la lectura de models. Cada tipologia textual i gènere té el seu. 2. Cada alumne col·lecciona els seus al Diari literari 3. Ademés es pengen a les parets de l´aula. 4. El centre disposa d´un Font: Expertlearners.com dossier d´organitzadors gràfics.
 14. 14. 3. El text lliure (Freinet) Objectiu: Millorar un text a partir del diàleg i les aportacions de tot el grup-classe. Freinet dóna molta importància a la interacció oral. Es projecta el text Es fa una revisió col·lectiva a partir del diàleg tenint en compte aspectes de revisió i edició que haurem pactat abans. Font: Escola Margalida Florit de Ciutadella
 15. 15. 4. Reformulació d´un text1. Alumnes escriuren redacció lliure2. Mestre corregeix errors de coherència. Objectiu: Millorar la3. Mestre elegeix una redacció i la reescriu. No coherència. Només ser perfeccionistes. Reescriure al seu nivell. es fa una o dues4. S´entrega als alumnes una fotocòpia de la vegades durant el curs. redacció original i de la versió corregida del Primer trimestre mestre. perquè entenguin5. Alumnes comparen. Subratllen canvis. errors de coherència,6. Per què estan malament? Quins tipus que són els més d´errors són? profunds i difícils de7. Alumne autor manifesta opinió. Mestre millorar. explica com ha reformulat8. Alumnes reformulen els seus textos.Font: Cassany, D. (2009): Reparar l´escriptura , editorial Graó.Il·lustració Aletvina Khabibova
 16. 16. Edició. Tècniques Correcció ortogràfica. Són necessarisacords de centreClicar aquí Il·lustració: Edward Lear, 1871

×