Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Textos argumentatius

10.141 visualizaciones

Publicado el

Recursos: organitzadors gràfics i bases d´orientació

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Textos argumentatius

 1. 1. Guida Al·lès Octubre 2012 Gener 2013  Abril 2014 Vull fer un text argumentatiu. Per on començo? Seqüència didàctica per a consensuar una base d´orientació amb els alumnes. Imatge: everydayell.com/
 2. 2. Escriure textos a partir de models La SD Definir la tasca Planificar Cercar Tractar- comprendre Tractar-Escriure Planificar Produir Revisar Producte final Crear Comunicar Transferir
 3. 3. Definir la tasca
 4. 4. Com s´escriu un bon text argumentatiu? Objectiu de la tasca: Dissenyar una base d´orientació i un organitzador gràfic per escriure textos argumentatius Què en saps?. Abans de fer la recerca, per parelles escriviu en post-its allò que ja sabeu. Com ha de ser un text argumentatiu per estar ben fet?. Després es posaran en comú i farem una llista amb els dubtes que tenim. Imatge: Todaysmama.com
 5. 5. Escrit argumentatiu inicial. 1ª Autoavaluació alumnes Durant la fase de motivació Font: Camps, A., (comp) (2003): Seqüències didàctiques per aprendre a escriure (Graó)
 6. 6. Planificar
 7. 7. Com s´escriu un bon text argumentatiu? On cercaràs la informació i amb qui? Quines preguntes tenim? On les buscarem? Qui les buscarà?
 8. 8. Cercar informació Si encara no sabem distingir molt bé els textos argumentatius dels explicatius, cercarem textos de no ficció en diferents formats i suports: escrits, electrònics i àudiovisuals. Una vegada els tinguem recopilats....
 9. 9. Tractar- Comprendre ● Comprensió digital i àudiovisual ● Comprensió lectora ● Comprensió oral ● Comprensió artística Activitats per a comprendre l’ estructura dels textos argumentatius. (Encara que estan enumerades no necessàriament s´ha de seguir aquest ordre)
 10. 10. Font imatge Activitat 1 Comparar-contrastar semblances i diferències entre textos argumentatius i expositius
 11. 11. Llegir en parella una sèrie de textos i marcar quins enumeren fets (TEXTOS INFORMATIUS O EXPLICATIUS) I quins opinions (TEXTOS ARGUMENTATIUS). Hi posarem un post-it amb una inicial. Veure materials a: ● Al·lès, G: Lànima i les TIC. Activitat 2. Distingir fets d´opinions
 12. 12. Font imatge Aprenem a distingir fets d´opinions Una vegada llegit el text heu de classificar-lo. Fets o opinions? Ho podeu fer de dues maneres, amb gots o amb post-its. fets (got A) d´opinions (got B). 
 13. 13. Font imatge Activitat 3 Llegir els textos inicials dels alumnes i comparar-los. Anar-los millorant junts. Ordenar un text argumentatiu-model tallat en paràgrafs i a partir d´ell fer un organitzador gràfic. Un text és argumentatiu si.......
 14. 14. Activitat 3. Organitzadors gràfics Font: Mindy Durrant Font: Snazzyinsecond Descarregar de gDrive
 15. 15. Activitat 3 Fer un organitzador gràfic col·lectiu en forma de mural o de fitxa Font imatge
 16. 16. Font: Neus Sanmartí Organitzador gràficActivitat 3
 17. 17. OBJECTIU. Conèixer el procés a seguir per solucionar problemes ● Coneixer a fons quin és el problema. Causes i conseqüències. ● Generar un ventall ampli d´idees (alternatives) per solucionar-lo ABANS d´elegir-ne un. ● Comparar aquestes alternatives entre sí per esbrinar quines servirien millor. ● Destriar entre el tot i les parts. Quines solucions afecten al tot i quines a les parts? ● Què passaria si es fes A? Què passaria si es fes B? ● Decidir, elegir una de les alternatives i argumentar per què. Problema-solució Font: Eduplace.com Fitxa útil per argumentar
 18. 18. Font: Pat Salvatore Activitat 3
 19. 19. Font: Pat Salvatore Activitat 5 Recursos lingüístics i connectors dels textos argumentatius Font: Erin El a Teachers pay teachers Fer una col·lecció (a partir de diversos textos) de maneresde començar i d´acabar un text argumentatiu
 20. 20. Activitat 6. Base d´orientació d´un text argumentatiu. Font: Orientacions per a la millora de l´expressió escrita (Departament d´Ensenyament, 2012)
 21. 21. Font: Sanmartí, Neus (2010): Competència lingüística com a base per l´adquisició de les CB Activitat 6. Base d´orientació d´un text argumentatiu.
 22. 22. IES Badia del Vallès Neus Sanmartí Recursos per treballar l´argumentació Per veure més tècniques de revisió, clicar aquí.
 23. 23. Carta de navegació Emprarem la fitxa amb l´organitzador gràfic i la base d´orientació.
 24. 24. Planificació oral d´un text argumentatiu Font: Miss LilyPad Tractar-Escriure
 25. 25. Tractar-Escriure Tractar- Crear opinió PLANIFICAR PRODUIR REVISAR
 26. 26. Crear i comunicar ● Expressió digital i àudiovisual ● Expressió escrita ● Expressió oral ● Expressió artística
 27. 27. Un exemple. Avaluació inicial 1ª producció per avaluar punt de partida Font: Josep Santamaría, dins Camps, A.: Seqüències didàctiques per aprendre a escriure (Graó, 2003) Foto: CEIP Sánchez Matas 1. En quines situacions necessitem argumentar en la vida real? Es presenten diferents propostes: debat, judici, escrit a la premsa. 2. Per votació elegim que el producte serà fer un judici. 3. Cada alumne fa un escrit argumentatiu inicial. Fase d´actuació i experimentació abans de començar la SD (=reflexió). Ens basam en el mètode de laboratori difós pel Tavistock Institute (GB)
 28. 28. Un judici Adaptat de: Camps, A.: Seqüències didàctiques per aprendre a escriure (Graó, 2003) Foto: CEIP Sánchez Matas Repartim rols Cada alumne escriu un text sobre el tema elegit i en funció de com es posiciona agafa un rol o un altre Producció dels textos Per part de fiscals i defensors. El professor corregeix esborranys i procés, ensenya a planificar i vigila que s´autoavaluïn. Realització del judici El professor ho filma Acordam les parts a. Presentació (fiscals i defensors) b. Debat entre fiscals i defensors c. Públic fa preguntes (en els moments a/b pren notes pq forma tribunal popular) d. Conclusions fiscals i defensors e. Veredicte tribunal poular f. Sentència del jutje g. Crònica (periodistes)
 29. 29. 4t ESO, IES Dr. Puigvert Oliveras, B.; Sanmartí, N. (2008). Treballant les competències a la classe de Química, Educació Química, 1, 17-23. http: //publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000052/00000008.pdf La Vanguardia, 10.09.2007. Ll. Serra
 30. 30. TREBALL PREVI A LA LECTURA Identificació de la finalitat de la lectura Coneixement s científics sobre el tema Activació de coneixemen ts previs Estructura del text Autor / Diari Títol / Imatges Per què llegim aquest artícle a la classe de ciències?Neus Sanmartí
 31. 31. Amb quina finalitat va escriure aquest article? Creus que és científic a més de periodista? Lectura cooperativa Es podrien esborrar aquestes pintades? Quins coneixements creus que es necessiten per poder resoldre el problema? Quin problema planteja l’autor de l’article? Creus que té solució? Quina? Quina és la vostra opinió sobre els grafitis i els grafiters? Com l’argumenteu? Neus Sanmartí
 32. 32. Com es plantejaria el problema una persona científica? Com planificaria la recerca d’una solució al problema? Aprofundiment en el rol científic TREBALL DESPRÉS DE LA LECTURA Neus Sanmartí
 33. 33. ●Quin tipus de text escriurem? A qui? Per què? ●Sobre què volem convèncer, quins arguments podem aportar…? ●Avaluació-regulació de la redacció Rol escriptor TREBALL DESPRÉS DE LA LECTURA Neus Sanmartí
 34. 34. Taules rodones Com planificar una argumentació per a una taula rodona? Berritzegune Nagusia (Bilbao) 3º ESO Dinàmiques per aprendre a dialogar
 35. 35. Font: Del Pozo (2009). Extret de Harvard Graduate School of educatiu.

×