Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Blending the virtual into reality - KoempoelHAN

How to gather educational pathfinders and start a fire.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Blending the virtual into reality - KoempoelHAN

 1. 1. Blending - or burning - the virtual into reality
 2. 2. 2 The Independent Project http://youtu.be/RElUmGI5gLc
 3. 3. BE(COME) WHO YOU REALLY ARE Be
 4. 4. HEAD-HEART-HANDS 4 Spirit Head Consciousness Soul Heart Senses Hands
 5. 5. ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR 5 Be Have a mission that matters Spark with imagination, fuel with data Think big, start small Go for constant innovation not instant perfection Share everything Fail Forward Fast
 6. 6. PERSONAL ENTERPRISE 6 This is me Mission What’s your life’s mission? How to write your own Manifesto, your reason for being and how to make it sticky! Senses How to trigger your fan base. Start storytelling. ! Define your own dictionary and pictionary. Products Sell your first product before you even thought about it. Than wrap it. Added Value Build and re-build the ‘character’ of your brand, it’s special features and how to keep it alive. Why-How-What Why do we need you? Portfolio Combine and wrap your products into special services, catered to make life good for your fanbase.
 7. 7. FUTURE WORK SKILLS 7 Future work skills 2020 Novel and Adaptive thinking Design Mindset Virtual Collaboration Social Intelligence Sense making Cross cultural competency
 8. 8. CONNECTING THE DOTS
 9. 9. CONNECTING THE PEOPLE
 10. 10. Voorafgaand aan de KoempoelHAN zijn er diverse video-interviews gehouden met allerlei mensen die op de een of andere ma- nier betrokken raakten, dan wel via social media, dan wel via een persoonlijke uitnodi- ging of via spontane ontmoetingen. Een van de eerste ontmoetingen was met Hans Mestrum, social media specialist van www.han.nl. “Het gaat ook ergens over, dat thema van 2025. En als je dan studenten bevraagt, die hebben daar echt wel ideeën over. Volgens mij staat in 2025 heel dat gebouw leeg, je leert in de praktijk. Er zullen com- munities zijn, samenwerkingsverbanden, zwermpjes. Dan kom je hier om een kopje koffie te drinken maar het leren dat doe je natuurlijk de hele dag door op andere plek- ken. En hoe kan ICT daarbij faciliteren? Je moet die kleine stukjes pakken en die aan elkaar koppelen. 'Small pieces loosely connected.' En dat kun je met onderwijs ook doen. Het zijn allemaal communities, allemaal leerfragmenten, allemaal commu- nities of practices - of whatever - en die connect jij.” ~ Hans Mestrum @HanNL In dit boek worden alle ‘small pieces con- nected’. 10
 11. 11. “HAN in 2025? Meer met mensen buiten de HAN, meer verbinding met het werkveld, sterkere verbindingen ook, en dat er meer met ICT in communities wordt samenge- werkt.” ~ Niels Maes @HanNL "Onderwijs in 2025 .... dan zie ik een grote- re verbondenheid tussen de student en de docent. Als ICT een middel is om nog va- ker met elkaar contact te hebben, nog va- ker met elkaar te kunnen sparren, dan kan ICT een heel goed middel zijn om beter on- derwijs te creëren. Daarvoor moeten we wel de stap durven zetten om dat toe te la- ten. Dat betekent dat je een deel van je per- soonlijkheid meeneemt in het contact dat je met de student hebt. Een ICT-systeem waarin je een beetje meer je persoonlijk- heid kunt laten zien, dat de barrière klei- ner maakt tussen docent en student waardoor ze makkelijker van elkaar kunnen leren." ~ Jelle Schoemaker @HanNL “Kijk, als je de student centraal stelt, dan vraagt dat een aangepaste dynamiek. En daar moet de student vragen voor leren for- muleren. En om dat te kunnen moeten ze toegang hebben tot hun diepste wens of behoefte..... Nou als je zo'n beweging zou kunnen ver- groten, dan wordt de HAN heel dynamisch 11
 12. 12. en gaat het zich ook rondzingen en dat heeft wel een connectie met mijn vak, 'sto- rytelling'. Dat je van hun verhaal ook jouw verhaal maakt en ook het verhaal van ande- ren van buiten de academie. Ik denk dat dat heel goed is.” ~ Willemiek van den ! Oever @HanNL “Het onderwijs, nieuwe geesten, mensen die nog helemaal niet binnen kaders den- ken, dat is voor ons een verrijking.... Sowie- so, op gezette tijden nadenken over waar we nou allemaal mee bezig zijn, dat is zeer verstandig. En daar ruimte voor nemen en vrijheid en ook het jezelf gunnen om buiten de bestaande kaders te denken, dat dat mag, dat dat moet, dat je daartoe gedwon- gen wordt, op zo'n KoempoelHAN kan ik me voorstellen dat dat aan de orde is... even heel anders denken, op een andere manier tegen de wereld aankijken, da's hartstikke belangrijk en dat werkt volgens mij heel erg goed.” ~ Jan Willem van der Hogen @OmroepGLD De inzichten en lessen die deze mensen ons leerden hebben we in de praktijk ge- bracht in de week van de KoempoelHAN. Waarom wachten tot 2025 wat je NU al kunt DOEN? Guido Crolla - @Denkbeeldhouwer 12
 13. 13. 4
 14. 14. 14 De docent kiest zelf vanuit welke werkvorm/methode hij doceert en waar.
 15. 15. 15 Docenten en onderzoekers ontwikkelen lesmateriaal in optimale afstemming met HAN collega's, ook buiten de opleiding.
 16. 16. 16 Een student 'vandaag' welk onderwijs hij 'morgen' gaat volgen.
 17. 17. 17 De student richt samen met docent en werkveld het onderwijs in.
 18. 18. 18 De docent/onderzoeker regelt en kiest zijn onder- steuning en faciliteiten zelf.
 19. 19. 19 Een student bepaalt zijn eigen onderwijsplanning.
 20. 20. 20 De student levert direct producten (opdrachten, projecten, studies) op voor- en in afstemming met het werkveld.
 21. 21. 21 Ik denk dat via sociale media en collectieve creativiteit problemen opgelost gaan worden, dat de wereld van de mogelijkheden al die kanalen nu krijgt om zich te uiten. ~ Jan Bommerez
 22. 22. BIG DATA
 23. 23. 23 Innovatie komt van iedereen en overal.
 24. 24. 24 Toenemend gebruik van learning analytics om data te verza- melen, analyseren en rapporteren om onderwijs te begrijpen en te verbeteren.
 25. 25. 25 De student heeft een eigen coach(-app) die hem ondersteunt in de matching van leerbehoefte, onderwijs en werkplek.
 26. 26. STORYTELLING

×