Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ellära del 1 vt 15

 • Sé el primero en comentar

Ellära del 1 vt 15

 1. 1. Ellära del 1 Atomen och ellärans grunder Det finns två sort av elektricitet . Statisk elektricitet och elektrisk ström
 2. 2. Atomen För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av.
 3. 3. • En atom består av en kärna och runt den rör sig elektroner. Kraften som håller kvar elektronerna kallas elektrisk laddning. Elektronerna är negativt laddade och kärnan är positivt laddad. Lika laddningar stöter bort varandra • Olika laddningar dras till varandra.
 4. 4. Repellera eller attraherea Olika laddningar dras mot varandra ( attraherar) Lika laddningar stöter bort varandra (repellerar) - - - - - - + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 5. 5. • Elektroner kan sitta olika hårt i olika ämnen. Om man gnider två saker mot varandra kan elektroner hoppa över från den ena saken till den andra. Den som får för många elektroner blir negativt laddad och den med för få positivt laddad. Detta kallas statisk elektricitet. Det är samma sak när det sprakar när man tar av sig tex. en tröja. Gnistorna beror på elektroner som hoppar över mellan de olika materialen.
 6. 6. Åska • Åskblixtar beror på statisk elektricitet. Elektriska laddningar i ett åskmoln uppkommer när kraftiga vindar genom gnidning påverkar molnen. Det vi ser som åskblixtar är elektroner som går mellan molnen och marken för att jämna ut skillnaden i elektrisk laddning. Åskblixten tar alltid kortaste vägen. Du är oskyddad mitt på ett fält men skyddad i en bil. Ofta finns det åskledare på höga byggnader som kyrktorn.
 7. 7. frågor om elektricitet 1. När du drar av dig en tröja kan det hända att det sprakar lite. Ibland kan du till och med se gnistor. Vad kan det beror på? 2.Vi kan se kraftiga blixtar när åskan går. Hur tror du att sådana blixtar uppkommer? 3. Hur olika laddningar påverkar varandra? 4. Vad är gnidningselektricitet?
 8. 8. Strömkälla • En elektrisk ström är elektroner som vandrar för att utjämna en laddningsskillnad. Vill man ha en långvarig ström behövs ett batteri I ett batteri är det kemiska reaktioner som skapar en laddningsskillnad. Vid minuspolen är det överskott på elektroner och vid pluspolen är det ett underskott på elektroner När man kopplar en ledning mellan de båda polerna rör sig elektronerna från minus till plus Det måste vara en sluten krets för att tex få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri
 9. 9. Ström • Det finns två vanliga mått för elektricitet och det är ström och spänning Strömmen = hur många elektroner som passerar per sekund. Enhet för ström är ampere, A Enheten för ström är uppkallad efter Andre Marie Ampère (1775 – 1836) som var forskare och lärare
 10. 10. Spänning • Spänning är det om driver elektronerna i ledningen Enheten för spänning är volt, V Spänningen bestämmer hur stor strömmen kan bli Materialet har också en viktig betydelse. Alessandro Volta (1745 – 1827) uppfann det första elektriska batteriet och därför är enheten för spänning volt
 11. 11. Likström • Det runda batteriet i en ficklampa har en spänning på ca 1,5 volt, vilket beroende på lampan ger en strömstyrka på ca 100 milliampere mA. Strömmen från batteriet går hela tiden i samma riktning. Den kallas likström och för den använder man beteckningen DC (direct current).
 12. 12. växelström • Den ström man får ur ett vägguttag är en växelström, AC (alternating current). Växelströmmens frekvens är 50 Hz, vilket innebär att strömmen byter riktning 100 gånger per sekund.
 13. 13. GLÖDLAMPA Strömmen går genom glödtråden som blir varm och börjar glöda. I glasbehållaren har man tagit bort syret , annars skulle tråden brinna av. Volframlampa.
 14. 14. Elektriska ledare • Elektrisk ledare är material som leder elektrisk ström, t.ex. metaller är bra ledare Isolator är ett ämne som inte leder elektrisk ström, t.ex. plast, gummi och porslin Halvledare är material som leder ström lite grann. Dessa material är mycket viktiga i tillverkningen av elektriska komponenter som finns i t.ex. datorer, miniräknare och mobiltelefoner
 15. 15. Om du ska leda ström från A till B så vilken leder bättre ? A B BA Guld Lång smal järntråd eller.. Bred , kort guldledare? Här gick det lätt
 16. 16. Resistans - Motstånd • Resistans är ett mått på hur mycket strömmen i en ledare bromsas Resistans mäts i enheten Ohm Ω Resistansens storlek beror på vad ledaren är gjord av och hur den ser ut (tjocklek och längd). Olika metaller är olika bra på att leda strömmen, koppar och silver är bra ledare = har låg resistans Hög resistans utnyttjas i en glödlampa, tunn glödtråd som blir varm och börjar glöda då det går ström igenom
 17. 17. Resistansen (motståndet) beror på 3 saker • Materialet Bra ledare = liten resistans • Längden Kort ledare = liten resistans • Tjockleken Tjock ledare = liten resistans
 18. 18. Räkna med resistans – Ohms lag • Tyske fysikern Georg Ohm (1798-1854) upptäckte att det finns ett samband mellan spänning (U), resistans (R) och ström (I) Enhet för resistans är Ohm Ω Ohms lag: R = U/I , U = R .I och I = U/R Dessa tre samband uttrycker samma sak
 19. 19. Ex. 1 med Ohms lag • Hur stor spänning behövs för att ge en ström på 0,25 A genom en lampa med resistansen 960 Ω? R= 960 Ω I= 0,25 A U= R.I Svar: spänningen genom lampan måste vara 240 V.
 20. 20. Ex. 2 med Ohms lag • Hur stor blir strömmen genom ett motstånd på 100 Ω som kopplas till ett 1,5 V-batteri? R= 100 Ω U= 1,5 V I= U/R Svar: Strömmen genom motståndet blir 15 mA.
 21. 21. Ex. 3 med Ohms lag Hur stor är resistansen i en krets där strömmen är 1,2 A och spänningen 24 V? I= 1,2A U= 24 V R=U/I Svar: Resistansen i kretsen är 20 Ω.
 22. 22. Kopplingsscheman - Symboler
 23. 23. KOPPLINGS-SCHEMA Strömkrets sluten , strömmen ritas alltid från plus till minus Öppen krets - lampan lyser ej
 24. 24. Batteri Symbol Plus är den långa. Lampa Symbol Symbol Strömbrytare
 25. 25. Seriekoppling • Lamporna sitter på rad, samma ström går genom alla lamporna Går en lampa sönder bryts kretsen och båda lamporna slocknar Lamporna delar på spänningen så de kommer att lysa svagare än om bara en av lamporna var kopplad till samma batteri Lamporna i en julgransbelysning är oftast seriekopplade
 26. 26. SERIEKOPPLING Lampor Lamporna lyser svagare Om en lampa går sönder slocknar övriga. ( ex julgran) Batterier En lampa lyser stakare Du får högre spänning. Ex. 1,5 V + 1,5 V = 3 V Lampan lyser mer. Genom att koppla batterier i serie kan man påverka lampors ljusstyrka. Då två batterier seriekopplas, observerar man, att de tillsammans får en lampa att lysa starkare än vad ett enda batteri gör. Ju större spänningen är, desto större är lampans belysningseffekt.
 27. 27. • Ju flera lampor det finns i en seriekoppling ,desto lägre spänning får varje lampa
 28. 28. Parallellkoppling • Lamporna är parallellkopplade så att strömmen kan ta olika vägar Går en lampa sönder kommer den andra fortsätta lysa med samma styrka Lamporna delar på strömmen men spänningen genom vardera lampa kommer att vara lika stor som om bara en lampa var koppla till samma batteri Lamporna och vägguttagen i ett hem är parallell- kopplade
 29. 29. I parallellkopplade lampor lyser starkare än serie kopplade Då man kopplar två lampor parallellt till ett batteri, observerar man, att de var för sig lyser lika starkt som då bara en lampa är kopplad till batteriet. Batteriet ger då ut en dubbelt så stark ström. Två parallellkopplade lampor ger effektivare belysning än en enda lampa.
 30. 30. PARALLELLKOPPLING Lampor Om en lampa går sönder fortsätter övriga att lysa. Batterier Lampan lyser inte mer , men längre.
 31. 31. • Rita ett kopplingsschema för två lampor, en strömbrytare och ett batteri så, att den ena lampan hela tiden lyser men den andra bara då strömbrytaren är på.
 32. 32. Kortslutning • I en elektrisk krets där det inte finns någon resistans säger man att det är kortslutning Bild 1: Sluten krets, lampan lyser eftersom strömmen går genom lampan
 33. 33. • Bild 2: Kretsen är kortsluten, strömmen tar enklaste vägen förbi lampan. Lampan lyser inte och batteriet tar snabbt slut Kortslutning kan orsaka brandfara då ledningarna kan bli mycket varma

×