Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ДЕНЬ ТРЕТІЙ
ФАЗА«ПЛАНУВАННЯДІЙ»
Останнє завдання конференції – планування подальших кроків для втілення ...
РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Далінаведенощеодинзапропонованийваріантрозподілуролей:
 Дійснийчлен
 Асоціативнийчлен
 Чл...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дій

210 visualizaciones

Publicado el

Мета створення, форма організації, розподіл ролей, умови участі, механізм прийняття рішень, створення майданчику-платформи, функції та можливості «Сервісного центру», експертні групи Національної мережі ОГС України відповідно до напрацювань учасників конференції.

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Пошук майбутнього національної мережі ОГС України: планування дій

  1. 1. РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ДЕНЬ ТРЕТІЙ ФАЗА«ПЛАНУВАННЯДІЙ» Останнє завдання конференції – планування подальших кроків для втілення у життя спільно вироблених позицій. Групи зібралися ще раз, щоб домовитися щодо довго- та короткострокових планів втілення змін. Учасники мали можливість при бажанні змінити проектну групу. Останнім крокомбулоузгодитишляхомколективноїроботивсібажанісценаріїтавикластипідсумкиуформі реальнихдій:щозробити,зчиєюдопомогоюівякітерміни. Метастворення:  Унікальність – спільна база даних всіхпрацюючихГО  Міжсекторальність  Обміндосвідом  Навчання  Матеріально–технічнабаза  Аналітикатаекспертиза  Безпека  Адвокація  ЗахистГОтасуспільства  Посиленнявпливу  Сприяннярозвиткудемократії  Партнерство  РозвитокГС Формаорганізації Формалізаціямережівикликалобурюсуперечок.Якрезультатвиникли3варіантирозвиткуподій. Першийваріант: Формалізованазареєстрованаорганізація – Неменше3-хорганізацій дляреєстрації – Проведеннязагальнихзборівдлянаповненнячленамимережі – Створеннявиконавчихорганів Другийваріант: Формалізована,незареєстрованамережа(якперехіднийетап) – Підписанняугоди,Меморандумупроспівпрацю – Визначенняобов'язківсторін – Визначеннякритеріївступудомережі – Проведеннязагальнихзборів Третій варіант: Не формальна не зареєстро- вана мережа (як початковий етап формування мережі) Розподілролейвмережі  Координатор–головакомітету  Секторальний координатор на регіональному рівні  Регіональнийкоординатор  Секретар(менеджер)  Головакоординаційноїради 21
  2. 2. РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ДЕНЬ ТРЕТІЙ Далінаведенощеодинзапропонованийваріантрозподілуролей:  Дійснийчлен  Асоціативнийчлен  Членикоординаційногооргану Умовиучастівмережі  Організаційнівнески(відсотоквідрічногобюджетуабооговоренамінімальнасума)  Прозорість  Звітність  Аудит  СпільнийфандрейзингдлякожноїГО  Ротаціячленівкоординаційнихорганів Механізмприйняттярішень  Простота  Експертнадумка  Моніторинг  Принцип«бериіроби»  Часовірамки  ГолосуваннячерезІнтернет(анкетування)  Координаторнеприймаєрішень(зміннапосада)  ФормулюваннязавданьзапринципомSMART Створеннямайданчику-платформи  Спільниймайданчикпроектів  Базаданихконсультантів,медіаторів,коучів  Обміндосвідом  Презентаціярезультатів  Створення«сервісногоцентру»задляадмініструванняпроектівмережі  Державніпартнери  Менторство  Центр–сертифікації Функціїтаможливості«Сервісногоцентру»:  БазаданихГО  Базаданихсертифікованихкоучів,тренерів,адвокатівтат.п.  Адмініструванняпроектівмережі  Лобіюванняінтересівмережі  Проведенняекспертизитавизначеннярекомендацій  Оцінкагрантовихзаявок,рекомендаціїдлядонорів  Постійнеоновленняінформації(Що?Де?Коли?) Експертні групи  Опитування:анкетування,створеннябазиданих  Аналітики:визначенняможливихзавдань  Погодження:списокузгодженихзавдань,страте-гічнепланування  Групаоперативногопланування  Групамоніторингу 22

×