Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבוים

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבוים

Descargar para leer sin conexión

השוואה בין 2 מודלים פופולריים למימון מיזמי נדל"ן באמצעות קבוצות משקיעים

השוואה בין 2 מודלים פופולריים למימון מיזמי נדל"ן באמצעות קבוצות משקיעים

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבוים (20)

Más reciente (14)

Anuncio

השקעות נדלן בארהב באמצעות קבוצות משקיעים - המודלים הבסיסיים - עו״ד גיא קלינבוים

 1. 1. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © ‫קלינבוים‬ ‫גיא‬,‫עו‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬
 2. 2. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © •‫פשוט‬ ‫עסקי‬ ‫מתווה‬!-‫המשפטי‬ ‫והמודל‬ ‫השיטה‬ ‫בחירת‬‫בהתאם‬)‫שקף‬ ‫ראה‬( •‫מתאים‬ ‫מיסוי‬ ‫מבנה‬ •‫סעיף‬15‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫א‬)‫לעד‬ ‫פניה‬35‫משקיעים‬( •‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫ופרסום‬ ‫שיווק‬-‫קבוצות‬ ‫איתור‬ ‫שמטרתו‬ ‫כללי‬ ‫פרסום‬ ‫הדין‬ ‫מגבלות‬ ‫תחת‬ ‫ערך‬ ‫ניירות‬ ‫לה‬ ‫להציע‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫מצומצמת‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫משקיעים‬. •‫וקצרה‬ ‫פשוטה‬ ‫אך‬ ‫ומפורטת‬ ‫מקיפה‬ ‫משפטיים‬ ‫הסכמים‬ ‫מערכת‬)‫דוגמאות‬ ‫ראה‬ ‫בהמשך‬(
 3. 3. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © ‫נושא‬‫חוב‬‫הון‬ ‫עסקי‬ ‫מתווה‬ ‫המשקיע‬‫לחברה‬ ‫מלווה‬ ‫הינו‬‫בחברה‬ ‫שותף‬ ‫הינו‬ ‫המשקיע‬ ‫תשלום‬‫שנתית‬ ‫ריבית‬)‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫ההלוואה‬ ‫תקופת‬ ‫בסוף‬ ‫או‬( ‫משכירות‬ ‫ברווחים‬ ‫התחלקות‬ ‫שותפת‬ ‫ופעילות‬)‫קיימים‬ ‫אם‬( ‫הנכס‬ ‫במכירת‬ ‫וברווחים‬ ‫המיזם‬ ‫בתוצאות‬ ‫תלוי‬ ‫לא‬‫המיזם‬ ‫בתוצאות‬ ‫תלוי‬ ‫למשקיעים‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכות‬ ‫תשואות‬ ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫רווחים‬‫ליזמים‬ ‫על‬ ‫למשקיעים‬ ‫יותר‬ ‫גבוהות‬ ‫תשואות‬ ‫נתח‬ ‫חשבון‬‫היזמים‬ ‫למלווה‬ ‫בטוחות‬ ‫בזכויות‬ ‫לחלק‬ ‫מעבר‬ ‫בטוחות‬ ‫אין‬ ‫בחברת‬‫משקיעים‬/‫נכס‬
 4. 4. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © ‫נושא‬‫חוב‬‫הון‬ ‫מבנה‬‫משפטי‬ ‫הלוואה‬‫או‬ ‫משקיע‬ ‫בין‬ ‫ישירה‬ ‫זרה‬ ‫חברה‬ ‫לבין‬ ‫ישראלית‬ ‫שותפות‬ ‫משקיעים‬ ‫בחברת‬ ‫הון‬ ‫השקעת‬ ‫נכס‬ ‫בחברת‬ ‫שמשקיעה‬ ‫כגון‬ ‫בטוחות‬:‫הנכס‬ ‫שעבוד‬, ‫הנכס‬ ‫חברת‬ ‫שעבוד‬,‫ה‬"‫א‬ ‫וכדומה‬... ‫זכות‬ ‫הינה‬ ‫היחידה‬ ‫הבטוחה‬‫בחברת‬ ‫המשקיעים‬/‫נכס‬ ‫ההלוואה‬ ‫לכספי‬ ‫נאמנות‬ ‫הבטוחות‬ ‫רישום‬ ‫כנגד‬ ‫והעברתם‬ ‫כנגד‬ ‫ההשקעה‬ ‫לכספי‬ ‫נאמנות‬ ‫זכויות‬ ‫והסדרת‬ ‫הנכס‬ ‫רכישת‬ ‫המשקיעים‬ ‫בחברת‬ ‫המשקיעים‬ ‫והנכס‬ ‫הסכמים‬:‫ישראלי‬ ‫הלוואה‬ ‫הסכם‬, ‫נאמנות‬ ‫הסכם‬,‫הלוואה‬ ‫הסכם‬ ‫אמריקאי‬‫חוב‬ ‫ושטר‬,‫ייסוד‬ ‫הסכם‬ ‫שותפות‬,‫תפעול‬ ‫הסכם‬/‫תקנון‬ ‫הזרה‬ ‫החברה‬ ‫הסכמים‬:‫השקעה‬ ‫הסכם‬,‫הסכם‬ ‫נאמנות‬,‫תפעול‬ ‫הסכם‬/‫חברת‬ ‫תקנון‬ ‫משקיעים‬,‫תפעול‬ ‫הסכם‬/‫תקנון‬ ‫נכס‬ ‫חברת‬
 5. 5. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © ‫נושא‬‫חוב‬‫הון‬ ‫מבנה‬‫מיסוי‬* ‫בארה‬ ‫לרשויות‬ ‫דיווח‬ ‫חובת‬ ‫אין‬"‫ב‬ )‫חובה‬ ‫אין‬ ‫גם‬ ‫מהמשקיעים‬ ‫ולחלק‬ ‫בישראל‬( ‫המשקיעים‬ ‫של‬ ‫דיווח‬ ‫חובת‬ ‫קיימת‬ ‫בארה‬ ‫לרשויות‬"‫ובישראל‬ ‫ב‬ ‫הון‬ ‫רווחי‬ ‫על‬ ‫מס‬ ‫מודל‬ ‫הון‬ ‫רווחי‬ ‫על‬ ‫מס‬ ‫מודל‬)‫קיימים‬ ‫למסות‬ ‫עלולות‬ ‫הרשויות‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫פירותיי‬ ‫מס‬( ‫סיכון‬‫למשקיע‬ ‫יחסי‬ ‫נמוך‬ ‫סיכון‬‫סיכון‬‫בינוני‬/‫יחסי‬ ‫גבוה‬‫למשקיע‬ *‫רו‬ ‫איננו‬ ‫המציג‬"‫כחו‬ ‫לעיל‬ ‫בנתונים‬ ‫לראות‬ ‫ואין‬ ‫מס‬ ‫יועץ‬ ‫או‬ ‫ח‬"‫מס‬ ‫יעוץ‬ ‫או‬ ‫ד‬
 6. 6. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ ©
 7. 7. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ד‬ ‫ומבקר‬ ‫מלווה‬ ‫נאמנות‬ ‫חשבון‬ ‫הסכם‬ ‫משקעים‬ ‫קרן‬ ‫מנהלי‬ ‫מקצועיים‬ ‫עסקית‬ ‫תכנית‬ ‫ומתווה‬ ‫השקעה‬ ‫מבנה‬ ‫משפטי‬/‫מיסוי‬ ‫רו‬"‫ישראלי‬ ‫ח‬ ‫אמריקאי‬ ‫מתווה‬ ‫עסקית‬ ‫תכנית‬ ‫משפטי‬ ‫ומבנה‬ ‫השקעה‬ ‫יייייי‬‫קרן‬ ‫מנהלי‬ ‫מקצועיים‬ ‫השקעה‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫עסקית‬ ‫תוכנית‬ ‫השקעה‬ ‫מתווה‬ ‫ההשקעה‬ ‫מבנה‬ KEEP IT SIMPLE ‫יושרה‬/‫אמינות‬ ‫ניסיון‬TRACK RECORD ‫ידע‬ ‫אמצעים‬ ‫עם‬ ‫העסקית‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫הקרן‬ ‫מנהלי‬
 8. 8. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © ‫עו‬ ‫משרד‬"‫ד‬ ‫ומבקר‬ ‫מלווה‬ ‫נאמנות‬ ‫חשבון‬ ‫הסכם‬ ‫משקעים‬ ‫קרן‬ ‫מנהלי‬ ‫מקצועיים‬ ‫עסקית‬ ‫תכנית‬ ‫ומתווה‬ ‫השקעה‬ ‫מבנה‬ ‫משפטי‬/‫מיסוי‬ ‫רו‬"‫ישראלי‬ ‫ח‬ ‫אמריקאי‬ ‫נאמנות‬ ‫חשבון‬‫הקרן‬ ‫פעילות‬ ‫ומבנה‬ ‫מתווה‬ ‫חיי‬ ‫לאורך‬ ‫תהליכים‬ ‫הגדרת‬ ‫הקרן‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫הגדרת‬ ‫המשקיעים‬ ‫לבין‬ ‫הקרן‬ ‫מנהלי‬ ‫עצמם‬ ‫לבין‬ ‫המשקיעים‬ ‫ובין‬. ‫המונעות‬ ‫הפעילויות‬ ‫הגדרת‬ ‫בסיכונים‬ ‫לטיפול‬ ‫הבקרה‬ ‫מנגנוני‬ ‫הגדרת‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫שמירה‬ ‫המשקיעים‬ ‫כספי‬ ‫מנגנונים‬–‫חשבון‬ ‫נפרד‬,‫ובקרה‬ ‫בדיקה‬, ‫סגירת‬ ‫הבטחת‬ ‫העסקה‬
 9. 9. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © ‫יתרונות‬ ‫מקצוענות‬–‫מנהלים‬‫ויועצים‬‫מקצועיים‬ ‫כוח‬‫קניה‬/‫סכום‬‫השקעה‬–‫השקעה‬‫גם‬‫בנכסים‬‫גדולים‬ ‫שחזור‬‫הצלחות‬‫ידע‬=‫כוח‬ ‫רשת‬‫קשרים‬‫ונותני‬‫שירות‬‫ענפה‬‫ומשומנת‬ ‫אסטרטגית‬‫כניסה‬‫ויציאה‬‫מהשוק‬ ‫פיזור‬‫סיכון‬ ‫פסיכולוגי‬–"‫אני‬‫לא‬‫לבד‬" ‫מעורבות‬‫מינימלית‬‫של‬‫המשקיע‬)‫משקיע‬‫פסיבי‬( ‫התמודדות‬‫עם‬‫משברים‬/‫אירועים‬‫בלתי‬‫צפויים‬ ‫חסרונות‬ ‫גמישות‬–‫מתווה‬‫השקעה‬‫קשיח‬ ‫נזילות‬–‫זכות‬‫סירוב‬‫ראשונה‬‫למשקיעים‬ ‫המנהלים‬‫שותפים‬‫נוספים‬‫לרווח‬ ‫תוספת‬‫עלויות‬‫מקצועיות‬=‫כסף‬
 10. 10. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © ‫קבוצה‬ ‫השקעה‬ "‫אני‬‫משקיע‬‫בקבוצה‬" ‫מעורבות‬‫מעטה‬‫של‬‫המשקיע‬ ‫ספקטרום‬‫נכסים‬‫רחב‬‫להשקעה‬ ‫פיזור‬‫רחב‬ ‫חסכון‬‫בעלויות‬ ‫בעלי‬‫מקצוע‬‫מהשורה‬‫הראשונה‬ ‫בלת‬"‫מ‬-‫טיפול‬‫באמצעות‬‫צוות‬ ‫נסיון‬‫של‬‫אחרים‬ ‫מתווה‬‫שנקבע‬‫מראש‬ ‫נזילות‬‫מצומצמת‬ ‫פרטית‬ ‫השקעה‬ "‫אני‬‫בעל‬‫הבית‬" ‫מעורבות‬‫רבה‬‫של‬‫המשקיע‬ ‫מגבלת‬‫סף‬‫כניסה‬‫לשוק‬ ‫העדר‬‫פיזור‬ ‫עלויות‬‫עסקה‬‫ועלויות‬‫שוטפות‬ ‫בעלי‬‫מקצוע‬ ‫בלת‬"‫מ‬-‫טיפול‬‫בסיכונים‬‫מרחוק‬ ‫לימוד‬‫עצמי‬ ‫גמישה‬‫לשינויים‬ ‫נזילות‬‫למשקיע‬
 11. 11. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © •‫עו‬"‫ד‬‫מזה‬‫כ‬-3‫שנים‬‫מזה‬ ‫מגשר‬5‫שנים‬. •‫בנדל‬ ‫משקיעים‬ ‫קבוצות‬ ‫בהקמת‬ ‫ישראלים‬ ‫יזמים‬ ‫בליווי‬ ‫מתמחה‬"‫חו‬ ‫ן‬"‫ל‬ ‫הזנק‬ ‫חברות‬ ‫והקמת‬)‫המונים‬ ‫ומימון‬ ‫משקיעים‬ ‫קבוצות‬ ‫להקמת‬ ‫מומחה‬.( •‫עו‬"‫עצמאי‬ ‫ד‬,‫של‬ ‫ותק‬ ‫בעל‬4‫ושות‬ ‫גלזר‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫במשרד‬ ‫שנים‬'. •‫מיסד‬ ‫פיתח‬‫נדל‬ ‫השקעות‬ ‫מחלקת‬ ‫את‬ ‫ומיצב‬"‫ן‬‫ארה‬"‫במשרד‬ ‫ב‬‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫ושות‬ ‫גלזר‬')‫בתחום‬ ‫המובילים‬ ‫מן‬ ‫משרד‬.( •‫נדלן‬ ‫עסקאות‬ ‫של‬ ‫יזם‬‫בארה‬"‫ב‬. •‫תואר‬‫וברקלי‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫מסחרי‬ ‫במשפט‬ ‫שני‬‫בקליפורניה‬.
 12. 12. ‫עו‬ ‫קלינבוים‬ ‫לגיא‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬"‫ומגשר‬ ‫ד‬ © ‫טלפון‬:050-7703897 ‫דוא‬"‫ל‬:guy@Kleinboim.com ‫אתר‬‫אינטרנט‬:www.kleinboim.com

×