Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

проектна діяльність

1.465 visualizaciones

Publicado el

Презентація. Проектна діяльність у початковій школі

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

проектна діяльність

 1. 1. Система роботи над проектами в початкових класах Підготувала Токаренко Надія, методист кафедри педмайстерності ПОІППО
 2. 2. Мета проектного навчання:Мета проектного навчання:  надихати на розвиток комунікативності та уміння співпрацювати;  забезпечити механізм розвитку критичного мислення, уміння шукати вирішення проблеми;  розвивати в учнів дослідницькі уміння, спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення;  сприяти підвищенню особистої впевненості.  
 3. 3. Типологія проектів Типи проектів За тривалістю За основною діяльністю За формою проведення За характером контактів За кількістю учасників За характером координації Серед дітей одного віку Серед дітей різного віку Середньої тривалості Довго- строкові Коротко- строкові Із безпосередньою координацією Із прихованою координацією Парні Індивідуальні Групові Інформаційні Прикладні Рольові Творчі Дослідницько- пошукові Презентація Урок Екскурсія Вистава, коцерт Фестиваль Гра Серед дітей та дорослих Середньої тривалості Коротко- строкові За предметно- змістовим напрямком Монопроект Надпредметний
 4. 4. Як показує досвід роботи, при застосуванні методу проектів у школі ефективною є наступна послідовність його модифікацій: від короткотривалих (1 – 2 уроки), однопредметних проектів до довготривалих, міжпредметних, від особистих до групових і загальнокласних
 5. 5. Проект – це 5 “П” Продукт Презентація Пошук інформації Планування Проблема
 6. 6. Організація проекту Вивчення кола інтересів учнів Пошук напрямів діяльності Формулювання проблеми проекту Вибір учителем теми проекту Проблема Етапи роботи над проектомЕтапи роботи над проектом
 7. 7. Планування проекту Визначення критеріїв оцінювання діяльності Визначення мети, доцільності проекту та його завдань Ознайомлення учнів з темою і обдумування шляхів вирішення проблеми Вибір учнями ланки досліджень в проекті Визначення форми представлення результату проекту Складання учнями плану роботи над проектом Етапи роботи над проектомЕтапи роботи над проектом Планування - Що будемо робити? - Де будемо шукати інформацію? - Які засоби та матеріали потрібні?
 8. 8. Реалізація проекту Самостійна пошукова або дослідницька діяльність Визначення джерел інформації та способу її збору Розподіл обов’язків у пошуковій роботі між учасниками Виготовлення презентаційного продукту проекту Аналіз проміжних результатів, корегування плану Етапи роботи над проектомЕтапи роботи над проектом Пошук Презентація- Що зробили? - Що ще треба зробити? - Що будемо змінювати?
 9. 9. Етапи роботи над проектомЕтапи роботи над проектом Презентація Портфоліо Представлення результатів Оформлення результатів Створення Портфоліо проекту Підготовка до презентації Захист проектів
 10. 10. Етапи роботи над проектомЕтапи роботи над проектом Підсумок Проблема Підсумок проекту Оцінювання діяльності, висновки Постановка нової проблеми Рефлексія
 11. 11. Структура діяльності учителя і учнівСтруктура діяльності учителя і учнів під час роботи над проектомпід час роботи над проектом   № з/п   Етапи діяльності   Учні   Учитель 1 Підготовка.  Визначення теми та  мети проекту   Обговорення пошук інформації Розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань 2 Планування Формулюють завдання, обговорюють їх Коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції 3 Прийняття рішень Обирають оптимальний варіант Спостерігає, непрямо керує діяльністю 4 Збір інформації Збирають інформацію Спостерігає, непрямо керує діяльністю 5 Аналіз інформації,  формулювання  висновків Аналізують інформацію, готують вироби Спостерігає, коригує, радить 6 Захист проектів,  колективний аналіз Презентують проекти, обговорюють разом з учителем, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід Обговорює разом з дітьми
 12. 12. Шляхи вибору тематики проекту:  програмовий матеріалпрограмовий матеріал  події у світіподії у світі  місцевімісцеві подіїподії  історія регіону, в якому живутьісторія регіону, в якому живуть дітидіти  порада фахівців  пропозиція вчителя, батьків  ініціатива дітей
 13. 13. Вироблення вміння конструювати свої знання. Ознайомлення зі способами роботи з інформацією. Формування вміння презентувати результати своєї роботи. Формування навичок самоорганізації. Підвищення мотивації учнів до отримання нових знань. Формування вміння продукувати, аргументувати та захищати свої ідеї. Формування навичок емоційно-вольової сфери. Розвиток творчих і дослідницьких здібностей особистості. Розвиток здібності до самовизначення і ціле покладання. Розвиток критичного мислення, навичок аналізу та рефлексії.. Розвиток комунікативних умінь і навичок. Виховання значущих загальнолюдських цінностей. Виховання почуття відповідальності та самодисципліни. Соціалізуюча Формування навичок спілкування у соціумі. Вироблення власного погляду на події. Осмислення своїх можливостей та усвідомлення власної значущості під час роботи в команді. Педагогічні функції методу проектів
 14. 14. Пам'ятка для вчителяПам'ятка для вчителя Подумайте, чи тема вибрана у відповідь дітей. Чи зможуть діти досягти успіху при виконанні проекту? Чи заохочує проект творче мислення, уяву? Чи засвоять діти основні навички? Чи зможуть діти краще зрозуміти предмети, явища навколишнього світу? Чи відповідає проект спробам дітей самостійно осмислити та зрозуміти нову інформацію? На яких уміннях ви збираєтеся концентрувати увагу? Подумайте! Чи вибрана тема цікава дітям?
 15. 15. допомогти учням визначити мету діяльності Дії вчителяДії вчителя сприяти прогнозуванню результатів проекту розкривати можливі форми діяльності рекомендувати джерела отримання інформації створити умови для активності школярів є партнером допомагає учню оцінити отриманий результат.
 16. 16. Експериментує Відкриває нові знання Визначає мету своєї діяльності Обирає шляхи вирішення проблеми Несе відповідальність за свою діяльність Дії учнів підДії учнів під час роботичас роботи наднад проектомпроектом
 17. 17. Роль батьків в ході роботи над проектом Консультують Слідкують за виконанням плану Вирішують оперативні питання Допомагають з попередньою оцінкою проекту Беруть участь у підготовці презентації Забезпечують найбільш оптимальний режим роботи і відпочинку
 18. 18. Назви тему Знайди зручне положення тіла і місце для рук Спокійно дивись на слухачів Зацікав слухачів виступом Говори вільно, слідкуй за жестами і мімікою Підкреслюй важливі думки у своїй роботі ПравилаПравила презентаціїпрезентації проектупроекту Роби паузи, щоб слухачі усвідомлювали почуте Логічно закінчи свій виступ
 19. 19. Форми самооцінки: Чи сподобався мені мій проект? Чи робив я найулюбленішу, цікаву роботу? Чи використовував різні ідеї? Чи потребував допомоги? Що я ще можу зробити з цієї теми?
 20. 20. “Щось пізнаючи, я знаю, для чого це мені потрібно, де я можу ці знання застосувати” - такою є філософія сучасного розуміння методу проектів. Література 1. Ващенко Г. Загальні методи навчання : [Підручник для педагогів]. — Київ,  українська видавнича спілка, 1997р.— с.331–353 1. А.М. Матюшкин. Проблемные ситуации в мышлении и обучении  [Електронный ресурс]  / Алексей Матюшкин. — М.: Педагогика, 1972 г. —  170-186 с. — Режим доступу:  http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/ch8_3.html 1. Питт ДЖ. Что это такое и как мы это делаем : [Метод проектов] / Жд.  Питт // Відкритий урок. – 2004. - №5,6. – с. 26-27. 2. Плануємо залюбки: орієнтовані розробки тематичних циклів. Книга 1. /  Укл. Ю.С. Манилюк, Л.І. Тищук. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 192с. 3. Полат Е. Что такое проект / Полат Е., Петров А., Бухаркина М., Моисеева  М.// Відкритий урок. – 2004. - №5,6. – с. 10-17. [Електронный ресурс] /   Полат Е. Что такое проект – Режим доступу:  http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn3.php;  letopisi.ru›images/a/ac/Метод_проектов_Полат.pdf;  http://distant.ioso.ru/project/meth%20project/metod%20pro.htm    

×