Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rph interaksi antara organisma hidup

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Rph interaksi antara organisma hidup

  1. 1. 1 RPH_TMAPS_06 Matapelajaran : Sains Kelas : Tingkatan 2 Masa : 80 minit Tema : Saling Bersandaran antara Organisma Hidup dengan Persekitaran Tajuk : Interaksi antara Organisma Hidup Objektif Pembelajaran : Menilai interaksi antara organisma hidup Hasil Pembelajaran : Pada akhir proses pembelajaran murid dapat: (i) (ii) (iii) Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. Menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Pengetahuan sedia ada : (i) Murid mempunyai pengetahuan asas berkenaan interaksi antara haiwan dan tumbuhan. (ii) Murid telah didedahkan dengan peta pemikiran i-Think. (iv) Murid telah mempelajari mengenai interaksi antara organisma semasa di sekolah rendah. Kemahiran saintifik : Berkomunikasi Kemahiran berfikir : Membanding dan membeza, menciri dan mengkelaskan, menjana idea dan membuat kesimpulan. Sikap Saintifik dan nilai murni : Minat dan bersifat ingin tahu tentang interaksi antara organisma hidup, bekerjasama dan berani mencuba. Bahan bantu mengajar : Slaid powerpoint, kertas mahjong dan lembaran kerja. Pendekatan : Peta Pemikiran. KBAT Sains 2013 - MUAR
  2. 2. 2 RPH_TMAPS_06 Fasa / Masa Orientasi (10 minit) Isi Kandungan Interaksi antara organisma hidup adalah seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b) persaingan: intraspesies dan interspesies. c) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia). Aktiviti Pembelajaran Aktiviti 1 1. Murid ditunjukkan slaid powerpoint mengenai interaksi antara organisma hidup. 2. Guru bertanya soalan kepada murid. Komunikasi KBAT / Catatan Slaid powerpoint menunjukkan pelbagai jenis interaksi antara organisma hidup. i) Berdasarkan kepada gambarajah, bolehkah kamu kelaskan jenis-jenis interaksi berikut kepada kumpulan tertentu? ii) Berapakah jenis interaksi yang terlibat? iii) Bagaimanakah anda membuat pengelasan tersebut? Jangkaan jawapan: a) Boleh b) Tiga c) Berdasarkan jenis haiwan dan cara interaksi. Kemahiran berfikir: menjana idea. SSNM: Minat dan sifat ingin tahu tentang interaksi haiwan. Pencetusan idea (10 minit) Peta Pemikiran Bulatan KBAT Sains 2013 - MUAR Berdasarkan aktiviti 1. KPS: Berkomunikasi 1. Para murid dibahagikan Kemahiran berfikir: kepada 5 kumpulan dan mencirikan berbincang untuk menerangkan mengenai interaksi antara organisma hidup dengan menggunakan Peta Bulatan.
  3. 3. 3 RPH_TMAPS_06 2. Murid-murid membuat pembentangan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Penstrukturan Interaksi antara Semula Idea organisma hidup adalah (35 minit) seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b) persaingan: intraspesies dan interspesies. c) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia). Aktiviti 2. 1. Setiap kumpulan akan dibekalkan dengan sehelai kertas mahjong dan pen marker. 2. Murid dikehendaki membuat pemerhatian tentang cirri-ciri interaksi yang diperhatikan daripada slaid powerpoint. 3. Berdasarkan kepada pencirian yang telah dibuat, murid diminta untuk membuat pengelasan dengan menggunakan Peta Pemikiran Pokok. Kemahiran berfikir: menjana idea. SSNM: Bekerjasama. 1. Pada pendapat anda, bagaimanakah kesan terhadap alam sekitar jika semua hidupan tidak menjalani interaksi? Jangkaan jawapan: i) Hidupan menjadi tidak seimbang. ii) Haiwan dan tumbuhan akan memenuhi bumi. 4. Hasil kerja murid dibentangkan di hadapan kelas. 5. Murid dibimbing oleh guru untuk membuat kesimpulan aktiviti yang dilaksanakan. Aplikasi Idea (10 minit) Wujud interaksi antara organisma hidup. Guru bertanya soalan kepada murid. i) Apakah kepentingan interaksi antara organisma hidup kepada ekosistem? ii) Berikan pendapat anda, mengapakah hidupan menjalani interaksi? Jangkaan jawapan: i) Untuk mengekalkan saiz suatu populasi. KBAT Sains 2013 - MUAR
  4. 4. 4 RPH_TMAPS_06 ii) Cara semulajadi untuk mengawal saiz suatu populasidan mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kemahiran berfikir: menjana idea SSNM: Berani mencuba. Refleksi (10 minit) Pendapat dan perasaan murud-murid. 1. Murid dibimbing oleh guru untuk membuat kesimpulan aktiviti yang telah dilaksanakan. 2. Murid menjawab soalan latihan berdasarkan kefahaman sendiri atas pembelajaran dan diserahkan kepada guru untuk disemak. KBAT Sains 2013 - MUAR SSNM: Berfikir secara rasional.

×