Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

2015 אסטרטגיית חברות מזון ומשקאות

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio

2015 אסטרטגיית חברות מזון ומשקאות

Descargar para leer sin conexión

מצגת זו מנתחת את אסטרטגיית חברות המזון והמשקאות המובילות בצפון אמריקה, על פי המצגות שלהן בועידת האנליסטים של ניו יורק - CAGNY 2015. אנו מציגים גם את השינויים לעומת הניתוח שערכנו בשנה שעברה, על מנת לזהות מגמות אסטרטגיות על ציר הזמן.

מצגת זו מנתחת את אסטרטגיית חברות המזון והמשקאות המובילות בצפון אמריקה, על פי המצגות שלהן בועידת האנליסטים של ניו יורק - CAGNY 2015. אנו מציגים גם את השינויים לעומת הניתוח שערכנו בשנה שעברה, על מנת לזהות מגמות אסטרטגיות על ציר הזמן.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a 2015 אסטרטגיית חברות מזון ומשקאות (20)

Más de Hamutal Schieber (20)

Anuncio

2015 אסטרטגיית חברות מזון ומשקאות

 1. 1. ‫ומשקאות‬ ‫מזון‬ ‫חברות‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫סיכום‬CAGNY*2015 * Consumer Analyst Group New York ‫שיבר‬‫ריסרץ‬| '‫מרץ‬,2015
 2. 2. ‫ולשיווק‬ ‫לחדשנות‬ ‫הנוגעות‬ ‫המגמות‬ ‫את‬ ‫סוקרת‬ ‫הבאה‬ ‫המצגת‬,‫שבאו‬ ‫כפי‬ ‫המזון‬ ‫בשוק‬ ‫המובילות‬ ‫העולמיות‬ ‫החברות‬ ‫בהתייחסויות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫והמשקאות‬‫בועידת‬‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫של‬ ‫האנליסטים‬(CAGNY),2015.‫זאת‬, ‫ועידת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שערכנו‬ ‫המגמות‬ ‫לניטור‬ ‫בהמשך‬CAGNY‫ב‬-2014 (‫ב‬ ‫היא‬ ‫אף‬ ‫זמינה‬ ‫המצגת‬–Slideshare.) ‫המרכזיות‬ ‫המגמות‬ ‫את‬ ‫לרכז‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נבחרות‬ ‫חברות‬ ‫מאת‬ ‫דוחות‬ ‫בחנו‬ ‫בארה‬ ‫והמשקאות‬ ‫המזון‬ ‫תעשיית‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫הצפויות‬"‫בהמשך‬ ‫ב‬.‫החברות‬ ‫שנסקרו‬:Pepsico, JM Smuckers, Hershey, General Mills, Kellogg’s, Campbell’s, Mondelez‫ו‬-WhiteWave. ‫שיבר‬ ‫השוק‬ ‫מחקרי‬ ‫בוטיק‬‫ריסרץ‬'‫ע‬ ‫נוסד‬"‫בשנת‬ ‫שיבר‬ ‫חמוטל‬ ‫י‬2009.‫אנו‬ ‫דו‬ ‫מספקים‬"‫מחקר‬ ‫חות‬‫תפורי‬-‫דו‬ ‫וכן‬ ‫לקוח‬"‫שוטף‬ ‫תחרותי‬ ‫מודיעין‬ ‫חות‬,‫על‬ ‫מגמות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫ובינלאומיות‬ ‫ישראליות‬ ‫לחברות‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫שוק‬,‫קונים‬ ‫ומגמות‬ ‫צרכנים‬ ‫מגמות‬;‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫ולקחת‬ ‫ולזהות‬ ‫החלטותיהן‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫התחרותיים‬ ‫האספקטים‬.
 3. 3. ‫ב‬ ‫החברות‬ ‫מצגות‬ ‫ניתוח‬ ‫פי‬ ‫על‬-CAGNY 2015: ‫חיים‬ ‫ואיכות‬ ‫בריאות‬ •‫אוכל‬‫אמיתי‬,‫רכיבי‬-‫על‬,‫בפוקוס‬ ‫נמצא‬ ‫עדיין‬ ‫חלבון‬ •‫שהנו‬ ‫פינוק‬"‫עבורך‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬",‫בריאות‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬‫לפרימיום‬ ‫ובערוצים‬ ‫בלקוחות‬ ‫מיקוד‬ •‫קמעונאים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫על‬ ‫פוקוס‬ •‫ה‬ ‫בערוץ‬ ‫ההזדמנות‬-AFH‫והפודסרוויס‬ •‫ב‬ ‫מיקוד‬-activation‫ודיגיטליים‬ ‫פיזיים‬ ‫בערוצים‬ ‫צרכנים‬ ‫ובמעורבות‬ ‫שיווק‬ •‫כדי‬ ‫בדאטה‬ ‫שימוש‬‫לנטר‬‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫מהלכים‬ ‫לפועל‬ ‫ולהוציא‬ •‫רב‬-‫ופרסונלי‬ ‫ערוצי‬ •‫דיגיטלי‬ ‫דגש‬ ‫המשך‬ ‫פלטפורמות‬ •‫מ‬"‫יותר‬ ‫וגדולה‬ ‫טובה‬ ‫חדשנות‬"(bigger, better)‫ל‬"‫פלטפורמות‬" •‫ודאטה‬ ‫תובנות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫וחדשנות‬ ‫שונים‬ ‫צורך‬ ‫מצבי‬ ‫על‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬
 4. 4. ‫המציגות‬ ‫התייחסו‬ ‫אליהן‬ ‫המרכזיות‬ ‫המגמות‬,‫הן‬: ◦‫חיים‬ ‫ואיכות‬ ‫בריאות‬–simple, natural, real ingredients, free from ◦‫אישית‬ ‫והתאמה‬ ‫פרסונליזציה‬ ◦‫דיגיטליים‬ ‫חיים‬ ◦‫נוחות‬,‫הצריכה‬ ‫אופן‬ ‫ושינוי‬ ‫קטנות‬ ‫ארוחות‬(‫חדשות‬ ‫צריכה‬ ‫הזדמנויות‬) ◦‫ועונג‬ ‫פינוק‬ ‫חברת‬ ‫לפי‬Keurig,‫טרנדים‬ ‫המשקאות‬ ‫למערכות‬ ‫רלוונטיים‬ ‫טריות‬ ‫כוללים‬ ‫החברה‬ ‫של‬, ‫קיימות‬,‫פרסונליזציה‬,‫בחירה‬, ‫פשטות‬,‫חושית‬ ‫התנסות‬, ‫טבעיות‬,‫ובריאות‬ ‫דמוקרטיזציה‬
 5. 5. Campbell’s‫מהפכניים‬ ‫לשינויים‬ ‫מתייחסת‬ ‫המשפחות‬ ‫של‬ ‫ובהרכב‬ ‫בהגדרה‬ JM Smuckers‫מתייחסת‬ ‫טבעיות‬ ‫של‬ ‫לטרנדים‬,‫חלבון‬, ‫ופינוק‬ ‫נוחות‬
 6. 6. ‫חברת‬Hershey‫היא‬ ‫כי‬ ‫מדווחת‬ ‫שלה‬ ‫התזונה‬ ‫חטיף‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫תשים‬ Krave‫בשר‬ ‫מבוסס‬ ‫שהנו‬,‫על‬ ‫לתזונה‬ ‫הדרישה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫מנת‬ ‫מאידך‬ ‫ולחטיפים‬ ‫מחד‬.‫נוספת‬ ‫דרך‬ ‫פלטפורמות‬ ‫בונה‬ ‫החברה‬ ‫שבה‬ ‫הנה‬–‫מותגים‬ ‫מתיחת‬. ‫ל‬ ‫בדומה‬-2014,‫המשיכו‬ ‫חברות‬ ‫ב‬ ‫לדון‬-2015‫בפלטפורמות‬ ‫חדשנות‬,‫מותגים‬ ‫מתיחת‬ ‫לרבות‬, ‫מבוססות‬ ‫פלטפורמות‬-‫רכיבים‬, ‫מבוססות‬ ‫ופלטפורמות‬-‫אירועים‬.
 7. 7. General Mills:‫טרנדים‬ ‫סביב‬ ‫מוצרים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫ביסוס‬ ‫רכיבים‬ ‫של‬ ‫מרכזיים‬:‫חלבון‬,‫סיבים‬,‫גלוטן‬ ‫ללא‬,‫סוכר‬ ‫פחות‬. Mondelez
 8. 8. Campbell’s innovation platforms  WhiteWave
 9. 9. JM Smuckers‫לפלטפורמות‬ ‫שלה‬ ‫הליבה‬ ‫מותגי‬ ‫את‬ ‫הפכה‬
 10. 10. ‫ל‬ ‫כיום‬ ‫נוגעת‬ ‫הבריאות‬ ‫מגמת‬-wellness‫ההוליסטי‬ ‫במובן‬,‫של‬ ‫אחרים‬ ‫בדוחות‬ ‫שציינו‬ ‫כפי‬Schieber Research.‫לרכיבים‬ ‫נוגע‬ ‫הדבר‬"‫אמיתיים‬",‫טבעיים‬ ‫חטיפים‬/‫תוויות‬ ‫בעלי‬"‫נקיות‬",‫תזונה‬,‫חלבון‬, ‫אלרגיות‬ ‫ללא‬ ‫וחיים‬. ‫קודמות‬ ‫משנים‬ ‫להבדיל‬,‫ל‬ ‫רבה‬ ‫התייחסות‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬"‫על‬ ‫פירות‬",‫וסיבים‬ ‫חלבון‬ ‫כגון‬ ‫רכיבים‬ ‫אך‬ ‫מיוחדת‬ ‫להתייחסות‬ ‫זכו‬ ‫כן‬ ‫תזונתיים‬. ‫האורגני‬ ‫בתחום‬ ‫צמיחה‬ ‫צופות‬ ‫החברות‬,‫טענת‬ ‫שכן‬"‫אורגני‬"‫של‬ ‫להעדפות‬ ‫מענה‬ ‫בתוכה‬ ‫מקפלת‬‫תוית‬ ‫אורגניים‬ ‫שאינם‬ ‫ומשקאות‬ ‫ממזון‬ ‫יותר‬ ‫טבעיות‬ ‫או‬ ‫נקיה‬. ‫הרשי‬‫התווית‬ ‫מגמת‬ ‫כי‬ ‫ציינה‬ ‫ה‬"‫נקיה‬"‫מתחומי‬ ‫אחת‬ ‫הנה‬ ‫של‬ ‫המרכזיים‬ ‫המיקוד‬ ‫החטיפים‬ ‫בתחום‬ ‫החברה‬.
 11. 11. Kellogg’s‫היא‬ ‫כי‬ ‫הודיעה‬ ‫מעוניינת‬"‫לענג‬"‫דרך‬ ‫צרכנים‬ ‫עבורם‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫שהנם‬ ‫מוצרים‬, ‫כיום‬ ‫מחפשים‬ ‫אינם‬ ‫צרכנים‬ ‫שכן‬ ‫מוצרי‬"‫דיאט‬",‫מחפשים‬ ‫הם‬ ‫אלא‬ wellness‫וטעם‬.
 12. 12. WhiteWave–‫מגמת‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫הצמיחה‬ ‫ומנועי‬ ‫הבריאות‬
 13. 13. Hershey:‫הצריכה‬ ‫אירועי‬ ‫להרחבת‬ ‫לחנך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המכירה‬ ‫בנקודת‬ ‫שימוש‬,‫באמצעות‬ ‫לתצוגות‬ ‫שונים‬ ‫מיקומים‬ ‫ומספר‬ ‫מיוחדות‬ ‫מדף‬ ‫חוץ‬ ‫תצוגות‬.
 14. 14. ‫כל‬ ‫על‬ ‫כמעט‬ ‫משפיעה‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫המהפכה‬ ‫הצרכן‬ ‫חיי‬ ‫של‬ ‫אספקט‬,‫עדיין‬ ‫חברות‬ ‫אך‬ ‫בכל‬ ‫המחובר‬ ‫לעולם‬ ‫עצמן‬ ‫להתאים‬ ‫נאבקות‬ ‫לשיווק‬ ‫הנוגע‬,‫וקניה‬ ‫תקשורת‬. ‫הדיגיטליים‬ ‫במאמציהן‬ ‫דנו‬ ‫החברות‬ ‫רוב‬ ‫בשיווק‬,‫אלקטרוני‬ ‫ומסחר‬ ‫מובייל‬(e- commerce.) Campbell’s P&G Hershey
 15. 15. ‫פרימיומיזציה‬‫על‬ ‫נשענת‬"‫מיוחד‬ ‫פינוק‬","‫מיוחדת‬ ‫בריאות‬"‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫חדשנות‬ ‫או‬,‫מוצרי‬ ‫עולים‬ ‫וכן‬ mass-premium. ‫מחיר‬ ‫נקודות‬ ‫במספר‬ ‫לנוכחות‬ ‫מתייחסות‬ ‫עדיין‬ ‫החברות‬,‫שונים‬ ‫אריזה‬ ‫גדלי‬ ‫באמצעות‬ ‫היתר‬ ‫בין‬. Campbell’s:‫משקאות‬cold pressed‫סופר‬ ‫במיצוב‬- ‫פרימיום‬ Hershey:‫מיוחד‬ ‫פינוק‬/mass premium Kellogg’s‫שונים‬ ‫אריזות‬ ‫גדלי‬ ‫עם‬
 16. 16. ‫מחפשים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫הודיעו‬ ‫המציגים‬ ‫ערוצים‬ ‫הרחבת‬ ‫באמצעות‬ ‫צמיחה‬, ‫ומסחר‬ ‫לבית‬ ‫מחוץ‬ ‫ערוצים‬ ‫כולל‬ ‫אלקטרוני‬. ‫כן‬ ‫כמו‬,‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫הציגו‬ ‫החברות‬ ‫ודיגיטליים‬ ‫פיזיים‬ ‫קמעונאים‬ ‫עם‬ ‫כאחד‬,‫ה‬ ‫ערוץ‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫כמו‬- AFH,‫הצרכן‬ ‫לטובת‬ ‫לפעול‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫הקניה‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫הסופי‬. Pepsico‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫ערוצים‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫קמעונאים‬ ‫עם‬
 17. 17. Pepsico:‫שיתופי‬ ‫קמעונאים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬
 18. 18. Hershey‫ה‬ ‫צרכי‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חדשים‬ ‫ומוצרים‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬ ‫עיצבה‬- E-Commerce
 19. 19. ‫הצרכנים‬ ‫מבחינת‬ ‫עמוקה‬ ‫משמעות‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫אירועים‬ ‫ממנפות‬ ‫החברות‬,‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המכירה‬ ‫בנקודת‬ ‫מעורבות‬. Hershey Pepsico
 20. 20. ‫הצרכנים‬ ‫ועל‬ ‫הקונים‬ ‫על‬ ‫דאטה‬ ‫ממנפות‬ ‫חברות‬, ‫שלהן‬ ‫והביצוע‬ ‫השיווק‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫מנת‬ ‫על‬. Pepsico Hershey
 21. 21. ‫הקונים‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫הקניה‬ ‫במסע‬ ‫לדון‬ ‫השנה‬ ‫גם‬ ‫המשיכו‬ ‫המציגות‬,‫מהמהפכה‬ ‫המושפע‬ ‫הדיגיטלית‬. P&G–‫המניות‬ ‫לבעלי‬ ‫ההחזר‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫המיועדת‬ ‫דרכים‬ ‫מפת‬(TSR) ‫בצרכנים‬ ‫מיקוד‬ ‫באמצעות‬
 22. 22. ‫מסוג‬ ‫בעיקר‬ ‫היו‬ ‫שדווחו‬ ‫והרכישות‬ ‫המיזוגים‬bolt-on,‫נוכחות‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫מיועדים‬ ‫והם‬ ‫ו‬ ‫בריאות‬ ‫של‬ ‫בקטגוריות‬ ‫החברות‬-snacking. General Mills ‫ורכישותיה‬ Mondelez‫את‬ ‫רכשה‬Enjoy Life‫לשוק‬ ‫להיכנס‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בארה‬ ‫האלרגנים‬ ‫נטול‬ ‫המזון‬"‫ב‬
 23. 23. ‫אוכל‬ ‫על‬ ‫פוקוס‬ ‫עם‬ ‫במרכז‬ ‫להיות‬ ‫ממשיך‬ ‫החיים‬ ‫ואיכות‬ ‫הבריאות‬ ‫נושא‬ "‫אמיתי‬",‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫רכיבים‬ ‫באמצעות‬ ‫ופינוק‬ ‫טעם‬ ‫והצעת‬.‫ואולם‬,‫גם‬ ‫היו‬ ‫שינויים‬,‫ובהם‬: ‫על‬ ‫יותר‬ ‫דיברו‬... ‫הפעלה‬(‫אקטיבציה‬)‫המכירה‬ ‫בנקודת‬ ‫ערוצים‬ ‫ריבוי‬ ‫דאטה‬ ‫מינוף‬ ‫חדשנות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫על‬ ‫פחות‬ ‫דיברו‬... ‫דמוגרפיים‬ ‫שינויים‬ ‫משותפים‬ ‫מיזמים‬,‫ורכישות‬ ‫מיזוגים‬
 24. 24. ‫שאלה‬ ‫בכל‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬ hamutal@researchci.com | 054-7650789

×