Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

מה לא מלמדים אותנו בבית ספר ליזמות

137 visualizaciones

Publicado el

הרצאת פתיחה
Google Campus for Moms - Demo Day

Publicado en: PYMES y liderazgo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

מה לא מלמדים אותנו בבית ספר ליזמות

 1. 1. ‫מלמדים‬ ‫שלא‬ ‫הדברים‬ ‫ספר‬ ‫בבית‬ ‫אותנו‬ ‫ליזמות‬ ‫ליאור‬‫פרנקל‬ frnkl.co Google Campus For Moms
 2. 2. ‫רובוטיות‬ ‫אתן‬ ‫האם‬?
 3. 3. ‫כלשהי‬ ‫רצויה‬ ‫לתוצאה‬ ‫המביאות‬ ‫פעולות‬ ‫סדרת‬ ‫ם‬ ְ‫ית‬ ִ‫ר‬ֹ‫ו‬ּ‫ג‬ְ‫ל‬ַ‫א‬
 4. 4. 1.‫צוות‬ ‫תמצא‬ 2.‫תבנה‬MVP 3.‫כסף‬ ‫תגייס‬ 4.‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫החברה‬ ‫תצליח‬! ‫יזם‬ ‫בתור‬ ‫להצלחה‬ ‫האלגוריתם‬
 5. 5. ‫שם‬ ‫התפספס‬ ‫מה‬?
 6. 6. ‫לבנות‬ ‫איך‬ ‫מוצר‬ ‫זה‬ ‫מה‬UX ‫לגייס‬ ‫איך‬ ‫משקיעים‬ Growth Hacking ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫איך‬ ‫מפתחים‬ ‫יזמיות‬ ‫מלמדים‬ ‫מה‬? ‫לעשות‬ ‫איך‬ PIVOT
 7. 7. ‫את‬ ‫להרוג‬ ‫לא‬ ‫איך‬ ‫כשהן‬ ‫שלך‬ ‫השותפות‬ ‫אותך‬ ‫מטריפות‬ ‫להכין‬ ‫איך‬ ‫מצגת‬ ‫בוכה‬ ‫כשהתינוק‬ ‫להישבר‬ ‫לא‬ ‫איך‬ ‫כשקשה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫איך‬ ‫דחייה‬ ‫לעשות‬ ‫איך‬ ‫דברים‬ ‫עשר‬ ‫אחת‬ ‫בבת‬ ‫אותנו‬ ‫מלמדים‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ‫אבל‬?
 8. 8. ‫נכשלים‬ ‫מיזמים‬ ‫הרבה‬ ‫שבגללה‬ ‫הסמויה‬ ‫הסיבה‬
 9. 9. ‫יציב‬ ‫לא‬ ‫בסיס‬
 10. 10. ‫בראש‬ ‫לנו‬ ‫שעוברות‬ ‫מטעות‬ ‫מחשבות‬ ‫איתן‬ ‫להתמודד‬ ‫ואיך‬
 11. 11. ‫לבד‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫״אני‬!‫״‬ 1# ‫בך‬ ‫שיתמוך‬ ‫מישהו‬ ‫למצוא‬ ‫חייבת‬ ‫את‬. ‫לשותפות‬ ‫קשר‬ ‫בלי‬.
 12. 12. ‫יצליח‬ ‫הוא‬ ‫בעיתון‬ ‫שלי‬ ‫המיזם‬ ‫על‬ ‫יכתבו‬ ‫רק‬ ‫״אם‬!‫״‬ 2# ‫יביאו‬ ‫לא‬ ‫כמעט‬ ‫וטלוויזיה‬ ‫עיתון‬‫טראפיק‬/‫משתמשים‬- ‫קונסיסטנטי‬ ‫באופן‬ ‫המיזם‬ ‫את‬ ‫לשווק‬ ‫ללמוד‬ ‫צריכה‬ ‫את‬
 13. 13. ‫לגייס‬ ‫חייבת‬ ‫״אני‬6‫יצליח״‬ ‫שזה‬ ‫כדי‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫וחצי‬ 3# -‫היצירתיות‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫במשאבים‬ ‫מחסור‬ -‫עוזר‬ ‫במשאבים‬ ‫מחסור‬‫להתפקס‬‫שחשוב‬ ‫מה‬ ‫על‬ -‫מוקדם‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫ולמכור‬ ‫ערך‬ ‫להביא‬
 14. 14. ‫ברירה‬ ‫״אין‬,‫ספורט‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫חייבת‬ ‫אני‬/‫עצמי‬/‫זוגיות״‬ 4# -‫ספורט‬/‫מנוחה‬–‫מגיעים‬ ‫הטובים‬ ‫הרעיונות‬ ‫שם‬ -‫הזוגיות‬ ‫על‬ ‫תוותרי‬ ‫אם‬,‫כלום‬ ‫בלי‬ ‫תישארי‬ ‫בסוף‬ -‫עצמך‬ ‫על‬ ‫לוותר‬?‫זה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫את‬ ‫בכלל‬ ‫למה‬ ‫אז‬?
 15. 15. ‫כלום‬ ‫מספיקה‬ ‫לא‬ ‫״אני‬!‫זמן‬ ‫שניים‬ ‫פי‬ ‫לוקח‬ ‫והכל‬!‫״‬ 5# -‫להשתיק‬‫נוטיפיקציות‬‫מיותרות‬ ‫וקבוצות‬ -‫מה‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לעבוד‬‫ש״יזיז‬‫המחט״‬ ‫את‬)2X 5X 10x( -‫ל‬ ‫״חשוב״‬ ‫בין‬ ‫להבדיל‬-‫״דחוף״‬ -‫היום‬ ‫שיקרה‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫״מה‬ ‫להחליט‬ ‫יום‬ ‫כל‬?‫״‬
 16. 16. ‫יכעס‬ ‫שלי‬ ‫״הילד‬‫שאני‬‫מבלה‬ ‫לא‬‫איתו‬‫מספיק״‬ 6#
 17. 17. ‫ארבע‬ ‫של‬ ‫סיפורן‬‫נשים‬
 18. 18. ‫בכנות‬ ‫משהו‬ ‫לכן‬ ‫לומר‬ ‫יכול‬ ‫אני‬?
 19. 19. ‫אוהבות‬ ‫שאתן‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫תעשו‬ ‫אם‬- ‫עצמכן‬ ‫את‬ ‫תממשו‬ ‫אם‬- ‫תדעו‬ ‫אם‬–‫ניסיתן‬ ‫שלפחות‬- ‫בכן‬ ‫גאה‬ ‫יהיה‬ ‫שלכם‬ ‫הילד‬. ‫כמותכן‬ ‫להיות‬ ‫ירצה‬ ‫הוא‬. ‫אותו‬ ‫ללמד‬ ‫לחיים‬ ‫שיעורים‬ ‫הרבה‬ ‫לכן‬ ‫יהיו‬. ‫זה‬ ‫לכל‬ ‫ומעבר‬-
 20. 20. ‫לעצמכן‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫חייבות‬ ‫אתן‬
 21. 21. ‫ובהמשך‬ ‫היום‬ ‫בהצלחה‬ ‫ליאור‬‫פרנקל‬ frnkl.co

×