Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

מחלקת רישוי עסקים ושילוט

883 visualizaciones

Publicado el

מצגת של המחלקה לרחשוי עסקים ושילוט במועצה האזורית חבל אילות

 • Sé el primero en comentar

מחלקת רישוי עסקים ושילוט

 1. 1. ‫מצגת זו באה להעניק לך האזרח מידע ולסייע לך להבין בכל‬ ‫הקשור למתן רישיון עסק.‬‫ערך: יעקב מנשה מנהל רישוי עסקים‬
 2. 2. ‫מחלקת רישוי עסקים‬ ‫מנהל/ת המחלקה – יעקב מנשה‬ ‫•‬‫כתובת – מועצה אזורית חבל אילות ד.נ. חבל אילות מיקוד 02888.‬ ‫•‬ ‫טלפון – 7485536-80.‬ ‫•‬ ‫פקס – 0085536-80.‬ ‫•‬ ‫פלאפון – 5319979-450.‬ ‫•‬ ‫שעות קבלה – א – 00:80 – 00:51‬ ‫•‬ ‫ג - 00:80 - 00:51‬ ‫•‬ ‫בימים אחרים ניתן לקבל שירות בתאום טלפוני‬ ‫•‬
 3. 3. ‫מהו תפקידה של המחלקה לרישוי‬ ‫עסקים?‬ ‫תפקידה של המחלקה לרישוי עסקים הוא לדאוג לכך, שכל עסק, הנחשב‬ ‫עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 8691 וצו רישוי עסקים התשנ"ה - 5991,‬‫כעסק טעון רישוי, יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים,‬ ‫עם רישיון תקף ובלא שיצור מטרד כלשהו לסביבה. מסגרת חוק רישוי עסקים,‬ ‫נותנת ביטוי נאות לתפקיד המרכזי של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של‬ ‫הרשות המקומית, ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלבנטיים אחרים.‬ ‫רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק‬ ‫ולמנהלו לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.‬ ‫ככלל ובהתאם לחוק יסוד חופש העיסוק התשנ"ב - 2991, כל אדם רשאי‬ ‫להגיש בקשה לרישיון עסק, עם זאת על המבקש לפתוח עסק לדעת, כי ישנם‬ ‫לעיתים אילוצים והגבלות חוקיות, ובמקרים קיצוניים בקשתו אף תידחה על‬ ‫הסף.‬
 4. 4. ‫מכלול הנושאים באחריות מדור רישוי‬ ‫עסקים הם:‬ ‫מתן מידע מוקדם לפתיחת עסק‬ ‫הנחיות לבעלי עסקים להגשת תוכניות עסק.‬‫קליטת הבקשה לרישיון עסק והעברה לגורמים המאשרים הנדסה, כיבוי‬‫אש, משטרה, משרד הבריאות, משרד העבודה, איכות הסביבה, וטרינר ,‬ ‫בהתאם לסוג ומהות העסק.‬ ‫ביקורות תברואיות בעסקים בשיתוף משרד הבריאות.‬ ‫מעקב וריכוז הבקשות מכל נותני האישור.‬ ‫מתן תנאים/נוספים לרישיון עסק.‬ ‫משלוח התראות לבעלי העסקים אשר אינם עומדים בתנאי הרישיון‬ ‫ובדרישות החוק.‬ ‫הכנת חומר למח המשפטית על הגשת כתבי אישום.‬ ‫איתור וסיור בשטח לעסקים הפועלים ללא רישיון.‬ ‫רישוי ופיקוח אירועים המוניים תחת כיפת השמיים.‬ ‫רישוי ופיקוח קייטנות.‬ ‫סיור ואיתור שלטים המוצבים בעסקים ללא רישיון.‬
 5. 5. ‫מדוע צריך רישיון עסק ?‬ ‫‪‬שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. על תחום זה‬ ‫והגדרת התקנות, הצווים והתנאים להשגתם, אחראי המשרד לאיכות‬ ‫הסביבה.‬ ‫‪‬מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. על תחום‬ ‫זה מופקדת המשטרה.‬ ‫‪‬שמירה על בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. על תחום זה‬ ‫מופקד משרד העבודה והרווחה.‬ ‫‪‬מניעת סכנות של מחלות המועברות על ידי בעלי חיים וכדומה על תחום‬ ‫זה אחראי הרופא הווטרינרי ראשותי עפ"י הסמכה.‬ ‫‪‬שמירה על בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים. על תחום זה‬ ‫אחראי משרד הבריאות.‬‫‪‬קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות. על תחום זה אמונות‬ ‫רשויות הרישוי, שהן לצורך העניין מינהל ההנדסה במועצה ואיגוד ערים‬ ‫לשירותי כבאות.‬
 6. 6. ‫אילו עסקים חייבים ברישיון עסק‬ ‫העסקים טעוני הרישוי מחולקים ומסווגים ל- 01 קבוצות עיקריות:‬ ‫קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.‬ ‫קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.‬ ‫קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.‬ ‫קבוצה 4 - מזון.‬ ‫קבוצה 5 - מים ופסולת.‬ ‫קבוצה 6 - מסחר ושונות.‬ ‫קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט.‬ ‫קבוצה 8 - רכב ותעבורה.‬ ‫קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.‬ ‫קבוצה 01- תעשייה, מלאכה, כימייה ומחצבים.‬
 7. 7. ‫•רק עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים‬ ‫(עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 5991,‬ ‫חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.‬ ‫•רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.‬ ‫•רשימה מפורטת של עסקים ניתן לקבל ביחידה‬ ‫לרישוי עסקים.‬ ‫•מעיון ברשימה מתגלה כי לא כל עסק מחויב ברישיון.‬‫מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועות‬ ‫חופשיים כמו עורכי דין רואי חשבון ועוד.‬
 8. 8. ‫בדוק לפני התחלת התהליך‬ ‫•בטרם חתימת חוזה עם בעל הנכס, ברר במחלקות המועצה את מעמדו ומצבו של הנכס.‬ ‫• בדוק במחלקה לרישוי עסקים האם סוג העסק אותו אתה עומד לפתוח, נחשב על פי החוק‬ ‫•עסק טעון רישוי או לא.‬ ‫•בדוק באמצעות מחלקת רישוי עסקים, האם המבנה, בו אתה מעוניין לפתוח את העסק, נחשב‬‫•מבנה חוקי ( האם נבנה בהיתר מינהל ההנדסה או שמא נעשו בו חריגות ושינויים האסורים על פי חוק).‬ ‫עסק טעון רישוי, על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 8691, לא יוכל בעליו לקבל רישיון עסק,‬ ‫אם נפתח במבנה לא חוקי שלא אושר על ידי מינהל ההנדסה.‬ ‫•בדוק באמצעות מחלקת רישוי עסקים, האם סוג העסק המבוקש, מותר באיזור על פי התכליות וכן‬ ‫האם הוא אינו מנוגד לייעוד המבנה, בו הוא מצוי. כך לדוגמא - אין לפתוח עסקים בדירות מגורים.‬ ‫•בדוק במחלקה לרישוי עסקים, אם שטח, גודל המבנה, אותו אתה מעוניין לשכור, מתאים‬ ‫לסוג העסק המבוקש. ישנם עסקים, בפרט בתחום המזון, שתקנות משרד הבריאות דורשות עבורם‬ ‫שטח מינימום (לדוגמא: פיצריות, מסעדות, בתי-קפה, פלאפל, ייצור מזון וכו).‬ ‫• כדאי לברר אם לסוג העסק המבוקש יש דרישות מיוחדות מאפיינות, הבאות למנוע או להקטין‬ ‫למינימום המותר, מטרדים ומפגעים לסביבה. לדוגמא, דרישה להתקנת ארובות או מינדפים לעסקי‬ ‫מזון מסויימים או למפעלים הגורמים לאבק והמשתמשים בחומרים עם ריחות חזקים כמו נגריות,‬ ‫מצבעות, דפוס וכו. דרישות הבאות למנוע סכנה לסביבה בפרט ממפעלים המשתמשים בחומרים‬ ‫מסוכנים, דרישות שמטרתן למנוע הזרמת שפכים‬ ‫בלתי מטוהרים (או איסור כולל על הזרמת שפכים) למערכת הביוב העירונית וכיוצא באלה דרישות.‬
 9. 9. ‫באילו מקרים חייב בעל העסק‬ ‫ברישיון חדש להפעלת העסק ?‬ ‫•שינוי בעלות בעסק.‬ ‫•שינוי בסוג העסק.‬ ‫•שינוי/ תוספת בעסק קיים או הרחבתו.‬ ‫•תוספת סוג/פריט לעסק.‬ ‫•שינוי מקום העסק.‬ ‫•עסקים המחויבים בחידוש תקופתי של הרישיון.‬‫•חיסול העסק - יש להודיע על כך למחלקת רישוי‬ ‫עסקים.‬
 10. 10. ‫מיהן רשויות הרישוי השונות, שבסמכותן לאשר,‬‫לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק‬ ‫טעון רישוי?‬ ‫מינהל ההנדסה.‬ ‫המשרד לאיכות הסביבה ישירות ו/או‬ ‫באמצעות היחידה לאיכות הסביבה‬ ‫אילות אילת.‬ ‫משרד הבריאות.‬ ‫משרד העבודה.‬ ‫משרד התחבורה.‬ ‫משטרת ישראל.‬ ‫איגוד ערים לשירותי כבאות.‬ ‫משרד החקלאות באמצעות המחלקה‬ ‫הוטרינרית ברשות.‬ ‫מחלקת תברואה במועצה.‬
 11. 11. ‫תנאים לקבלת רישיון עסק‬ ‫רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את‬‫הרישיון, ההיתר הזמני או האישור בשלושה סוגים‬‫של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.‬ ‫שלושה סוגי התנאים הם:‬‫תנאי מוקדם – תנאי שיש לקיימו לפני שניתן‬ ‫הרישיון או ההיתר הזמני.‬‫תנאי ברישיון - כאשר הרישיון או ההיתר הזמני‬‫כולל בתוכו תנאים שיש לקיימם דרך קבע בעת‬ ‫הפעלת העסק.‬‫תנאי נוסף – תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר‬ ‫הזמני, לאחר שהוצא.‬
 12. 12. ‫חשוב לדעת:‬ ‫1.קביעת תנאים: נותן האישור רשאי להוסיף/ לשנות לעסק תנאי ברשיון, שניתן‬‫לצמיתות/לתקופה, בכל עת שיתעורר הצורך בכך. קביעת התנאים היא‬ ‫חלק מתהליך הרישוי ומהווה לא אחת עילה לערעור מצד מבקשי‬ ‫הרישיון או בעלי העסק בשל השלכות הכלכליות הכרוכות בבצוע‬ ‫התנאים.‬ ‫2.ערעור: ניתנת אפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט‬ ‫מחוזי בשבתו כבין דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רשיון/ביטול‬ ‫רשיון/תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.‬ ‫3. השגה: ניתן להגיש ערעור למפקח כבאות ראשי לגבי קביעת תנאים חריגים‬ ‫שניתנו ע"י שרותי הכבאות.‬ ‫4. שימוש חורג: עפ"י חוק רישוי עסקים לא ניתן אשר רישיון לעסק שאינו עומד‬ ‫בדיני התכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג"‬ ‫שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הנו שימוש בנכס או במקום שלא‬‫בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתוכנית עיר (תב"ע)‬ ‫התקפה למקום העסק.‬
 13. 13. ‫סוגי רישיונות עסק‬ ‫רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רישיונות העסק‬ ‫המפורטים להלן:‬ ‫רישיון לצמיתות – רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא‬ ‫בטלה אותו רשות הרישוי.‬ ‫רישיון תקופתי - רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש‬ ‫שנים/חמש שנים והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים‬ ‫הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרשיון.‬‫זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א‬ ‫– 0002 (התוספת הראשונה).‬ ‫היתר זמני – היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה‬ ‫אחת, שיינתן לפני מתן רישיון וזאת באישור נותני האישור.‬ ‫רישיון זמני – רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמא: קרקס). תוקף‬ ‫הרישיון הינו פחות משנה.‬
 14. 14. ‫הליך רישוי עסק (עד קבלת הרישיון)‬‫הגשת בקשה לרשיון עסק, ע"י בעל העסק, במשרדי מחלקת רישוי עסקים. הבקשה‬ ‫כרוכה בתשלום אגרה עפ"י תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א –‬ ‫0002.‬‫לבקשה לרשיון עסק יצורפו: תוכניות סניטריות עפ"י טופס הנחיות מפורטות, שניתן‬ ‫לקבל במחלקה לרישוי עסקים. צילום תעודת זיהוי של בעל העסק ובמקרה של‬ ‫חברה בע"מ יש לצרף אישור רשם החברות, תזכיר התאגדות, תקנון החברה‬ ‫ופרוטוקול - אישור רו"ח או עו"ד החברה על מורשי חתימה, חוזה שכירות או נוסח‬ ‫טאבו. כמו כן, יצורפו לבקשה כל המסמכים המפורטים במינשר להלן.‬ ‫לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים המפורטים והנדרשים, תוקלד הבקשה‬ ‫למאגר הנתונים במחשב.‬ ‫בדיקת התוכניות ע"י מנהל רישוי עסקים .‬ ‫העברת הבקשה והתוכניות לאישור מינהל ההנדסה (רישוי ופיקוח).‬ ‫אישור התכניות ע"י מינהל ההנדסה.‬ ‫בדיקת גורמי הרישוי השונים הבקשה והתכניות.‬ ‫מתן דרישות לעסק ע"י גורמי הרישוי.‬ ‫אישור סופי של גורמי הרישוי - לאחר ביצוע הדרישות.‬ ‫הנפקת רישיון העסק.‬
 15. 15. ‫הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים ע"י היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק‬ ‫הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.‬ ‫רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים‬ ‫הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה‬ ‫הבקשה מועברת ע"י היחידה לרישוי עסקים במקביל, לבדיקה הנדסית של מח‬ ‫ההנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני‬‫התכנון והבנייה למחלקות המועצה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים‬ ‫(כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד העבודה,‬ ‫משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך,‬ ‫לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.‬‫כל גורם מאשר/נותן אישור – יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו ולא יתנה‬ ‫את אישורו באישור של גורם אחר. בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.‬
 16. 16. ‫בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני‬‫היחידה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.‬ ‫תשובה חיובית – הרשות המקומית עורכת את הרישיון/היתר זמני והתנאים‬ ‫להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון [ראש המועצה].‬ ‫תשובה שלילית של נותן האישור – הרשות המקומית תוציא למבקש מכתב‬ ‫מנומק על סירוב למתן הרישיון.‬ ‫מתן תנאים מוקדמים – הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת‬ ‫העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן‬ ‫האישור.‬ ‫הנפקת רישיון עסק/היתר זמני‬ ‫הנפקת רישיון עסק/היתר זמני כנהוג ברשות המקומית:‬ ‫זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.‬ ‫א.‬ ‫תשלום אגרה .‬ ‫ב.‬ ‫מתן הרישיון ביד.‬ ‫ג.‬
 17. 17. ‫סרגל זמנים‬ ‫במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השרות לאזרח, הטיל שר הפנים‬ ‫על הרשויות הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן לטיפול בבקשה‬ ‫לרישיון/ היתר זמני, או לחוות דעת מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישורים‬ ‫מחייבים להשיב על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט‬ ‫בסרגלי הזמנים המפורטים להלן. פרטים נוספים לגבי לוחות הזמנים ניתן לקבל‬ ‫ברשות המקומית.‬ ‫סרגל זמנים לבקשה והנפקת רישיון‬‫סה"כ לתהליך‬ ‫טיפול הרשות‬ ‫טיפול גורמי‬ ‫טיפול ברשות‬ ‫נושא‬ ‫המקומית‬ ‫ונותני האישור‬ ‫המקומית‬ ‫להנפקת רישיון‬ ‫כחודשיים‬ ‫7ימים‬ ‫03 ימים‬ ‫זמן מינימום 12 ימים‬‫כשישה חודשים‬ ‫7 ימים‬ ‫09 ימים‬ ‫זמן מקסימום 54 ימים‬
 18. 18. ‫סרגל זמנים לחידוש רישיון‬ ‫הרשות המקומית‬ ‫נותני האישור‬ ‫הרשות המקומית‬ ‫הגורם‬ ‫המטפל‬‫הודעה לבעל הרישיון תקופתי/זמני‬ ‫תשובת נותני‬ ‫רשות הרישוי‬ ‫פעולה‬ ‫על הנפקת רישיון (מחייב את בעל‬ ‫האישור לרשות‬ ‫מודיעה לנותני‬ ‫הרישיון בהצהרה ותשלום אגרה).‬ ‫המקומית‬ ‫האישור‬ ‫או לחילופין דחיית הבקשה‬ ‫41 יום לפני סיום תוקף הרישיון‬ ‫06 יום לפני סיום‬ ‫09 יום לפני סיום‬ ‫זמן‬ ‫תוקף הרישיון‬ ‫תוקף הרישיון‬
 19. 19. ‫רישיון עסק – בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים‬ ‫להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב וטובת‬ ‫בעל העסק. בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי‬ ‫אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה‬ ‫וכיו"ב.‬ ‫עסק טעון רישוי – עפ"י החוק מחויב הרישיון עסק מטעם הרשות המקומית.‬‫עסקים טעוני רישוי – משרד הפנים צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי‬ ‫(כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיו"ב). פרטים‬ ‫ניתן לקבל ברשות המקומית.‬ ‫הרישיון – הוא אישי, ייחודי למקום ולסוג העסק.‬ ‫הצגת רישיון – החוק מחייב להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.‬ ‫תנאים לרישיון – קבלת הרישיון מותנת בעמידה בתנאים ובאישורם של מספר‬ ‫גורמי ונותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים ואחרים) עמידה מהירה‬ ‫בתנאים תקצר את הליך הרישוי.‬ ‫הנפקת רישיון עסק – הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק‬ ‫ללא עמידה בתנאים ואישורם של כל גורמי ונותני האישור המפורטים בצו‬ ‫רישוי עסקים, לרבות עמידה בחוקי תכנון ובנייה ובדרישות הכבאות.‬ ‫ביטול רישיון – הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או‬ ‫מיוזמת נותן אישור, אם העסק חרג בתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע‬ ‫רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.‬ ‫חידוש רישיון – יש לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה‬ ‫העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.‬
 20. 20. ‫1.זכות כניסה – החוק מאפשר לכל גורמי ונותני האישור להיכנס למקום העסק‬ ‫על מנת לבדוק אם מולאו כל הוראות החוק ועל בעל העסק‬ ‫להתיר כניסה זו.‬ ‫2.איסור התקשרות – חל איסור על משרדי הממשלה, חברות ממשלתיות‬ ‫ורשויות מקומית להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני‬ ‫רישוי שאין להם רישיון עסק תקף.‬‫3.עונשין – ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה‬ ‫מנהלית ובעליו צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים ולהטלת עונשי‬ ‫מאסר.‬
 21. 21. ‫לחץ על הטופס המבוקש והטופס יוצג.‬ ‫טפסים:‬ ‫טופס בקשה /חידוש רישיון עסק.‪pdf‬‬ ‫•‬ ‫חוק רישוי עסקים התשכ"ח 8691.‬ ‫•‬ ‫הנחיות לתחילת הליך רישוי.‪pdf‬‬ ‫•‬ ‫בקשה להצבת שלט.‪pdf‬‬ ‫•‬ ‫חוק עזר לשילוט מחירים.‪pdf‬‬ ‫•‬‫חוק עזר לשילוט - חבל אילות 6891.‪pdf‬‬ ‫•‬

×