Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

1.7. el relleu valencià

 1. L’Espai Geogràfic Espanyol El Medi Natural Valencià J. F. Cadenas IES Joan Fuster (Bellreguard) francadenas.blogspot.com
 2. 1. El Relleu Valencià: 1. La serralada Ibèrica 2. La serralada Subbètica 3. Les planes litorals Principals unitats morfoestructurals del País Valencià
 3. 1. El Relleu Valencià: Dominis estructurals Font: Rosselló Verger, V.M. et al. (1997). Atles escolar del País Valencià, Servei de Publicacions de la Universitat de València, p. 20
 4. El Relleu Valencià Serralada Les Planes Serralada Ibèrica Litorals Bètica Interior Sud Planes Conjunts Castell Millars litorals perifèrics ó  Dipòsits mesozocs sobre sòcol paleozoic  Orogènesi alpina  Calcàries juràssiques i margues i gresos cretàcicojuràssics
 5. Interior Castelló Serres plegades Vallivana, Benifassar Torre Miró Font: Piqueras Haba, J. (1999): El espacio valenciano. Una síntesis geográfica, Editorial Gules, p. 16 i p. 17
 6. Interior Castelló Moles Mola d’Ares Penyagolosa Font: Piqueras Haba, J. (1999): El espacio valenciano. Una síntesis geográfica, Editorial Gules, p. 16 i p. 17
 7. Corredor d’Albocàsser. Pel centre la Rambla de la Viuda Moleta dels Frares Els Ports
 8. Interior Castelló Serres i corredors del Maestrat Serralades Galcerán Esparraguera Corredors  Albocàsser  Catí  Les Coves... Font: Piqueras Haba, J. (1999): El espacio valenciano. Una síntesis geográfica, Editorial Gules, p. 16 i p. 17
 9. Sud Millares Serres i corredors del Maestrat Serralades Galcerán Esparraguera Corredors  Albocàsser  Catí  Les Coves... Font: Piqueras Haba, J. (1999): El espacio valenciano. Una síntesis geográfica, Editorial Gules, p. 16 i p. 17
 10. Sud Millares Serres i corredors del Maestrat  S. d’Espadà- Pina - Gúdar  Vall del Palància  S. Calderona - Javalambre
 11. El Relleu Valencià Serralada Les Planes Serralada Ibèrica Litorals Bètica Interior Sud Planes Conjunts Castelló Millars litorals perifèrics  Dipòsits mesozocs  Afonament  Continuïtat sobre sòcol pleistocè Meseta paleozoic  Rebliment  Serres  Orogènesi alpina posterior Corbera i  Calcàries Mondúver juràssiques i margues i gresos cretàcicojuràssics
 12. La Plana Central Valenciana: -Acumulació neògena-quaternària -El golf de València -L’Albufera i les albuferes -La orla muntanyosa - La frontera entre ibèric i bètic Font: Piqueras Haba, J. (1999): El espacio valenciano. Una síntesis geográfica, Editorial Gules, p. 21 Pres de CNIG (1995): Atlas Nacional de España, Tomo I, IGN, làmina 3c7.
 13. La Meseta de Requena: un fragment de la Meseta. Els materials deposicionals. Bad lands a la capçalera de la Rambla de los Morenos (Campo Arcís) Font: Piqueras Haba, J. (1999): El espacio valenciano. Una síntesis geográfica, Editorial Gules, p. 26 (foto i perfils)
 14. El Relleu Valencià Serralada Les Planes Serralada Ibèrica Litorals Bètica Interior Sud Planes Conjunts Prebètic Subbètic Bètic Castelló Millars litorals perifèrics  Dipòsits mesozocs  Afonament  Continuïtat sobre sòcol pleistocè  Plegaments Miocè Meseta paleozoic  Rebliment  Serres  Relleu atalussat  Orogènesi alpina posterior  Depressions Corbera i  Calcàries estructurals Mondúver juràssiques i (Segura) margues i gresos cretàcicojuràssics
 15. Serres i valls prebètiques Valls  Xàtiva  Montesa  Albaida Serres  Grossa  Mariola Alternança anticlinals calcaris cretàcis amb sinclinals de margues i gresos miocens
 16. Vall d’Albaida des del castell de Carrícola
 17. Montcabrer, Serra Mariola
 18. Domini Subbètic Valls i Foies  Xixona i Alcoi Serres  Aitana  Carrasqueta  Crevillent  Font Calent  Relleu plegat amb falles, mantells de corriment i encavalcaments  Materials Terciari Inferior
 19. Vessant nord de la Serrella: calcari plegat.
 20. La Foia d’Alcoi
 21. Domini Bètic Serres  Aitana  Carrasqueta  Crevillent  Font Calent Depressions  Vinalopó  Segura Litoral  Maresmes  Salines  Roquissar dolomític  Materials sedimentaris
 22. Les fosses intrabètiques Conca endorrèica de Salines al Vinalopó occidental. S’aprecien els suaus glacis que dominen aquests paisatges.
 23. Les fosses intrabètiques Depressió del Segura i Serra de Callosa
 24. La Depressió del segura Les salines de la Mata
 25. 2. El Litoral Valencià
 26. Costes Baixes Distribució: planes litorals Característiques  Platges llargues  Cordons de grava  Maresmes, albuferes, marjals...  Formacions dunars  Baix gradient
 27. Vinaròs
 28. Platja d’Oliva
 29. Platja Bellreguard
 30. Platja de Gandia
 31. Costes Baixes Altes Distribució: planes Sistema subbètic i reduïts litorals sectors serralada ibèrica Característiques Característiques  Platges llargues  Platges curtes  Cordons de grava  Penya-segats  Maresmes, albuferes, marjals...  Accidents costaners  Formacions dunars  Talussos abruptes  Baix gradient
 32. Orpesa del Mar (Castelló)
 33. Caleta de Benitatxell
 34. Penyal d’Ifach, Calp
 35. Morro de Toix, entre Calp i Altea
 36. Referències • Aguilera Arilla, M. J. et alii, Geografía General (Geografía física), Madrid, UNED, 2000. • Albet Mas, A., Geografia , Barcelona, Vicens Vives, 2009. • Farinós, J. (dir.), Geografia regional d’Espanya. Una nova geografia per a la planificació i el desenvolupament, València, UV, 2002. • Franco Aliaga, Tomás, Geografía física de España, Madrid, UNED, 1997. • Google Images • López Gómez, A., Geografía de les terres valencianes, València, 3 i 4, 1998. • McKnight, T. L. et al. Physical Geography, 7th ed., New Jersey, Prentice-Hall, 2002. • Méndez, R., y Molinero, F., Geografía de España, Barcelona, Ariel, 1993. • Menor, Salvador, El relleu valencià (recurs web) http://www.slideshare.net/salvamenor/el-relleu-valenci • Muñoz Delgado, Mª C., Geografía, Anaya, 2003 • Olcina, A., y Gómez Mendoza (2001), Geografía de España, Barcelona, Ariel, 2001. • Piqueras Haba, J. (1999): El espacio valenciano. Una síntesis geográfica, Editorial Gules • Pitarch, A., Ciències Socials (Web) http://ccsocials.blogspot.com.es/ • Romero, J. et alii, La perfieria emergenete. La Comunidad Valenciana en la Europa de las regiones, Barcelona, Ariel, 2001.
Publicidad