Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1. kvartal 2013

 1. 1En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 1. kvartal 2013
 2. 2En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring Delårspresentasjon 1. kvartal 2013 (konsernet)
 3. 3En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Resultat i kvartalet Ytterligere styrket basisdrift – resultat før skatt 51 (42) mill. kr. Resultatforbedring på 9 mill. kr. – økt med 21 % fra Q1/2012 • Nettorenten økt med 11 mill. kr. • Netto provisjonsinntekter økt med 1 mill. kr. • Finansielle instrumenter redusert med 2 mill. kr. • Driftskostnader på samme kronenivå • Nedskrivinger utlån på samme kronenivå Styrket egenkapitalavkastning – hittil 8,4 (7,2) %
 4. 4En drivkraft for vekst på Helgeland Trondheim Tromsø Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Polarsirkel- og Himmelblålandet Helgeland er rik på naturressurser Et industrielt tyngdepunkt i nord • Prosess- og verkstedindustri • Kraftproduksjon • Havbruk • Olje- og gassaktivitet
 5. 5En drivkraft for vekst på Helgeland Regionen Økende oljeaktivitet Den landbaserte oljeaktiviteten øker og et mer blandet bilde trer fram for den øvrige eksportnæringen: • Feltaktivitet er Norne (Statoil 1997), Maruk (Eni 2012), Skarv (BP 2013) og Aasta Hansteen (Statoil 2016) • Aker Solutions skal bygge subseautstyr til Statoil- feltet Aasta Hansteen i Sandnessjøen • Wasco Energy etablerer seg i Mo i Rana med opp- drag å ferdigstille rørledningene til Aasta Hansteen • Eksportindustrien innenfor metaller sliter tyngre med høy kronekurs og vanskeligere markedsforhold • Oppdrettsnæringen er inne i en vedvarende høykonjunktur med stor etterspørsel og høye priser
 6. 6En drivkraft for vekst på Helgeland Regionen Store infrastrukturinvesteringer Den var knyttet stor spenning til regjeringens frem- leggelse av ny Nasjonal Transportplan: • Klarsignal til full opprustning av E6 gjennom regionen med oppstart neste år • Flyplassen i Sandnessjøen vil bli utvidet og en ny storflyplass i Mo i Rana får positiv omtale • Finansieringen av flyplassen i Mo i Rana vil bli tema i stortingsmeldingen om Avinor før sommeren • Campus Helgeland er snart ferdigstilt og i operativ drift med en rekke høgskoletilbud til høsten • Helgeland Sparebank har vært med på å finansiere doktorgradsstipendiater og forskningsaktivitet
 7. 7En drivkraft for vekst på Helgeland Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund DNB har overtatt NORDLANDSBANKEN og NORDEA har avviklet Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg
 8. 8En drivkraft for vekst på Helgeland Banken Solid markedsposisjon Helgeland Sparebank har fortsatt en solid markeds- posisjon i regionen (markedsundersøkelsen 2012): • Personmarked 56 % • Ungdomsmarked 56 % • Bedriftsmarked 60 % • Landbruksmarked 80 % • Kundebarometer på tilfredshet (76) og lojalitet (83) forteller om fornøyde kunder • God kompetanse, rask behandling og ansattetrivsel i Skandinavia-toppen bidrar til bankens posisjon • Banken er en betydelig støttespiller og bidragsyter til idrett, kultur og kunnskap i regionen
 9. 9En drivkraft for vekst på Helgeland Banken Gode tilbakemeldinger ”I hver en krok og over hele Norge snakkes det om Helgeland Sparebank. Det er unikt at en bank er så engasjert, og det er ingen som fortjener denne utmerkelsen mer enn akkurat dere, sier Leif Egil Amundsen i Nord-Rana Bondelag og Bernt Bjerke i Ytre-Rana Bondelag.” Reportasje: Bondebladet 11.04.13 Sparebanken ble bondevenn
 10. 10En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg
 11. 11En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling Ytterligere styrket basisdrift Nettorente • Styrket i 2012 og Q1 2013 Netto provisjonsinntekter • Økte inntekter i kroner • Normalisert forsikringssalg 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank Nøkkeltalli% av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon
 12. 12En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling Ytterligere styrket basisdrift Nettorente • Styrket i 2012 og Q1 2013 Netto provisjonsinntekter • Økte inntekter i kroner • Normalisert forsikringssalg Driftskostnader • Effektivitetsforbedring - fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Lave nedskrivninger på utlån 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank Nøkkeltalli% av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån
 13. 13En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultat- og nøkkeltallsutvikling Ytterligere styrket basisdrift Nettorente • Styrket i 2012 og Q1 2013 Netto provisjonsinntekter • Økte inntekter i kroner • Normalisert forsikringssalg Driftskostnader • Effektivitetsforbedring - fallende kostnader både i % av FVK og inntekter Lave nedskrivninger på utlån Finansielle instrumenter • Lave effekter over resultat i Q1 2013-0,1 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank Nøkkeltalli% av gjennomsnittlig FVK Resultat etter skatt Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Nedskr. på utlån Finans. instr.
 14. 14En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultatregnskap Ytterligere styrket basisdrift • Økt nettorente i kroner og prosent styrker basisdriften • Effektivitetsforbedring gjennom god kostnadskontroll – uendret antall årsverk fra 2010 med 177 • Fortsatt lave nedskrivninger på utlån • Positiv utvikling i finansmarkedet har gitt betydelig verdiøkning over egenkapitalen – fremkommer under utvidet resultat med 11 mill. kr. Helgeland Sparebank (konsern) 31.03.12 31.03.13 Endring Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 84 95 11 Netto provisjonsinntekter 16 17 1 Andre driftsinntekter 2 1 -1 Ordinære driftskostnader 59 59 0 Resultat basisdrift 43 54 11 Nedskrivning utlån og garantier 6 6 0 Netto verdiendring finansielle instrumenter 5 3 -2 Resultat før skatt 42 51 9 Resultat etter skatt 30 37 7 Netto utvidet resultatposter 7 11 4 Periodens resultat 37 48 11
 15. 15En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Resultatregnskap Ytterligere styrket basisdrift • Økt nettorente i % fra Q4 2012 til Q1 2013 – sikringsfondsavgift er belastet med 5 punkter • Stabile netto provisjonsinntekter • Reduksjon kostnader i % av inntekter Helgeland Sparebank (konsern) Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,46 % 1,48 % 1,53 % 1,54 % 1,55 % Netto provisjonsinntekter 0,28 % 0,31 % 0,33 % 0,29 % 0,28 % Andre driftsinntekter 0,03 % 0,02 % 0,02 % 0,05 % 0,02 % Ordinære driftskostnader 1,03 % 1,01 % 0,93 % 0,97 % 0,96 % Resultat basisdrift 0,74 % 0,80 % 0,95 % 0,91 % 0,89 % Nedskrivning utlån og garantier 0,12 % 0,16 % 0,12 % 0,08 % 0,10 % Netto verdiendring finansielle instrumenter 0,09 % -0,10 % 0,05 % -0,08 % 0,05 % Resultat før skatt 0,71 % 0,54 % 0,88 % 0,75 % 0,83 % Kostnader i % av inntekter 55,1 % 59,2 % 48,3 % 54,1 % 50,9 %
 16. 16En drivkraft for vekst på Helgeland Resultatet Egenkapitalavkastning Styrket EK-avkastning Måltall • Risikofri rente + 5 % = 6,8 % Resultat • 8,4 (7,2) % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank Egenkapitalavkastning og måltall Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 %
 17. 17En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg
 18. 18En drivkraft for vekst på Helgeland Balansen Balanse- og vekstutvikling Redusert utlånsvekst Volum brutto utlån per 31.03.13 var 20,1 (18,4) mrd. kr. 12 mnd. utlånsvekst: 9,0 (9,3) % 3 mnd utlånsvekst: 1,3 (1,6) % Styrer mot samlet utlånsvekst ned mot 5 % for 2013 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån
 19. 19En drivkraft for vekst på Helgeland Balansen Balanse- og vekstutvikling Styrket innskuddsvekst Volum per 31.03.13 var 11,4 (10,6) mrd. kr. 12 mnd. vekst innskudd ble 8,0 (5,4) % 3 mnd innskuddsvekst: 2,2 (1,7) % 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank FVK hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) Forvaltningskapital Utlån Innskudd
 20. 20En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg
 21. 21En drivkraft for vekst på Helgeland Utlånene Brutto utlån Godt diversifisert utlånsportefølje 20,1 (18,4) mrd. kr. Utlån til personkunder utgjør 12,8 (11,5) mrd. kr, hoved- saklig godt sikrede boliglån 2,1 (2,0) mrd. kr. er utlån til matproduksjon bestående av jord- og skogbruk, fiske- og havbruk Svært lojal kundemasse Økt personmarkedsandel 63,9 (62,4) %, godt over måltall som er > 60 % 83,3 % er lånt ut til kunder på Helgeland 0 % 5 % 10 % 15 % Eiendomsdrift Jord- og skogbruk Fiske- og havbruk Bygg, anlegg og kraft Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Forsikring og finansforetak Helgeland Sparebank Utlån fordeltpå næring 31.03.12 31.03.13
 22. 22En drivkraft for vekst på Helgeland Utlånene Kredittvekst PM 12 mnd. vekst 11,7 (8,5) % Noe høyere vekst enn gjennomsnittet for norske husholdninger Vekst i boligpriser kombinert med befolkningsøkning og høy aktivitet i boligmarkedet gir god vekst Boligprisene er likevel fortsatt på et lavere nivå enn landet for øvrig 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank 12 mnd kredittveksti husholdningene SSB Norge HSB Helgeland
 23. 23En drivkraft for vekst på Helgeland Utlånene Kredittvekst BM 12 mnd. vekst 4,7 (10,6) % Veksten i BM har vært avtagende siden 2011 -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank 12 mnd kredittveksti foretakene SSB Norge HSB Helgeland
 24. 24En drivkraft for vekst på Helgeland Utlånene Mislighold og tapsutsatte engasjement God porteføljekvalitet – vekst uten økt risiko Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån har vært fallende siden 2008 – svak økning i siste kvartal. Sentralisert kredittbehandling har gitt gode resultater og videreføres. 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % 0 50 100 150 200 250 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 mill.kr. Helgeland Sparebank Netto misligh.og tapsutsatte eng. Netto tapsuts. engasjement Netto misligh.engasjement(>90 dager) Netto misligh.(>90 dager) og tapsut. eng. i % av utlån
 25. 25En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg
 26. 26En drivkraft for vekst på Helgeland Innskuddene Kundeinnskudd Lojal kundemasse Av totale innskudd på 11,4 mrd. kr. er 7,5 mrd. kr. (6,9) eller 65,5 (64,6) % innskudd fra personkunder God diversifisering av innskudd fra bedriftene 91,7 % av kunde- innskuddene er fra kunder på Helgeland 0 % 5 % 10 % 15 % Kommuner Transport og tjenesteyting Eiendomsdrift Bygg, anlegg og kraft Handel, hotell og restaurant Jord og skogbruk Industri og bergverk Fiske og havbruk Forsikring og finansforetak Helgeland Sparebank Kundeinnskudd 31.03.12 31.03.13
 27. 27En drivkraft for vekst på Helgeland Innskuddene Innskuddsdekning Styrket innskudds- dekning i konsernet Innskuddsdekning konsern ble 57,0 % - fortsatt over minstekrav på 55 % Målsetting innskuddsdekning konsern er 60 % Innskuddsdekningen har økt med 0,5 % i kvartalet – nye produkter har fått god mottakelse i markedet Arbeidet med å øke innskuddene fortsetter: • Flere nye spareprodukter blir lansert • Intensivert markedsføring Nedgang innskuddsdekning i morbank skyldes tilbakeføring av fritidseiendommer fra bankens boligkredittselskap. 50 % 60 % 70 % 80 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank Innskuddsdekning konsern/morbank Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank
 28. 28En drivkraft for vekst på Helgeland Innskuddene Innskuddsvekst PM 12 mnd vekst 9,4 (8,2)% Veksten i PM fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsvekst i husholdningene SSB Norge HSB Helgeland
 29. 29En drivkraft for vekst på Helgeland Innskuddene Innskuddsvekst BM 12 mnd vekst 5,5 (0,6)% Lojal kundemasse gir god vekst i BM – fortsatt høyere vekst enn gjennomsnittet i Norge som er fallende 20 største innskudd er stabile over tid og utgjør 1,6 mrd eller 13 % av totale innskudd -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank 12 mnd innskuddsveksti foretakene SSB Norge HSB Helgeland
 30. 30En drivkraft for vekst på Helgeland 30En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg
 31. 31En drivkraft for vekst på Helgeland Finansieringen Innlån fra kapitalmarkedet Betryggende finansiering Durasjon innlån er 2,3 år Likviditetsindikator 1 ble 107 % Referansebankene hadde pr 31.12.12 106 % Obligasjoner med fortrinnsrett utgjør 4,3 mrd (38 % av innlånsporteføljen) Banken har en moderat overføringsgrad, 23 % av brutto utlån (eller 36 % av PM lån) er overført Helgeland Boligkreditt Ytterligere potensial for overføring av boliglån til Helgeland Boligkreditt0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2013 2014 2015 2016 2018 Helgeland Sparebank Forfallstrukturinnlån (mill.kr.) OMF OMF, bytte Sertifikater Seniorlån
 32. 32En drivkraft for vekst på Helgeland Finansieringen Likviditetsbuffere Solid bufferkapital Likviditetsbufferne utgjør 3,9 mrd. kr. tilsvarende 15,7 % av FVK. Bufferkapital består av kontanter, innskudd i NB/banker og rentebærende verdipapirer. Rentebærende verdipapirer: • Durasjon portefølje 2 år • 56 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl. • 79 % er ratet A- eller bedre • Minstekrav til rating på utsteder er BBB- • Ingen eksponeringer i kriselandene i Eurosonen 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Stat/LCR 1 OMF 1 Kommuner OMF 2 Finans, Norge Finans, Utl. Kraft Industri Fondsobl./Ansv. Helgeland Sparebank Verdipapirportefølje sektorfordelt
 33. 33En drivkraft for vekst på Helgeland Finansieringen Helgeland Boligkreditt AS God sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassen: • Kvalifiserte utlån 4.756 mill. kr. • Innskudd: 274 mill. kr. • Fyllingsgrad: 116 % • Samlet LTV: 53 % Innlån: • OMF 4,3 mrd kr • Durasjon innlån 2,4 år (alle har soft call) Lønnsomhet Q1 2013: • Resultat etter skatt 10,9 mill. kr. • Ingen tap Ren kjernekapitaldekning: 15,7 % (standardmetoden – 35 % boliglånsvekter)0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 1-40 41-50 51-60 61-70 71-75 Andeli%avtotalelån Helgeland Sparebank LTV-fordeling 31.03.13
 34. 34En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg
 35. 35En drivkraft for vekst på Helgeland Soliditeten Kapitaldekning Tilfresstillende soliditet Ren kjernekapital ble 11,4 % (11,5 % pr 31.12.12) – fortsatt godt over regulatorisk krav på 9 % Kjernekapitalen ble 13,0 % (13,1 % pr 31.12.12) – ble styrket ved fondsobligasjon 220 mill. kr. i mars 2012 Totalkapitaldekningen ble 13,1 % (13,2 % pr 31.12.12) Konsernet benytter standardmetoden for beregning av kapitalkrav for utlån. Det ventes ingen vesentlig innstramming i boliglånsvektene for standardmetodebankene. 9,0 % 10,5 % 12,0 % 13,5 % 15,0 % 2008 2009 2010 2011 2012 31.03.13 Helgeland Sparebank Utvikling kapitaldekning Ren kjernekapital % Kjernekapital% Kapitaldekning %
 36. 36En drivkraft for vekst på Helgeland Soliditeten Kapitalstruktur Tilpasning av kapital- struktur fortsetter Ren kjernekapital skal i første omgang styrkes gjennom • økte marginer utlån • redusert vekst, primært i BM • redusert utbyttegrad • optimalisering av beregningsgrunnlag Fondsobligasjon på 220 mill. kr. fra mars 2012 ventes å innfri kravene i CRD IV Totalkapitaldekning vil bli styrket i 2013 ved opptak ansvarlig lån inntil 300 mill. kr. Nye kapitalmål og kapitalplan vil bli fastsatt før sommeren – konsernet styrer mot 12,5 % ren kjerne fra 1. juli 2014 11,4 9,0 12,5 12,5 12,5 1,0 2,0 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 HSB Q1 2013 Juli 2013 Juli 2014 Juli 2015 Juli 2016 Helgeland Sparebank Kapitalstruktur og nye regulatoriske kravfra 2014 Annen ansvarlig kapital Ansvarlig lån Fondsobligasjoner SIFI buffer ren kjerne Minstekrav ren kjernekapital Gjeldende minstekrav ren kjernekapital Nytt Minstekrav ren kjernekapital
 37. 37En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg
 38. 38En drivkraft for vekst på Helgeland Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter • Tilpasning til nye kapitalkrav og styrking av egenkapitalavkastningen • Øke inntjeningen gjennom bedre nettorente ­ Økte utlånsrenter i PM med inntil 30 punkter med full virkning fra mai ­ Økte utlånsrenter i BM med inntil 50 punkter med full virkning fra april ­ Reduserte innskuddsrenter i BM på deler av porteføljen • Videreføre og øke differensiert risikoprising på utlån i BM • Bedre kostnadseffektiviteten gjennom hele organisasjonen ­ Kontinuerlig benchmarking mot andre sammenlignbare banker • Redusere utlånsveksten ned mot 5 % dette året ­ Avlastning utlån i BM gjennom konkret tiltaksplan ­ Bruk av Eiendomskreditt og syndikering med andre banker ­ Bruk av Brage på leasing og salgspant
 39. 39En drivkraft for vekst på Helgeland Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter • Forsterket fokus på risikovektet balanse - Forprosjekt på IRB i samarbeid med andre banker • Sentralisert kredittbehandling i BM og generelt høy kvalitet i kredittarbeidet ­ Lavere BM-risiko i HSB sammenlignet med Nordland (FT/NB sebraanalyse) ­ Redusert PM-risiko i HSB sammenlignet med Norge (Lindorff bonitetsanalyse) • Øke innskuddsdekningen utover dagens nivå ­ Nye spareprodukter og intensivert markedsføring • Konsolidere bankens posisjon som ledende i regionen på bred basis ­ Et regionalt finanshus ­ Et bredt distribusjonsnett ­ En samfunnsengasjert lokalbank ­ En attraktiv kunnskapsvirksomhet
 40. 40En drivkraft for vekst på Helgeland Oppsummeringen Prioriteringer og fremtidsutsikter • Den landbasert oljeaktiviteten øker og deler av eksportnæringene sliter - Todeling av norsk økonomi mer tydelig også regionalt • Bankens strategi med bred diversifisering i BM-markedet ligger fast ­ De store oljeaktørene og metalleksportbedriftene er ikke kunder ­ Noen store kunder innenfor fisk og oppdrettsnæring ­ Hovedmarkedet til banken er SMB, leverandørbedrifter og landbruk • De betydelige statlige infrastrukturinvesteringene vil virke positivt ­ E6, flyplass, jernbane og havneutbygging ­ Høgskolebygg og kunnskapssatsing • Et mer variert og allsidig næringsliv har vokst fram, befolkningen øker og flere ungdommer med høyere utdanning vender tilbake til regionen
 41. 41En drivkraft for vekst på Helgeland Kontaktinformasjon Administrerende dieektør Jan Erik Furunes 75 12 83 21 / 915 70 573 jan.erik.furunes@hsb.no Viseadministrerende direktør Lisbeth Flågeng 75 12 83 01 / 416 85 777 lisbeth.flageng@hsb.no Direktør finansstyring Inger Lise Strøm 75 11 91 11 / 951 33 295 inger-lise.strom@hsb.no Forretningsadresse Helgeland Sparebank Postboks 68 8601 Mo i Rana Internett Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no Hjemmeside og nettbank: www.hsb.no
 42. 42En drivkraft for vekst på Helgeland Hovedtrekkene Regionen Banken Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg
 43. 43En drivkraft for vekst på Helgeland Utviklingstrekk Helgeland alle muligheter Hovedbudskapet i ”Horisont Helgeland” utgitt av Helgeland Sparebank i 2012: • Helgeland vokser i befolkning og verdiskaping • Veksten trues av den europeiske statsgjeldkrisen • Veksten begrenses av den voksende eldrebølgen • Regionen må møte kunnskapsutfordringen • Regionen må løse infrastrukturutfordringen • Fremtiden kan være olje og gass, men vi må også trygge industriutviklingen og matproduksjonen • Trivsel, identitet og muligheter kan styrkes gjennom by-/stedsutvikling og opplevelsesøkonomi
 44. 44En drivkraft for vekst på Helgeland Utviklingstrekk ”Horisont Helgeland” sammendrag ”I ”Horisont Helgeland” vises sentrale utviklingstrekk fra 2007 – året før den globale finanskrisen inntraff og utviklingen følges fram til 2012. Et kort sammendrag av de grafiske framstillingene: • Helgeland øker i befolkning. Økt sysselsetting, lav ledighet og stigende boligpriser samt et robust næringsliv er fire sentrale utviklingstrekk i regionen. • Befolkningsveksten på Helgeland er lavere enn i landet. Det samme gjelder de med høyere utdanning. Kombinert med en demografi med eldrebølge er dette en del av utfordringsbildet. • Gjeldsveksten i husholdninger og næringsliv i Norge og på Helgeland kan være en utfordring. Denne gjelden er en risiko når det blir et økonomisk tilbakeslag med økt arbeidsledighet.”
 45. 45En drivkraft for vekst på Helgeland Administrasjonssekretær Brit Søfting HSB-styre Internrevisor Marit Jakobsen Administrerende direktør Jan Erik Furunes Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretnings- utvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjons- utvikling Direktør Ann Karin Krogli Finans- styring Direktør Inger Lise Strøm Risiko- styring Direktør Anne Ekroll Lokalbanken Ledelse og virksomhetsorganisering Bankens gavefond Daglig leder Geir Sætran
 46. 46En drivkraft for vekst på Helgeland Administrasjonssekretær Brit Søfting HSB-styre Internrevisor Marit Jakobsen Administrerende direktør Jan Erik Furunes Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretnings- utvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjons- utvikling Direktør Ann Karin Krogli Finans- styring Direktør Inger Lise Strøm Risiko- styring Direktør Anne Ekroll Lokalbanken Forretningsutvikling og eierskap 100 % 34 % 48 % 8,9 % 6,5 % 10 % Datterselskap og tilknyttede selskap samt produktselskap
 47. 47En drivkraft for vekst på Helgeland Helgeland alle muligheter – regionen vokser både i befolkning og verdiskaping • Visjonen til Helgeland Sparebank er å være en drivkraft for vekst på Helgeland • Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland • Helgeland Sparebank har som den eneste banken på Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil: ̶ Et regionalt finanshus ̶ Et bredt distribusjonsnett ̶ En samfunnsengasjert lokalbank ̶ En attraktiv kunnskapsvirksomhet Lokalbanken Lønnsom og ledende
 48. 48En drivkraft for vekst på Helgeland Lokalbanken En drivkraft for vekst Norges 12. største sparebank av 110 banker – 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland  Forvaltningskapital på 25 MRD og markedsandel over 50 % • En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert ̶ eneste bank med hovedkontor i regionen • En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø ̶ god kompetanse og raske beslutninger lokalt • En solid egenkapital på 1,8 milliarder ̶ lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen • En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap ̶ årlig støtte på 12-20 millioner • En sentral eier i Helgeland Invest ̶ ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge
 49. 49En drivkraft for vekst på Helgeland Helgeland Sparebank Forvaltningskapital (mill. kr.) 12.647 14.256 16.594 18.376 20.160 22.802 24.594 Fusjon 1. april 12.374 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lokalbanken Jevn kapitalvekst
 50. 50En drivkraft for vekst på Helgeland Helgeland Sparebank Årsverk 190 194 193 187 177 177 177 Q1: 231 Fusjon 1. april Q4: 201 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lokalbanken Færre årsverk
 51. 51En drivkraft for vekst på Helgeland Banken Egenkapitalbeviset HELG – de 20 største eierne Morbank Per 31.03.13 Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland 12.099.598 64,7 % Citibank NA New York 138.847 0,7 % MP Pensjon PK 800.000 4,3 % Nervik, Steffen 110.000 0,6 % Sparebank 1 SMN VPS 649.047 3,5 % Hartviksen, Harald 94.498 0,5 % Helgelandskraft AS 340.494 1,8 % AS Swedbank Clients 86.386 0,5 % Sparebankstiftelsen DNB 329.124 1,8 % Tveteraas Eiendomsse 75.000 0,4 % Skage Vekst 291.400 1,6 % Tromstrygd 75.000 0,4 % Terra utbytte VPF 205.384 1,1 % Institutt for sammenligning 62.300 0,3 % Sparebanken Vest 200.000 1,1 % Storkleiven AS 60.000 0,3 % Bergen Kommunale pensjonska 200.000 1,1 % Sivesind Invest AS 52.541 0,3 % Haslum Industri A/S 182.230 1,0 % Brage Invest AS Terra Forvaltn 51.399 0,3 % Sum 10 største eiere 14.915.047 79,8 % Sum 20 største eiere 16.103.248 86,1 %
Publicidad