Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Retorikk & kommunikasjon

1.424 visualizaciones

Publicado el

En kort innføring i klassisk retorikk, og litt om hvordan retorikk virker i dagens moderne samfunn.

Publicado en: Liderazgo y gestión
 • Sé el primero en comentar

Retorikk & kommunikasjon

 1. 1. Retorikk  vs.  kommunikasjon   29  april  2014  
 2. 2. Definisjon  på  retorikk     ”Retorikk  er  hensiktsmessig  og  virkningsfull   kommunikasjon”   (Jens  E.  Kieldsen)   29  april  2014  
 3. 3. Hva  er  retorikk?   •  Talekunst,  eller  det  talte  ordets  kunst   •  Har  som  oppgave  å  overbevise   •  Har  som  mål  å  skape  handling   •  Faget  som  tradisjonelt  giK  ledere  kompetanse   i  talekunst  og  kommunikasjon   29  april  2014  
 4. 4. Retorikk  er  også…   •  En  vitenskap  som  analyserer  menneskers   kommunikasjon  –  retorisk  analyse   •  Fokuserer  på  produksjon,  innhold  og   moKagelse  av  budskap  som  skal  overbevise   •  Har  et  helhetsperspekOv  med  den  retoriske   situasjon  som  utgangspunkt   •  Fortolker,  evaluerer,  er  kriOsk   29  april  2014  
 5. 5. Hva  er  god  retorikk?   •  Kommunikasjon  som  ikke  vanskeliggjøres  av   maktutøvelse  eller  manipulasjon   •  Møte  mellom  forskjellige  perspekOver   •  Invitasjon  Ol  åpen,  fortrolig  samtale   •  Evne  Ol  å  jenke  på  sine  krav   •  Dialog  innreKet  på  å  løse  problemer  i   fellesskap   29  april  2014  
 6. 6. Klassisk  retorikk   •  Rethor  =  taler  offentlig  for  folket  og  i  reKen   (ca  400-­‐300  f.Kr.)   •  Orator=avsender   •  ”Retorikk  går  ut  på  å  lede  folk  dit  en  vil   gjennom  ord”  (Theodektes)     29  april  2014  
 7. 7. Aristoteles  (384-­‐322  f.Kr.)   •  Den  første  som  gjennomtenkte  retorikken   filosofisk  og  saKe  den  i  system.   •  Vitenskapeliggjøring  av  retorikken   (Retorikken)   •  Aristoteles  definisjon:  ”Retorikk  er  evnen  Ol  å   overbevise”   29  april  2014  
 8. 8. Cicero  (106-­‐43  f.Kr.)   •  Berømt  for  sine  taler  som  advokat  og   poliOker   •  Utga  bøkene  ”De  oratore”,  ”orator”  og   ”Brutus”   •  ”Uadskillelig  forbindelse  mellom  å  tale  godt   og  tenke  reK”   •  Talerens  3  oppgaver/plikter:   belære  –  behage  -­‐  bevege   29  april  2014  
 9. 9. QuinOlian  (ca  35-­‐100  e.Kr.)   •  Den  første  statslønnede  professor  i  retorikk  i   Romerriket   •  Utga  12  bøker:  om  talerens  utdannelse   •  Definisjon:   ”Retorikk  =  vitenskap  om  å  tale  godt.”   29  april  2014  
 10. 10. Retorisk  kommunikasjonsmodell   29  april  2014   Ethos   Pathos   Logos  
 11. 11. Ethos   •  Troverdighet   •  Den  oppfatning  en  moKaker  har  av  en   avsender  på  et  bestemt  Odspunkt   •  Handler  om  holdning  (en  indre  mental   Olstand)  hos  moKaker   •  Talerens  karakter  –  å  gjøre  taleren  troverdig   •  Ethos  endrer  seg   29  april  2014  
 12. 12. Pathos   •  SeKe  Olhørerne  i  en  viss  sinnstemning   •  Noe  en  blir  utsaK  for    -­‐  følelser   •  Mangel  på  pathos  kan  svekke  en  talers   troverdighet   29  april  2014  
 13. 13. Logos   •  Saklighet  gir  troverdighet   •  Argumenter  som  taler  Ol  moKakerens  fornui,   basert  på  fakta   •  OmfaKer  det  verbale  og  det  rasjonelle   29  april  2014  
 14. 14. De  klassiske  retoriske  forarbeidsfasene   i  en  vellykket  retorisk  tale   •  InvenOo   •  DisposiOo   •  ElocuOo   •  Memoria   •  AcOo   29  april  2014  
 15. 15. Aptum   •  For  at  en  tale  skal  være  vellykket  og   formålstjenelig,  må  relasjonen  mellom  de  fem   retoriske  konstantene  være  passende  (aptum)   •  Intern  aptum  –  ekstern  aptum   29  april  2014  
 16. 16. Kairos   •  Fornemmelsen  for  det  reKe  øyeblikk.     •  VikOg  for  en  taler,  for  om  det  ikke  benyKes,  så   forsvinner  det!   29  april  2014  
 17. 17. Klassisk  vs.  moderne  retorikk   •  Klassisk  retorikk  –  læren  om  talekunst  i  en  Od   med  begrensede  medier   •  Dagens  retorikk  –  et  mulOmediesamfunn   29  april  2014  
 18. 18. Retorisk  situasjon  –  5  konstantene:   Cicero   I  dag   Taleren   Avsenderen   Saken   Budskapet  (message)   Ordene   Mediet   Tilhørerne   MoKakerne   Omstendighetene   Omstendighetene   29  april  2014  
 19. 19. Den  retoriske  situasjon   ”En  situasjon  er  retorisk  dersom  den  inneholder   problemsOllinger  eller  ukordringer  som  kan   løses  eller  endres  gjennom  effekOv   kommunikasjon”   (Jens  E.  Kjeldsen)   29  april  2014  
 20. 20. Fungerer  retorikkens  prinsipper  i  dag?   29  april  2014  
 21. 21. George  Constanza  -­‐  shrimp  joke   29  april  2014  
 22. 22. Kilder:   •  Associate  Professor  Maria  Isaksson,   Handelshøyskolen  BI,  InsOtuK  for   kommunikasjon  og  kultur   •  Retorikk  i  vår  Od  (2006),  Jens  E.  Kjeldsen   •  I  retorikkens  hage  (2007),  Øivind  Andersen   29  april  2014  
 23. 23. Takk  for  meg!   Alle  Oders  kommunikasjon  as   Hilde  Fredheim  Høgberg   Gründer  og  prosjektleder     Telefon:  +47  40  80  54  54   E-­‐post:  hilde@at-­‐k.no   www.alleOderskommunikasjon.no     hKps://www.facebook.com/ alleOderskommunikasjon   hKps://twiKer.com/ATkommunikasjon        29  april  2014  

×