Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Gagnadrifin Ákvarðanataka

 1. FIND DATA, GET INFORMATION HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK - 24. SEPT, 2009 Gagnadrifin ákvarðanataka Hjálmar Gíslason, stofnandi DataMarket GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 2. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 3. Yfirlit FINNDU GÖGN, FÁÐU UPPLÝSINGAR Hver er munurinn og hvað brúar bilið? OPIN GÖGN OG GAGNSÆI Opin gögn og opinber gögn. Hver á að safna gögnum, hvernig á að koma þeim á framfæri. Hvað eru opin gögn? Hvað er gagnsæi? Hvaða tækifæri felast í opnum gögnum og auknu gagnsæi? GAGNATORG UM ÍSLENSKAN EFNAHAG NOKKUR ÁHUGAVERÐ DÆMI GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 4. Um rökræðu og ákvarðanatöku RÖKRÆÐA EINKENNIST AF ÞRENNU: 1. Nauðsynlegar staðreyndir þurfa að liggja fyrir 2. Greina þarf fyrirliggjandi gögn 3. Niðurstöður eða dómar eru byggðir á undangenginni greiningu “Ef vel á að vera þurfa þátttakendur rökræðunnar að leggja sömu staðreyndir til grundvallar og vitanlega er ekki óeðlilegt að deilur geti staðið um þær í fyrstu. Jafnframt er fullkomlega eðlilegt að staðreyndir séu greindar á fleiri en einn veg. Ólíkir einstaklingar leggja ólíka lífssýn og aðferðarfræði til grundvallar og niðurstöður verða óumflýjanlega oft ólíkar. Vönduð umræða leiðir hins vegar í ljós þá kosti sem fyrir hendi eru, kristallar ágreining og auðveldar þar með ákvarðanatöku.” GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 5. Gögn eða upplýsingar? GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 6. Gögn hvað? TÖFLUGÖGN OG TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR Gögn sem eðlilegt er að sett séu fram á töfluformi “Structured data” - mætti etv. kalla “formföst gögn” AF NÓGU AÐ TAKA Veðurupplýsingar, hagtölur, orðabókarupplýsingar, aflatölur, umferðarupplýsingar, bókaskrár, rannsóknarniðurstöður, hagspár, vísitölur, landupplýsingar, jarðatal, skipaskrá, flugumferð, sjónvarpsdagskrár, íþróttaúrslit, skoðanakannanir, kosningaúrslit, lýsigögn um bækur, kvikmyndir, sjónvarpsþætti, tónlistarmenn, lög, o.s.frv., o.s.frv. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 7. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 8. 218 dálkar x 168 línur = 16.624 reitir GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 9. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 10. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 11. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 12. GÖGN = TÖLUR OG TÁKN UPPLÝSINGAR = GÖGN, UNNIN TIL AÐ AUKA SKILNING GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 13. Gagnadrifin blaðamennska “DATA JOURNALISM” Nokkuð að ryðja sér til rúms GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 14. Opin gögn GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 15. Opinber gögn SUMAR STOFNANIR HAFA HREINLEGA ÞAÐ MEGINHLUTVERK AÐ SAFNA OG MIÐLA GÖGNUM Hagstofan, Veðurstofan, Landmælingar MJÖG MARGAR SEM HLUTA AF STARFSEMI SINNI: Hafrannsóknastofnun, Vegagerðin, Seðlabankinn FLESTAR AÐRAR SEM AFLEIÐING AF ANNARRI STARFSEMI: 112, Árnastofnun, Almannavarnir, Alþingi, Byggðastofnun, Bændasamtök Íslands, Fasteignamat ríkisins, Ferðamálastofa, Fiskistofa, Fjármálaeftirlitið, Flugmálastjórn, Fornleifavernd ríkisins, Fyrirtækjaskrá, Hagþjónusta landbúnaðarins, Háskóli Íslands, Hæstiréttur Íslands, Héraðsdómstólar, Héraðsskógar, Húsafriðunarnefnd, Íbúðalánasjóður, Íslandspóstur, Landbúnaðarháskóli Íslands, Landbúnaðarstofnun, Landgræðsla ríkisins, Landhelgisgæsla Íslands, Landlæknir, Landspítali Íslands, Landsvirkjun, Lögbirtingablaðið, Lögreglan, Lýðheilsustöð, Matís, Neytendastofa, Norðurlandsskógar, Námsmatsstofnun, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Náttúrufræðistofnun, Ofanflóðasjóður, Orkustofnun, Orkuveita Reykjavíkur, ... GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 16. Staða opinberra gagna OFT Á TÍÐUM ÓAÐGENGILEG Ekki til á stafrænu formi Leyfismál óljós Erfitt að nálgast þau og finna “Ormar á gulli” Gjaldtaka og “sértekjuskylda” OPIN GÖGN - SKILGREINING Tekur á gjaldtöku, tæknilegum hindrunum, nýtingar- og birtingarrétti, rekjanleika og fleiru. Sjá opingogn.net GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 17. Opinber gögn ALMENNA REGLAN Gögn í eigu opinberra eiga að vera opin, nema aðrir ríkari hagsmunir - t.d. persónuverndarsjónarmið - bendi til annars ÞRJÁR MEGINÁSTÆÐUR: Við (skattgreiðendur) höfum þegar keypt vöruna og viljum fá hana afhenta Veitir innsýn og aðhald í starfsemi ríkis og einstakra stofnanna Stuðlar að nýsköpun og uppgötvunum og er sannanlega þjóðhagslega hagkvæmt GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 18. Gögn sem jarðvegur nýsköpunar NÝSKÖPUN ER Í EÐLI SÍNU ÁHÆTTUSÖM Allar hindranir draga úr nýsköpun, líka hjá stórum fyrirtækjum NÝSKÖPUN FER OFT FRAM AF ÁHUGA FREKAR EN ÚTREIKNAÐRI HAGNAÐARVON Rannsóknastofnanir, skólar og hugmyndaríkir einstaklingar 10 þús króna gjald getur komið í veg fyrir milljóna verðmæti GÖGNIN ERU TIL - NOTUM ÞAU! GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 19. Þjóðhagslegur ávinningur BRETLAND: ÚTTEKT “OFFICE OF PUBLIC SECTOR INFORMATION” 1 milljarður punda á ári í glötuðum þjóðartekjum Samsvarar 1.020 m.kr. á ári á Íslandi M.v. gengi 10. sept :-) GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 20. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 21. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 22. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 23. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 24. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 25. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 26. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 27. opnar í Bretlandi GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 28. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 29. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 30. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 31. opnar í Hollandi GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 32. opnar í Hollandi ? ? GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 33. Mikil vakning GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 34. Mikil vakning Vivek Kundra Barack Obama GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 35. Mikil vakning Vivek Kundra Barack Obama Tim Berners-Lee GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 36. Mikil vakning Vivek Kundra Barack Obama Hans Rosling Tim Berners-Lee GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 37. opingogn.net GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 38. Opin gögn vs. gagnsæi OPIN GÖGN Aðgangur að gögnum sem þegar liggja fyrir GAGNSÆI Opin gögn + gögn sem eru framleidd sérstaklega til að veita aukna innsýn í starfsemi fyrirtækis eða stofnunar “Default open” GAGNSÆI ER LEIÐ TIL AÐ BYGGJA UPP TRAUST Heilmikið tækifæri fyrir bæði stjórnvöld og fyrirtæki “VÆGÐARLAUST GAGNSÆI” GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 39. Gagnsæi og regla Kants “Opinberar athafnir sem ekki þola dagsljós og opinbera umræðu eiga ekki að eiga sér stað, opinberar ákvarðanir sem eru teknar í skjóli nætur og þarf að hylja sjónum almennings á ekki að taka.” GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 40. Önnur gögn GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 41. Má skipta í tvennt GÖGN SEM “VILJA LÁTA DREIFA SÉR” ...en eru ekki og ættu (líklega) ekki að vera opin. Commercial: Markaðsrannsóknir, Kauphallargögn, sérhæfð gagnasöfn Opinber: Þjóðskrá, Bifreiðaskrá, GÖGN SEM EKKI VILJA DREIFINGU Innri gögn fyrirtækja: Fjárhagsgögn, upplýsingar um áskrifendur, sjúkraskrár, tjónaupplýsingar, tilboð, o.s.frv. ÞRIÐJA TÝPAN ER TIL Gögn sem vita ekki að þau vilja láta dreifa sér ;) Meira um það seinna GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 42. Gagnatorg um íslenskan efnahag GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 43. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 44. GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 45. Skráning datamarket.net/island GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 46. Áhugaverð dæmi GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 47. Borgarskipulag í Toronto GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 48. Ipod-vísitalan GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 49. Dash og Starbucks GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 50. “Verkefni” ÞRJÁR VÍSITÖLUR Vísitala neysluverðs, húsnæðisverð og atvinnuleysi TJÓNAUPPLÝSINGAR Hjálpið tryggingafélaginu að finna tækifæri útfrá fyrirliggjandi gögnum Verðlagning, áhættumat, forvarnastarf NÝSKÖPUNARTÆKIFÆRI Hvar liggja tækifærin í kreppunni? GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 51. Upprifjun FINNDU GÖGN, FÁÐU UPPLÝSINGAR Hver er munurinn og hvað brúar bilið? OPIN GÖGN OG GAGNSÆI Opin gögn og opinber gögn. Hver á að safna gögnum, hvernig á að koma þeim á framfæri. Hvað eru opin gögn? Hvað er gagnsæi? Hvaða tækifæri felast í opnum gögnum og auknu gagnsæi? GAGNATORG UM ÍSLENSKAN EFNAHAG NOKKUR ÁHUGAVERÐ DÆMI GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 52. FIND DATA, GET INFORMATION 24. SEPT, 2009 Gagnadrifin ákvarðanataka Hjálmar Gíslason, stofnandi DataMarket GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 53. FIND DATA, GET INFORMATION HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK - 24. SEPT, 2009 Gagnadrifin ákvarðanataka hjalli@datamarket.net Twitter: @datamarket Facebook: facebook.com/datamarket GAGNADRIFIN ÁKVARÐANATAKA Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
Publicidad