Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2016 - 2017

3.534 visualizaciones

Publicado el

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2016 - 2017

Publicado en: Educación
 • DOWNLOAD THE BOOK INTO AVAILABLE FORMAT (New Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://urlzs.com/UABbn } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THE can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THE is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBOOK .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookBOOK, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, EBOOK, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THE Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THE the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THE Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • https://hoclop.com
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 1 năm 2016 - 2017

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 1 TỔNG HỢP ĐỀ VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 1 NĂM 2016 – 2017 (Trích trong bộ tài liệu: “Tuyển tập các đề thi Violympic Toán 5 năm 2016 – 2017 có đáp án chi tiết”) Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần 2: ng t Câu 1: An có 50 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi nhưng lại t hơn Cường 9 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Câu 2: Bao thứ nhất đựng 12kg gạo. Bao thứ hai đựng 16kg gạo. Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo biết trung bình mỗi bao đựng được 15kg gạo?
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 2 Câu 3: Cha hơn con 28 tuổi. Hỏi năm cha bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con? Câu 4: Cho một số c 2 chữ số có tích 2 chữ số là 15. Hỏi tổng các chữ số c a số đ l bao nhiêu Câu 5: Cho d số 6; 16; 26; 36; …; 2016. Hỏi d số trên c bao nhiêu chữ số? Câu 6: Cho ph n số 15 19 . Tìm số a sao cho khi bớt t số v m u số c a ph n số đ cho cùng số a thì được ph n số mới có giá trị bằng 7 9 . Câu 7: Hai tấm vải d i 115m. gười ta đ b n 4 5 tấm vải thứ hai và 7 11 tấm vải thứ nhất. Biết số vải còn lại ở tấm thứ hai t hơn số vải còn lại ở tấm thứ nhất là 8m. Tấm vải thứ hai d i l … Câu 8: Hiệu hai số bằng 1 5 lần số bé. Tổng hai số là số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số. Tìm số lớn. Câu 9: Hình bình hành ABCD có cạnh 5 AB BC 3  . Biết cạnh AB d i hơn cạnh BC là 1dm. Hỏi chu vi hình bình h nh đ l bao nhiêu xăng - ti - m t Câu 10: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99. Sau đ Mai lấy kết quả c a Hoa trừ đi kết quả c a an. Hỏi Mai sẽ nhận được kết quả là bao nhiêu? 3: Đ ền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Điền kết quả th ch hợp v o chỗ (...): H viết số th ch hợp v o chỗ … (Chú ý: ếu đ p số l số thập ph n thì phải viết l số thập ph n gọn nhất v dùng dấu (,) trong b n ph m để đ nh dấu phẩ trong số thập ph n) Câu 1: C bao nhiêu số c 4 chữ số kh c nhau viết bởi c c chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 Trả lời: Số c c số c 4 chữ số kh c nhau l …
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 3 Câu 2: Gi trị biểu thức: là … Câu 3: Hiện na anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đ mấ năm tuổi em bằng tuổi anh Trả lời: Tuổi em bằng tuổi anh trước đ … năm. Câu 4: Khi chia một số tự nhiên c 4 chữ số cho tổng c c chữ số c a số đ thì được thương lớn nhất l bao nhiêu Trả lời: Thương lớn nhất l … Câu 5: Khi nh n một số với 374, một học sinh đ đặt c c t ch riêng thẳng cột như trong ph p cộng nên tìm ra kết quả l 4172. Tìm t ch đúng c a ph p nh n đ . Trả lời:T ch đúng c a ph p nh n đ l … Câu 6: Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện na thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện na thì tổng số tuổi c a hai anh em l 45 tuổi. T nh tuổi em hiện na . Trả lời: Tuổi anh hiện na l … tuổi. Câu 7: Mỗi buổi s ng, b c Mai tập thể dục bằng c ch cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước. Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì b c Mai đ c ch xa điểm xuất ph t bao nhiêu bước Trả lời:B c Mai c ch xa điểm xuất ph t … bước Câu 8: Một hình vuông c diện t ch bằng diện t ch c a một hình bình h nh c đ 25cm v chiều cao 9cm. T nh cạnh c a hình vuông. Trả lời: Cạnh hình vuông đ d i l … cm. Câu 9: Một hộp c 100 viên bi trong đ c 25 viên m u xanh, 25 viên m u đỏ, 25 viên m u v ng v 25 viên m u trắng. Không nhìn v o hộp, cần phải lấ ra t nhất bao
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 4 nhiêu viên bi để số bi lấ ra chắc chắn c không t hơn 8 viên bi cùng m u Trả lời: Phải lấ ra t nhất … viên bi. Câu 10: Một lớp học c 45 học sinh, trong đ c 28 học sinh th ch học môn To n, 20 học sinh th ch học môn Tiếng Việt v 3 học sinh không th ch cả hai môn To n v Tiếng Việt. Hỏi c bao nhiêu học sinh th ch cả To n v Tiếng Việt Trả lời: Số học sinh th ch học cả To n v tiếng Việt l … bạn. 3: Đ ền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Điền kết quả th ch hợp v o chỗ (...): H viết số th ch hợp v o chỗ … (Chú ý: ếu đ p số l số thập ph n thì phải viết l số thập ph n gọn nhất v dùng dấu (,) trong b n ph m để đ nh dấu phẩ trong số thập ph n) Câu 1: C bao nhiêu số c 4 chữ số kh c nhau viết bởi c c chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 Trả lời: Số c c số c 4 chữ số kh c nhau l … Hướng d n: Chữ số h ng nghìn c 6 c ch chọn (kh c 0) Chữ số h ng trăm c 6 c ch chọn (kh c chữ số h ng nghìn) Chữ số h ng chục c 5 c ch chọn (kh c chữ số h ng nghìn v h ng trăm) Chữ số h ng đơn vị c 4 c ch chọn (kh c chữ số h ng nghìn, h ng trăm v h ng chục) Số số viết được thỏa m n êu cầu đề b i l : 6 x 6 x 5 x 4 = 720 (số) Đ ền 720 Câu 2: Gi trị biểu thức: là … Đ ền 36838 Câu 3: Hiện na anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đ mấ năm tuổi em bằng tuổi anh Trả lời: Tuổi em bằng tuổi anh trước đ … năm.
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 5 Hướng dẫn Anh hơn em số tuổi l : 24 – 16 = 8 (tuổi) Khi tuổi em bằng 3/5 tuổi anh thì em v n k m anh 8 tuổi Coi tuổi em lúc đ l 3 phần thì tuổi anh lúc đ l 5 phần Hiệu số phần bằng nhau l : 5 – 3 = 2 (phần) Tuổi em khi đ l : 8 : 2 x 3 = 12 (tuổi) Vậ khi tuổi em bằng 3/5 tuổi anh l c ch đ : 16 – 12 = 4 (năm) Đ ền 4 Câu 4: Khi chia một số tự nhiên c 4 chữ số cho tổng c c chữ số c a số đ thì được thương lớn nhất l bao nhiêu Trả lời: Thương lớn nhất l …. Hướng dẫn: Thương c a ph p chia lớn nhất khi số bị chia lớn nhất v số chia nhỏ nhất c thể. Để số chia nhỏ nhất thì c c chữ số c a số c 4 chữ số phải nhỏ nhất. C thể l 1000; 2000; …; 9000 Ta c thể tìm thương lớn nhất l : 1000 Đ ền 1000 Câu 5: Khi nh n một số với 374, một học sinh đ đặt c c t ch riêng thẳng cột như trong ph p cộng nên tìm ra kết quả l 4172. Tìm t ch đúng c a ph p nh n đ . Trả lời:T ch đúng c a ph p nh n đ l …. Hướng dẫn Khi nh n một số với 374, học sinh đ đ đặt c c t ch riêng thẳng cột như trong ph p cộng nên thực chất học sinh đ đ nh n số n với 3, với 7, với 4 rồi cộng c c kết quả lại tức l học sinh đ đ nh n số n với: 3 + 7 + 4 = 14. Vậ số đem nh n với 374 l : 4172 : 14 = 298 T ch đúng l : 298 x 374 = 111452
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 6 Đ ền 111452 Câu 6: Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện na thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện na thì tổng số tuổi c a hai anh em l 45 tuổi. T nh tuổi em hiện na . Trả lời: Tuổi anh hiện na l ….tuổi. Hướng dẫn: Ta c sơ đồ tuổi anh v em như sau: Trước đ : - Tuổi em: |----|----| - Tuổi anh |----|----|----| Hiện na : - Tuổi em: |----|----|----| - Tuổi anh |----|----|----|----| Sau n khi tuổi em bằng tuổi anh hiện na : - Tuổi em |----|----|----|----| - Tuổi anh |----|----|----|----|----| Ta c : Tổng số phần bằng nhau: 4 + 5 = 9 (phần) Tuổi em hiện na : 45 : 9 × 3= 15 (tuổi) Tuổi anh hiện na : 45 : 9 × 4 = 20 (tuổi) Đ ền 20 Câu 7: Mỗi buổi s ng, b c Mai tập thể dục bằng c ch cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước. Hỏi sau khi đi được tất cả 2016 bước thì b c Mai đ c ch xa điểm xuất ph t bao nhiêu bước Trả lời:B c Mai c ch xa điểm xuất ph t … bước Hướng dẫn Số bước đi trong một lượt đi l : 9 + 1 = 10 (bước). Số bước thực tế đi được sau một lượt đi l : 9 - 1 = 8 (bước) Ta c : 2016 : 10 = 201 (dư 6)
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 7 hư vậ b c Mai đ đi được 202 lượt đi, trong đ 201 lượt đầu, mỗi lượt đi 10 bước v thực đi được 8 bước, lượt cuối đi 6 bước chưa lùi 1 bước nên thực đi được 6 bước. B c Mai c ch xa điểm xuất ph t số bước l : 8 x 201 + 6 = 1614 (bước) Đ ền 1614 Câu 8: Một hình vuông c diện t ch bằng diện t ch c a một hình bình h nh c đ 25cm v chiều cao 9cm. T nh cạnh c a hình vuông. Trả lời: Cạnh hình vuông đ d i l …. cm. Hướng dẫn: Diện t ch hình bình h nh l : 25 x 9 = 225 (cm2 ) Diện t ch hình vuông l : 225 x 4 : 9 = 100 (cm2 ) Cạnh c a hình vuông l 10cm (Ví 10 x 10 = 100) Đ ền 10 Câu 9: Một hộp c 100 viên bi trong đ c 25 viên m u xanh, 25 viên m u đỏ, 25 viên m u v ng v 25 viên m u trắng. Không nhìn v o hộp, cần phải lấ ra t nhất bao nhiêu viên bi để số bi lấ ra chắc chắn c không t hơn 8 viên bi cùng màu? Trả lời: Phải lấ ra t nhất ….viên bi. Hướng dẫn: Trường hợp xấu nhất lấ được 7 viên m u xanh, 7 viên m u đỏ, 7 viên m u v ng v 7 viên m u trắng. Vậ đ lấ : 7 + 7 + 7 + 7= 28 (viên bi) Chưa được 8 viên bi cùng m u, do đ phải lấ thêm 1 viên bi nữa Để số bi lấ ra chắc chắn c không t hơn 8 viên bi cùng m u thì số viên bi phải lấ l : 28 + 1 = 29 (viên bi) Đ ền 29 Câu 10: Một lớp học c 45 học sinh, trong đ c 28 học sinh th ch học môn To n, 20 học sinh th ch học môn Tiếng Việt v 3 học sinh không th ch cả hai môn To n v
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 8 Tiếng Việt. Hỏi c bao nhiêu học sinh th ch cả To n v Tiếng Việt Trả lời: Số học sinh th ch học cả To n v tiếng Việt l …. bạn. Hướng dẫn C 3 học sinh không th ch cả hai môn To n v Tiếng Việt, nếu loại số học sinh n ra, lớp còn: 45 - 3 = 42 (học sinh) Số học sinh th ch cả To n v Tiếng Việt l : (28 + 20) - 42 = 6 (học sinh) Đ ền 6
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 9 TỔNG HỢP ĐỀ VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 1 NĂM 2016 - 2017 Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần (1) 13 1 1 : 8 2 3  (2) 4 2 5 3  (3) 1023 1024 (4) 2012 2013x2014 2014x2015 2016   (5)T số giữa x và y biết x x 4 = 32 và 42 : y = 7 (6) Giá trị c a x > 1 thỏa mãn 1 1 1 3 2 3 3 x    (7) 2 2 5 : : 3 5 9 (8) Giá trị c a y thỏa mãn x2 10 2 y y   (9) Chữ số h ng đơn vị c a t ch 6 số lẻ liên tiếp (10) Giá trị c a a để số 1 783a chia hết cho 9, chia 2 dư 1 v chia 5 dư 3 (11) Giá trị c a x thỏa mãn 4 7 21 x  (12) 1 1: 24 (13) Thương c a số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau với 3 (14) 4 9 c a 81 (15) Số tự nhiên b nhất c tổng các chữ số bằng 12 (16) Tổng c a 10 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên (17) 442 – 42 x 9 (18) Số c c ph n số c m u số bằng 100 v nhỏ hơn 1 (19) 3737:37 (20) T ch c a số lẻ b nhất c ba chữ số với 2 (21) 25 x 11 (22) 407 (23) Số các số chẵn c 4 chữ số chia hết cho 9 (24) Số tự nhiên lớn nhất c 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2, 3, 4, 5 và 6 (25) 2015 2 (26) Số tự nhiên bé nhất c 4 chữ số khác nhau
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 10 2: ng t Câu 1: An có 50 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi nhưng lại t hơn Cường 9 viên bi. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Hướng dẫn: Bình có số bi là: 50 + 9 = 59 (viên) Cường có số bi là: 59 + 9 = 68 (viên) Trung bình mỗi bạn có số viên là: (50 + 59 + 68) : 3= 59 (viên) Trả lời: 59 Câu 2: Bao thứ nhất đựng 12kg gạo. Bao thứ hai đựng 16kg gạo. Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo biết trung bình mỗi bao đựng được 15kg gạo? Hướng dẫn: Tổng số gạo ở ba bao là: 15 x 3 = 45 (kg) Bao thứ ba đựng số gạo là: 45 – 12 – 16 = 17 (kg) Trả lời: 17 C u 3: Cha hơn con 28 tuổi. Hỏi năm cha bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi cha bằng 7 lần tuổi con? Hướng dẫn: Coi tuổi con khi đó là 3 phần thì tuổi cha khi đó là 7 phần Hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 3 = 4 (phần) Tuổi cha khi đó là: 28 : 4 x 7 = 49 (tuổi) Trả lời: 49 Câu 4: Cho một số c 2 chữ số có tích 2 chữ số là 15. Hỏi tổng các chữ số c a số đ l bao nhiêu Hướng dẫn: Ta có: 15 = 3 x 5 Vậy tổng các chữ số là: 3 + 5 = 8 Trả lời: 8 C u 5: Cho d số 6; 16; 26; 36; …; 2016. Hỏi d số trên c bao nhiêu chữ số?
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 11 Hướng dẫn: ố ố hạn có chữ ố: ố ố hạn có 2 chữ ố: (9 - 16) : 10 + 1 = 9. uy ra ố chữ ố là: 9 x 2 = 8 ố ố hạn có chữ ố: (99 - 106) : 10 + 1 = 90. uy ra ố chữ ố là: 90 x 3 = 270 ố ố hạn có 2 chữ ố: (20 - 1606) : 10 + 1 = 102. uy ra ố chữ ố là: 02 x 4 = 408 ố chữ ố c a d y ố tr n: 8 270 408 = 97 Trả lời: 697 C u 6: Cho ph n số 15 19 . Tìm số a sao cho khi bớt t số v m u số c a ph n số đ cho cùng số a thì được ph n số mới có giá trị bằng 7 9 . Hướng dẫn: Theo đề bài ta có: 6 1 1 8 4 12   15 7 19 9 a a    9 x (15 – a) = 7 x (19 – a) 135 – 9 x a = 133 – 7 x a 2 x a = 2 a = 2 : 2 = 1 Trả lời: 1 Câu 7: Hai tấm vải d i 115m. gười ta đ b n 4 5 tấm vải thứ hai và 7 11 tấm vải thứ nhất. Biết số vải còn lại ở tấm thứ hai t hơn số vải còn lại ở tấm thứ nhất là 8m. Tấm vải thứ hai d i l … Hướng dẫn: Phân số ch số vải còn lại ở tấm vải thứ hai là: 1 - 4 5 = 1 5 = 4 20 (tấm vải t2) Phân số ch số vải còn lại ở tấm vải thứ nhất là: 1 - 7 11 = 4 11 (tấm vải t1)
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 12 4/20 tấm II t hơn 4/11 tấm I là 8m. Mỗi 1/20 tấm II t hơn 1/11 tấm I là: 8 : 4 = 2 (m) Xem tấm II có 20 phần thì tấm I có 11 phần. Nếu mỗi 1/11 tấm I bớt đi 2m thì c c phần đều bằng nhau. Lúc này tấm I sẽ giảm đi: 2 x 11 = 22 (m) Tổng số vài c a 2 tấm lúc này là:115 – 22 = 93 (m) Tổng số phần bằng nhau:20 + 11 = 31 (phần) Giá trị mỗi phần là:93 : 31 = 3 (m) Tấm vải thứ II dài: 20 x 3 = 60 (m) Trả lời: 60 Câu 8: Hiệu hai số bằng 1 5 lần số bé. Tổng hai số là số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số. Tìm số lớn. Hướng dẫn: Tổng c a hai số là: 990 Coi hiệu là 1 phần thì số bé là 5 phần và số lớn là: 1 + 5 = 6 (phần) Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 6 = 11 (phần) Số lớn là: 990 : 11 x 6 = 540 Trả lời: 540 Câu 9: Hình bình hành ABCD có cạnh 5 AB BC 3  . Biết cạnh AB d i hơn cạnh BC là 1dm. Hỏi chu vi hình bình h nh đ l bao nhiêu xăng - ti - m t Hướng dẫn: Đổi 1dm = 10cm Coi cạnh BC là 3 phần thì cạnh AB là 5 phần Hiệu số phần bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) Cạnh AB dài là: 10 : 2 x 5 = 25 (cm) Cạnh BC dài là: 10 : 2 x 3 = 15 (cm)
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 ----------------------***-------------------------- Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn luyện thi Toán Violympic | Thầy Thích – Tel(Zalo): 0919.281.916 13 Chu vi hình bình hành là: (25 + 15) x 2 = 80 (cm) Trả lời: 80 Câu 10: Hoa tính tổng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. Lan tính tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99. Sau đ Mai lấy kết quả c a Hoa trừ đi kết quả c a an. Hỏi Mai sẽ nhận được kết quả là bao nhiêu? Hướng dẫn: Từ 1 đến 100 có 50 số lẻ và 50 số chẵn mà mỗi số chẵn đều lớn hơn số lẻ liền trước 1 đơn vị. Vậy kết quả tìm được là 50 Trả lời: 50 THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG TOÁN IQ A. Tài liệu dành riêng cho HS khối lớp 5 ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 5 trên mạng: 1. Tuyển tập 7 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 5 (Toán Tiếng Việt) 2. Tuyển tập 360 bài toán ôn thi cấp Quận/ Huyện lớp 5 (Có hướng dẫn chi tiết) 3. Tuyển tập 400 bài toán ô thi cấp Tỉnh/ Thành Phố lớp 5 (Có hướng dẫn chi tiết) 4. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán Tiếng Anh khối 5 năm học 2014 - 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017. B. Tài liệu và chương trình học trực tuyến dành cho các em HS lớp 5 lên lớp 6 các lớp nguồn và trọng điểm của Quận/ Huyện, Tỉnh/ Thành Phố: 1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 dành cho HS Khá - Giỏi 2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án 3. Khóa học Video Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Liên hệ mua tài liệu và đăng ký học tập:  Điện thoại: 0919.281.916 (Mr Thích)  Email: HoctoanIQ@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com (Được phát trực tiếp tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/toaniq) Các bậc PH và các em HS kích chuột vào để nhận được các Video mới nhất từ chúng tôi. Hẹn gặp lại các em HS trong các bài toán tiếp theo. Thân ái !

×