Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

HDSD phần mềm vẽ Tấm đan và Cống hộp

1.000 visualizaciones

Publicado el

Chức năng vẽ tấm đan và công hộp của bộ phần mềm Ketcausoft
Tác giả Đào Hà Thiệp

Publicado en: Ingeniería
 • Inicia sesión para ver los comentarios

HDSD phần mềm vẽ Tấm đan và Cống hộp

 1. 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỆNH VẼ TẤM DAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP HÀ NỘI 2019
 2. 2. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 2 MỤC LỤC 1. LỆNH VẼ TẤM ĐAN......................................................................................................... 3 1.1. Gọi lệnh ...................................................................................................................... 3 1.2. Giao diện và chúc năng cơ bản................................................................................... 4 1.3. Chức năng và tùy chọn mở rộng................................................................................. 4 2. LỆNH VẼ MẶT CẮT CỐNG HỘP .................................................................................... 9 2.1. Gọi lệnh ...................................................................................................................... 9 2.2. Giao diện và chức năng ............................................................................................ 10
 3. 3. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 3 1. LỆNH VẼ TẤM ĐAN 1.1. Gọi lệnh Từ cửa sổ làm việc của phần mềm Autocad gõ lệnh tắt VTD để vẽ tấm đan Lệnh gọi Vẽ tấm đan Cửa sổ Vẽ Tấm Đan sẽ xuất hiện Giao diện cửa sổ Vẽ Tấm Đan
 4. 4. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 4 1.2. Giao diện và chúc năng cơ bản Giao diện của cửa số vẽ tấm đan. 1. Các thông số trong mục 1 được thể hiện trong hình ảnh 3, cụ thể: - Tên : Tên của tấm đan - Lx(mm) : Bề rộng tấm đan trong hình vẽ quy định phương X đơn vị mm - Ly(mm): Chiều dài tấm đan trong hình vẽ quy định là phương Y đơn vị mm - t(mm): Chiều dày tấm đan đơn vị mm - Số lượng: Số lượng tấm đan - thông số này sẽ ảnh hưởng tới số lượng cấu kiên trong bảng thống kê cốt thép. 2. Trong mục 2 người dụng có thể lựa chọn thép bố trí cho tấm đan: - Tích chọn vào để thay đổi thép cho các phương tương ứng. Cửa sổ chọn thép xuất hiện. - Trong cửa sổ chọn thép thay đổi đường kính và khoảng cách của thép > Hoàn thành để chấp nhận thay đổi thép cho phương đã chọn. - Khi người dùng tích chọn lựa chọn Áp dụng cho tất cả lựa chọn thép sẽ được thay đổi cho cả phương còn lại. 3. Click nút Vẽ rồi chọn điểm trên màn hình để vẽ tấm đan. 4. Click nút Hủy để thoát giao diện và không thực hiện vẽ tấm đan. 1.3. Chức năng và tùy chọn mở rộng
 5. 5. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 5 1. Chức năng 4 - Thép chính theo phương X. - Mặc định phần mềm sẽ chọn phương dài - Y là phương đặt thép chính do đó khi người dùng lựa chọn thép chính theo phương X thép theo phương X sẽ đươc đặt dưới. Thép chính theo phương X Thép chính theo phương Y 2. Chức năng 5 - Có thép góc. - Chức năng này được sử dụng khi người dùng muốn sử dụng thép hình chữ V hoặc chữ L để tăng cường cho cạnh của tấm đan. Cạnh và bề dày của thép hình được lấy theo dữ liệu người dùng nhập vào phần mềm. Trong trường hợp người dùng nhập sai giá trị phần mềm tự động lấy giá trị L90x90x8.
 6. 6. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 6 Có sử dụng thép góc Không sử dụng thép góc 3. Chức năng 6 - Thép móc: - Chức năng này được dùng khi người dùng muốn bổ sung các thép móc phục vụ vận chuyển. - Phần mềm cung cấp 3 lựa chọn 1 móc, 2 móc hoặc 4 móc cho tấm đan. Lựa chọn số lượng thanh thép móc trong combobox-Số thanh móc. - Người dùng thay đổi đường kính của thép móc tại mục D(mm). - Các đoạn chiều dài thể hiện vị trí của thép móc được thể hiện cụ thể trong hình ảnh. Trường hợp tấm đan nhỏ chọn 1 thanh thép móc mặc định sẽ đặt giữa tấm đan
 7. 7. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 7 Trường hợp 2 thanh thép móc người dùng cần xác định chiều dài L1 Trường hợp 4 thanh thép móc người dùng sẽ phải xác định các kích thước L1, L2, L3 như trong hình
 8. 8. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 8 4. Sau khi vẽ phần mềm sẽ tự động thống kê cốt thép trừ thép hình.
 9. 9. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 9 2. LỆNH VẼ MẶT CẮT CỐNG HỘP 2.1. Gọi lệnh Từ cửa sổ làm việc của phần mềm Autocad gõ lệnh tắt VCH để vẽ mặt cắt cống hộp Lệnh gọi cửa sổ Vẽ cống hộp Cửa sổ vẽ mặt cắt cống hộp sẽ xuất hiện. Giao diện cửa sổ Vẽ cống hộp
 10. 10. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 10 2.2. Giao diện và chức năng 1. Phần mềm cung cấp 3 dạng mặt cắt cống hộp. Người dùng có thể thay đổi trong mục 1, hình ảnh tương ứng với lựa chọn sẽ thể hiện trong mục 4. Lựa chọn cống thành gạch cống hộp được đổ bê tông đáy do đó người dùng chỉ thay đổi thép đáy cống
 11. 11. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 11 Lựa chọn cống BTCT + Tấm đan bê tông sẽ được đổ cả thành cống do đó người dùng có thể thay đổi thép đáy cống và thành cống Lựa chọn cống BTCT liền khối bê tông sẽ được đổ cả cống do đó người dùng có thể thay đổi thép đáy cống, thành cống và lắp cống. 2. Trong mục 2 người dùng thay đổi các thông số cơ bản của cống.
 12. 12. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 12 - Tên: Đặt tên cho mặt cắt cống - Dài(mm): Chiều dài cống đơn vị mm - Số lượng: Số lượng cống. - t1(mm): Bề dày dáy cống đơn vị mm - H1(mm): Chiều cao từ mặt trên đáy cống tới mặt dưới tấm đan đơn vị mm - t2(mm): Bề dày thành cống đơn vị mm - t3(mm): Chiều dày nắp cống- tấm đan đơn vị mm. - B(mm): Bề rộng thông thủy trong lòng cống đơn vị mm. - H2(mm): Chiều cao từ đáy dưới lắp cống đến mặt đất tự nhiên đơn vị mm. - Cos nền: Cao độ cos tại nền đất tự nhiên. 3. Trong mục 3 cho phép người dùng lựa chọn sử dụng phép cấu tạo đỡ 2 lớp thép. - Khoảng cách giữa các thanh là khoảng cách đơn vị mm giữa các thanh trong mặt đứng và cả dọc theo chiều dài cống. - Người dùng có thể thay đổi đường kính cốt thép cấu tạo trong mục Đường kính cốt thép cấu tạo. Kết quả khi người dùng lựa chọn bố trí thép cấu tạo
 13. 13. PHẦN MỀM VẼ TẤM ĐAN VÀ MẶT CẮT CỐNG HỘP - Tác giả: Đào Hà Thiệp Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 13 4. Trong mục 5 người dùng có thể thay đổi thép bố trí trong mặt cắt cống. - Tích chọn vào để thay đổi thép cho các phương tương ứng. Cửa sổ chọn thép xuất hiện. - Trong cửa sổ chọn thép thay đổi đường kính và khoảng cách của thép > Hoàn thành để chấp nhận thay đổi thép cho phương đã chọn. - Khi người dùng tích chọn lựa chọn Áp dụng cho tất cả lựa chọn thép sẽ được thay đổi cho cả phương còn lại tương ứng trong mục được chọn. 5. Click nút Vẽ rồi chọn điểm trên màn hình để vẽ tấm đan. 6. Click nút Hủy để thoát giao diện và không thực hiện vẽ mặt cắt cống. 7. Sau khi vẽ phần mềm sẽ tự động thống kê cốt thép trừ .

×