Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

RCCd 2019 - Hướng dẫn sử dụng

720 visualizaciones

Publicado el

Hướng dẫn sử dụng phần mềm triển khai chi tiết Cột - Vách

Publicado en: Ingeniería
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

RCCd 2019 - Hướng dẫn sử dụng

 1. 1. Hà Nội - 2018 KetcauSoft Group – Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT VÁCH Xuất bản lần 1
 2. 2. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 1 MỤC LỤC 1. VẼ CỘT VÀ VÁCH PHẲNG ...................................................................................................2 1.1. Quy trình sử dụng phần mềm ..............................................................................................2 1.2. Cửa sổ khởi động nhanh......................................................................................................2 1.3. Tạo dữ liệu tầng ..................................................................................................................2 1.3.1. Tạo dữ liệu tầng bằng cách nhập trực tiếp thông tin......................................................3 1.3.2. Tạo dữ liệu tầng bằng cách nhập thông tin từ CAD ......................................................4 1.3.3. Hiệu chỉnh dữ liệu tầng................................................................................................5 1.4. Tạo dữ liệu Cột - Vách........................................................................................................5 1.4.1. Hiệu chỉnh tên, số lượng và hình thức Cột....................................................................6 1.4.2. Xóa Cột .......................................................................................................................7 1.4.3. Hiệu chỉnh cốt thép Cột................................................................................................7 1.5. Thể hiện bản vẽ trong CAD.................................................................................................9 1.5.1. Bảng công cụ của KetcauSoft (KCS Panel) ..................................................................9 1.5.2. Vẽ chi tiết Cột / vách phẳng .......................................................................................10 1.5.3. Vẽ cốt thép chờ..........................................................................................................11 1.5.4. Lấy dữ liệu tầng.........................................................................................................12 2. VẼ CỐT THÉP LÕI VÁCH ....................................................................................................13 2.1. Vẽ thép vách loại 1 ...........................................................................................................13 2.2. Vẽ thép vách loại 2 ...........................................................................................................15 2.3. Vẽ thép vách loại 3 ...........................................................................................................16 2.4. Vẽ cốt đai kín....................................................................................................................17 2.5. Vẽ cốt đai móc..................................................................................................................18 2.6. Thay đổi đường kính cốt thép............................................................................................18 2.7. Tạo ghi chú cho cốt dọc ....................................................................................................18 2.8. Tạo ghi chú cho cốt đai thẳng............................................................................................19 2.9. Tạo ghi chú cho cốt đai móc..............................................................................................19 2.10. Tạo bảng thống kê cốt thép vách .......................................................................................20
 3. 3. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 2 1. VẼ CỘT VÀ VÁCH PHẲNG 1.1.Quy trình sử dụng phần mềm Bước 1: Tạo và lưu dữ liệu bằng phần mềm RCCd 2019.exe, trình tự thực hiện:  Tạo dữ liệu tầng: thiết lập số lượng và chiều cao các tầng  Tạo dữ liệu cột - vách Bước 2: Thực hiện lệnh RCC trong CAD để đọc file dữ liệu và triển khai bản vẽ CAD được hiểu là chung là các phần mềm thể hiện bản vẽ; RCCd 2019 hỗ trợ AutoCAD và GstarCAD 1.2.Cửa sổ khởi động nhanh Cửa sổ khởi động nhanh xuất hiện ngay khi bạn khởi động xong phần mềm, cửa sổ này cho phép bạn thực hiện các thao tác như: Tạo file mới, đọc file cũ, hoặc bạn có thể bỏ qua cửa sổ này bằng cách click Chọn sau Khi bạn click chọn sau, bạn có thể thực hiện quy trình tạo file mới bằng cách click menu File > Tạo file mới 1.3.Tạo dữ liệu tầng Sau khi bạn click Tạo file mới, cửa sổ Khởi tạo dự án mới sẽ xuất hiện cho phép bạn tạo dữ liệu tầng
 4. 4. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 3 1.3.1. Tạo dữ liệu tầng bằng cách nhập trực tiếp thông tin Trong cửa sổ này, bạn nhập các thông tin như:  Cao độ mặt móng: chính là cao độ của chân cột ở tầng dưới cùng  Số lượng tầng và chiều cao tầng: Trước hết bạn chọn chế độ Đơn giản để khai báo Số tầng và Chiều cao tầng điển hình, sau đó click vào Hiệu chỉnh để thiết lập chi tiết chiểu cao của các tầng Khi bạn chọn Hiệu chỉnh, cửa sổ Quản lý tầng xuất hiện cho phép bạn điều chỉnh các thông tin như Tên tầng và Chiều cao tầng. Cao độ các tầng sẽ được phần mềm tự động tính toán thông qua chiều cao tầng và cao độ chân cột. Để thay đổi tên và chiều cao các tầng, bạn click đúp vào tên các tầng đó trong danh sách, cửa sổ Hiệu chỉnh tầng sẽ xuất hiện cho phép bạn điều chỉnh tên và chiều cao các tầng Bạn có thể click Áp dụng chiều cao cho các tầng tiếp theo nếu mong muốn
 5. 5. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 4 1.3.2. Tạo dữ liệu tầng bằng cách nhập thông tin từ CAD Phương pháp này sử dụng dữ liệu trong CAD bằng cách chọn các đường cao độ các tầng, thường là lấy từ mặt cắt kiến trúc 1.3.2.1. Xuất dữ liệu từ CAD Trong CAD, bạn sử dụng lệnh tắt RCG hoặc click biểu tượng trong thanh công cụ của KetcauSoft (xem thêm mục 1.2). Trong cửa sổ Lấy thông tin các tầng:  Click Chọn mới từ CAD và chọn các đường cao độ trong bản vẽ mặt cắt đứng để tạo dữ liệu mới về tầng
 6. 6. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 5  Click Bổ sung từ CAD để chọn thêm các đường cao độ vào dữ liệu có sẵn  Click Lấy tên tầng và chọn tên các tầng để lấy thông tin về tên các tầng  Để phần mềm tự động đặt tên, trước hết hãy đặt tên cho 1 tầng nào đó bằng cách click đúp vào tầng đó, ví dụ TẦNG 2, tiếp tục chọn tầng đó và click Tự động đặt tên, phần mềm sẽ tự động đặt tên cho các tầng tiếp theo, ví dụ TẦNG 3, TẦNG 4 v.v.. Lưu ý: đối tượng đường cao độ phải là LINE, tối tượng tên các tầng phải là DTEXT 1.3.3. Hiệu chỉnh dữ liệu tầng Khi cần hiệu chỉnh dữ liệu tầng, người dùng có thể truy cập cửa sổ Quản lý tầng bằng cách click menu Công cụ > Quảng lý tầng 1.4.Tạo dữ liệu Cột - Vách Sau khi tạo xong dữ liệu tầng, bạn click vào Thêm cột Cửa sổ Thêm cột cho phép bạn xác lập các thông tin hình học của Cột, như: xuất hiện tại các tầng nào, loại tiết diện, kích thước tiết diện.
 7. 7. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 6 Vùng số (1) cho phép bạn lựa chọn các tầng sẽ xuất hiện cột. Chọn tầng bắt đầu và tầng kết thúc trong danh sách thả xuống Vùng số (2) cho phép bạn lựa chọn loại tiết diện bằng cách click vào hình ảnh, xem thêm phần sau Vùng số (3) cho phép bạn khai báo kích thước tiết diện Nút lệnh Áp dụng cho các tầng trên cho phép bạn áp dụng các thông tin đang khai báo cho các tầng phía trên Chọn vào 1 tầng và nhập các thông tin tại (2) hoặc (3) để thay đổi thông tin về cột tại tầng đó Các dạng tiết diện được hỗ trợ bởi phần mềm được thể hiện như hình dưới, bao gồm: Tiết diện chữ nhật, tiết diện tròn, tiết diện vách phẳng, tiết diện cột chữ nhật làm việc 1 phương Lưu ý: Kích thước tiết diện trong trường hợp vách phẳng hoặc cột chịu lực 1 phương theo quy định là Cx > Cy Sau khi khai báo xong, click Hoàn thành để đóng cửa sổ Thêm cột. Phần mềm sẽ tiến hành thiết kế tự động cốt thép cho cột, việc điều chỉnh cốt thép sẽ được hướng dẫn trong phần sau 1.4.1. Hiệu chỉnh tên, số lượng và hình thức Cột Để hiệu chỉnh tên, số lượng, loại và kích thước tiết diện cột, bạn click đúp vào tên cột đó trong danh sách cột Click đúp vào tên cột trong danh sách để hiệu chỉnh
 8. 8. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 7 1.4.2. Xóa Cột Để xóa cột, bạn chọn tên cột trong danh sách và click Xóa cột (bên cạnh nút lệnh Thêm cột) 1.4.3. Hiệu chỉnh cốt thép Cột Để hiệu chỉnh cốt thép cột, bạn click vào cột đó tại vị trí tầng cần hiệu chỉnh 1.4.3.1. Hiệu chỉnh cốt thép cho cột tiết diện chữ nhật Vùng số (1) cho phép bạn chọn số lượng cốt thép theo từng cạnh của tiết diện Vùng số (2) cho phép bạn chọn đường kính cốt thép, ngoài ra bạn có thể lựa chọn có bố trí cốt thép bổ sung hay không, ví dụ 18D25 + 18D22
 9. 9. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 8 Vùng số (3) cho phép bạn chọn đường kính cốt thép đai chính, đường kính cốt thép đai bổ sung sẽ được lựa chọn trong phần tiết lập chung khi vẽ trong CAD Vùng số (4) cho phép bạn lựa chọn chế độ điều chỉnh cốt đai bổ sung là đai lồng kín hay đai móc. Để điều chỉnh cốt đai bổ sung, bạn click trực tiếp vào vị trí thanh cốt thép muốn vẽ (hoặc muốn xóa) đai đó. Để copy các thiết lập, tick chọn Áp dụng cho các tầng phía trên 1.4.3.2. Hiệu chỉnh cốt thép cho cột tiết diện tròn Các chức năng trong cửa sổ Hiệu chỉnh cốt thép đối với tiết diện tròn cũng tương tự như đối với cốt tiết diện chữ nhật 1.4.3.3. Hiệu chỉnh cốt thép cho vách phẳng
 10. 10. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 9 Vùng số (1) cho phép bạn lựa chọn chế độ vẽ vách được bố trí cốt thép tập trung hay phân bố đều trên tiết diện Ký hiệu về các thiết lập số lượng cốt thép được thể hiện như trong hình vẽ Đối với trường hợp vách phẳng bố trí cốt thép phân bố đều, các thiết lập tương tự như đối với cột tiết diện chữ nhật. 1.4.3.4. Hiệu chỉnh cốt thép cho cột bố trí 1 phương Các thiết lập về số lượng cốt thép được ký hiệu như hình phía dưới; cốt giá sẽ được thêm tự động bởi phần mềm (khi xuất bản vẽ CAD) khi chiều cao cột  500 1.5.Thể hiện bản vẽ trong CAD 1.5.1. Bảng công cụ của KetcauSoft (KCS Panel) Trong CAD, bạn gọi lệnh KCS để hiển thị bảng công cụ của KetcauSoft Vị trí các nút lệnh của phần mềm RCCd trong bảng công cụ KetcauSoft
 11. 11. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 10 Chức năng của các nút lệnh và lệnh tắt tương ứng được thể hiện như trong bảng dưới đây Nút lệnh Lệnh tắt Chức năng RCC Đọc file *.rcd5 của phần mềm RCCd 2019 và thực hiện vẽ chi tiết cột RCA Đọc file *.rcd5 của phần mềm RCCd 2019 và thực hiện vẽ thép chờ RCG Lấy dữ liệu tầng từ CAD RC1 Vẽ thép lõi vách loại 1 - áp dụng cho các biên vách RC2 Vẽ thép lõi vách loại 2 - áp dụng cho nút giao giữa các vách RC3 Vẽ thép lõi vách loại 3 - vẽ đường phân bố cốt thép RC4 Vẽ cốt đai loại 1 - đai kín RC5 Vẽ cốt đai loại 2 - đai móc RCF Thay đổi đường kính cốt thép RN1 Tạo ghi chú cho cốt thép dọc RN2 Tạo ghi chú cho cốt đai thẳng, đai kín RN3 Tạo ghi chú cho cốt đai móc RTK Tạo bảng thống kê cốt thép vách 1.5.2. Vẽ chi tiết Cột / vách phẳng Sau khi thực hiện lệnh RCC, cửa sổ chính của phần mềm như hình dưới sẽ xuất hiện
 12. 12. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 11 Vùng số (1) cho phép bạn thiết lập chế độ vẽ cột. Khi chọn vẽ lần lượt các cột hoặc vẽ lần lượt theo tầng, phần mềm sẽ tự động chia thành các phần bản vẽ theo kích thước khung của bản vẽ được thiết lập trong vùng số (3). Chiều cao dầm điển hình là căn cứ để phần mềm tính toán khoảng bố trí cốt thép đai. Vùng số (2) cho phép bạn chọn lựa cách thể hiện đoạn nối thép, nối cách chân cột 1 đoạn cố định hay nối ở giữa tầng. Vùng số (3) cho phép bạn chỉ định kích thước khung bản vẽ (kích thước mà có thể vẽ trong đó), khi bạn click nút lệnh CAD bạn có thể chọn kích thước này trong môi trường CAD bằng cách click vào các đường giới hạn của khung bản vẽ. Vùng số (4) cho phép bạn chọn file cần vẽ, hoặc bạn có thể click và text màu xanh để mở file trong phiên làm việc trước. Vùng số (5) cho phép bạn chọn kiểu phân bố của cốt đai. Vùng số (6) là các thiết lập về cốt đai bổ sung và cốt thép cấu tạo khi chiều cao cột H  500. Vùng số (7) cho phép bạn thiết lập chiều dài đoạn bẻ móc khi cốt thép dừng lại ở mức sàn (trường hợp cột tầng trên cùng hoặc cốt thép tầng dưới nhiều hơn cốt thép tầng trên). 1.5.3. Vẽ cốt thép chờ Sau khi thực hiện lệnh RCA, cửa sổ Vẽ thép chờ cột sẽ xuất hiện Vùng số (1) cho phép bạn hiệu chỉnh chiều cao vùng neo (đài cọc hoặc dầm đỡ cột) cho tất cả các chân cột. Vũng số (2) cho phép bạn chọn cách neo thép Vùng số (3) cho phép bạn gọi cửa sổ mở file hoặc chọn file từ lần làm việc trước
 13. 13. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 12 Bạn có thể điều chỉnh chiều cao vùng neo của từng cột bằng cách click đúp vào tên cột trong danh sách 1.5.4. Lấy dữ liệu tầng Xem mục 1.3.2
 14. 14. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 13 2. VẼ CỐT THÉP LÕI VÁCH Bảng công cụ, lệnh tắt và chức năng của chúng xem mục 1.5.1 2.1.Vẽ thép vách loại 1 Chức năng vẽ thép vách loại 1 áp dụng cho các trường hợp được đánh dấu như hình phía dưới Khi bạn thực hiện lệnh (RC1), cửa sổ vẽ thép vách xuất hiện như hình ảnh phía dưới Vùng số (1) cho phép bạn chọn chế độ vẽ cốt thép Vùng số (2) cho phép bạn chọn khoảng cách giữa các thanh cốt thép. Số lượng các thanh thép sẽ được tính dựa vào khoảng cách này Vùng số (3) cho phép bạn chọn cách xác định vùng gia cường cốt thép Vùng số (4) cho phép bạn chọn vị trí cần vẽ, xem hình minh họa phía dưới Vùng số (5) cho phép bạn thực hiện các thiết lập khác, xem hình minh họa phía dưới Vùng số (6) cho phép bạn chọn chế độ vẽ cốt đai hay không Vùng số (7) cho phép bạn chọn kích thước vùng biên, xem hình minh họa phía dưới
 15. 15. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 14 Hình bên minh họa vùng cần vẽ thép và các điểm cần chọn. Theo mặc định bạn cần chọn 4 điểm để chỉ định vùng cần vẽ, mặc dù với 1 số trường hợp có thể chỉ cần 3 điểm để chỉ định vùng cần vẽ Các điểm chọn cần thỏa mãn tọa độ của cực trị của chúng tạo ra một vùng giới hạn để xác định vị trí vùng cần vẽ Chọn kích thước của 2 vùng biên bằng cách click vào 4 điểm, tương ứng là 4 cạnh của 2 vùng biên Có mở rộng Không mở rộng Có Endbar Không có Endbar
 16. 16. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 15 2.2.Vẽ thép vách loại 2 Chức năng vẽ thép vách loại 2 áp dụng cho các trường hợp được đánh dấu như hình phía dưới: Khi bạn thực hiện lệnh (RC2), cửa sổ vẽ thép vách xuất hiện như hình ảnh phía dưới Vùng số (1) cho phép bạn thiết lập khoảng cách giữa các thanh cốt thép Vùng số (2) cho phép bạn thực hiện các thiết lập về sự xuất hiện cốt thép tại các cạnh, xem minh họa phía dưới Vùng số (3) cho phép bạn chỉ định vùng vẽ cốt thép, xem minh họa phía dưới Hình bên minh họa vùng cần vẽ thép và các điểm cần chọn. Theo mặc định bạn cần chọn 3 điểm để chỉ định vùng cần vẽ. Các điểm chọn cần thỏa mãn tọa độ của cực trị của chúng tạo ra một vùng giới hạn để xác định vị trí vùng cần vẽ
 17. 17. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 16 Quy ước về lựa chọn bố trí cốt thép 4 thanh thép ở góc mặc định là luôn luôn xuất hiện; các thanh khác phụ thuộc vào lựa chọn 2.3.Vẽ thép vách loại 3 Chức năng vẽ thép vách loại 3 áp dụng cho các trường hợp được bạn muốn vẽ các thanh thép trên đoạn chỉ định thông qua việc chọn 2 điểm Khi bạn thực hiện lệnh (RC3), cửa sổ vẽ thép vách xuất hiện như hình ảnh phía dưới Vùng số (1) cho phép bạn thiết lập khoảng cách giữa các thanh cốt thép
 18. 18. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 17 Vùng số (2) cho phép bạn chọn 2 điểm tương ứng là 2 đầu của đoạn rải cốt thép Vùng số (3) là một số thiết lập khác 2.4.Vẽ cốt đai kín Các trường hợp vẽ cốt đai kín Vẽ đai kín cho đoạn gia cường Vẽ đai kín cho cả đoạn vách Khi bạn thực hiện lệnh (RC4), cửa sổ vẽ cốt đai loại 1 (đai kín) xuất hiện như hình ảnh phía dưới Mục Loại điểm chọn cho phép bạn chọn cách chỉ định điểm vẽ, bạn có thể chọn tâm cốt thép hoặc chọn đường bo bê tông Mục Số điểm chọn cho phép bạn lựa chọn số điểm bạn sẽ chọn để vẽ, thông thường bạn chỉ cần chọn 2 điểm khi sử dụng loại điểm chọn là vị trí tâm cốt thép, và cần 4 điểm chọn khi sử dụng loại điểm chọn là đường bo bê tông
 19. 19. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 18 2.5.Vẽ cốt đai móc Sử dụng lệnh RC5 và chọn các cặp cốt thép để vẽ cố đai móc nối giữa các cặp cốt thép đó. Bạn có thể chọn nhiều cặp cốt thép trong 1 lần vẽ. 2.6.Thay đổi đường kính cốt thép Sử dụng lệnh RCF và chọn nhóm cốt thép dọc bạn muốn thay đổi, chọn đường kính mới và click hoàn thành Đường kính cốt thép theo mặc định sẽ thuộc layer không được in ra và được thể hiện được cạnh vị trí của cốt thép. 2.7.Tạo ghi chú cho cốt dọc Sử dụng lệnh RN1 và chọn nhóm cốt thép dọc bạn muốn thực hiện ghi chú, sau đó chọn thanh thép mà bạn muốn sẽ đánh ký hiệu ghi chú, phần mềm sẽ thống kê số lượng và thể hiện ghi chú. Bạn có thể chọn cả nhóm thép mà không cần phân biệt thanh ký hiệu đặc hay rỗng, phần mềm sẽ dựa vào ký hiệu của thanh thép mà bạn chỉ định đánh dấu ghi chú để thống kê số lượng tương ứng.
 20. 20. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 19 2.8.Tạo ghi chú cho cốt đai thẳng Sử dụng lệnh RN2, phần mềm yêu cầu chọn 2 điểm, điểm thứ nhất là điểm thuộc thanh thép tại vị trí mà bạn muốn ghi chú, điểm thứ 2 là hướng sẽ vẽ ghi chú, sau đó nhập đường kính và khoảng cách cốt thép để tạo ghi chú 2.9.Tạo ghi chú cho cốt đai móc Sử dụng lệnh RN3, phần mềm sẽ yêu cầu chọn 2 thanh thép móc mà bạn muốn đánh dấu ghi chú, sau đó chọn hướng mà bạn muốn thể hiện ghi chú, cuối cùng chọn đường kính và khoảng cách cốt thép để tạo ghi chú
 21. 21. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 20 2.10. Tạo bảng thống kê cốt thép vách Thực hiện lệnh RTK, cửa sổ Thống kê cốt thép Vách như hình dưới sẽ xuất hiện Các nút lệnh Chọn cho phép bạn chọn các thanh cốt thép và các thanh cốt đai để đưa vào thống kê Vùng số (1) cho phép bạn lựa chọn việc phần mềm tự động chuyển đai kính thành 2 đai U úp vào nhau khi chiều dài vượt quá giá trị chỉ định Vùng số (2) cho phép thiết lập các thông tin chung để, trong đó có chiều cao tầng để tính toán thống kê Để thay đổi khoảng cách cốt thép đai, bạn chọn các thanh thép cần thay đổi và click Chọn khoảng cách
 22. 22. RCCd 2019 - PHẦN MỀM TRIỂN KHAI CỐT THÉP CỘT - VÁCH Công ty TNHH Kết Cấu WEFLY - http://wefly-str.com KetcauSoft - Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu Việt Nam - http://www.ketcausoft.com 21 Phần mềm tự động đánh số trong thống kê theo nguyên tắc: Đối với cốt thép dọc:  Đường kính lớn hơn được đánh số trước đường kính bé  Ký hiệu đặc được đánh số trước các ký hiệu rỗng Đối với cốt thép đai:  Đai kín được đánh số trước đai móc  Đai kín nằm ngang (phương X) được đánh số trước đai kín thẳng đứng (phương Y)  Đai kín chính được đánh số trước đai kín gia cường  Trong cùng 1 hàng theo phương X được đánh số từ trái sang phải  Trong cùng 1 cột theo phương Y được đánh số từ dưới lên trên  Đai móc kích thước lớn hơn được đánh số trước đai kích thước bé hơn

×