Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Xác định ảnh hưởng của uốn dọc theo TCVN 5574:2018

517 visualizaciones

Publicado el

Tài liệu nêu phương pháp và ví dụ về xác định ảnh hưởng của uốn dọc theo TCVN 5574:2018 khi tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm

Publicado en: Ingeniería
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Xác định ảnh hưởng của uốn dọc theo TCVN 5574:2018

  1. 1. Các bước tính toán Ví dụ: cột có các thông số sau T2 = 700mm T3 = 500mm H = 4200mm, Lo = 0.7*4200 = 2940mm N = 5778.3 kN M2 = -6.2 kNm M3 = 110.7 kNm Eb = 30 000 MPa Độ mảnh: công thức tính nhanh cho cột tiết diện chữ nhật Lamda2 = Lo / (0.2887*T3) Lamda3 = Lo / (0.2887*T2) Lamda2 = 20.4 Lamda3 = 14.5 Điều kiện cần xét uốn dọc: Theo 8.1.2.1.2 của TCVN 5574:2018 cần xét đến uốn dọc khi độ mảnh 14 Cần xét đến uốn dọc theo cả 2 phương Tính các mô men quán tính: Ir2 = T2 * T3 3/12 Ir3 = T3 * T2 3/12 IR2 = 7 291 666 667 mm4 IR3 = 14 291 666 667 mm4 Độ lệch tâm: có kể đến độ lệch tâm ngẫu nhiên theo 8.1.2.2.4 của TCVN e2 = max(H/600; T3/30; 10mm; M2/N) e3 = max(H/600; T2/30; 10mm; M3/N) e2 = 16.7 e3 = 23.3 Lực tới hạn: xác định gần đúng theo tài liệu Tính toán thực hành cấu kiện BTCT của GS. Nguyễn Đình Cống k2 = (0.2*e2 + 1.05*T3) / (1.5*e2 + T3) k3 = (0.2*e3 + 1.05*T2) / (1.5*e3 + T2) Ncr2 = 2.5*k2*Eb*Ir2 / Lo2 Ncr3 = 2.5*k3*Eb*Ir3 / Lo3 k2 = 1.0063 k3 = 1.0063 Ncr2 = 63671.1 kN Ncr3 = 124795.3 kN
  2. 2. Hệ số uốn dọc: (coi như độ mảnh nằm trong khoảng cần tính toán uốn dọc) Eta2 = 1/(1-N/Ncr2) Eta3 = 1/(1-N/Ncr3) Eta2 = 1.10 Eta3 = 1.05 Mô men tính toán: M2e = N*e2*Eta2 M3e = N*e3*Eta3 M2e = 105.9 kNm M3e = 141.4 kNm

×