Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Harto Pönkä(20)

Publicidad

Digikompassi ja digisivistys

 1. Digikompassi ja digisivistys 13.3.2023 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 2. Suomen digitaalinen kompassi – siis mikä? ▪ Digikompassi on Suomen hallituksen laatima strateginen visio ja etenemissuunnitelma digitalisaation edistämiseen vuoteen 2030 asti. ▪ Taustalla vaikuttavat arvot • uudistuminen, digiturvallisuus, kestävyys, ihmiskeskeisyys, luottamus, osallisuus ▪ Neljä osa-aluetta, joille omat tavoitteet • Osaaminen • Infrastruktuuri • Yritykset • Julkiset palvelut 2 Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 3. “ Tavoite 1: Suomi on digitaalisesti sivistynyt maa, jossa jokaisella on valmiudet digimaailmassa toimimiseen ja keskinäinen kunnioitus ja luottamus ovat korkealla tasolla. 3 Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 4. Digitaalinen sivistys 4 ▪ Sivistyksellä on tiedollinen, eettinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. ▪ Digitaalinen sivistys edellyttää tietoja ja osaamista, osallistumismahdollisuuksia sekä valmiuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään luovilla tavoilla ja turvallisesti digimaailmassa. ▪ Digitaalinen sivistys vastaa siihen, mitä pitää tietää, millä tavalla toimia ja miten osallistua, jotta päästään digikompassin visioon siten, että ihmisten keskinäinen kunnioitus ja luottamus digitalisoituvaan yhteiskuntaan vahvistuvat. Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 5. Kysytään ChatGPT:ltä, mitä digisivistys tarkoittaa: vastaus 1 5 Lähde: ChatGPT, 12.3.2023, https://chat.openai.com/ Hyvin teknologiauskoinen näkemys, joka ei huomioi digitalisaatioon liittyviä ongelmia. Tähän asti asiaa.
 6. Kysytään ChatGPT:ltä, mitä digisivistys tarkoittaa: vastaus 2 6 Lähde: ChatGPT, 12.3.2023, https://chat.openai.com/ Tässä vastauksessa mainitut asiat ovat oleellisia, mutta asiakokonaisuus on epäjohdonmukainen.
 7. “ Tavoite 2: Digitaaliset perustaidot ovat maailman huippua ja ne vievät eteenpäin kestävää yhteiskunnallista kehitystä. 7 Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 8. TOP sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2018-2022 Data: Jane Hart, 2018-2022, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 7.2.2023 8 2018 2019 2020 2021 2022
 9. Organisaatioiden sisäisesti käyttämät viestintäsovellukset Lähde: North Patrol, Digitaaliset työympäristöt 2022 -selvitys, https://intranet-ostajanopas.fi/2022/08/22/suomalaisten-organisaatioiden-digityon-valineet-2022/ (N=64 vastaajaorganisaatiota) 9
 10. EU-kansalaisen digitaaliset kompetenssit: DigComp 2.2 Välttämättömät digitaaliset taidot työelämään, opiskeluun ja yhteiskuntaan osallistumiseen. 1. Informaatio- ja datanlukutaito 2. Viestintä ja yhteistyö 3. Digitaalisen sisällön tuottaminen 4. Turvallisuus 5. Ongelmanratkaisu Tiedot – taidot – asenteet EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 10
 11. DigComp 2.2: digitaalisten kompetenssien osa-alueet EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (suomennos tekijän) 11 Informaatio- ja datanlukutaito Viestintä ja yhteistyö Digitaalisen sisällön luominen Turvallisuus Ongelmanratkaisu • Osaa ilmaista tiedontarpeita sekä paikantaa ja hakea digitaalista dataa, tietoa ja sisältöä. • Osaa arvioida lähteen ja sen sisällön merkityksen. • Osaa tallentaa, hallita ja järjestää digitaalista dataa, tietoa ja sisältöä. • Osaa olla vuorovaikutuksessa, viestiä ja tehdä yhteistyötä digitaalisten teknologioiden avulla huomioiden samalla kulttuurien ja sukupolvien välisen monimuotoisuuden. • Osallistuu yhteiskuntaan julkisten ja yksityisten digitaalisten palvelujen ja osallistavan kansalaisuuden kautta. • Hallitsee digitaalista läsnäoloaan, identiteettiään ja mainettaan. • Osaa luoda ja muokata digitaalista sisältöä. • Osaa parantaa ja liittää tietoja olemassa olevaan tietokokonaisuuteen ymmärtäen samalla, miten tekijänoikeuksia ja lisenssejä tulee soveltaa. • Osaa antaa ymmärrettäviä käskyjä tietokonejärjestelmälle. • Osaa suojata laitteita, sisältöjä, henkilötietoja ja yksityisyyttä digitaalisissa ympäristöissä. • Osaa suojata fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja on tietoinen digitaalisista teknologioista, joilla voi edistää sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta. • On tietoinen digitaalisten teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutuksista. • Tunnistaa tarpeita ja ongelmia sekä osaa ratkaista käsitteellisiä ongelmia ja ongelmatilanteita digitaalisissa ympäristöissä. • Osaa käyttää digitaalisia työkaluja prosessien ja tuotteiden kehittämiseen. • Pysyy ajan tasalla digitaalisesta kehityksestä.
 12. EU, DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (konekäännetty Google Kääntäjällä) 12 1-2 Löytäminen 3-4 Keskitaso 5-6 Edistynyt 7-8 Erikoistunut
 13. Digitaalisen informaatiolukutaidon tulisi sisältyä monilukutaidon opetukseen https://faktabaari.fi/dil/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas/ Kuva oikealla: Faktabaari, Kari Kivinen, 10.2.2023 13
 14. Esimerkki informaatiolukutaidosta: Aiheuttavatko rintaliivit syöpää? ▪ Googlen ensimmäinen hakutulos johtaa Askelterveyteen.com-sivustolle, koska sen tekijä on panostanut hakukoneoptimointiin juuri näillä hakusanoilla. ▪ Varoitus: sivusto ei ole luotettavaa tietoa, vaan se sisältää virheellisiä väitteitä. ▪ Rintaliivien yhteys rintasyöpään on maailmalla pitkään kiertänyt myytti, joka ei perustu tieteelliseen tutkimukseen. ▪ Suomessa mm. bloggaaja Maria Nordin on levittänyt samaa väitettä. ▪ Vertaisarvioituja tutkimusten mukaan rintaliivit eivät aiheuta syöpää. ▪ Lue faktantarkistus tästä tapauksesta: https://faktabaari.fi/fakta/rintaliivit-eivat- aiheuta-syopaa-miksi-googlen- hakutulokset-silti-vaittavat-niin/ Kuvakaappaus: Googlen hakutulos, 13.3.2023 14
 15. Verkkosisällön merkitysten ymmärtäminen 15 1. Kuka tai ketkä ovat tehneet sisällön? 2. Onko kyse alkuperäisestä sisällöstä vai remixistä? 3. Mitä tarkoitusta varten sisältö on tehty? 4. Milloin sisältö on julkaistu? Onko sitä muokattu sen jälkeen? 5. Miten suosittu sisältö on? Ketkä ovat jakaneet sitä? 6. Mitä tekijänoikeuksia sisältöön liittyy? 7. Miten sisältö on teknisesti toteutettu? Voiko sen upottaa? 8. Rikkooko sisältö käytetyn verkkopalvelun käyttöehtoja? 9. Onko sisältö avoimesti vai rajoitetusti julkaistu? 10. Mihin laajempaan kokonaisuuteen sisältö liittyy? 11. Mitä konteksti, jossa sisältö on julkaistu, kertoo itse sisällöstä ja tekijästä? 12. Miten sisältöä on optimoitu hakukoneita ja sosiaalisessa mediassa leviämistä varten? Lähde: H. Pönkä, 2016, Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa, http://www.slideshare.net/hponka/monilukutaito-ja-sosiaalinen-media-opetuksessa
 16. Tiedon hakeminen ja sen kriittinen arviointi Kaupallisen vaikuttamisen tunnistaminen Virheellisen ja harhaanjohtavan tiedon tunnistaminen Tiedon käyttäminen ja tuottaminen omiin tarkoituksiin Keskustelu eri verkkoympäristöissä Julkisuuden, yksityisyyden ja oman datan hallinta Hakukoneiden toiminnan ymmärtäminen Somepalvelujen algoritmien ymmärtäminen Tekoälyalgoritmien toiminnan ymmärtäminen Kuva: Pixabay Mihin digitaalista informaatiolukutaitoa tarvitaan?
 17. Paljonko epäaitoja reaktioita ja seuraajia voi ostaa 10 eurolla? 17 Lähde: NATO StratCom, 2020, Social media manipulation report 2020, https://www.stratcomcoe.org/social-media-manipulation-report-2020
 18. Mistä huomaa, jos botti keskustelee tekoälyn avulla? ▪ Kuvassa on havainnollistamistarkoituksessa tehty tekoälyä ja konekäännöksiä käyttävä botti. Kuvakaappaus ja lähde: Inkeri Koskinen, 2022, https://blogs.tuni.fi/eufemia/teema1/juttelin-rokotevastaisen-botin-kanssa-suomeksi/ 18
 19. “ Tavoite 3: Digitaalinen osaaminen tukee innovaatioita kilpailukykyä ja hyvinvointia. Koulutuksen ja tutkimuksen myötä syntyy yhteiskunnassa tarvittavaa asiantuntijuutta. Suomi on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen ja investointien keskuksia sekä houkutteleva maa kansainvälisille digiosaajille. 19 Lähde: Valtioneuvoston selonteko: Digitaalinen kmpassi, 2022, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
 20. Tärkeimmät taidot työelämässä 1. Analyyttinen ajattelu ja innovointi 2. Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat 3. Monimutkainen ongelmanratkaisu 4. Kriittinen ajattelu ja analysointi 5. Luovuus, omaperäisyys ja oma-aloitteisuus 6. Johtaminen ja sosiaalinen vaikuttaminen 7. Teknologian käyttö, seuranta ja hallinta 8. Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi 9. Sinnikkyys, stressinsieto ja joustavuus 10. Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi Lähde: World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ 20
 21. Lähitulevaisuudessa kypsyvät teknologiat (2022) ▪ Yhä kehittyneemmät digitaaliset sovellukset ja palvelut ▪ Tekoälyn käyttö tuotteiden ja palvelujen osana yleistyy ▪ Digitaalisten palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen helpottuu pilviratkaisujen ja kauppapaikkojen avulla Gartner, 2022, Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-the-2022-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies 21
 22. Hyvinvoinnin tukemisen osa-alueet digitaalisesti välittyneessä työympäristössä Lähde: Kirsi Sjöblom, Väitöskirja 2020, Flourishing in 21st century workplaces – how to support knowledge workers’ productivity and well-being in modern environments, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/314728/FLOURISH.pdf?sequence=1&isAllowed=y (suomennettu mukaillen) 22 Yksilön kyvykkyys itsensä johtamiseen ja henkisten resurssiensa hallintaan Yksilöllisten ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen niin, että välineitä ja tiloja käytetään hyödyllisesti Fyysisten työympäristöjen ja työvälineiden käyttö ja kehittäminen
 23. “ Kyky pitää huolta omasta fyysisestä ja henkisestä terveydestä ovat keskeisiä digihyvinvoinnin taitoja. 23
 24. 24 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!
Publicidad