Sosiaalinen media, koulu ja opetus

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise en Innowise
Sosiaalinen media,
koulu ja opetus
5.6.2023
Harto Pönkä
Innowise
Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
Sosiaalisen median käsite
2
Lisää aiheesta: Pönkä, H., 2014, Sosiaalisen median käsikirjan blogi, https://somekirja.wordpress.com/2015/04/02/sosiaalisen-median-kasitteen-maarittelya/
Määritelmän lähde: Sanastokeskus TSK ry, 2010, Sosiaalisen median sanasto (TSK 40), https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html
Sosiaalinen
media
Sisällöt Ihmiset
Teknologiat
Sosiaalinen media on
”tietoverkkoja ja
tietotekniikkaa hyödyntävä
viestinnän muoto, jossa
käsitellään vuorovaikutteisesti
ja käyttäjälähtöisesti tuotettua
sisältöä ja luodaan ja
ylläpidetään ihmisten välisiä
suhteita”.
13-16-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut
3
WhatsApp 94 %
Facebook 20 %
FB messenger 17 %
Instagram 57 %
Snapchat 70 %
Lähde: DNA, koululaistutkimus 2022, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa,
https://corporate.dna.fi/documents/753910/11433306/DNA+Koululaistutkimus+2022.pdf/45cbcfcd-0308-be26-d7c5-a6f32a6a02d8 (n=296, 13-16-v.)
Spotify 52 %
YouTube 84 %
TikTok 67 %
Discord 20 %
Pinterest 15 %
Twitch 11 %
Twitter 10 %
Jodel 7 %
16-24-vuotiaiden päivittäin käyttämät somepalvelut 2020-2022
▪ TikTokin käyttö on ollut selvimmin nousussa.
▪ Nuorten somen pv-käyttö on vähentynyt WhatsAppissa, YouTubessa ja Instagramissa.
▪ Snapchat on erityisesti nuorille tärkeä pikaviestipalvelu
Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat -tutkimukset 2020, 2021 ja 2022, käyttö päivittäin, kuva: Harto Pönkä, 8.7.2022.
4
Somepalvelujen käyttö liittyy erilaisiin sosiaalisiin piireihin
Mistä somepalvelusta voisit
olla vähiten erossa?
▪ WhatsApp: 44 %
▪ Facebook 21 %
▪ YouTube 14 %
▪ Instagram 11 %
▪ Snapchat 3 %
▪ Twitter 3 %
▪ LinkedIn 2 %
▪ Pinterest 1 %
(osuus netinkäyttäjistä)
Somepalvelut on sijoitettu kuvaan niiden tyypillisen käyttötavan mukaan. Vrt. Dunbarin sosiaaliset piirit: 5, 15, 50, 150.
Datan lähde: AudienceProject Insights 2020, App & Social media usage, suomalaiset vastaajat (n. 2000, 15-75-vuotiaat)
5
Nuorten somen käytön syyt ovat säilyneet tuttuina
”Tärkeimmäksi nimeäisin
päivittäisessä käytössä olevat
snapchatin ja whatsappin koska
niillä keskustelen kavereitteni
kanssa ja whatsapissa on esim
koulun ryhmächattejä joissa
kiertää tärkeää tietoa, ja
yleisesti sitä käytetään
tekstiviestin korvikkeena
nykyään.”
Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/2-suosituimmat-sosiaalisen-
median-palvelut/ (N=2653, 13-29-v.)
6
Kännykät kouluissa ja
someen liittyvät ongelmat
7
Koulujen kännykkäkeskustelu
8
”Opettajilla ei ole
mitään keinoa kilpailla
somen kanssa, jos
kännykät ovat näppien
ulottuvissa”
- Aineenopettaja Sanra Teno
”Koulussa pitää lukea
enemmän ja lukemisen
pitää olla pakollista”
- Erityisopettaja Sami Luoto
Lähde: HS, 21.5.2023, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009375358.html
Tutkimus: Somen ongelmakäyttö näkyy mm. nukkumisen vähentymisenä
▪ Somen ongelmakäyttäjät nukkuivat koulupäivää edeltävinä öinä tunnin vähemmän ja menivät
tunnin myöhemmin nukkumaan verrattuna somea harvoin tai ei lainkaan käyttäviin nuoriin.
▪ Somen ongelmakäyttäjät menivät vapaapäivinä nukkumaan lähes kaksi tuntia myöhemmin kuin
koulupäivinä, mikä aiheuttaa ns. sosiaalista jetlagia.
Lähteet: Jyväskylän yliopisto, 23.5.2023, https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2023/05/ongelmallinen-ja-intensiivinen-sosiaalisen-median-kaytto-uhka-koululaisen-unelle,
M. Boniel-Nissim et al., 2023, https://doi.org/10.1016/j.sleh.2023.01.005 (N=86 542, 11-, 13-, ja 15-vuotiaita koululaisia 18:sta Euroopan ja Pohjois-Amerikan maasta, aineistonkeruu v. 2018)
9
Ongelmallinen sosiaalisen
median käyttö (PSMU):
Sosiaalisen median
käyttöön on liittynyt
edellisen vuoden aikana
useita riippuvuuteen ja
hallinnan menettämiseen
liittyviä oireita (vähintään 6
kysytyistä 9 oireesta).
Tutkimus: sosiaalisen median ongelmakäyttö suomalaisnuorilla (2021)
Kohonnut riski Somen ongelmakäyttö (PSMU)
Pojat
Tytöt
26,6 %
40,0 %
8,3 %
10,5 %
11-vuotiaat
13-vuotiaat
15-vuotiaat
33,6 %
35,3 %
31,7 %
5,9 %
11,2 %
11,2 %
Vanhempien valvonta: heikko
Vanhempien valvonta: keskiverto
Vanhempien valvonta: korkea
37,3 %
38,9 %
25,5 %
16,7 %
9,7 %
5,8 %
Koulumenestys: heikko
Koulumenestys: keskiverto
Koulumenestys: korkea
30,3 %
33,0 %
37,0 %
16,6 %
11,8 %
5,4 %
10
Lähde: Paakkari, L., Tynjälä, J., Lahti, H., Ojala, K., & Lyyra, N., 2021, Problematic Social Media Use and Health among Adolescents,
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1885/htm (N=3077)
Pahimmassa riskissä ovat 13-15-vuotiaat tytöt, joiden vanhemmat eivät valvo
heidän somen käyttöään ja joilla on heikko koulumenestys.
13-29-vuotiaiden kokemuksia nettikiusaamisesta
Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/4-sosiaalisen-median-
merkityksellisyys-ja-kiusaaminen-sosiaalisessa-mediassa/ (N=2653, 13-29-v.)
11
Saako opiskelija kuvata koulussa?
Tietosuoja
▪ Laki (GDPR) ei kiellä muita henkilöitä esittävien kuvien ja
videoiden ottoa henkilökohtaisiin tarkoituksiin tai kirjalliseen ja
taiteelliseen käyttötarkoitukseen.
▪ Opetus ja opetuksessa käytettävät tilat ovat yleensä julkisia.
▪ Kuvaamisen voi estää lähinnä oppilaitoksen järjestyssäännöt.
▪ Kuvien ja videoiden julkaisussa on lähtökohtaisesti kyse
opiskelijan sananvapaudesta.
Yksityiselämän suoja (RL)
▪ Mikäli kuvassa tai videossa on kyse yksityiselämän
loukkaamisesta (esim. arkaluontoista terveystietoa) tai
kunnianloukkauksesta (esim. kiusaamisvideot), sen julkaisu on
voi olla rikos.
Tekijänoikeudet
▪ Mikäli kuvassa tai videossa näkyy muiden henkilöiden teoksia
(esim. opettajan luentoesitys), tulee julkaisulle pyytää lupa
teosten tekijöiltä.
Lisätietoa: Tietosuojavaltuutetun päätös 1222/41/2013, https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2013/20130073 (huom. päätös on tehty ennen GDPR:n voimaantuloa)
12
OPH:n linjaus kuvaamisesta (2017)
Lähde: OPH, 2017, Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa,
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tietokoneen-kannykan-ja-muiden-mobiililaitteiden-kayttoon
13
Sovellusten käyttö
opetuksessa
14
TOP sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2018-2022
Data: Jane Hart, 2018-2022, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 7.2.2023
15
2018 2019 2020 2021 2022
Tietosuoja somessa ja muissa sovelluksissa
16
▪ Tunne rekisterit ja henkilötietojen käyttötarkoitukset.
▪ Käsittele oppijoiden tietoja vain työhön tarkoitetuissa
laitteissa (kännykkä ja läppäri).
▪ Käytä ensisijaisesti koulun ns. sopimuspalveluita.
▪ Huomioi opetuksen järjestäjän linjaukset käytettävistä
sovelluksista ja pilvipalveluista.
▪ Somepalveluihin ja muihin ulkopuolisiin sovelluksiin ei
tule tallentaa oppijoiden tietoja ilman suostumusta.
▪ Pyydä tarvittaessa erikseen suostumus, jos:
▪ julkaiset oppijoiden tietoja, kuvia, videoita tms.
▪ annat sovelluksille käyttöoikeuden kännykkään
tallennetuille oppijoiden yhteystiedoille
▪ Yli 16-vuotias voi antaa itse suostumuksen
henkilötietojen käsittelyyn netti- ja somepalveluissa.
▪ Neuvo oppijoille opetuksessa käytettävien
sovellusten turvallinen käyttö.
Käyttöehtojen arviointeja: Terms of Service; Didn’t Read
Kuvakaappaus: https://tosdr.org/en/service/219
17
Somepalvelujen käyttöehtojen arviointeja
18
Luokitukset: Terms of service; Didn’t Read, https://tosdr.org/ (8.5.2023)
Yhtiö ja kotimaa Käyttäjätunnukset Käyttöehtojen luokitus
ToS;DR –sivustolla
Facebook Meta,
Yhdysvallat
Henkilökohtainen käyttäjätunnus
tai organisaatiolle luotu sivu
Luokka E
https://tosdr.org/en/service/182
Instagram Meta,
Yhdysvallat
Henkilökohtainen tai ammattilais-
/organisaatiotili
Luokka E
https://tosdr.org/en/service/219
Twitter X Corp.,
Yhdysvallat
Tili voi olla henkilökohtainen tai
organisaation
Luokka E
https://tosdr.org/en/service/195
YouTube Google/Alphabet,
Yhdysvallat
Henkilökohtainen kanava tai
bränditiliin yhdistetty kanava
Luokka E
https://tosdr.org/en/service/274
TikTok ByteDance,
Kiina
Henkilökohtainen tai yritystili Luokka E
https://tosdr.org/en/service/1448
LinkedIn Microsoft,
Yhdysvallat
Henkilökohtainen käyttäjätunnus
tai organisaatiolle luotu sivu
Luokka E
https://tosdr.org/en/service/193
WhatsApp Meta,
Yhdysvallat
Henkilökohtainen
(Erillinen WA Business-sovellus)
Luokka C
https://tosdr.org/en/service/198
Signal Signal Foundation,
Yhdysvallat
Tili voi olla henkilökohtainen tai
organisaation
Luokka B
https://tosdr.org/en/service/528
WhatsApp opetuksessa?
• Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön.
→ Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation.
→ Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty.
• Teknisesti turvallinen: vahva päästä päähän -salaus.
• OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta opetuksen järjestäjän on syytä
ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää ja mitä silloin tulee huomioida.
→ Tarkista linjaus ja ohjeet ennen kuin käytät!
• Tarkoittaa oppijan puhelinnumeron luovuttamista WhatsAppille.
→ Pyydä suostumus oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta ennen
kuin tallennat puh.nron kännykkään, johon on asennettu WhatsApp.
→ WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta.
Organisaatiossa huomioitavaa:
• Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa.
• WhatsAppin käyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin
• Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä.
• WhatsAppin käyttö on huomioitava organisaation henkilötietojen
käsittelyssä, esim. riskien arviointi ja maininta tietosuojaselosteessa.
• Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa.
WhatsAppin käyttöehdot:
https://www.whatsapp.com/legal/
OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja
digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020,
https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-
median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-
Vinkkejä turvalliseen somen käyttöön opetuksessa
▪ Opettaja voi jakaa tekemiään materiaaleja, esim. kuvat, videot,
esitykset, blogikirjoitukset, ennakkotehtävät, testit
▪ Somepalvelut sisältävät paljon sopivia sisältöjä opetukseen
▪ Useita somepalveluita voi käyttää ilman nimeä tai käyttäjätunnusta
esimerkiksi opettajan tekemän linkin kautta
▪ Yli 16-vuotiaat voivat itse päättää sovellusten käytöstä opetuksessa
▪ Yhteydenpito opettajaan pikaviestisovelluksilla
▪ Oppijoiden keskinäiset ryhmät pikaviestisovelluksissa
▪ Oppijoiden omat videot, portfoliot ja oppimispäiväkirjat
20
Kysymys: kuvat, videot ja etätilanteiden tallenteet
21
▪ Opetustarkoituksissa voidaan ottaa valo- ja videokuvia opiskelijoista ja heidän tuotoksistaan sekä
näyttää niitä pedagogisessa tarkoituksessa saman opetusryhmän kesken.
▪ Kuvia ja videoita voidaan tallentaa esimerkiksi henkilökohtaiseen portfolioon tai oppimisalustoille.
▪ Mikäli opiskelijasta otettuja kuvia ja videoita tai hänen tuotoksiaan aiotaan esittää julkisesti, tulee
siihen pyytää suostumus.
▪ Etäopetustilanteita voidaan tallentaa ja esittää saman opetusryhmän kesken. Alkuperäistä
opetustilannetta ei saa laajentaa tallenteen jaossa ilman, että siihen on saatu suostumukset.
▪ Kuvien, videoiden ja tallenteiden tietoturvasta/-suojasta tulee huolehtia asianmukaisesti.
▪ Tallenteiden jakamisessa on huomioitava myös opiskelijoiden ja opettajan tekijänoikeudet.
▪ Kuvaamisesta, tallenteista sekä tallenteiden ja tuotosten julkaisusta on hyvä tehdä ohjeistus
henkilöstölle sekä tiedottaa opiskelijoille.
• Saako opetustilanteissa ottaa valokuvia ja videoita opiskelijoista sekä esittää
niitä opetusryhmän kesken?
• Saako opetuksessa esittää opiskelijoiden tuotoksia? Saako niitä julkaista?
• Saako etäopetustilanteesta tehdä tallenteen ja jakaa sen luokan kesken?
Mikro-oppiminen + personoitu/adaptiivinen oppiminen + tekoäly
22
Kuva oikealla: Valamis, https://www.valamis.com/fi/blogi/kattava-opas-mikro-oppimiseen (16.9.2021), kuvan alkuperäinen idea: Zach Posner, 2017
Lyhyet videot
Kuvat ja
infografiikat
Harjoitukset,
tehtävät ja testit
Some-sisällöt ja
podcastit
Oppimispelit ja
sovellukset
Muut oppimis-
sisällöt
Mikro-oppimisen
elementtejä
Videon käytön mahdollisuuksia opetuksessa
23
Oppimistilanne
Itsenäisesti
opetusvideon
avulla
Oppitunti
Uuden asian opiskelu
opettajan johdolla
Verkko-opiskelu
”Perinteinen”
lähi- ja etäopetus
Kotitehtävä
Video ja tehtävä
verkossa
Oppimistehtävät
Yksin, pareittain tai ryhmässä
Monimuoto-opetus
(käänteinen opetus)
Johdanto +
ennakkotehtävä
Video ja tehtävä
verkossa
Oppitunti (lähi tai etä)
Työskentelyä yksin, pareittain
tai ryhmässä
Visuaaliset linkkiseinät somesisältöihin (ThingLink)
Kuvakaappaus: Matleena Laakson ThingLink-esitys, 2021, https://www.thinglink.com/scene/1417143423160287233
Katso myös Matleena Laakson ohje ThingLinkin käyttöön opetuksessa: https://speakerdeck.com/matleenalaakso/thinglink
24
Some-sisällöistä rakennetut opetuskokonaisuudet ja skenaariot
https://www.thinglink.com/
Käytä tuttuja työkaluja monipuolisesti: esimerkkinä Padlet
25
Opiskelijoiden tuotokset
Omien tuotosten teko yksin
tai yhdessä
Käsitteellisen
ymmärtämisen tuki
Miellekartat ja muistiinpanot
Kuratointi/jako
Tiedon kerääminen
ja jakaminen muille
Kotisivu/linkkiseinä
Verkko-tai etäopetuksen
materiaalit linkkeinä
Opetuksen aktivointi
Vastausten kerääminen
opiskelijoilta
Havainnollistaminen
Esim. aikajanat
ja kartat
Open somekirja – ilmaisversio opettajille
▪ Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa
▪ Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön
▪ Pedagogiikka ja oppimisalustat
▪ Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja
opetuksen skriptaaminen
▪ Yli 80:n verkko-/somepalvelun esittely
▪ Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot
ja paljon muuta
▪ Kirjan PDF-versio on ilmaiseksi opetuskäyttöön:
https://harto.wordpress.com/2020/03/19/vapaas
ti-kaytettava-opaskirja-etaopetukseen-open-
somekirja/
▪ Huom. Kirja on vuodelta 2017 ennen EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen voimaantuloa.
26
Lisää verkko- ja somepalveluita etäopetukseen
Jane Hartin vuosittainen kysely: Top Tools for Learning 2022, https://www.toptools4learning.com/
27
Listaus kategorioittain: https://www.toptools4learning.com/top-tools-by-category/
Milloin ja mihin tarvitaan suostumus?
▪ Kun opetuksessa käytetään sovellusta tai verkkopalvelua, joka ei ole opetuksen
järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä).
→ Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa/palvelussa.
▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle.
→ Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan.
▪ Kun julkaistaan henkilötietoja.
→ Suostumus henkilötietojen julkaisulle.
▪ Kun luovutetaan henkilötietoja ulkopuoliselle taholle tarkoitukseen, joka ei liity
opetuksen järjestämiseen (esim. vapaaehtoinen lisäpalvelu) ja jonka kanssa ei ole
sopimusta henkilötietojen käsittelystä.
→ Suostumus henkilötietojen luovuttamiselle ko. taholle.
▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä.
→ Suostumus automaattiselle päätöksenteolle.
28
Pitäisikö “sometaitoja”
opettaa?
29
Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/5-harkinta-sosiaalisessa-
mediassa/ (N=2653, 13-29-v.)
30
31
Sosiaalisen median algoritmit
Suositut julkaisut aiheista, jotka ovat
aiemmin käyttäjää kiinnostaneet
Data
käyttäjistä
Data
muista
julkaisuista
Julkaisu
+ tekijä
Algoritmi
▪ Algoritmi päättää, mitä kukin käyttäjä näkee.
▪ Algoritmi huomioi käyttäjän aiemman
toiminnan, kiinnostukset ja verkoston.
▪ Algoritmi nostaa esiin käyttäjälle ”tärkeiden”
ihmisten ja ryhmien julkaisuja.
▪ Käyttäjälle näytetään enemmän sen tyyppisiä
julkaisuja, joihin hän on aiemmin reagoinut.
▪ Algoritmi palkitsee runsaasta julkaisemisesta.
▪ Algoritmi voi suosia palvelun uusien
toimintojen käyttöä.
▪ Algoritmi voi rangaista julkaisujen heikosta
osallistumisasteesta.
▪ Algoritmi voi antaa ”miinuspisteitä” esim.
spämmäämisestä ja seuraajien
vähenemisestä.
”Poliisi on selvittänyt videon alkuperän ja kertoo, että video
on itseasiassa kuvattu Brisbanessa, Australiassa.”
Lähde: MTV, 12.7.2022, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/somessa-leviaa-raaka-puukotusvideo-joka-vaitetaan-
kuvatuksi-triplan-ostoskeskuksessa-videota-ei-ole-kuvattu-suomessa/8468252
32
TikTokissa levitettyä disinformaatiota
33
Lähde: NewsGuard’s Misinformation Monitor, 11.9.2022, https://www.newsguardtech.com/misinformation-monitor/september-2022/
Hakusana Suomeksi
Vääriä tai
harhaanjohtavia
tietoja (yht. 20
hakutulosta)
2020 voter fraude Vuoden 2020 äänestyspetos 7
COVID vaccine injury COVID-rokotteen aiheuttama vahinko 6
Was the 2020 election
stolen?
Varastettiinko vuoden 2020 vaalit? 6
Ukraine bioweapons Ukrainan bioaseet 6
Bucha fake Bucha väärennös 6
mRNA vaccine mRNA-rokote 5
Is covid a bioweapon? Onko covid bioase? 4
Ukraine Neonazi Ukraina Neonazi 4
Is global warming real Onko ilmaston lämpeneminen totta 3
COVID vaccine truths COVID-rokotteen totuuksia 3
Fake
TikTokin käyttökielto työpuhelimissa leviää nyt vauhdilla
IL, 4.12.2019, https://www.iltalehti.fi/digiuutiset/a/0098e670-4d0a-494c-9383-4ca1558daaa6, IS, 23.2.2023, https://www.is.fi/digitoday/art-2000009413276.html, IS, 10.4.2023,
https://www.is.fi/digitoday/art-2000009509921.html, Yle, 15.4.2023, https://yle.fi/a/74-20027290, Yle, 28.2.2023, https://yle.fi/a/74-20020252 (lainattu tekstikappale)
34
Snapchatin My AI -tekoälykaveri
▪ Snapchat kertoo, että My AI:n
kanssa käytyjä keskusteluja ei
poisteta automaattisesti kuten
tavalliset snäpit.
▪ Snapchat käyttää My AI:n keräämää
tietoa mainosten kohdentamiseen.
▪ My AI:lle välittyy käyttäjän sijainti,
jos Snapchatille on annettu sijainnin
käyttöoikeus.
▪ My AI perustuu OpenAI:n
ChatGPT:hen, mutta OpenAI:ta ei
mainita Snapchatin käyttämissä
palveluntarjoajissa tai
henkilötietojen käsittelijöissä.
Lähde: Yle, 5.5.2023, https://yle.fi/a/74-20030399
35
Eliot Higginsin esimerkit AI-kuvista: Trumpin pidätys
36
▪ Kuvat teki demonstraatiotarkoituksessa Bellingcat-järjestön perustaja Eliot Higgins
▪ Kuvat on tehty Midjourney-tekoälymallilla
Kuvat: @EliotHiggins, 21.3.2023, https://twitter.com/EliotHiggins/status/1638198679201890306
Lisää aiheesta esim. https://yle.fi/a/74-20024214
Fake
Lukutaito on digitaitojen ydin
37
Lähteet: PISA-tulosten kuvaaja: IS, 30.8.2021, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008198410.html,
KARVI, 2020, https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/08/KARVI_T1720.pdf
PISA-tutkimusten mukaan suomalaiskoululaisten
lukutaito on laskenut v. 2003-2018.
Samaan aikaan 9.-luokkalaisten lukeminen on
vähentynyt merkittävästi.
KARVIn selvitys 9.-lk lukutaidosta (2020):
kantaa ottavan mediatekstin tulkitseminen neljän
henkilön lyhyessä nettikeskustelussa.
▪ 41 % ymmärsi pääväitteen ja kaikki sen perustelut
▪ 34 % ymmärsi pääväitteen lisäksi vain osan sen
perusteluista
▪ 17 % ymmärsi vain pääväitteen
▪ 8 % ei ymmärtänyt edes pääväitettä
→ Eli 59 %:lla oli haasteita ymmärtää koko keskustelu
Tiedon hakeminen ja
sen kriittinen arviointi
Kaupallisen
vaikuttamisen
tunnistaminen
Virheellisen ja
harhaanjohtavan
tiedon tunnistaminen
Tiedon käyttäminen
ja tuottaminen omiin
tarkoituksiin
Keskustelu eri
verkkoympäristöissä
Julkisuuden,
yksityisyyden ja
oman datan hallinta
Hakukoneiden
toiminnan
ymmärtäminen
Somepalvelujen
algoritmien
ymmärtäminen
Tekoälyalgoritmien
toiminnan
ymmärtäminen
Kuva: Pixabay
Millaisia taitoja somessa tarvitaan?
Digitaalisen informaatiolukutaidon tulisi sisältyä monilukutaidon opetukseen
Faktabaarin DIL-opas: https://faktabaari.fi/dil/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas/
Kuva oikealla: Faktabaari, Kari Kivinen, 10.2.2023
39
40
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!
1 de 40

Recomendados

Somepalvelut ja TVT opetuksessa por
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaHarto Pönkä
2.5K vistas66 diapositivas
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin por
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremminSome opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremmin
Some opetuksessa - aktivoi ja ymmärrä paremminHarto Pönkä
851 vistas36 diapositivas
Sosiaalinen media vaikuttamisen kanavana por
Sosiaalinen media vaikuttamisen kanavanaSosiaalinen media vaikuttamisen kanavana
Sosiaalinen media vaikuttamisen kanavanaIrma Mänty
145 vistas14 diapositivas
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja por
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaHarto Pönkä
75 vistas54 diapositivas
Verkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttö por
Verkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttöVerkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttö
Verkon sovellusten pedagoginen ja turvallinen käyttöMatleena Laakso
165 vistas34 diapositivas
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelit por
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitLasten ja nuorten somemaailma ja pelit
Lasten ja nuorten somemaailma ja pelitHarto Pönkä
714 vistas49 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Sosiaalinen media, koulu ja opetus

Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013 por
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Riitta Ryhtä
393 vistas21 diapositivas
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä por
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenäMobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenäHarto Pönkä
4.1K vistas80 diapositivas
Ope someviidakossa por
Ope someviidakossaOpe someviidakossa
Ope someviidakossaHarto Pönkä
2.1K vistas73 diapositivas
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
155 vistas51 diapositivas
Sosiaalinen media uudessa OPSissa por
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissaHarto Pönkä
7.3K vistas79 diapositivas
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
84 vistas47 diapositivas

Similar a Sosiaalinen media, koulu ja opetus(20)

Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013 por Riitta Ryhtä
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Riitta Ryhtä393 vistas
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä por Harto Pönkä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenäMobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Mobiililaitteet koulunkäynninohjaajan työvälineenä
Harto Pönkä4.1K vistas
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä155 vistas
Sosiaalinen media uudessa OPSissa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissa
Harto Pönkä7.3K vistas
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä84 vistas
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä por Harto Pönkä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenäSosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä
Harto Pönkä292 vistas
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta por Harto Pönkä
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannaltaDigi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Digi-OPS opettajan ja opiskelijan kannalta
Harto Pönkä3.4K vistas
Teknologian ja somen trendit 2021 por Harto Pönkä
Teknologian ja somen trendit 2021Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021
Harto Pönkä443 vistas
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa por Harto Pönkä
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessaSomepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Somepalvelut musiikkiopiston opetuksessa
Harto Pönkä4.4K vistas
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus por Harto Pönkä
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsausVerkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Verkkomaailman ja sosiaalisen median tilannekatsaus
Harto Pönkä2.4K vistas
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan por Timo Rainio
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaanSosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan
Timo Rainio248 vistas
Sosiaalisen median opetuskäyttö por Harto Pönkä
Sosiaalisen median opetuskäyttöSosiaalisen median opetuskäyttö
Sosiaalisen median opetuskäyttö
Harto Pönkä1.6K vistas
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset por Harto Pönkä
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistuksetHäiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset
Häiriköt, tietoturva ja some-ohjeistukset
Harto Pönkä2.8K vistas
Tutustumismatka sosiaaliseen mediaan syksy 2012 1 por Riitta Ryhtä
Tutustumismatka sosiaaliseen mediaan syksy 2012 1Tutustumismatka sosiaaliseen mediaan syksy 2012 1
Tutustumismatka sosiaaliseen mediaan syksy 2012 1
Riitta Ryhtä281 vistas
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21 por Matleena Laakso
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Lapset ja nuoret turvallisesti somessa 28.9.21
Matleena Laakso123 vistas
Tutustumismatka sosiaaliseen mediaan por Riitta Ryhtä
Tutustumismatka sosiaaliseen mediaanTutustumismatka sosiaaliseen mediaan
Tutustumismatka sosiaaliseen mediaan
Riitta Ryhtä285 vistas

Más de Harto Pönkä

Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
278 vistas40 diapositivas
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
115 vistas25 diapositivas
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 vistas17 diapositivas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 vistas48 diapositivas
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella por
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
188 vistas86 diapositivas
Twitter taitekohdassa por
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
122 vistas34 diapositivas

Más de Harto Pönkä(20)

Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä278 vistas
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä115 vistas
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 vistas
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 vistas
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella por Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä188 vistas
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja por Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä193 vistas
Mikä se some oikein on? por Harto Pönkä
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä589 vistas
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? por Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä78 vistas
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä por Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä121 vistas
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa por Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä111 vistas
Digikompassi ja digisivistys por Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä50 vistas
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 por Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K vistas
Tietoturva hybridityössä por Harto Pönkä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
Harto Pönkä38 vistas
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä179 vistas
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä261 vistas
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta por Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Harto Pönkä105 vistas
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset por Harto Pönkä
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Harto Pönkä102 vistas
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa por Harto Pönkä
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Harto Pönkä107 vistas
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet por Harto Pönkä
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudetTietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Tietosuoja: rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet
Harto Pönkä240 vistas

Sosiaalinen media, koulu ja opetus

 • 1. Sosiaalinen media, koulu ja opetus 5.6.2023 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 • 2. Sosiaalisen median käsite 2 Lisää aiheesta: Pönkä, H., 2014, Sosiaalisen median käsikirjan blogi, https://somekirja.wordpress.com/2015/04/02/sosiaalisen-median-kasitteen-maarittelya/ Määritelmän lähde: Sanastokeskus TSK ry, 2010, Sosiaalisen median sanasto (TSK 40), https://sanastokeskus.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html Sosiaalinen media Sisällöt Ihmiset Teknologiat Sosiaalinen media on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita”.
 • 3. 13-16-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut 3 WhatsApp 94 % Facebook 20 % FB messenger 17 % Instagram 57 % Snapchat 70 % Lähde: DNA, koululaistutkimus 2022, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa, https://corporate.dna.fi/documents/753910/11433306/DNA+Koululaistutkimus+2022.pdf/45cbcfcd-0308-be26-d7c5-a6f32a6a02d8 (n=296, 13-16-v.) Spotify 52 % YouTube 84 % TikTok 67 % Discord 20 % Pinterest 15 % Twitch 11 % Twitter 10 % Jodel 7 %
 • 4. 16-24-vuotiaiden päivittäin käyttämät somepalvelut 2020-2022 ▪ TikTokin käyttö on ollut selvimmin nousussa. ▪ Nuorten somen pv-käyttö on vähentynyt WhatsAppissa, YouTubessa ja Instagramissa. ▪ Snapchat on erityisesti nuorille tärkeä pikaviestipalvelu Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat -tutkimukset 2020, 2021 ja 2022, käyttö päivittäin, kuva: Harto Pönkä, 8.7.2022. 4
 • 5. Somepalvelujen käyttö liittyy erilaisiin sosiaalisiin piireihin Mistä somepalvelusta voisit olla vähiten erossa? ▪ WhatsApp: 44 % ▪ Facebook 21 % ▪ YouTube 14 % ▪ Instagram 11 % ▪ Snapchat 3 % ▪ Twitter 3 % ▪ LinkedIn 2 % ▪ Pinterest 1 % (osuus netinkäyttäjistä) Somepalvelut on sijoitettu kuvaan niiden tyypillisen käyttötavan mukaan. Vrt. Dunbarin sosiaaliset piirit: 5, 15, 50, 150. Datan lähde: AudienceProject Insights 2020, App & Social media usage, suomalaiset vastaajat (n. 2000, 15-75-vuotiaat) 5
 • 6. Nuorten somen käytön syyt ovat säilyneet tuttuina ”Tärkeimmäksi nimeäisin päivittäisessä käytössä olevat snapchatin ja whatsappin koska niillä keskustelen kavereitteni kanssa ja whatsapissa on esim koulun ryhmächattejä joissa kiertää tärkeää tietoa, ja yleisesti sitä käytetään tekstiviestin korvikkeena nykyään.” Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/2-suosituimmat-sosiaalisen- median-palvelut/ (N=2653, 13-29-v.) 6
 • 7. Kännykät kouluissa ja someen liittyvät ongelmat 7
 • 8. Koulujen kännykkäkeskustelu 8 ”Opettajilla ei ole mitään keinoa kilpailla somen kanssa, jos kännykät ovat näppien ulottuvissa” - Aineenopettaja Sanra Teno ”Koulussa pitää lukea enemmän ja lukemisen pitää olla pakollista” - Erityisopettaja Sami Luoto Lähde: HS, 21.5.2023, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000009375358.html
 • 9. Tutkimus: Somen ongelmakäyttö näkyy mm. nukkumisen vähentymisenä ▪ Somen ongelmakäyttäjät nukkuivat koulupäivää edeltävinä öinä tunnin vähemmän ja menivät tunnin myöhemmin nukkumaan verrattuna somea harvoin tai ei lainkaan käyttäviin nuoriin. ▪ Somen ongelmakäyttäjät menivät vapaapäivinä nukkumaan lähes kaksi tuntia myöhemmin kuin koulupäivinä, mikä aiheuttaa ns. sosiaalista jetlagia. Lähteet: Jyväskylän yliopisto, 23.5.2023, https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2023/05/ongelmallinen-ja-intensiivinen-sosiaalisen-median-kaytto-uhka-koululaisen-unelle, M. Boniel-Nissim et al., 2023, https://doi.org/10.1016/j.sleh.2023.01.005 (N=86 542, 11-, 13-, ja 15-vuotiaita koululaisia 18:sta Euroopan ja Pohjois-Amerikan maasta, aineistonkeruu v. 2018) 9 Ongelmallinen sosiaalisen median käyttö (PSMU): Sosiaalisen median käyttöön on liittynyt edellisen vuoden aikana useita riippuvuuteen ja hallinnan menettämiseen liittyviä oireita (vähintään 6 kysytyistä 9 oireesta).
 • 10. Tutkimus: sosiaalisen median ongelmakäyttö suomalaisnuorilla (2021) Kohonnut riski Somen ongelmakäyttö (PSMU) Pojat Tytöt 26,6 % 40,0 % 8,3 % 10,5 % 11-vuotiaat 13-vuotiaat 15-vuotiaat 33,6 % 35,3 % 31,7 % 5,9 % 11,2 % 11,2 % Vanhempien valvonta: heikko Vanhempien valvonta: keskiverto Vanhempien valvonta: korkea 37,3 % 38,9 % 25,5 % 16,7 % 9,7 % 5,8 % Koulumenestys: heikko Koulumenestys: keskiverto Koulumenestys: korkea 30,3 % 33,0 % 37,0 % 16,6 % 11,8 % 5,4 % 10 Lähde: Paakkari, L., Tynjälä, J., Lahti, H., Ojala, K., & Lyyra, N., 2021, Problematic Social Media Use and Health among Adolescents, https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1885/htm (N=3077) Pahimmassa riskissä ovat 13-15-vuotiaat tytöt, joiden vanhemmat eivät valvo heidän somen käyttöään ja joilla on heikko koulumenestys.
 • 11. 13-29-vuotiaiden kokemuksia nettikiusaamisesta Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/4-sosiaalisen-median- merkityksellisyys-ja-kiusaaminen-sosiaalisessa-mediassa/ (N=2653, 13-29-v.) 11
 • 12. Saako opiskelija kuvata koulussa? Tietosuoja ▪ Laki (GDPR) ei kiellä muita henkilöitä esittävien kuvien ja videoiden ottoa henkilökohtaisiin tarkoituksiin tai kirjalliseen ja taiteelliseen käyttötarkoitukseen. ▪ Opetus ja opetuksessa käytettävät tilat ovat yleensä julkisia. ▪ Kuvaamisen voi estää lähinnä oppilaitoksen järjestyssäännöt. ▪ Kuvien ja videoiden julkaisussa on lähtökohtaisesti kyse opiskelijan sananvapaudesta. Yksityiselämän suoja (RL) ▪ Mikäli kuvassa tai videossa on kyse yksityiselämän loukkaamisesta (esim. arkaluontoista terveystietoa) tai kunnianloukkauksesta (esim. kiusaamisvideot), sen julkaisu on voi olla rikos. Tekijänoikeudet ▪ Mikäli kuvassa tai videossa näkyy muiden henkilöiden teoksia (esim. opettajan luentoesitys), tulee julkaisulle pyytää lupa teosten tekijöiltä. Lisätietoa: Tietosuojavaltuutetun päätös 1222/41/2013, https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2013/20130073 (huom. päätös on tehty ennen GDPR:n voimaantuloa) 12
 • 13. OPH:n linjaus kuvaamisesta (2017) Lähde: OPH, 2017, Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa, https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/tietokoneen-kannykan-ja-muiden-mobiililaitteiden-kayttoon 13
 • 15. TOP sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2018-2022 Data: Jane Hart, 2018-2022, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 7.2.2023 15 2018 2019 2020 2021 2022
 • 16. Tietosuoja somessa ja muissa sovelluksissa 16 ▪ Tunne rekisterit ja henkilötietojen käyttötarkoitukset. ▪ Käsittele oppijoiden tietoja vain työhön tarkoitetuissa laitteissa (kännykkä ja läppäri). ▪ Käytä ensisijaisesti koulun ns. sopimuspalveluita. ▪ Huomioi opetuksen järjestäjän linjaukset käytettävistä sovelluksista ja pilvipalveluista. ▪ Somepalveluihin ja muihin ulkopuolisiin sovelluksiin ei tule tallentaa oppijoiden tietoja ilman suostumusta. ▪ Pyydä tarvittaessa erikseen suostumus, jos: ▪ julkaiset oppijoiden tietoja, kuvia, videoita tms. ▪ annat sovelluksille käyttöoikeuden kännykkään tallennetuille oppijoiden yhteystiedoille ▪ Yli 16-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn netti- ja somepalveluissa. ▪ Neuvo oppijoille opetuksessa käytettävien sovellusten turvallinen käyttö.
 • 17. Käyttöehtojen arviointeja: Terms of Service; Didn’t Read Kuvakaappaus: https://tosdr.org/en/service/219 17
 • 18. Somepalvelujen käyttöehtojen arviointeja 18 Luokitukset: Terms of service; Didn’t Read, https://tosdr.org/ (8.5.2023) Yhtiö ja kotimaa Käyttäjätunnukset Käyttöehtojen luokitus ToS;DR –sivustolla Facebook Meta, Yhdysvallat Henkilökohtainen käyttäjätunnus tai organisaatiolle luotu sivu Luokka E https://tosdr.org/en/service/182 Instagram Meta, Yhdysvallat Henkilökohtainen tai ammattilais- /organisaatiotili Luokka E https://tosdr.org/en/service/219 Twitter X Corp., Yhdysvallat Tili voi olla henkilökohtainen tai organisaation Luokka E https://tosdr.org/en/service/195 YouTube Google/Alphabet, Yhdysvallat Henkilökohtainen kanava tai bränditiliin yhdistetty kanava Luokka E https://tosdr.org/en/service/274 TikTok ByteDance, Kiina Henkilökohtainen tai yritystili Luokka E https://tosdr.org/en/service/1448 LinkedIn Microsoft, Yhdysvallat Henkilökohtainen käyttäjätunnus tai organisaatiolle luotu sivu Luokka E https://tosdr.org/en/service/193 WhatsApp Meta, Yhdysvallat Henkilökohtainen (Erillinen WA Business-sovellus) Luokka C https://tosdr.org/en/service/198 Signal Signal Foundation, Yhdysvallat Tili voi olla henkilökohtainen tai organisaation Luokka B https://tosdr.org/en/service/528
 • 19. WhatsApp opetuksessa? • Käyttöehdot sallivat ainoastaan henkilökohtaisen käytön. → Tunnus on aina sen rekisteröineen henkilön, ei organisaation. → Työkäyttöä ei kielletä, mutta sitä varten WA:ta ei ole tehty. • Teknisesti turvallinen: vahva päästä päähän -salaus. • OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta opetuksen järjestäjän on syytä ohjeistaa, saako WhatsAppia käyttää ja mitä silloin tulee huomioida. → Tarkista linjaus ja ohjeet ennen kuin käytät! • Tarkoittaa oppijan puhelinnumeron luovuttamista WhatsAppille. → Pyydä suostumus oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta ennen kuin tallennat puh.nron kännykkään, johon on asennettu WhatsApp. → WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta. Organisaatiossa huomioitavaa: • Jos WhatsApp-viestintä sallitaan, sen kontrollointi on vaikeaa. • WhatsAppin käyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin • Työnantajalla ei ole oikeutta lukea työntekijän WhatsApp-viestejä. • WhatsAppin käyttö on huomioitava organisaation henkilötietojen käsittelyssä, esim. riskien arviointi ja maininta tietosuojaselosteessa. • Organisaatioprofiilin voi luoda vain WhatsApp Business -sovelluksessa. WhatsAppin käyttöehdot: https://www.whatsapp.com/legal/ OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen- median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-
 • 20. Vinkkejä turvalliseen somen käyttöön opetuksessa ▪ Opettaja voi jakaa tekemiään materiaaleja, esim. kuvat, videot, esitykset, blogikirjoitukset, ennakkotehtävät, testit ▪ Somepalvelut sisältävät paljon sopivia sisältöjä opetukseen ▪ Useita somepalveluita voi käyttää ilman nimeä tai käyttäjätunnusta esimerkiksi opettajan tekemän linkin kautta ▪ Yli 16-vuotiaat voivat itse päättää sovellusten käytöstä opetuksessa ▪ Yhteydenpito opettajaan pikaviestisovelluksilla ▪ Oppijoiden keskinäiset ryhmät pikaviestisovelluksissa ▪ Oppijoiden omat videot, portfoliot ja oppimispäiväkirjat 20
 • 21. Kysymys: kuvat, videot ja etätilanteiden tallenteet 21 ▪ Opetustarkoituksissa voidaan ottaa valo- ja videokuvia opiskelijoista ja heidän tuotoksistaan sekä näyttää niitä pedagogisessa tarkoituksessa saman opetusryhmän kesken. ▪ Kuvia ja videoita voidaan tallentaa esimerkiksi henkilökohtaiseen portfolioon tai oppimisalustoille. ▪ Mikäli opiskelijasta otettuja kuvia ja videoita tai hänen tuotoksiaan aiotaan esittää julkisesti, tulee siihen pyytää suostumus. ▪ Etäopetustilanteita voidaan tallentaa ja esittää saman opetusryhmän kesken. Alkuperäistä opetustilannetta ei saa laajentaa tallenteen jaossa ilman, että siihen on saatu suostumukset. ▪ Kuvien, videoiden ja tallenteiden tietoturvasta/-suojasta tulee huolehtia asianmukaisesti. ▪ Tallenteiden jakamisessa on huomioitava myös opiskelijoiden ja opettajan tekijänoikeudet. ▪ Kuvaamisesta, tallenteista sekä tallenteiden ja tuotosten julkaisusta on hyvä tehdä ohjeistus henkilöstölle sekä tiedottaa opiskelijoille. • Saako opetustilanteissa ottaa valokuvia ja videoita opiskelijoista sekä esittää niitä opetusryhmän kesken? • Saako opetuksessa esittää opiskelijoiden tuotoksia? Saako niitä julkaista? • Saako etäopetustilanteesta tehdä tallenteen ja jakaa sen luokan kesken?
 • 22. Mikro-oppiminen + personoitu/adaptiivinen oppiminen + tekoäly 22 Kuva oikealla: Valamis, https://www.valamis.com/fi/blogi/kattava-opas-mikro-oppimiseen (16.9.2021), kuvan alkuperäinen idea: Zach Posner, 2017 Lyhyet videot Kuvat ja infografiikat Harjoitukset, tehtävät ja testit Some-sisällöt ja podcastit Oppimispelit ja sovellukset Muut oppimis- sisällöt Mikro-oppimisen elementtejä
 • 23. Videon käytön mahdollisuuksia opetuksessa 23 Oppimistilanne Itsenäisesti opetusvideon avulla Oppitunti Uuden asian opiskelu opettajan johdolla Verkko-opiskelu ”Perinteinen” lähi- ja etäopetus Kotitehtävä Video ja tehtävä verkossa Oppimistehtävät Yksin, pareittain tai ryhmässä Monimuoto-opetus (käänteinen opetus) Johdanto + ennakkotehtävä Video ja tehtävä verkossa Oppitunti (lähi tai etä) Työskentelyä yksin, pareittain tai ryhmässä
 • 24. Visuaaliset linkkiseinät somesisältöihin (ThingLink) Kuvakaappaus: Matleena Laakson ThingLink-esitys, 2021, https://www.thinglink.com/scene/1417143423160287233 Katso myös Matleena Laakson ohje ThingLinkin käyttöön opetuksessa: https://speakerdeck.com/matleenalaakso/thinglink 24 Some-sisällöistä rakennetut opetuskokonaisuudet ja skenaariot https://www.thinglink.com/
 • 25. Käytä tuttuja työkaluja monipuolisesti: esimerkkinä Padlet 25 Opiskelijoiden tuotokset Omien tuotosten teko yksin tai yhdessä Käsitteellisen ymmärtämisen tuki Miellekartat ja muistiinpanot Kuratointi/jako Tiedon kerääminen ja jakaminen muille Kotisivu/linkkiseinä Verkko-tai etäopetuksen materiaalit linkkeinä Opetuksen aktivointi Vastausten kerääminen opiskelijoilta Havainnollistaminen Esim. aikajanat ja kartat
 • 26. Open somekirja – ilmaisversio opettajille ▪ Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa ▪ Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön ▪ Pedagogiikka ja oppimisalustat ▪ Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja opetuksen skriptaaminen ▪ Yli 80:n verkko-/somepalvelun esittely ▪ Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot ja paljon muuta ▪ Kirjan PDF-versio on ilmaiseksi opetuskäyttöön: https://harto.wordpress.com/2020/03/19/vapaas ti-kaytettava-opaskirja-etaopetukseen-open- somekirja/ ▪ Huom. Kirja on vuodelta 2017 ennen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa. 26
 • 27. Lisää verkko- ja somepalveluita etäopetukseen Jane Hartin vuosittainen kysely: Top Tools for Learning 2022, https://www.toptools4learning.com/ 27 Listaus kategorioittain: https://www.toptools4learning.com/top-tools-by-category/
 • 28. Milloin ja mihin tarvitaan suostumus? ▪ Kun opetuksessa käytetään sovellusta tai verkkopalvelua, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä). → Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa/palvelussa. ▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle. → Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan. ▪ Kun julkaistaan henkilötietoja. → Suostumus henkilötietojen julkaisulle. ▪ Kun luovutetaan henkilötietoja ulkopuoliselle taholle tarkoitukseen, joka ei liity opetuksen järjestämiseen (esim. vapaaehtoinen lisäpalvelu) ja jonka kanssa ei ole sopimusta henkilötietojen käsittelystä. → Suostumus henkilötietojen luovuttamiselle ko. taholle. ▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä. → Suostumus automaattiselle päätöksenteolle. 28
 • 30. Lähde: eBrand Suomi Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut , Some ja nuoret 2022 -kysely, https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2022/5-harkinta-sosiaalisessa- mediassa/ (N=2653, 13-29-v.) 30
 • 31. 31 Sosiaalisen median algoritmit Suositut julkaisut aiheista, jotka ovat aiemmin käyttäjää kiinnostaneet Data käyttäjistä Data muista julkaisuista Julkaisu + tekijä Algoritmi ▪ Algoritmi päättää, mitä kukin käyttäjä näkee. ▪ Algoritmi huomioi käyttäjän aiemman toiminnan, kiinnostukset ja verkoston. ▪ Algoritmi nostaa esiin käyttäjälle ”tärkeiden” ihmisten ja ryhmien julkaisuja. ▪ Käyttäjälle näytetään enemmän sen tyyppisiä julkaisuja, joihin hän on aiemmin reagoinut. ▪ Algoritmi palkitsee runsaasta julkaisemisesta. ▪ Algoritmi voi suosia palvelun uusien toimintojen käyttöä. ▪ Algoritmi voi rangaista julkaisujen heikosta osallistumisasteesta. ▪ Algoritmi voi antaa ”miinuspisteitä” esim. spämmäämisestä ja seuraajien vähenemisestä.
 • 32. ”Poliisi on selvittänyt videon alkuperän ja kertoo, että video on itseasiassa kuvattu Brisbanessa, Australiassa.” Lähde: MTV, 12.7.2022, https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/somessa-leviaa-raaka-puukotusvideo-joka-vaitetaan- kuvatuksi-triplan-ostoskeskuksessa-videota-ei-ole-kuvattu-suomessa/8468252 32
 • 33. TikTokissa levitettyä disinformaatiota 33 Lähde: NewsGuard’s Misinformation Monitor, 11.9.2022, https://www.newsguardtech.com/misinformation-monitor/september-2022/ Hakusana Suomeksi Vääriä tai harhaanjohtavia tietoja (yht. 20 hakutulosta) 2020 voter fraude Vuoden 2020 äänestyspetos 7 COVID vaccine injury COVID-rokotteen aiheuttama vahinko 6 Was the 2020 election stolen? Varastettiinko vuoden 2020 vaalit? 6 Ukraine bioweapons Ukrainan bioaseet 6 Bucha fake Bucha väärennös 6 mRNA vaccine mRNA-rokote 5 Is covid a bioweapon? Onko covid bioase? 4 Ukraine Neonazi Ukraina Neonazi 4 Is global warming real Onko ilmaston lämpeneminen totta 3 COVID vaccine truths COVID-rokotteen totuuksia 3 Fake
 • 34. TikTokin käyttökielto työpuhelimissa leviää nyt vauhdilla IL, 4.12.2019, https://www.iltalehti.fi/digiuutiset/a/0098e670-4d0a-494c-9383-4ca1558daaa6, IS, 23.2.2023, https://www.is.fi/digitoday/art-2000009413276.html, IS, 10.4.2023, https://www.is.fi/digitoday/art-2000009509921.html, Yle, 15.4.2023, https://yle.fi/a/74-20027290, Yle, 28.2.2023, https://yle.fi/a/74-20020252 (lainattu tekstikappale) 34
 • 35. Snapchatin My AI -tekoälykaveri ▪ Snapchat kertoo, että My AI:n kanssa käytyjä keskusteluja ei poisteta automaattisesti kuten tavalliset snäpit. ▪ Snapchat käyttää My AI:n keräämää tietoa mainosten kohdentamiseen. ▪ My AI:lle välittyy käyttäjän sijainti, jos Snapchatille on annettu sijainnin käyttöoikeus. ▪ My AI perustuu OpenAI:n ChatGPT:hen, mutta OpenAI:ta ei mainita Snapchatin käyttämissä palveluntarjoajissa tai henkilötietojen käsittelijöissä. Lähde: Yle, 5.5.2023, https://yle.fi/a/74-20030399 35
 • 36. Eliot Higginsin esimerkit AI-kuvista: Trumpin pidätys 36 ▪ Kuvat teki demonstraatiotarkoituksessa Bellingcat-järjestön perustaja Eliot Higgins ▪ Kuvat on tehty Midjourney-tekoälymallilla Kuvat: @EliotHiggins, 21.3.2023, https://twitter.com/EliotHiggins/status/1638198679201890306 Lisää aiheesta esim. https://yle.fi/a/74-20024214 Fake
 • 37. Lukutaito on digitaitojen ydin 37 Lähteet: PISA-tulosten kuvaaja: IS, 30.8.2021, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008198410.html, KARVI, 2020, https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/08/KARVI_T1720.pdf PISA-tutkimusten mukaan suomalaiskoululaisten lukutaito on laskenut v. 2003-2018. Samaan aikaan 9.-luokkalaisten lukeminen on vähentynyt merkittävästi. KARVIn selvitys 9.-lk lukutaidosta (2020): kantaa ottavan mediatekstin tulkitseminen neljän henkilön lyhyessä nettikeskustelussa. ▪ 41 % ymmärsi pääväitteen ja kaikki sen perustelut ▪ 34 % ymmärsi pääväitteen lisäksi vain osan sen perusteluista ▪ 17 % ymmärsi vain pääväitteen ▪ 8 % ei ymmärtänyt edes pääväitettä → Eli 59 %:lla oli haasteita ymmärtää koko keskustelu
 • 38. Tiedon hakeminen ja sen kriittinen arviointi Kaupallisen vaikuttamisen tunnistaminen Virheellisen ja harhaanjohtavan tiedon tunnistaminen Tiedon käyttäminen ja tuottaminen omiin tarkoituksiin Keskustelu eri verkkoympäristöissä Julkisuuden, yksityisyyden ja oman datan hallinta Hakukoneiden toiminnan ymmärtäminen Somepalvelujen algoritmien ymmärtäminen Tekoälyalgoritmien toiminnan ymmärtäminen Kuva: Pixabay Millaisia taitoja somessa tarvitaan?
 • 39. Digitaalisen informaatiolukutaidon tulisi sisältyä monilukutaidon opetukseen Faktabaarin DIL-opas: https://faktabaari.fi/dil/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas/ Kuva oikealla: Faktabaari, Kari Kivinen, 10.2.2023 39