Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Teknologian ja somen trendit 2021(20)

Publicidad
Publicidad

Teknologian ja somen trendit 2021

 1. Teknologian ja somen trendit 2021 - maailma muuttui, miten opetus reagoi? 18.11.2021 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 2. Puheenvuoron aiheita 2 Nuorten somemaailma vs. koulun käytännöt Opetussovellusten käytön muutokset koronan aikana Digitaalisen opetuksen trendit maailmalla
 3. 5-12-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut 3 WhatsApp 80 % YouTube 76 % YouTube Kids 29 % Instagram 15 % Snapchat 20 % Lähde: DNA, koululaistutkimus 2021, 6.4.2021, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00689/025c4ae0-6ec5-4e83-b9d6-0a7fdd6dcb8c.pdf (n=604, 5-12-v.) Discord 5 % Twitch 4 % Facebook 6 % FB Messenger 6 % TikTok 34 % Spotify 21 %
 4. 13-16-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut 4 WhatsApp 92 % Facebook 18 % FB Messenger 13 % Instagram 55 % Discord 17 % Twitter 10 % Pinterest 10 % Twitch 7 % Snapchat 65 % Lähde: DNA, koululaistutkimus 2021, 6.4.2021, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00689/025c4ae0-6ec5-4e83-b9d6-0a7fdd6dcb8c.pdf (n=302, 13-16-v.) TikTok 62 % Spotify 52 % YouTube 89 %
 5. Somepalvelujen käyttötarkoitukset (nuorten suosimat ympyröity) Datalähde: AudienceProject, Insights 2019: Apps & social media usage, https://www.audienceproject.com/wp-content/uploads/audienceproject_study_apps_social_media.pdf (n=1961 vastaajaa Suomessa, 15-75-vuotiaat) 5
 6. Netissä viihdytään, mutta sitä ei käytetä koulutehtäviin (2020 ennen koronaa) Suomalaislapset 19 maan keskiarvo On kännykällä netissä useita kertoja päivässä 12-14-v: 79 % 15-16-v: 88 % 12-14-v: 68 % 15-16-v: 81 % Netissä vietetty aika päivässä 12-14-v: 230 min 15-16-v: 262 min 12-14-v: 192 min 15-16-v: 229 min Netin käyttö koulutehtäviin 12-14-v: 15 % 15-16-v: 23 % 12-14-v: 35 % 15-16-v: 44 % Digitaaliset taidot (kokonaispisteet) 7.6 / 10 7.8 / 10 6 Lähde: EU Kids Online 2020, https://www.eukidsonline.ch/files/Eu-kids-online-2020-international-report.pdf Vain Norjassa ja Belgiassa lapset viettivät enemmän aikaa netissä kuin Suomessa. Vain Puolassa käytettiin vähemmän nettiä koulutehtäviin kuin Suomessa.
 7. Opettajien TVT:n opetuskäytön koulutus ei ole tuottanut haluttuja tuloksia (2018) Suomalaisopettajat 31 OECD-maan keskiarvo Saanut TVT:n opetuskäytön koulutusta osana tutkintoa 56 % 56 % Saanut äskettäin koulutusta TVT:n opetuskäyttöön 74 % 60 % Kokee tarvitsevansa paljon TVT-koulutusta 19 % 18 % Kokee omaavansa riittävät valmiudet TVT:n opetuskäyttöön 21 % 43 % Antaa oppijoiden käyttää TVT:tä koulutehtävissä 51 % 53 % 7 Lähde: OECD, TALIS 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a- en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (vastaajat alakoulun opettajia) Ainoastaan Itävallassa opettajat kokivat omaavansa huonommat valmiudet TVT:n opetuskäyttöön kuin Suomessa.
 8. “ Yhteiskunnan sosiaalisten ja taloudellisten rakenteiden muutos, mediaympäristön murros ja nopea avautuminen kansainväliseen kulttuuriseen vuorovaikutukseen ovat syvällisesti muuttaneet nuorten elämänkokemuksia, odotuksia ja asenteita. -- Ristiriita koulun pedagogisten ja kulttuuristen käytänteiden sekä toisaalta nuorten koulun ulkopuolella kohtaaman todellisuuden välillä on lisääntymässä. 8 Lähde: PISA 12 ensituloksia, Kupari, Välijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka & Vettenranta, 2013, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75271/okm20.pdf
 9. Lähteet: PISA-tulosten kuvaaja: IS, 30.8.2021, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008198410.html, Lukuliike, 2020, https://lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2020/, Kansallinen lukutaitostrategia 2030, https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kansallinen-lukutaitostrategia-2030 9
 10. Korona-ajan etäopetus toi haasteet näkyville 10 Lähde: KARVI, Poikkeustilanteen vaikutukset eri koulutusasteilla Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 14.12.2020, https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen- vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf (rehtorit n=112, opetus- ja ohjaushenkilöstö n=378-388) Koronan vuoksi valtaosa kouluista siirtyi etäopetukseen maaliskuussa 2020. Etäopetus toi kauan kaivatun ”digiloikan”, mutta se oli kaikkea muuta kuin ongelmatonta. KARVI: poikkeustilanteen vaikutukset peruskouluissa keväällä 2020  92 % rehtoreista ja 79 % henkilökunnasta näki ongelmia opintojen edistymisessä  82 % rehtoreista ja 63 % henkilökunnasta näki ongelmia etäopiskeluun liittyvien valmiuksien tukemisessa
 11. Etäopetuksen synnyttämiä hyviä käytäntöjä (mainintojen osuus) Lähde: KARVI, Poikkeustilanteen vaikutusten arviointi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 16.11.2020, https://karvi.fi/wp- content/uploads/2020/11/Hyvat_kaytanteet_yleissivistava_koulutus.pdf (perusopetus n=131, lukiot n=143) 11
 12. Opetussovellusten käytön muutokset
 13. TOP 10 sovellukset oppimisessa ja opetuksessa 2017-2021 Data: Jane Hart, 2017-2021, Top Tools for Learning, https://www.toptools4learning.com/, kuva: Harto Pönkä, 14.9.2021 13 2017 2018 2019 2020 2021
 14. Mikä on säilyttänyt suosionsa? 14 Google Driven sovellukset Docs, Sheets, Slides, Forms Hakukoneet Googlen haku, Wikipedia Toimisto-ohjelmat Tiedonhaku ja sisällöt Videot YouTube, Vimeo, EdPuzzle Microsoft Office Powerpoint, Word ja Excel Opetuksen aktivointi Kestosuosikit Kahoot, Mentimeter, Trello, Padlet, Quizlet Uudet suosikit Miro, Mural, Google Jamboard, Wordwall, Gimkit
 15. Mikä on muuttumassa? 15 Yhteisöpalvelut Facebook, Twitter, Yammer Pilvipalvelut ja blogit Dropbox, WordPress, Blogger, Google Workspace & Sites, Microsoft Sharepoint Yhteisö- ja ryhmäalustat Oppimisalusta Kehittyneet oppimisalustat Google Classroom, Flipgrid, Quizizz, Canvas Pikaviestipalvelut WhatsApp, Telegram, Viber, Discord Etäyhteyssovellukset Vanhat sovellukset Skype, Adobe Connect Uudet etäkokoussovellukset Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Whereby
 16. Muita huomioita 16 Kuvapankit Pixabay, Shutterstock, Unsplash, Freepik Videosovellukset Hihaho, Whereby, OBS studio, Panopto, Playposit Grafiikka Mediasisällöt Podcastit Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Overcast Editorit Canva, Genially, Adobe Spark, Adobe Photoshop, Piktochart, Paint.net Vanhat tutut Laskussa Moodle, Prezi, Evernote, SlideShares, Scoopit, Sway Nousussa Etherpad, Lino, PBWorks, MediaWiki, GeoGebra
 17. Digitaalisen opetuksen trendit maailmalla
 18. Mobiili oppiminen + saavutettavuus Sosiaalinen ja yhteisöllinen oppiminen Personoitu / adaptiivinen oppiminen Kehittyneet oppimissisällöt ja LMS:t Mikro-oppiminen Videot oppimisessa Pelillisyys + VR ja AR Oppimisanalytiikka ja tekoäly STEAM-opetus ja maker-kulttuuri Lähteenä n. 20 digitaalisen oppimisen ja opetuksen trendiraporttia v. 2021 Digitaalisen oppimisen ja opetuksen trendit 2021
 19. Mikro-oppiminen + personoitu/adaptiivinen oppiminen + tekoäly 19 Kuva oikealla: Valamis, https://www.valamis.com/fi/blogi/kattava-opas-mikro-oppimiseen (16.9.2021), kuvan alkuperäinen idea: Zach Posner, 2017 Lyhyet videot Kuvat ja infografiikat Harjoitukset, tehtävät ja testit Some-sisällöt ja podcastit Oppimispelit ja sovellukset Muut oppimis- sisällöt Mikro-oppimisen elementtejä
 20. Monimuoto-opetuksen lisääntyminen 20 Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf Lisätietoa opetuksen malleista: Valerie Irvene, 2020, https://er.educause.edu/articles/2020/10/the-landscape-of-merging-modalities Korona on pakottanut oppilaitoksia luomaan uudenlaisia joustavia opetusmalleja.  Maailmalla ”hybridiopetuksella” tarkoitetaan monimuoto-opetusta eli kontakti- ja verkko- opetuksesta koostuvaa opetusta.  Yleinen haaste: perinteiset opetuksen käytännöt kuten luennot ja tehtävät yritetään siirtää sellaisenaan verkkoon.  Ongelmat yleisiä: turhautuminen, motivaation ylläpito, sopivan paikan löytäminen opiskelulle, ohjauksen ja materiaalien laatu jne. Trendit: mobiili oppiminen + saavutettavuus, yhteisöllinen oppiminen, mikro-oppiminen, videot opetuksessa
 21. Videon käytön mahdollisuuksia opetuksessa 21 Oppimistilanne Itsenäisesti opetusvideon avulla Oppitunti Uuden asian opiskelu opettajan johdolla Verkko-opiskelu ”Perinteinen” lähi- ja etäopetus Kotitehtävä Video ja tehtävä verkossa Oppimistehtävät Yksin, pareittain tai ryhmässä Monimuoto-opetus (käänteinen opetus) Johdanto + ennakkotehtävä Video ja tehtävä verkossa Oppitunti (lähi tai etä) Työskentelyä yksin, pareittain tai ryhmässä
 22. Laadukas verkko-oppiminen 22 Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf Kuvakaappaus: Western Sidney Universityn verkko-opetuksen hub, https://lf.westernsydney.edu.au/engage/ (16.9.2021) Verkko-opetuksen työkaluihin ja pedagogiikkaan on panostettu entistä enemmän.  Oppijalähtöisyys ja oppimistulokset keskiössä.  Haasteena uusien pedagogisten käytäntöjen jalkauttaminen ja kuormittavuus opettajille.  Monet oppilaitokset ovat luoneet omia verkko- ja etäopetuksen ”hubeja” ja resurssipankkeja.  Uusien verkko-oppimisalustojen ja sovellusten käyttöönotto lisääntynyt runsaasti. Trendit: mobiili oppiminen + saavutettavuus, kehittyneet oppimissisällöt ja LMS:t, yhteisöllinen oppiminen, adaptiivinen oppiminen, mikro-oppiminen, pelillisyys + VR ja AR, oppimisanalytiikka ja tekoäly
 23. Yhteisöllinen oppiminen ”tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä” Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by ‘collaborative learning’? Teoksessa Dillenbourg, P. (Toim.) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches (s. 1-19). Oxford, Englanti: Elsevier. Saatavana: https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190240/document 23
 24. Teknologian tuki ja kehittyneet oppimissisällöt Työskentelyä pienryhmissä verkossa, etänä ja/tai läsnä Keskustelu ja tiedonrakentelu Oppimisen tavoitteellisuus
 25. 25 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!
Publicidad