Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Poster com ens comuniquem a l'abs berga centre

Com els professionals de l'EAP Berga es comuniquen

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Poster com ens comuniquem a l'abs berga centre

  1. 1. INTRODUCCIÓ Al desembre del 2013, la comissió del Pla de Comunicació Interna de l’Equip d’Atenció Primària Berga Centre es va plantejar fer un estudi de les característiques principals de la comunicació interna de l’equip. L’EAP Berga Centre està format per 56 professionals que treballen a 9 centres. Estan distribuïdes de la següent manera: 40 professionals treballen al CAP Berguedà, considerat semi -urbà i els altres 8 professionals treballen als 8 consultoris locals. CONCLUSIONS Amb el percentatge d’ús del correu electrònic podríem dir que s’ha assolit l’objectiu del Pla de Comunicació Interna de l’EAP Berga Centre de promoure l’ús del correu corporatiu com a mitjà de comunicació principal entre els professionals. El resultat de la utilització de l’espai compartit de treball (unitat R) es valora com a molt positiu perquè es tracta d’un espai nou. Es plantegen millores per poder fer l’espai més atractiu, pràctic i útil. El percentatge d’ús del telèfon era l’esperat degut a que és el mitjà que per la seva immediatesa proporciona la informació al moment sense cap necessitat formativa. Es detecten mancances en: -Els mitjans de comunicació del CAP Berguedà amb els consultoris locals. -Formació del correu corporatiu, intranet i noves tecnologies en general. -Alguns ítems de l’enquesta no eren prou explícits i s’havien d’haver plantejat diferent per obtenir més informació. COM ENS COMUNIQUEM A L’ABS BERGA CENTRE? Medina Molina, Concepció; Pedrol Cudós, Carles; Picas Soler, Anna 1 : OBJECTIUS • Conèixer els mecanismes més freqüents de comunicació dels membres de l’equip. • Conèixer la valoració que fan dels elements de comunicació que s’utilitzen. • Detectar les mancances o dificultats de la comunicació interna de l’EAP. METODOLOGIA Hem utilitzat una metodologia quantitativa. En concret s’ha elaborat un qüestionari estàndard anònim que es va repartir durant el mes de gener de 2014 a tots els membres de l’EAP Berga Centre. Les característiques sociodemogràfiques de la mostra són el grup professional, el sexe i els anys d’antiguitat a l’empresa. RESULTATS DE L’ENQUESTA ÚS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DINS DE L’EAP 1 - CORREU ELECTRÒNIC D’un total de 40 respostes, el percentatge més elevat de respostes a aquesta pregunta ha estat de 19 respostes a l’ítem “Sempre” amb un percentatge d’un 47,5%. Aquest percentatge sumat al 32,5% dels professionals que han contestat “Quasi Sempre” dóna un resultat del 80% de professionals que utilitzen el correu com a mitjà de comunicació principal dins de l’equip. 2 - UNITAT R El percentatge més elevat de l’ús de la unitat R (espai compartit de treball de l’equip) es reparteix entre el percentatge del 37,5% pels que han contestat “A vegades” i el 35% que han contestat “Quasi sempre”. Un 22’5% dels professionals han contestat que l’utilitzen “Sempre”, i només un 5% han contestat que “Mai”. 3 - TELÈFON És el mitjà de comunicació que s’utilitza més dins de l’equip. El percentatge de professionals que utilitzen “Quasi sempre” el telèfon és del 53,8%. Aquest percentatge sumat al 30,8% de professionals que han contestat que l’utilitzen “Sempre” dóna un resultat de 84,6%. 4 - NOTES INFORMATIVES D’un total de 37 respostes, un 59,5% de professionals han contestat que “A vegades” utilitzen les notes informatives per comunicar-se. Un total del 35,1% d’enquestats han respost que utilitzen aquest mitjà “Quasi sempre” o “Sempre”. 5 - REUNIONS INFORMALS D’un total de 38 respostes, un 55,2% dels professionals contesten que “A vegades” el seu mitjà de comunicació són les reunions informals. 6 - INTRANET GTCC De 38 respostes, un 39,5% “Quasi sempre” utilitzen la intranet. VALORACIÓ DE LA FACILITAT DE COMUNICACIÓ ENTRE ELS PROFESSIONALS DE L’EQUIP La mitjana de valoració de la comunicació és la següent: Entre els professionals de l’equip: 8’84 Entre els professionals i la direcció de l’equip és de: 8,89 LA VALORACIÓ GLOBAL DE LA COMUNICACIÓ DINS DE L’EAP ÉS DE 8,2

×