Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Visitantes invernais

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Visitantes invernais

 1. 1. visitantes deinverno
 2. 2. Estaba Roque un día botando unha sestacando lle entrou pola orella o bu-bu da bubela
 3. 3. Saeu enseguida para vela e saúdalae saber porque este ano tanto madrugara
 4. 4. E no medio da conversa contoulle a bubelaque había outros que facían ao revés que fai ela.Que viñan para acá cando facía fríoe ao facer bo volvían aos seus sitios
 5. 5. Sorprendeuse Roque do que lle contaba.El nunca tal vira. Nese tempo invernaba
 6. 6. Ao deixar á bubela foi correndo a buscalas.Non agardou máis. Non fora a ser que marcharan.
 7. 7. Buscaron na Enseada, pasearon pola Ría,e miraron por todos sitios para ver ás que vían.
 8. 8. E agora ides ver cantas atoparon.As máis son da auga… e algúns paxaros.
 9. 9. Arao romeiro (Alca torda). Común en mar aberto.
 10. 10. Arao dos cons ( Uria aalge). Menos común en mar aberto. Aínda cría algunhaparella nos aguillóns de cabo Vilán.
 11. 11. Arao papagaio (Fratercula arctica). Regular en mar aberto.
 12. 12. Mobella ártica (Gavia arctica). Vense algúnsexemplares ao longo da costa.
 13. 13. Mobella grande (Gavia immer). Vese en pequenosgrupos ao longo da costa.
 14. 14. Mergullón orelleiro (Podiceps nigricollis).Visitante regular, pero escaso. Nas rías.
 15. 15. Corvo mariño real (Phalacrocorax carbo). Común na costa e nos encoros.
 16. 16. Paíño gallado (Oceanodroma leucorhoa). Vese no mar aberto. Só se achega á costacando hai temporal.
 17. 17. Gaivota tridáctila (Rissa tridactyla). Común nomar aberto. Crían algunhas parellas nos cantísdas illas Sisargas.
 18. 18. Gaivota arxéntea (Larus argentatus). Común na costa, esteiros e augas litorais.
 19. 19. Gaivota escura (Larus fuscus). Común na beira do mar.
 20. 20. Gaivotón atlántico (Larus marinus). Común na beira do mar.
 21. 21. Bilurico bailón (Actitis hypoleucos). Común en ribeiras,encoros, praias e coídos.
 22. 22. Píllara riscada (Arenaria interpres). Común nabeiramar rochosa. As veces en areais.
 23. 23. Pilro bulebule (Calidris alba). Común no intermareal e nos areais.
 24. 24. Pilro curlibico (Calidris alpina).Común en marismas e areais extensose zonas húmidas do interior.
 25. 25. Mazarico rabipinto (Limosa japonica). Comúnen areais e esteiros.
 26. 26. Mazarico rabinegro (Limosa limosa). Común enmarismas, esteiros e praias lamacentas.
 27. 27. Mazarico curlí (Numenius arquata). Común en marismas esteiros e praias.
 28. 28. Mazarico chiador (Numenius phaeopus). Pouco común en dunas praias, marismas e prados.
 29. 29. Bilurico común (Tringa totanus). Comúnen marismas esteiros e campos húmidos.
 30. 30. Bilurico pativerde (Tringa nebularia). Pouco común en marismas e areais.
 31. 31. Píllara dourada europea (Pluvialisapricaria). Común en esteiros, marismas epradarías.
 32. 32. Píllara real (Charadrius hiaticula). Común en praias, dunas e esteiros.
 33. 33. Gabita euroasiática (Haematopus ostralegus). Común. Na beiramar.
 34. 34. Cullereiro común (Platalea leucorodia). Vese en praias esteiros e lagoas.En aumento.
 35. 35. Garza mediana (Bubulculus ibis). Ocasionalmente abundante preto de lagoas e esteiros.
 36. 36. Garzota común (Egretta garzetta). Común en toda a costa e ábeira dos cursos do Miño e o Sil.
 37. 37. Becacina cabra (Gallinago gallinago). Escasa en prados anegados, marismas e brañas.
 38. 38. Arcea (Scolopax rusticola). Escasa en bosque s caducifolios e marismas.
 39. 39. Avefría europea (Vanellus vanellus). Común en campos, pradarías, brañas e esteiros.
 40. 40. Pato ferruxento (Tadorna ferruginea). Regular e escaso en esteiros e marismas.
 41. 41. Cerceta real (Anas crecca). Común en esteiros, lagoas e encoros.
 42. 42. Pato asubión europeo (Anas penelope).Común nos esteiros e lagoas litorais.
 43. 43. Pato cincento (Anas strepera). Pouco común. En rías e esteiros.
 44. 44. Pato rabilongo (Anas acuta). Pouco común. En rías e esteiros.
 45. 45. Pato cullerete (Anas clypeata). Escaso. En esteiros e lagoas.
 46. 46. Parrulo caribranco (Aythya marila) Escaso. En esteiros, lagoas e encoros.
 47. 47. Parrulo chupón (Aythya ferina). Común en encoros e lagoas.
 48. 48. Parrulo cristado común (Aythya fuligula). Común en esteiros, lagoas e encoros.
 49. 49. Parrulo pentumeiro común (Melanitta nigra). Común. Mariño peroachégase á costa.
 50. 50. Ganso cabecinegro (Branta bernicla). Visitante regular escasopreto da beiramar.
 51. 51. Ganso sangano (Branta leucopsis). Raro. En esteiros, lagoas e praderías.
 52. 52. Ánsar cincento (Anser anser). Vese na costa e nos encoros. Escaso.
 53. 53. Mergo cristado (Mergus serrator). Regular. Nas rías.
 54. 54. Curuxa das xunqueiras (Asio flammeus). Escaso en espazos abertoscon mato e xunqueiras.
 55. 55. Esmerillón común (Falcocolumbarius). Regular,pouco común. En espazosabertos.
 56. 56. Estorniño pinto (Sturnus vulgaris). Abundante en campos,cultivos e zonas urbanas.
 57. 57. Tordo malvís (Turdus iliacus). Case común en campos.
 58. 58. Pica dos prados (Anthus pratensis). Común en campo aberto.
 59. 59. Escribenta nival (Plectrophenax nivalis). Escaso. En dunas, praias e campos ermos.
 60. 60. Pimpín real (Fringilla montifringilla). De presenza irregular encampos e ribeiras.
 61. 61. Pincaouro común (Carduelis spinus).Depresenza irregular en zonas arboradas ecultivos.
 62. 62. Picafollas europeo(Phylloscopus collybita).Común nas árbores decampos, ribeiras eparques.
 63. 63. Papamoscas negro (Ficedula hypoleuca). Común nos pasos en zonasarboradas.
 64. 64. Lavandeira moura (Motacilla alba yarrellii). Escasa preto das casas.
 65. 65. E sentiuse feliz ao rematar o traballocon todo o que vira e con poder contárvolo
 66. 66. finAs imaxes foron collidas da internet.Agradezolle aos autores a súa dispoñibilidade e agardo quesaiban disculpar o uso que fixen delas.Mon DaportaCOUSIÑAS FEITAS NA CASAPero logo vai saír, xa quedou coa xente,Para traervos a ver aos que hai aquí sempre.

×