Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Revolució Industrial 2

8.105 visualizaciones

Publicado el

Tema 3 de Història de 4t d'ESO. IES Ribera del Sió

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Revolució Industrial 2

 1. 1. La revolució industrial ( 1750-1860) 1 3
 2. 2. La revolució industrial ( 1750-1860) 2 L’ era de la indústria Què va ser la revolució industrial ? <ul><li>Canvi radical. </li></ul><ul><li>Va deixar enrera l’economia agrícola </li></ul><ul><li>Al seu lloc va apareixer la indústria amb </li></ul><ul><li>La producció en massa mitjançant la fàbrica </li></ul><ul><li>Creixement econòmic sostingut </li></ul><ul><li>Resultat d’un conjunt de canvis que es produïren de manera simultània i relacionats en molts àmbits econòmics i socials: </li></ul>Població Creixement i grandària ciutats. Emigració del camp a la ciutat Agricultura Increment producció i productivitat: noves tècniques de conreu ‘ millora estris del camp. Comerç Augment intercanvis Transport Millora: quantitat i rapidesa. Molts productes i persones Ús de màquines Naixement fàbriques S’inicià a Gran Bretanya Activitats : 3
 3. 3. La revolució industrial ( 1750-1860) 3 L’ era de la indústria El capitalisme Nou sistema econòmic: EL CAPITALISME. <ul><li>Economistes liberals: Adam Smith LIBERALISME ECONÒMIC </li></ul><ul><li>Emprese i negocis: Propieta Privada </li></ul><ul><li>Objectiu aconseguir el màxim benefici </li></ul><ul><li>Lliure competència entre les empreses </li></ul><ul><li>Poca intervenció de l’Estat </li></ul><ul><li>L’ Estat ha de garantir la llibertat d’empresa i defensar la propietat privada. </li></ul><ul><li>L’economia es regula a través del Mercat </li></ul>Suport de la Burgesia que passà a ser la classe dominat. Les idees liberals va estar vigents als països capitalistes durant el segle XIX. Activitats 3
 4. 4. La revolució industrial ( 1750-1860) 4 Canvis en la població i en l’agricultura Canvis demogràfics Activitats: A l’inici del segle XVIII la població anglesa comença a Augmentar. Creixement que continuaria fins a la segona meitat del segle XIX . Causes <ul><li>Manteniment alta taxa de Natalitat ( 30 0 / 00 ) </li></ul><ul><li>Disminució taxa Mortalitat ( 20 0 / 00 ) </li></ul>Causes diminució mortalitat <ul><li>Desaparició grans pestes. </li></ul><ul><li>Mesures higièniques i sanitàries </li></ul><ul><li>Sanejament ciutats (clavegueres) </li></ul><ul><li>Vacunes </li></ul><ul><li>Millor alimentació. </li></ul><ul><li>Desparació crisis de subsistència (grans fams) </li></ul>Aquest millores estàn molt relacionades amb l’augment de la producció agrària (més aliments i variats) 3
 5. 5. La revolució industrial ( 1750-1860) 6 Canvis en la població i en l’agricultura Canvis en l’agricultura (Revolució agrària) Activitats: <ul><ul><li>Canvis tècnics </li></ul></ul><ul><li>Reducció del guaret </li></ul><ul><li>Sistema Norfolk ….Rotació quadrienna </li></ul><ul><li>Estabulació </li></ul><ul><li>Nous productes ( pata, blat de moro) </li></ul><ul><li>Noves eines (sembradora…) </li></ul>Augment productivitat Més capital per a la indústria <ul><li>Canvis socials </li></ul>Els grans porpietaris van fer fora molts pagesos ( enclouses) El pagesos van tenir que emigra a la ciutat o convertir-se en jornalers (pagesos a sou) 3
 6. 6. La revolució industrial ( 1750-1860) 6 Canvis en la població i en l’agricultura El creixement de les ciutats Gran immigració a les ciutat i emigració a altres continets Canvis morfologia de les ciutats: . Gran emigració de molts anglesos i irlandesos a Estat Units i Canadà <ul><li>Enderroc de les muralles. </li></ul><ul><li>Amplicació de la ciutat </li></ul><ul><li>Barris per a la burgesis: eixample, grans avingudes. </li></ul><ul><li>Barris per obres: el barri antic </li></ul>3
 7. 7. La revolució industrial ( 1750-1860) 7 L’augment dels intercanvis Pas de la producció per l’autoconsum a la producció per al mercat Creixement del comerç i dels intercanvis <ul><li>El mercat interior </li></ul>“ Conjunt d’intercanvis comercials entre diversos territoris d’un país ” Factors que van contribuir al naixement del mercat interior 1.- Augment nombre consumidors 2.- Millores transport (camins, canals, ferrocarril) <ul><li>El comerç internacional </li></ul><ul><li>Bona part de la producció britànica es venia a l’estranger. </li></ul><ul><li>Exportacions: eines, teixits, esclaus.. </li></ul><ul><li>Importacions: sucre,cafè, rom, cotó en brut </li></ul>Molts beneficis del comerç es van invertir en la indústria Activitats: 3
 8. 8. La revolució industrial ( 1750-1860) 8 El naixement de la gran indústria <ul><li>La màquina de vapor </li></ul><ul><li>1769 James Watt patent màquina de vapor </li></ul><ul><li>Aconseguia converti vapor en energia mecànica </li></ul><ul><li>Aconseguia transformar el moviment vertical en circular </li></ul><ul><li>Genera molta més potència i va substituint les rodes hidràuliques </li></ul><ul><li>Té moltes utilitats: bombar aigua mines, locomotores, vaixells. </li></ul><ul><li>L’aplicació de la màquina de vapor permet: </li></ul><ul><li>Més potència: més màquines. </li></ul><ul><li>Traslladar les fàbriques a les ciutats i distribuir el producte. </li></ul><ul><li>Més hores treballant </li></ul><ul><li>Més treballadors </li></ul><ul><li>Augment consum de ferró i carbó </li></ul>James Watt La revolució tecnològica estava feta. La màquina va substituin el treball manual Activitats: 3
 9. 9. La revolució industrial ( 1750-1860) 9 El naixement de la gran indústria <ul><li>Les noves induústries </li></ul><ul><li>La indústria tèxtil cotonera </li></ul><ul><li>Substitució de la indústria tradicional llanera pel cotó. </li></ul><ul><li>Prohibició importació a Anglaterra d’Indianes. </li></ul><ul><li>Aplicació màquina de vapor </li></ul><ul><li>Mequinització indústria: Màquines de filar i de teixir </li></ul><ul><li>Reducció de la mà d’obra, augment producció i abaratiment producte. </li></ul><ul><li>La indústria siderúrgica i el carbó </li></ul>3
 10. 10. Abans revolució industrial Durant la revolució industrial Primera meitat segle XX Segona meitat segle XX Els models demogràfics Antic Modern Actual
 11. 11. Canvis tècnics agricultura <ul><li>- Sistema Norfolk </li></ul>- Noves eines i màquines
 12. 12. Emigració <ul><li>-Arribada d’ emigrants a Nova York (1900) </li></ul>
 13. 13. Intercanvis comercials Comenta la gràfica
 14. 14. Màquines vapor- Papin i Newcome
 15. 15. Màquines vapor-Savery
 16. 16. Màquines vapor
 17. 17. Màquines vapor
 18. 18. Màquines tèxtil Indústria Tèxtil Dona filan abans Revolució Industrial Nena treballant amb la llançadora volant Spinnig genny Filatura a domicili abans revolució industrial Indústria Tèxtil

×